Skupina Indigo

Jak poznáme indigové dítě... ...podle charakteristických znaků prezentace osobnosti 

Indigové děti se začaly inkarnovat a tedy rodit na naší Modré planetě již po 2. světové válce. Cíleně jsou obdařeny nevšedními schopnostmi, které pro mnohé lidi dodnes představují něco nepochopitelného a proto i neuvěřitelného. Přicházejí na Zem, aby nám "otevřeli oči". Proč? 
 
Všemi dimenzemi Univerza se, v souladu se záměry Zdroje, šíří Světlo* a míří také k nám. Mnozí lidé to vědí, jiní to jen tuší, ale většina ještě stále konzervativně setrvává na vlastní potřebě neměnnosti dosavadního temného uspořádání světa, ať už ze strachu před změnami nebo v rámci boje o udržení své moci a potřebě ovládat druhé. Indigové děti jsou předvojem Světla a jsou zde proto, aby nám pomohli připravit se na jeho příchod. Protože až se Světlo rozzáří ve své plné síle, mohly by mnozí z nás "oslepnout".... 

(* předpokládám, že není třeba vysvětlovat význam slova Světlo). 


Pokud Vás zaujaly úvodní věty, vězte, že jde o volné navázání na článek "Rouškou tajemství zahalené Indigové děti ukazují svou tvář", který zde byl zveřejněn před několika měsíci. Onu základní či úvodní informaci chceme nyní rozšířit o prezentaci vybraných skupin "indigáčků"... 

Vybraných proto, že se zaměříme zejména na ty, které se rodí i ve střední Evropě, tedy v Česku a na Slovensku... 

Celkově na Zemi existuje 12 skupin Indigových dětí a věříme, že vás zaujme i jejich pojmenování. Proto, že názvy jsou uvedeny ve světelném jazyku Anuhazi, který je komunikačním prostředkem společenství vyšších inteligencí - Guardian Alliance. Jde o Interdimenzionální Sdružení Svobodných Světů, které vzniklo před 568 milióny let po mezihvězdném konfliktu, tzv. Andělských válkách. Jeho úkolem je chránit a zajišťovat vývoj různých biologických druhů v Univerzu a snaží se i o to, aby se také lidské bytosti dostalo pravdivého pohledu na události tohoto světa a vše, co s nimi souvisí... 

 • IZUTU ESHEAU (výskyt na území Venezuely, Brazílie, Hondurasu, Portorika, první jednotlivci se začali inkarnovat v r. 1965, jejich počet se odhaduje na více než 16 000) 
   
 • MAHALI BRUEA (první inkarnační vlna ztotožněná s prostředím Indie, ale především Srí Lanky, dále žijí na území Iráku, Iránu a v podkavkazských republikách, a to od r. 1982, nyní v počtu více než 4,5 miliónu) 
   
 • AMÉKÁSAN ÉTUR (nalezneme je v Řecku, na Krétě a Kypru, v Egyptě a částečně na Sicílii, Sardínii i Korsice a také v Maroku, Tunisu, Libyi, kdy první vlna proběhla v období 1989 - 1991. Co do počtu, k dnešku se jedná o více než 850 000 jedinců) 
   
 • NUAGU HALI (žijí v oblastech Sumatry, Filipín, Thajska, Laosu, částečně v severní Austrálii, a to počínaje r. 1973. K dnešku se jejich počet pohybuje nad půl miliónu bytostí) 
   
 • IONATU ETILAH (od první poloviny 50. let je jejich výskyt registrován v Irsku, Skotsku, Anglii, na Islandu, v Norsku a Dánsku. Počet již překročil hranici 6 miliónů jednotlivců) 
   
 • MAHÁTA AGRAH (vyskytují se na území Severoamerického kontinentu, kdy se první inkarnační vlna uskutečnila v období 1965 - 1970 a v současnosti hovoříme o více než 250 000 ID) 
   
 • CHIA ZUN ZAN (již samotný název napovídá, že se jedná o území Číny, kdy počáteční inkarnace směřují do let 1982 - 1985 a v současnosti se odhaduje více než 750 000 zde žijících jedinců) 
   
