AA Metatron Posilňující moment v přechodu pro Jednotlivce i pro Všechny

13.02.2014 20:12
Poselství archanděla Metatrona přijala Natálií Glasson – 16-12-13
 
Ve vaší bytosti sídlí to nejkrásnější světlo. Je jako signální maják, postupně se rozprostírající svou stále intenzivnější záři do vašeho vědomí, buněk a celého vašeho Bytí. Vaše duše se vynořuje stále víc a víc ve vaší fyzické podobě na Zemi, přitahuje vše, co je potřeba být plně přítomno uvnitř i v průběhu vašeho Bytí. Tak, jak se připravujete na větší a intenzivnější zrod vaší duše do nové nádherné reality na Zemi, tak procházíte hloubkovým čištěním na všech úrovních své bytosti.Zrod duše nastává u každé bytosti na Zemi, tento proces už probíhá nějakou dobu, ale konec roku 2013 a celý rok 2014 se vyznačuje významným zrodem vyšších aspektů duše u každého člověka. To bude mít velký dopad na způsob jakým vnímáme sami sebe a realitu okolo nás, či jak chápeme Boha. Zásadní posun ve vašem spojení s duší teprve nastane. Tato změna od vás vyžaduje ohromnou kuráž, jak ve vaší celistvosti, tak ve vědomém záměru propojit všechny aspekty vašeho Bytí na všech úrovních Stvořitelova rozměru jednoty, abyste dosáhli vysoké frekvence propojení speciálně těch aspektů duše nejvyšší božské jednoty. Toto spojení umožní nový tok a plynutí od Stvořitele a kompletně změní energetické modely vašeho Bytí a těla a zároveň pomocí Božského světla vás celkově revitalizuje.

V roce 2012 jsem mluvil o silnějším pocitu jednoty, hlavně té, kterou jste vytvořili mezi lidmi. Duše na Zemi stále pronikají vašimi buňkami a upravují vaše vědomí, přičemž toto prostupování umožňuje rozvinout novou zkušenost Představte si, že části vaší duše existují na všech úrovních Stvořitelova vesmíru, i přímo ve zdroji Stvořitele jsou části vaší duše, jiné části jsou rozptýleny a existují v různých jiných civilizacích na hvězdách, planetách a dimenzích Stvořitelova vesmíru. Nastal čas pro všechny části vaší duše upevnit božské spojení a v každé části si uvědomit božskou jednotu a vzájemně současně zažít posvátné plynutí Stvořitele. Je to jakoby všechny části Bytí vaší duše byly současně obejmuty pronikavou láskou Stvořitele a povzbuzeny plně zažít lásku a vzájemně ji sdílet. Okruh lásky začne plynout a aktivovat všechny části vaší duše, a vytvářet větší úplnost. Až se části vaší duše přiblíží a začnou existovat v propojení a  větší jednotě, zažijete hlubokou lásku jako nikdy před tím. Vaše duše ve vašem Bytí a kdekoliv jinde ve Stvořitelově vesmíru přebývá, zvyšuje svou sílu a přitažlivost k Bohu, vstupuje do své manifestace s ohromnou energií a úplností, bere si své právoplatné místo ve fyzickém těle na Zemi a ve všech ostatních formách stvoření. Mocná přítomnost duše jemně kráčející vpřed, nese opravdovou lásku prožitou ve všech svých aspektech, částech a skupině duše, se spojuje jako jeden v hluboké jednotě lásky se Stvořitelem. Nová vibrace lásky sjednocené duše každého člověka je darována Zemi a její momentální realitě. V průběhu roku 2014 vyvrcholí odhodlání žít v éře Lásky na Zemi tak , aby všichni mohli existovat a prožívat lásku Stvořitele.

