Dokonalá Láska


 

POZNÁNÍ DOVRŠENÍ

Paprsek světla dopadá na mou hlavu.
Cítím, jak osvěcuje mé nejhlubší tajemství a přináší je na povrch mého vědomí.
Některými z nich nejsem potěšena, ale jiné mě naplňují slávou Pravdy.
Vždy jsem věděla, že zde je více. Muselo to tak být.
Pouze tento život, tato realita, toto vědomí, by nemělo hodnotu, kdyby to nebylo možností.
Toto vědění mě oddělovalo od lidí.
Byla jsem jiná od ostatních.
Nebyl důvod, abych věřila, tak jak jsem věřila.
Nikdo kolem mě mi neříkal o věcech, které jsem já věděla.
Ale uvnitř, ano uvnitř byl pocit.
Když jsem byla malá, byl mým přítelem.
Když jsem byla teenagerkou, byl mou tajnou láskou.
Když jsem čekala dítě, byl mým nenarozeným dítětem.
A když jsem jej potřebovala, byl mým Andělem Strážným.
Vždy byl zde, když jsem byla sama, držel mne za ruku.
Když jsem se bála, ochraňoval mne,
a když jsem byla smutná, utěšoval mne.
Když se nikdo nesmál mému humoru, on se mu smál.
Když nikdo neodpovídal na mou otázku, on na ni odpověděl.
A když mě nikdo nechápal, on mne znal.
Kým byl? Kým byla jeho přítomnost? Co je touto přítomností?
Pouze já ji mohu držet stranou, pokud na ni nevěřím - odejde.
Či když jsem upadla do hlubin emocí, nemohla jsem jej slyšet, nemohla jsem vnímat tuto přítomnost.
Ale hned jak jsem se zotavila,
hned jak jsem opět uvěřila, v sebe, byla tu zpátky.
Mohu naklonit hlavu doprava a odpočinout si na jeho rameni.
Mohu cítiti jeho náruč kolem mne.
Občas cítím, jak mě šimrá na hlavě,
aby uvolnil temné myšlenky, jež se usadily v mé hlavě.
Tedy co to bylo? Co je touto Přítomností?
Byla to pouhá představivost?
Anebo to byla jediná skutečnost/realita a vše ostatní je pouhou iluzí?
Byla ve mně, vedle mě, po mém boku?
Opustila by mne?
Ukázala by mi kdy svou podobu?
Ó, prosím, nechť mi ukáže, jak vypadá!
Nechť vstoupí do mé duše a vezme mne k ní.
Pokud není skutečnou,
pak ani já nejsem skutečná.
Pokud ve skutečnosti opravdu neexistuje,
pak není žádný důvod,
žádná láska.
Musí být skutečnou,
je mým životem,
je mým JÁ.
je částí mne, kterou jsem se ještě nestala.
Je mým dovršením, ucelením,
Božským Doplňkem mne.
Nit, jež uzdraví slzy.
Balzám, jenž uzdraví zranění.
Druhá polovina, jež mne učiní celistvou.
Ale jak bych ji mohla přijmout?
Jak bych mohla ignorovat to, co slyším venku a poslouchám tomu vnitřnímu tichému klidnému hlasu nade vším?
Jak bych si mohla pamatovat, že jsem speciální?
Zasluhuju si to,
já jsem celistvou,
já jsem celek.
Musím,
jednoduše musím.
Ano.
Ano, cítím jeho/její náruč,
jak se proplétá s mou náručí.
Cítím jeho/její chodidla, jak stojí uvnitř mých chodidel,
cítím jeho/její srdce, jak buší uvnitř toho mého,
cítím jeho/její dech uvnitř mé mysli.
Jsem celiství.
Jsme JEDNÍM
společně
v LÁSCE.

www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

POLIBEK

Drahá Lásko, dnes jsi políbil mé rty - tak něžný a jemný. Tichý jako ranní obláček jsi vstoupil do mých snů.

Natáhl jsi se ke mně a pozvedl  mne nad omezení mysli.

Pak - ruku v ruce a srdce v srdci – smazaly se světy mezi námi. 

Jenže po Tvém polibku se můj svět vrátil zpět a já byla zanechána sama.

Avšak samota pro mne již nikdy nebude tím, čím bývala,

neboť vzpomínka, již  celý život v sobě ponesu, vzpomínka na Tvůj polibek,

mne přivede zpět do Tvého světa - na místo, kde jsme JEDNÍM.