 • YUN ZU XEN (i v tomto případě registrujeme výskyt zástupců uvedené skupiny v Číně, dále v Japonsku, Korei, Mongolsku a na Kamčatce. První vlna proběhla v letech 1970 - 75 a počet ID představuje číselnou hodnotu nad 1,7 miliónu) 
   
 • MAHUNTA (do inkarnace vstoupili poprvé v období 1958 - 1962, a to na území Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Ameriky, kde je nyní registrujeme v počtu nad 5 miliónů ID) 
   
"Dvanáctku" doplníme třemi skupinami, a to RAMAJÁNA SHRIDVETAZEFAR DUR ÁTUR a AREAH AZURTA, tedy Indigovými dětmi, které se inkarnovaly také ve střední Evropě a žijí i působí v Čechách a na Slovensku. Jaké jsou jejich charakteristické znaky? 


Ramajána Shridveta: 

Počet: více než 1,25 miliónu jedinců v Střední Evropě, Finsku, Indii, Pákistanu a na Cejlonu. 

Kosmické genetické těžiště (původ): hvězda POLUX v souhvězdí Blíženců 

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Tento genotyp vytváří tzv. citově-emocionální mosty mezi jedinci. Skrze svoji úžasnou schopnost vciťovat se do nitra lidí, plní své poslání spojovat, podle okolností na srdeční úrovni 2 a více lidí navzájem. Prohlubují jednotu mezi lidmi. Archetypálně se jedná o tzv. VČELY ENERGIE LÁSKY 

Silné stránky: pochopení druhého, hluboký aspekt soucítění. 

Slabé stránky: přebírání utrpení jiného člověka do své aury. Občasné zkratovité jednání. 

Fyzická typologie: velmi variabilní, ale významným parametrem je citlivá pokožka a oči. 

IQ: 230 - 245 

Imunita: výborná, jinak sklony k psychicko-nervovým onemocněním 

Způsob myšlení: permanentně budují vnitřní svět spravedlivých principů a zákonů, jehož prvky se snaží přenášet do této reality. 

Emoce: jejich psychika nabývá formální hlubokou harmonii, ale uvnitř může vznikat až extrémní rozkmitání. Proto u nich může docházet k náhlým výbuchům emocí po dlouhodobém stavu klidu. 


Zefar Dur Átur: 

Počet: 2,5 - 2,8 miliónu v střední Evropě, Francii, Německu, Rusku a Španělsku 

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy CAPELLA v souhvězdí Vozky 

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: realizovat energetickou syntézu základních mentálních a psychických vztahů v lidské rodině - HARMONIZÉR JEMNÝCH ENERGIÍ 

Silné stránky: mentální a fyzická flexibilita, adaptabilita, schopnost inspirovat a nadchnout okolí, v komunikaci má schopnost registrovat podprahové mentální a citově-emoční vjemy 

Slabé stránky: emoční a citově vjemová rozkolísanost, nestabilita v oblasti určitého záměru 

Fyzická typologie: často vyšší postava, světle hnědé vlasy, tělesná rozlehlost, tendence k nevyrovnanému hospodaření s energií, poruchy lymfatického, ledvinového systému 

IQ: 185 - 210 

Imunita: vcelku stabilní, ale s nárazovými výpadky v algorytmu 5-10 let 

Způsob myšlení: vysoká dynamika mentální energie s extrémní schopností představivosti, vysoká míra analýzy a myšlenkové improvizace, barvitý způsob komunikace, smysl pro fantazii. Někdy sklony k pesimismu, ale v náhlých impulsech poměrně vysoká emoční úroveň, tendence k izolaci 

Emoce: výkyvy v nadšení a entuziasmu, střídá se se stavem vnitřního smutku a nejistoty 


Areah Azurta: 

Počet: více než 500 000 ve Střední Evropě, Kanada, Rusko, severské státy 

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy POLÁRKA 

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Stimulace a indikování energie lásky v lidské rodině – NOSITEL ENERGIE LÁSKY 

