Jak vést a vychovávat děti Nové doby

JAK VÉST
A VYCHOVÁVAT DĚTI NOVÉ DOBY
Děti věků 2000 a dál jsou děti Nové doby. Jejich vědomí je plně ukotveno v lásce. Jedinou komunikační schopností je cit. Psaní, čtení bude vždy zaostávat za jejich schopností intuice, tvořivosti, hravosti, dovádění a skotačení. Jsou hudebně nadané a vše, co ladí s harmonií přírody, je přitahuje. Jsou hloubavé, vědoucí. Duše si pamatuje svůj původ i své stvoření. Jsou to děti Lásky.
Je to dar Lásky, která se vrátila zpět na planetu Zemi po dlouhém období bezútěšnosti a oddělení od energií Boha. Jejich projev nepodmíněné lásky mírní naučené modely chování dřívějších generací. Jsou spontánní, hravé, nekonečně upřímné a bezelstné ve své lásce. Vaše chování, pokud nevychází z lásky, je pro ně tak deprimující, že vás budou neustále uvádět v úžas svými záchvaty vzteku a zuřivosti. Neví, co je být zlý - jsou zoufalé svojí bezmocností, když neumíte pochopit, co sdělují srdcem.
Nehněvejte se, nekřičte a už vůbec se nesnažte tyto děti trestat. Máte Lásku vtělenou do jejich malých tělíček. Lásku, která dokáže změnit váš ubohý svět plný zloby, nenávisti a závisti.
Jsou léčivým elementem vaší doby. Hýčkejte a opatrujte jejich tělesné schránky, vyrostou z nich velmi silné osobnosti.
Vždy jednají z lásky. Žádný váš model chování je nikdy nepřinutí jednat jinak. Z lásky k Bohu ztratí raději svůj život, než by ublížily.
Některé státy se již snaží vytěžit z geniality těchto dětí mocenskou výhodu. Umí teleportaci, telekinezi, jsou jasnovidné a jasnoslyšné. Mají mnoho schopností, které budou objevovat v průběhu svého života. Jakýkoliv model chování, který je vaše společnost učí ve snaze získat výhody pro sebe, se obrátí v obrovskou vlnu sebedestrukce.
Vychovávejte a veďte tyto děti pouze v lásce. A ony vám spolu se mnou uzdraví planetu. Jsou vaším každodenním zrcadlem. Zase a znovu vás přijdou obejmout, když jste smutní, zase a znovu vás překvapí vcítěním se a nesmírnou moudrostí, s kterou k vám dokážou přistoupit. Nic víc než nepodmíněná láska vám při výchově nepomůže.
Ony vědí, znají odpovědi i na to, co je pro ně správné a co ne.
Nad potravinami pro ně nevhodnými jen zakroutí hlavou. Nebojte se, k výživě jim stačí velmi malé množství potravy. Umí si říci dost. Velmi důrazně a s Láskou.
Učte se, učte se vy od nich.
Celá staletí jste neznali, co je to Láska. Stala se pro vás jen slovem bez pocitu. Dnes se ve vašich dětech opět vrátila mezi vás. Vaše srdce roztají pod jejich úsměvem. Buďte vděčni vašim dětem, ve velmi krátké době změní váš materiální svět.
Změní, protože tak je dáno řádem stvoření.
DĚTI
Děti jsou světlo i Bůh v jednom. Dětská duše je prosta všech závazků a slibů, ví a zná jen jediné. Lásku. Láska Boží je zářivým drahokamem každé doby i každého věku. Informační pole i napojení všehomíra umožňuje těmto maličkým bytostem při každém spánku přecházet do jiné dimenze bytí. Dal jsem jim schopnost bránit se násilí a schopnost transformovat svůj organizmus v závislosti na míře znečištění prostředí, kde žijí. Umí se dorozumívat se zvířaty, vodou i mnoha dalšími živly. Nikdy svého výsostného postavení nemohou zneužít. Násilí a boj je jim naprosto cizí. Jejich největší předností je smích a láska. Jsou tak úžasné, hravé a milující… jejich živelný projev ovlivní všechny v okolí. Přinášejí poselství lásky, ohleduplnosti a pokory. Znají veškeré spojitosti fungování vesmíru. Milujte je, važte si jich, naučí vás žít v radosti a lásce.