Probuzení dvouplamenů

Možná jste již o "dvouplamenu" slyšeli. Jedná se o Váš otisk, protějšek, partnera, s kterým se spojíte v Jednotě. S kterým vytvoříte vztah a život, o kterém jste snili, o kterém vám tvrdili, že neexistuje, že žádný princ, princezna z pohádky není.

Ale ani pohádky nevznikly "náhodou". On totiž je. Jen je to trochu jinak, než naše mysl předpokládala. A tato doba přichází. Naděje pro všechny, kteří již nevěřili na Lásku, ta naděje ožívá, žije!

Vztah dvojplamene nejde moc dobře slovy popsat, ale pokud touhu po svém dvojplameni máte v srdci, pak věřte, že je naplnitelná. Ti, kdo se setkali, už vědí. 

Tyto páry, které se najdou, jsou pod ochranou samotného Archanděla Sandalfona a jeho nebeských pomocníků. Pod požehnanou ochranou Boha. Každý takový pár dostává mocnou ochranu, neboť toto spojení je posvátné. Pokud se někdo snaží o "rozdělení" dvouplamenů, pak si tím nejvíce oddaluje setkání s tím svým. 

Milostné prožitky takového páru,jsou nad hranicí běžného chápání, možná i zjistíte, že jste mistři některých tantrických technik, aniž byste o nich kdykoliv předtím něco věděli. Není třeba žádných účení, neboť vše přichází přirozeně samo, vše přichází s neustálým zvyšováním vibrací, které spolu prožíváte. Energie, které mezi takovým párem proudí, by mohly jinému způsobit i zástavu srdce. Proto každý z nás má ten svůj originální životní příběh a vše se děje "automaticky", přesně jak má. Vše plyne naprosto přirozeně. V tomto milostném spojení, jde o propojení všech úrovní, o propojení dvou bytostí - fyzické, psychické, energetické, éterické, duchovní aj.. Společné, dlouhé orgasmy přichází zcela přirozeně a plynule, duchovní i fyzické. Zřejmě pak již slovo sex, nebudete vůbec ve svém slovníku používat, není ani potřeby žádného jiného "sexu", neboť pouhý sex, se stane naprosto nenaplňujícím. Kdo se setká se svým douplamenem, nebude cítit partnerské ani milostné naplnění v jiném člověku, a to vše ze svobodné vůle, dobrovolně a přirozeně. Další mýtus o soužití muže a ženy se s s přibýváním těchto párů zbortí. 

Není to však jen o věčném ráji, je to o stálém sebepoznání, léčení, i tyto páry se spolu učí, vyvíjejí se, a vše co v minulosti nebo v jejich bytí není doléčené, přichází pro uzdravení. Proto se může stát, že začnou (na pár okamžiků) prožívat jako v kopii své minulé vztathy a zároveň společnou touhou po uzdravení a láskou, jsou vedeni k harmonickému splynutí. Pokud si již chceme nějakým způsobem přitáhnout dvoupaprsek, pak nejrychlejší cestou je harmonický stav sama k sobě, uzdravení sebe, pochopení sebe. Úcta a Láska k sobě je tou Cestou.

A na závěr to nejdůležitější, žádné obecné pravidlo, které se kde píše, nemusí platit. Boží Vůle a vaše Jedinečná Cesta tvoří jen váš Zázrak.

Meditace na spojení s Dvoupaprskem:

Přivolejte si Archanděla Sandalfona a Michaela.

Spojeni s dvoupaprskem jsme každý z nás v našich srdcích. Oba paprsky mají v sobě paprsek toho druhého. Cesta tedy vede do našeho srdce, z kterého "vede" náš paprsek do srdce protějšího paprsku, a naopak. Určité zdroje mluví o jednopaprsku. Teorií je mnoho, ale to nejdůležitější je, jak to vnímáme my sami. Můžete se vnitřně naladit na svoje srdce a vnímat nebo si představit paprsek, energii či jeho barvu, a dostat se, až na opačný konec té "nitě", která vás spojuje. Na jeho konci na vás dýchne vibrace, zvuk, energie nebo pocit - vám tak blízký a známý....váš dvoupaprsek. Vědomě vnímáte jeho energie a cítíte energie společné. Takto se na dvoupaprsek můžete vědomě ladit.

A jak pak poznáme v realitě, že jsme se potkali se svým dvoupaprskem? Věřte, že poznáte, není v lidské moci toto nepoznat.