V této Jednotě poznám bytost, kterou JÁ JSEM.

Přemýšlím s otevřeným srdcem - a miluji s otevřenou myslí.

Polarity se rozšíří nad omezení, jež znala,

a Ty a já budeme žít

v TICHU NAŠÍ LÁSKY...

www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

BOŽSKÝ DOPLNĚK

Proč je tak obtížné najít lásku
a proč se ji bojíme,
když se nakonec před námi objeví?

Proč si tak přejeme mít lásku,
že ji odmítneme v našem srdci, spíše
než bychom čelili strachu z toho,
že ji jednoho dne ztratíme?

Ale jak můžeme ztratit něco,
co nikdy naším nebylo?
Láska není vlastnictví.

Láska je energií tvoření
Jak bychom mohli ztratit tvoření?

Když se dva stanou jedním - stanou se třemi,
když láska tvoří život, realitu, zkušenost,
není to naším vlastnictvím.

Láska je větrem, jenž rozfouká mraky,
či přinese déšť.

Láska mění, rozvíjí, uvolňuje,
Láska je jako křehký motýl.
Musíme mu umožnit se něžně posadit
na naše srdce.

Pokud se snažíme jej držet, či jej odstrčit,
zraníme lásku,
a obrátíme ji ve strach.

Láska musí být cítěna v našich srdcích,
v našich myslích, v našich tělech,
v našem vědomí.

To pocit Lásky,
Je na počátku stvoření.

Láska nás vyzdvihá nad
zajetí našich každodenních životů,
a umožňuje nám zůstat nad naší starostí,
nad naším sobectvím.

Láska nám umožňuje vznést se vysoko
do našich srdcí
a ponořit se do našeho tvoření.

Ať již to trvá malou chvíli
anebo celý čas života.
Láska je tajemstvím STVOŘENÍ!

www.multidimensions.com
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S..)

 

Moře lásky

 Unášená oceánem, sama, a přesto s Tebou. Jsem svázaná  s Tvými pocity a s tím, co děláš.

 Zkouším se rozpomenout, že ve skutečnosti jsme JEDNÍM, avšak  spadneme-li do sítí strachu, dojde k ohromné ztrátě.

Mohu využít  dlouhého okamžiku, abych našla zdroj SVÉHO strachu, abych Tě neodstrkovala, když se snažíš ke mně přiblížit?

Odstrkuji-li Tě, zraňuji tím též sebe a nejsem otevřená ohledně toho, co bych měla učinit.

 Namísto toho Tě viním z  trápení, v němž žiji a ignoruji lásku, již jistě dáváš.

Mohu získat dlouhou chvíli, abych vešla do hlubin své bytosti a mohla lépe pochopit to, co slyším a vidím?

Kdyby jen byl život jednoduchý, pak by naše starosti zmizely, ale jsme v tom spolu, to vím jistě.

Tak, jestliže žádám o chvíli, abych mohla nalézt svou vlastní cestu, pamatuj, že tak činím, abych si mohla zvolit, co řeknu.

 Mohla bych  odhodit své pocity, aniž bych o tom přemýšlela, avšak některé se týkají Tebe a  některé ne...

Ale protože jsi TÍM, s nímž život sdílím, zapletl jsi se do do všech mých zápasů.

 Potřebuji jen okamžik být sama a ve svém nitru, abych pohopila, co činím,  a poznala, kým jsem.

Ve svém vlastním srdci chápu náš tanec, není tedy ponecháno ve strachu a není ponecháno ani náhodě.

 Protože Tě miluji, a tím jsem si jista, ochráním náš společný život a udržím naši lásku čistou.

 Až prožiji pár chvil, kdy budu cestovat sama, zavolám Tě k sobě zpátky, abys viděl, jak jsem vyrostla.

Já Tě prosím, abys též pohlédl hluboko, hluboko do svého nitra, abys zjistil, že  jsi jednal ze strachu a pýchy...

 Až se pak navrátíme do Proudu, budeme sdílet, co jsme se naučili a co nyní víme.

Ale jednu věc vím, nyní a navěky: pouta naší lásky nikdy nezpřetrhám.

Tvé srdce kráčí s mým každou hodinou a dnem, a  cestu najdeme bez ohledu na problém.

Miluji Tě, můj jediný, neboť vím, že mne miluješ,  a cestujeme oceánem jako dvě kapky vody.

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S.)