Silné stránky: přirozený, silný projev laskavé energie s vysokou mírou soucítění, evokuji v lidech až živošičnou přitažlivost - velké charisma 

Slabé stránky: sklony k depresivnímu jednání, pesimistickému uvažování (z komára velbloud) 

Fyzická typologie: plavé vlasy, zelené oči, vysoké štíhlé tělo, jakoby zasněný pohled. Jinak tendence k onemocnění srdce a endokrimního systému 

IQ: 280 - 300 

Imunita: velmi dobrá 

Způsob myšlení: brilantní úsudek především v oblasti typologie osobnosti s důrazem na anlýzu chování. Mají schopnost vytvářet v druhých lidech silnou citovou závislost na jejich osobě 

Emoce: Extrémně magnetický projev se silnými čisticími účinky. Na druhé straně občas velmi trpí, což skrývají za své charisma 


Co se týká fyzické typologie, i přes velmi dobrou celkovou imunitu, ID mají v lidském těle sklon k různým typům onemocněním. Mnohdy jim nepomáhá při léčení zdravotních problémů klasická medicína, ale je možné jim pomoci použitím tzv. rezonátorů. 


Uvedli jsme dosud, řekněme, základní rozčlenění charakteristických osobnostních znaků u tří vybraných skupin ID. Nyní, již všeobecně, je chceme ještě rozšířit o další (doplňující) "povahové" rysy, které lze klasifikovat ve čtyřech podskupinách, a to HUMANISTAKONCEPCIONALISTAUMĚLEC aINTERDIMENZIONALISTA... 


HUMANISTA má až extrémně vyvinuté sociální cítění, ale pro navázání intimnějších vztahů mu stačí jen několik nejbližších přátel. Velmi rád diskutuje s každým a stále a přitom zapomíná na čas i své povinnosti. Jeho náladovost souvisí s hypokativitou a nebo naopak hyperaktivitou - jednou nebetyčně jásá a za moment je skleslý či zarmoucený. Rychle "přeskakuje" z myšlenky na myšlenku a často zapomene, co chtěl dělat. 

Je citlivý a trápí ho veškeré "nepravosti", i proto má sklon k bolestem hlavy. Mnohdy se cítí nepochopený a neuznaný. Můžeme ho nazvat i tzv. knihomolem, občas vyznává samotu nebo je zapálený do práce s počítačem... 

Humanista touží, aby vše kolem bylo v harmonii a souladu a sám se snaží pro to dělat maximum. Co se týká materiálních záležitostí a věcí, mají pro něj minimální význam. Je šťastný pokud lidé dodrží dané slovo, dodává mu to jistotu a víru v jejich spolehlivost. Velmi důležitý je jeho vztah k rodičům - aby byli čestní a spravedliví. Má i výrazně vyhraněné názory, ale vstřícně reaguje na kritiku či opačné argumenty. V případě svého vědomého selhání si dokáže uložit trest. 


KONCEPCIONALISTA je stále zaujatý myšlenkami a koncepcemi, ale musí se více věnovat rozpoznávání detailů. V každém případě chce všemu rozumět a do všeho vidět. V tom mu pomáhají například i informace z internetové sítě. Je doslova zamilován do technických přístrojů, umí řešit problémy a řešení také realizovat. Ve všem potřebuje mít stanoveny jasné hranice a disciplínu, a to i v citové oblasti. Jeho jednání není emotivní. 

Má tendence k tajnůstkářství, rád schovává své věci, s oblibou "kontroluje" rodiče. Velmi nadaný a šikovný je i v oblasti sportu. 


UMĚLEC dokáže celé hodiny pracovat a tvořit, jak vyplývá ze samotné specifikace. Nejsnadněji se v životě vyjadřuje svojí kreativitou v nejrůznějších oblastech umění a z toho důvodu je pro něj spánek zbytečná ztráta času. Působí jemně, ale za tím se skrývá silná vůle, kterou se umí prosadit. Svoji sílu projevuje soucitem. Chce být součástí všeho, absorbuje všechny dostupné informace, intenzivně vnímá svět okolo sebe a chce, abychom mu věřili, když o něm vypráví ze svého pohledu. 

