AA Gabriel

15.07.2012 13:12

 

 

Milovaní.

Rádi bychom k vám promluvili o hodnotě Lásky známé jako PODPORA/ OPORA. Tato vlastnost dokáže člověka uvolnit a povzbudit. Pokud ve svém životě potřebujete pomoc, pak osoba vám blízká, použije PODPORU/ OPORU nejlepším možným způsobem k tomu, aby vám dodala odvahu, inspiraci, naději a trpělivost. PODPORA/ OPORA se často projevuje z Andělských říší, jako odpověď na vaše volání o pomoc. Jde o způsob jak potěšit vašeho bližního, a povznést jeho ducha do šťastnější nálady.

 

Pokud máte PODPORU/ OPORU vašeho okolí, pak každé vaše úsilí má možnost se projevit. Když PODPORU/ OPORU svobodně poskytujete, uskutečňují se přání vašich bližních lehce a půvabně. PODPORA/ OPORA přináší radost a smysl poznání, že vše bude dobré, a že nejste osamělí. V PODPOŘE/ OPOŘE se nachází podstatná část, jež přesahuje vaše Bytí, a ta vám umožňuje neustále nabízet PODPORU/ OPORU. Dárce, tím že projevuje PODPORU/ OPORU, má možnost v případě potřeby přijmout tuto hodnotu Lásky zpět.

Ti, kdož jsou v příbuzenském vztahu, se každodenně vzájemně PODPORUJÍ – jsou si OPOROU, což je udržuje v jejich svazku navzájem propojené, aby se mohli těšit ze šťastného a smysluplného vztahu. Díky tomu je zajištěna hybná síla, jež přetrvává a pomáhá i v těžkých chvílích, a každému tak nabízí soucit. PODPORA/ OPORA vykouzlí ve vašem srdci hřejivý úsměv i jen díky vědomí, že v obdarovaném působí laskavost a dobrota Stvořitelovy lásky pro vaše dobro. Jde rozhodně o jednoho z nejvýznamnějších činitelů, který se podílí na štěstí všech zúčastněných – tedy na vědomí, že v sobě navzájem máte věrného přítele.

Pokud slavíte neobyčejný den, pak vaše srdce hřeje vědomí, že vás vaši bližní znají a touží vás poctít svou nabídkou vlastní PODPORY/ OPORY, laskavým a šťastným způsobem. Posílají vám přání, květiny nebo vám zatelefonují, jen aby prosvětlili váš den. Trvale nabízejí PODPORU/ OPORU, abyste si byli vědomi, že jste hluboce milováni a opečováváni. Již mnohokrát jste takto obdrželi pomoc, abyste mohli pokračovat ve svých životech, coby vlastního prožívání výzev a lekcí, jež přináší sama existence. PODPORA/ OPORA je ten činitel, který pomáhá vytrvat a odlehčit člověku jeho břímě.

Ve větší míře může PODPORA/ OPORA učinit mnoho dobrého, pokud vyvstane důležitý celosvětový plán. Když se rozhodnete, že PODPOŘÍTE zvolený úkol, pak se jedná o silné předsevzetí, kdy je velké množství bytostí zaměřeno na stejný cíl a má společnou motivaci k dokončení poslání. Tím, že v minulosti velké množství lidí jednalo jako JEDEN, bylo zachráněno a změněno k lepšímu nespočetně životů. Velké dobro bylo a může být uskutečněno už jen tím, že se spojí v PODPOŘE/ OPOŘE mnoho lidských bytostí napříč vaší Planetou k zajištění vyššího dobra pro všechny. Daleko snadněji lze stvořit to, co jste měli v úmyslu a dojít tak k cíli, pokud své úsilí sdílíte se svými bližními.

Nalézt způsob jak předávat PODPORU/ OPORU svému okolí, je ten nejpozoruhodnější a nejvýznamnější dar ve všech situacích, neboť tak pomáhá při vzájemné pomoci a pozitivní komunikaci mezi lidskými bytostmi. Ti, kteří stráví dostatek času tím, že věnují svou PODPORU/ OPORU svým blízkým, jsou naopak sami zpětně odměněni různými způsoby, a tyto způsoby v nich pomáhají udržovat sebeúctu a pocit spokojenosti, a často rovněž naleznou vzájemnost ve svých životech kdykoliv je třeba.
S milující PODPOROU/ OPOROU,

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.
www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

—————

Zpět