AA Gabriel - poselství

25.05.2012 14:24

 

Archanděl Gabriel, 17. máj, 2012

Milovaní.

Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky známé jako ODPOVĚDNOST. Tato vlastnost vyžaduje obětavost ve vztahu k dané osobě, činnosti nebo důvodu. ODPOVĚDNOST vyjadřuje vaši touhu laskavě a starostlivě sdílet svou energii s bližními. ODPOVĚDNOST vyvolává pocity dobrého společenství, přátelství a kamarádství, z čehož mají všichni zúčastnění prospěch. Říká se, že Člověk je ochoten vzít na sebe zodpovědnost zajistit a umožnit, aby touha zažívat tyto pocity, pro větší dobro všech, přetrvala. Stejné přání spolu sdílí všechny skupiny, jež rovněž převzaly zodpovědnost za to, aby podpořily (v milující součinnosti) pozitivní vztahy jednoho každého.

 

Ve vztahu mezi dvěma lidmi je ODPOVĚDNOST nezbytná k tomu, aby mezi nimi mohl zakořenit pocit pevného základu, díky kterému pak obě individuality mohou být naplněny vzájemným přijetím. Pokud partneři upřímně respektují svou vzájemnou ODPOVĚDNOST, pak Láska mezi nimi narůstá, rozkvétá a rozpíná se, a trvale ovlivňuje nejen je samotné, ale i jejich blízké. Okolí pak tento vztah vnímá jako blahodárné území, a jako takové ho snadno přijímá a zachovává. To vytváří Boží řád ve všech vzájemných vztazích dvou jedinců, a projevuje se pocity pravosti a blaženosti vůči ostatním.

Ve společenství se vždy nacházejí situace, jež lze úspěšně zvládnout, pokud se jich člověk/lidé může/mohou účastnit, aby tak mohl být, ku prospěchu všech, uskutečněn větší záměr. ODPOVĚDNOST vyžaduje schopnost rozpoznat daný úkol, a následně jej zdárně splnit. Tím se aktivuje mnoho dobra, které posléze vstřebává celá společnost, aby na trvalých základech toto dobro sama zažívala. Hřiště a parky, vytvořené v určité komunitě s láskou lidmi ve vyšším postavení, přinášejí mnoho dobrodiní všem jejím členům. Tyto plochy pak nabízejí spousty dobrých užitečných činností pro větší skupiny jednotlivců a jsou v dané lokalitě trvalým odkazem pro všechny její obyvatele.

Duchovní růst a životní spokojenost od vás vyžadují ODPOVĚDNOST k tomu, aby jste přispěli k vylepšení existence a k rozšíření duchovních darů, jež můžete se svými bližními dále sdílet. Bez ODPOVĚDNOSTI činné ve vašem životě, by se nemohl uskutečnit žádný růst, a zůstala by jen deprese a nuda. Díky respektu k ODPOVĚDNOSTI v životě se má možnost vyjevit množství vnuknutí a zjevení v rámci vaší Stezky. ODPOVĚDNOST ve vás podněcuje větší důvěru ve vaše schopnosti vytrvale a důsledně pokračovat v činnostech, jichž je zapotřebí k tomu, aby jste zakusili mocnější nárůst a rozvoj v rámci porozumění odlivů a přílivů proudících z Vesmíru. Pochopili jste, že vše co existuje, je spojeno do většího celku.

Ti, kdož na sebe berou ODPOVĚDNOST, jsou těmi, kteří poctivě dokončují všechny své úkoly a cíle. Je to vnitřní touha po realizaci většího růstu vašeho nadání a dovedností, která vynáší na světlo vědomé naplnění, které postupně přechází k pocitům sebeúcty a sebe-hodnoty, a důvěry ve schopnost vytrvat ve svém snažení, a následné manifestaci daného cíle či úkolu. Tímto se vyjadřuje smysl sebe-důvěry a nezávislosti, a víra ve váš vlastní naplněný potenciál. Mnoho tvůrčích a nových technologií, výrobků a objevů se díky tomuto dění začne odhalovat (což vaši bližní s díky uvítají), a zároveň tím vytvoříte tento Svět mnohem lepší a mírumilovnější.

S ODPOVĚDNOSTÍ za vaše nejvyšší dobro,

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.
www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

—————

Zpět