1. MÁJ LÁSKY ČAS

02.05.2017 20:04

Síla Bohyně objímá a transformuje Srdce mužů skrze moc své bezpodmínečné Lásky.
 

Z otevřené země vyvěrá Její síla a spojuje se se silou Kosmické Matky, aby vše OŽIVILA, vyléčila a s vášní k Životu Jí vlastní, pozvedla do svého SRDCE a dala tak všemu živému zažít Sebe Sama, coby zdrojovou energii ženského principu.
 

Probouzející se muži začínají hluboko uvnitř Sebe vnímat Její volání. Začínají toužit po spočinutí v Její náruči.
 

Uprostřed všeobecného chaosu, bičovaní neukojitelným, povrchním chtíčem, začínají být muži citlivější a vnímavější k podpoře Bohyně k trvalému usmíření, spojení a sjednocení se svojí vnitřní ženou.
 

Stejně tak ženy jsou Bohyní podporovány usmířit se, spojit a sjednotit se se svým vnitřním mužem.
 

Mužské energie se Silou Matky a Její Lásky v nás všech zjemňují a připravují na rozhodující transformaci do původního nastavení dle prvotního Plánu Duše.
 

Obrozený, vzkříšený Muž vychází pomalu a jistě ve své nové jemnější, zato v účincích silnější Zlaté Záři všem připraveným a toužícím Ženám naproti..................

 

Ze Srdce Drahomila a Drahomil

 

—————

Zpět