21.12.2012

21.12.2012 14:52

 

21.12.2012

Dnem,který zítra nastane,zrod nový pro nás lidi nastane.

Temnota na zem přijde,ale nemusí to být v podobě v jaké si myslíme,ona nám vlastně nápomocná bude.

Nový život nám přinese,čistění velké přijde a delší dobu trvat bude.

Fyzicky my vnímat budeme zvláštní tok energie,která zde proudit bude,ale zlá pro nás nebude.

Pochmurný den to spíše bude,než že úplná tma na zem přijde,lidé to vnímat budou,ale ti kteří duchovní jsou,

ve velkém klidu budou a děkovat za toto bohu velmi budou.

Tito lidé láskou naplněni jsou a posílat ji celému světu budou…oni tím zemi velmi pomohou,do jiné dimenze postoupit povolení dostanou a výše se ve své duchovnosti posunou.

K těmto lidem osvícení přijde,ochranu mají a jim se uleví,odejdou bolesti fyzické,psychice úleva přijde,

oni pohlazení od andělů a boha ucítí,jim po té lépe se žít bude,víru v sobě míti budou a za tento dar z nebes,

děkovati budou.

Konec světa,apokalypsa o které se stále mluví,tady mezi lidmi dávno je,lidé ubližují stále sami sobě i přírodě bez které by žíti dále zde nemohli.Ona jim svým chováním ukazuje,že oni stmelit se musí a znovu jako dříve tomu bylo,pomáhat si musí.

Bez zloby a závisti,které zde velmi je a celým světem panuje,to vymýtit z tohoto světa potřebuje,ale to ještě chvíli trvat bude.

Vy podívejte se,kolik lidí nemocí prochází.

Nyní to je proto,aby u nich došlo k očí otevření.

Oni pochopit musí,co důležité pro život je a ne se stále starat o jiné.

Oni tímto prozřít by měli,aby si vše uvědomili a lepší život žíti začali.

Duše ,které odešli,odejít měli,protože by tento přerod neustáli a velmi by v dalším životě trpěli.

Těmto duším lépe v nebi nyní je a my zde od nich posilu ucítíme.

Naši zesnulí nás milují a ochranu nám dávají,spolu s našimi anděly.

Zítřejší den pro mnoho lidí stresující bude a nervozitu jim působit bude.

Energiemi toto bude,které zde my cítit budeme.

I lidé,kteří ničemu nevěří,vnímat,že se s nimi něco děje budou a vysvětlit si to umět nebudou,tak do deprese padat budou,ale ono vše dobře dopadne a po té nám všem nový život nastane.

My najednou ego na druhou kolej posuneme a jen lásku vnímat budeme.

Toto každý zvládne,ale každý v jiném čase a v jinou dobu.

To už záleží na každém z nás,jak se k tomu stavět budeme a všechny energie vnímat budeme.

My andělé s vámi budeme a hlídat vaše těla a duše budeme.Jen prosím ve svém srdci zůstaňte,v lásce zůstaňte a lásku celému světu dávejte.Po té ochranu dostanete,pokud upřímní sami k sobě budete.Toto když dokážete,tak i okolí vás jinak vnímat bude a lásku vám vrátí nazpět.

Ve svých srdcích buďte a ještě jednou zdůrazňujeme :

LÁSKU VŠEM I SOBĚ DÁVEJTE….

Vaši andělé a Lenča

—————

Zpět