Vyžaduje jasné odpovědi a pokud je nezíská, nalezne si je sám. Rychle prohlédne každou situaci a podle toho také jedná. Může být i "diktátorem v beránčí kůži", dokáže být arogantní, umíněný a narcistický, neakceptuje emotivní vzory. 


INTERDIMENZIONALISTA je charakteristický doslova chrlením stále nových nápadů. Jde o rozeného vůdce, který chce kráčet novými cestami. Prakticky si nepřipouští jakékoli omezování zastaralými myšlenkami a názory. Jde za svou věcí a je mu lhostejné, zda si tím získá nepřátele. Absolutně nad sebou nesnáší autoritativní jednání a příkazy. 

Již od dětství zná svoji úlohu a poslání a netrpělivě čeká, až dospěje a stane se samostatným. 

Pokud s ním trávíte čas vyžaduje si stoprocentní pozornost. Je v něm velká vnitřní energie a vidí více a dál, než dokáží pouhé oči, což mu poslouží k demaskování protějšku. Aby si mohl vychutnávat život podle svých pravidel, potřebuje určitou disciplínu, a to může vést k panovačnému a diktátorskému vystupování. V každém případě miluje divadlo a Hry všeho druhu. 


Vás, vážení čtenáři, kteří jste již četli rozhovor s "indigáčkem" Lucii, určitě bude zajímat, do které skupiny (prosím, nezaměňovat se sektou!) patří právě ona. Na to Vám nejlépe odpoví sama: 

"Odpověď je jednoduchá. Jsem součástí skupiny Ramajána Shridveta a podskupiny Humanista. Ale ač jsou tyto charakteristiky různé, všechny indigové bytosti sem přišly proto, aby chránily lidi a matičku Zemi. Je třeba si to uvědomit, ať jsme indigoví či neindigoví... Každý zde bojujeme, aby se svět kolem nás zachoval takový, jaký ho známe. O to snad stojí každý z nás..." 


Co dodat na závěr? Jsem přesvědčen, že v případných komentářích k tomuto článku se x-krát objeví konstatování, že: 

 • já (nebo někdo jiný) mám stejné povahové rysy a necítím se být indigo... 
   
 • no a co, takové vlastnosti či povahu mají i normální lidé a jsou buď vzteklí nebo mírumilovní a mají také vysoké IQ, anebo jsou ještě nezralí a života neznalí, atd., atd. (viz diskuze na webu doktorka.cz, sekce Rodina a děti, titul Indigové děti).

Je třeba zamyslet se nad následující skutečností - ID při jejich chování a jednání působí extrémněji v tom, že "dotahují" své povahové rysy do úplné podoby, bez přetvářky či postraního úmyslu. Proto působí jako nezvládnutelní a těžko u nich hledáte možnost kompromisu. Jejich reakce na stav společnosti, na směr, kterého se lidé v ní v převážné většině drží, v nich vyvolává strach, paniku, nechuť a podobné záporné reakce. 

Divíte se pak, že např. již v 4 letech tak "malé" dítě pomýšlí na sebevraždu? Že se, samozřejmě i v pozdějším věku, ve svém fyzickém těle necítí v tomto světě dobře? Že kolem sebe cítí nepřátelství, závist, žárlivost, nezájem či ponižování a nedůvěru ve své poslání a schopnosti? To jsou čistě lidské záporné vlastnosti a lidé jsou na ně zvyklí, je to každodenní součást jejich života - oplácejí stejné stejným. A to opravdové indigo nedokáže... 


Vážení čtenáři, vám, kterým charakterové a povahové rysy tří skupin ID (a podskupin) budou povědomé, a poznáte v nich sami sebe či někoho blízkého nebo vzdáleného, předem děkujeme, pokud s námi navážete (nebo nám zprostředkujete) kontakt na e-mail: lucisekburisek@seznam.cz. Rádi se s Vámi podělíme o Vaše pocity, poznatky a zkušenosti... 


Zdeněk Neumann