Láska, Láska, Láska

https://www.youtube.com/watch?v=C-5cLx82Lc4

 

Čtyři elementy posvátné energie ČISTÉ LÁSKY:
 
Čistá láska je klidná. Láska nevolá z vyvýšeného místa: "Tady jsem - podívejte se na mě!" Láska je klidná, soucitná, silná a naplňující. Je to opravdová esence domova. Je to vzpomínka na domov, kterou má v sobě každý z nás!
 
Láska nemá denní režim, je tu stále a existuje ze sebe sama. Nevytváří žádné podmínky, požadavky a nápravy. Nevolá: "Když to pro mě uděláš, tak já něco učiním pro tebe!" Ne. Existuje jen aby "byla". Je spokojená už jen tím, že existuje. V souvislosti s láskou neexistují žádné podmínky a řád.
 
Láska se nikdy nenaparuje. Netluče si do prsou. Nikdy není hrdá. Nikdy jí to není třeba, protože pochází z božského zdroje. Každý ji uvidí a nemusí přitom říct jediné slovo. Nemá potřebu zvedat ruce a říkat: "Podívejte se na mě."
 
Láska má moudrost, používat všechny v sobě nesoucí elementy najednou. Moudrost je klidná, bez denního řádu nebo důležitosti. Ví, co je třeba říct a co ne. Je utvářena moudrými činy.
 
Čistá Láska ve vašem životě nikdy nevytvoří scénář strachu, ale ego tak činí. To je největší rozdíl!  Strach je mechanismus, který je využíván v rámci karmy a lekcí člověka. V dějinách všech spisů, tak dlouho, jak je lidstvo zaznamenávalo, když se v jakémkoliv záznamu libovolné víry zjevili andělé Páně, činili to dvěma slovy. "Neboj se" - to je důkaz, že vám Bůh nikdy nepřinese poselství strachu.
 
PODOBY LÁSKY
Proč je tak obtížné najít lásku
a proč se ji bojíme,
když se nakonec před námi objeví?
 
Proč si tak přejeme mít lásku,
že ji odmítneme v našem srdci, spíše
než bychom čelili strachu z toho,
že ji jednoho dne ztratíme?
 
Ale jak můžeme ztratit něco,
co nikdy naším nebylo?
Láska není vlastnictví.
 
Láska je energií tvoření
Jak bychom mohli ztratit tvoření?
 
Když se dva stanou jedním - stanou se třemi,
když láska tvoří život, realitu, zkušenost,
není to naším vlastnictvím.
 
Láska je větrem, jenž rozfouká mraky,
či přinese déšť.
 
Láska mění, rozvíjí, uvolňuje,
Láska je jako křehký motýl.
Musíme mu umožnit se něžně posadit
na naše srdce.
 
Pokud se snažíme jej držet, či jej odstrčit,
zraníme lásku,
a obrátíme ji ve strach.
 
Láska musí být cítěna v našich srdcích,
v našich myslích, v našich tělech,
v našem vědomí.
 
To pocit Lásky,
Je na počátku stvoření.
 
Láska nás vyzdvihá nad
zajetí našich každodenních životů,
a umožňuje nám zůstat nad naší starostí,
nad naším sobectvím.
 
Láska nám umožňuje vznést se vysoko
do našich srdcí
a ponořit se do našeho tvoření.
 
Ať již to trvá malou chvíli
anebo celý čas života.
Láska je tajemstvím STVOŘENÍ!
 

NADČASOVÁ LÁSKA

 
Když jste byli malí, měli jste své místo, kam jste chodili, kde jste mohli být sami? Mohl to být roh pokoje, místo v přírodě, o kterém nikdo nevěděl. Toto místo nazývám nadčasový prostor. Je to místo, kam si chodíme odpočinout, nabít se energií, kde se cítíme "jako doma", kde je všechno v pořádku a kde můžeme být tím, kým jsme. Je to místo, kde se setkáváme s vyšším Já a kde zažíváme pocit "být tady a teď".

Nadčasový prostor můžeme zažít při meditaci, při procházce kolem jezera, když se necháme hřát sluncem, ve chvíli, když někoho objímáme, kdy na pár sekund přestaneme dýchat a cítíme, jak tlukot našich srdcí se spojuje, a my se s druhým člověkem stáváme jedním, když se někomu podíváme do očí atd. V tuto chvíli se čas jakoby zastaví a my se vnímáme jako neměnnou bytost, která, když otevře oči, vnímá fyzický svět, a když zavře oči, vnímá sebe jako neměnnou bytost na nadčasovém místě, splývající s nekonečnem. V této chvíli otevíráme a splýváme s pravou mozkovou hemisférou, naší nekonečnou částí, a vypínáme levou polovinu mozku. V této chvíli zažíváme čisté bytí. Tento prostor se aktivuje uvnitř každého z nás, je to velmi subjektivní pocit.

Všichni spirituální mistři za svůj život aktivovali své silné spojení s vyšším Já. Ježíšova zpráva, kterou neustále opakoval, byla: "Jsem jako vy". My jsme tomu neporozuměli, pořád jsme ho dávali na pedestrián a opakovali jsme, že je božím synem. Kristus se vrací na naší planetu, ale ne jako jedna osoba, ale jako uvědomění, že se každý z nás může napojit na Kristovo vědomí.

Čas dělíme do tří částí - minulost, přítomnost, budoucnost. Z nich je skutečná pouze přítomnost. Naše zkušenosti vycházejí z minulosti, co se nám stalo, nebo z očekávání, co si myslíme, že se stane v budoucnosti. To vše ovládá naši přítomnost, ale nemusí tomu být tak. Pokud jsme skutečně v přítomnosti, vyňali jsme své zkušenosti z časové linie, a to aktivuje nadčasový prostor. Se zažíváním triality, tedy spojení s vyšším Já, budeme mít možnost uvolnit zkušenosti z časové linie.

V současné době mají dva lidé jedinečnou příležitost sdílet své životy na velmi hluboké úrovni, jít spolu životem v dobrých i zlých časech v neustálé volbě spíše než v podmíněných závazcích. Pokud vztah není založen na podmínkách, ale na neustálé volbě, je jinak strukturován. Pokud dva lidé dosáhnou této hluboké úrovně, nejsou k sobě připoutáni, a poté mají šanci zažít nadčasovou lásku.

Nadčasová láska je bezpodmínečná láska. Čím více bezpodmínečné lásky zahrneme do vztahů, tím jednodušeji se posuneme na další úroveň bytí. Je to příležitost zažívání lásky na velmi hluboké úrovni. Nadčasovou láskou můžeme milovat více lidí, muže i ženy. V minulosti nebylo možné zažívat nadčasovou lásku, protože na Zemi nebyly tak vysoké vibrace jako dnes a naše těla nebyla schopna unést tolik lásky (vyšších vibrací) v sobě.

Pokud s člověkem sdílíme nadčasovou lásku, vyjdeme z časové osy, a není tu žádná minulost, žádné očekávání, je tu pouze přítomnost. Energie nadčasové lásky je energie vyššího Já, kterou můžeme zažít v těle, a která ovlivňuje náš nervový systém. Tyto lidi milujete tak, že pokud je třeba, necháte je odejít. Pokud pocítíte nadčasovou lásku, vaše srdce cítí velmi mnoho. Tento cit je velmi silný a lidé jsou z něj poprvé velmi zmatení, protože neví, kam jej zařadit.
Na bezpodmínečnou lásku si musíme vzpomenout, protože jsme na Zemi dlouho zažívali podmíněnou lásku. Svatební slib byl založen na podmíněné lásce. Náš systém přesvědčení byl založen na nedostatku a říkal, že pokud miluji dvě osoby, první osoba něco postrádá. Nebo jsme dlouho znali pojetí spoluzávislého vztahu, který je založen na tom, že jakmile mě druhý člověk miluje, "jsem v pohodě". Problém ve spoluzávislém vztahu nastává, pokud se jeden z partnerů posune ve vývoji, druhý "padá" a tento pár se rozejde, protože se málokdy stane, že se oba lidé posunují ve vývoji stejně.

Nové pojetí vztahu je, že partneři stojí plně ve své síle a jdou spolu bok po boku, a pak se také mohou volně pohybovat. To je relationshift (shift = posun směrem nahoru), ne relationship (ship = loď, plout spolu po rovné hladině).

Nadčasovou lásku nejprve zažíváme s lidmi, se kterými jsme se mnohokrát setkali v minulých životech nebo je známe z jiných úrovní existence. V praxi to znamená, že při prvním setkání máte pocit, že ho znáte odedávna, a víte, že znáte jeho minulost.

Naše těla se přizpůsobují vyšším vibracím a pouze tím, že v sobě neseme vyšší vibrace, se "dotýkáme druhých" a měníme je. Při kontaktu dvou spřízněných lidí se odkrývá závoj a my můžeme vidět duši druhého člověka, který je naším odrazem.