„Nechť vše existuje a je prožíváno v lásce Stvořitele.“

Toto je dar afirmace, kterou s vámi teď sdílím: Je to rozbřesk věku Lásky. Vyslovením této afirmace žádáte Stvořitele za sebe i za všechny duše na Zemi a ve vesmíru, aby se probudili v jednotě a pocítili lásku Stvořitele a posunuli se z utrpení a bolesti do svobody.Dovolte si zakusit a uvědomit si jak mocná je to žádost a jaký vliv má na evoluci a vzestup lidstva.Když pronesete tuto afirmaci nahlas ve vnitřním tichu a mocné celistvosti, můžete změnit prožívaní všech a přinést mír do minulosti a opravdovou lásku do budoucnosti. Tento čas na Zemi je velice silný, nenuťte se a netlačte na sebe nebo na svůj duchovní růst, na všechno čím jste. Stvořitel se skrze vás vynořuje opravdu z temnoty do pronikavě třpytícího se světla. Tím chci říct, že se odpoutáváte od svých závislostí na temnotě v sobě do bezpečné a věčné existence ve světle, které ve vás bylo vždy přítomno. V tomto čase, kdy jste teprve na pokraji opravdové zkušenosti lásky Stvořitele, se před vámi otevírá a roste pravá láska Stvořitele. Je pravda, že v tomto tak úžasném čase, kdy stojíte na pokraji života v lásce se musí vynořit vaše nejhlubší a nejtemnější části. Bolest, utrpení nebo některé části ega se již nemohou schovávat nebo tiše ovlivňovat vaše vědomí a Bytí. Předtím než budete schopni dále pokročit do lásky Stvořitele, je nutné odlehčení od veškeré vaší nepotřebné energie a všeho co neresonuje s láskou. Některým z vás se toto přihodilo ještě před vstupem do roku 2014, pro některé to bude postupný proces možná ještě pokračující v průběhu tohoto roku. Je pro vás důležitě toto odlehčování nechápat negativně, ale jako finální zasvěcení starého věku učení se skrz utrpení a bolest, jen díky ní budete skutečně moci vykročit přes práh života v lásce Stvořitele.

Zůstaňte v tomto čase zaměřeni na vaší duši a všechny její části, a také na vaši skupinu duší. Nezapomeňte, že vaše duše má mnoho aspektů, některé existují na Zemi a některé na vnitřních pláních Stvořitelova vesmíru. Začněte v průběhu meditace svolávat všechny části své duše, aby se spojily a souběžně objaly v lásce Stvořitele a tak vytvořily jednotu lásky.

Volám Stvořitele, mé průvodce a milované z vnitřních plání, aby mě obejmuli s laskavou podporou a ochranou. Svolávám všechny části své duše, aby se staly vědomými. Žádám, abych já jako část své duše a skupiny duší, byl co nejlépe a posvátně vědomě propojen s ostatními částmi své duše a skupiny duší. V propojené energii a jednotě plynoucí mezi námi, voláme současně Stvořitele, aby obejmul každou část mé duše a skupinu duší v hluboké a opravdové zkušenosti lásky, lásky Stvořitele. Tak jak všechny částí mé duše a skupiny duší vibrují v lásce, nechávám lásku pronikat do všech projevů své duše ve všech životech v minulosti, současnosti i budoucnosti. V rostoucí lásce Stvořitele, v jeho posvátném proudění a v momentálním výbuchu lásky splývají všechny části mé duše v nejvyšší lásce. Zažívám teď hlubokou jednotu lásky. Celé mé Bytí je oživeno nejvyšší posvátnou vibrací lásky, na všech mých energetických rovinách probíhá posun a harmonizující změny v souladu s láskou."

Vězte, že jste v pravdě spojeni se všemi bytostmi, tak jak zažíváte a postupně prohlubujete jednotu lásky ve všech svých částech a úrovních duše, tak jsou všechny bytosti nabíjeny láskou Stvořitele. Představte si, vnímejte a uznejte, že nejvyšší posvátný tok lásky, který se teď ve vás vynořuje vás mění, omlazuje a kompletně oživuje, a nejen vás, ale i vaše příbuzné.

„S přítomností a v přítomnosti mé sjednocující se duše a rodících se vyšších aspektů mého Bytí, umožňuji všem hluboko usazeným nepotřebným, negativním a temným energiím splynout s lehkostí, pochopením a uvědoměním tak, abych mohl žít v opravdové svobodě, osvobozen od  své minulosti a minulosti vědomí lidstva. Jsem si vědom hlubokého uzdravujícího procesu, kterým procházím a přeji si navždy, v každém současném momentu existovat v nejvyšší lásce.

Jsem v přítomnosti mé duše, ctím a miluji svou duši bezpodmínečně.“

Pak jen seďte v rozjímání a meditaci a pozorujte vše, co se objevuje, jakož i energii jak protéká vaší bytosti. 

„Jsem kým jsem, Jsem duší, kterou jsem.“

S nekonečnou láskou a podporou
Archangel Metatron

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Bella pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět