AA Metatron – PROŠLI JSTE DALŠÍMI DVEŘMI

05.04.2016 20:15
Jak lidstvo prochází ještě dalšími dveřmi, které za ním zanechávají jeho minulost, přicházím poskytnout povzbuzení. Je před vámi pozvání, které je příslibem splněných přání, manifestace nových způsobů bytí a konání, svěžího začátkuUdělejte velký skok, jak procházíte těmito energetickými dveřmi do zlaté éry, která po věky čekala, aby vás uvítalaZlatá éra je zde a je nyní. Závisí na vaší ochotě uvidět s novou perspektivou vše, čím jste a čím můžete být. Otevření se novým cestám, které leží před vámi i uvnitř vás, může být nejradostnější a nejvíce osvobozující pro ty nejstatečnější a nejodvážnější mezi vámi. Buďte svolní uvidět novýma očima a uslyšet novýma ušima, vnímat nově probuzenými smysly vše, co čeká na znovuobjevení.

 

 

Byli jste tu dříve, a to se stane jasné, jak půjdete touto novou cestou. Až opustíte minulost, přítomnost vás obejme ve své vřelé náruči očekávajícího potenciálu. Existuje zde jiskřivé a fascinující Světlo. Čeká, až přijmete tvoření nových forem, myšlenek, inspirace a vnímavosti a budete je užívat. Můžete vstoupit do spojení s tvořivým géniem a manifestovat velké umělecké práce. Můžete rozvinout nové koncepty duchovních myšlenek. Tekutá hmota této nové substance stvoření vám umožní tvořit až do míry uspokojení vašeho srdce. Od té chvíle se vaše tvorba bude rychle manifestovat.

 

V diamantové zářivosti vašeho bytí jste zajedno s duhovými paprsky uskutečnění. Láska překypuje ve vás i kolem vás, protože nyní už nejsou přítomny zábrany vašeho osobního růstu. Existuje pouze radost z každého momentu a hluboké ocenění svobody, ze které se nyní těšíte. Je to svoboda těžko získaná a velmi zasloužená. Po dálnicích i neprobádaných oblastech vyšších světů můžete cestovat jako mistr sebe sama a toto právo jste plně nabyli jako svrchovaná a majestátní duše, kterou jste!

 

Jsi moudrým, starším, tím, kterého druzí vyhledávají pro moudrost, která je ti vlastní. Může ti chvíli trvat, než tomu přivykneš, nicméně je to tvé oprávněné místo, protože tvé srdce bylo očištěno od nižších motivací, takže jsi pochodní Světla a lásky v tomto novém světě, do kterého jsi vstoupil. Vyzkoušej si tento plášť moudrosti a síly a začni ho nosit s pokorou a vděčností. Mnozí se tohoto velkého duchovního činu vzdali, ale ty jsi vytrval ve svých snahách a tak je nyní tento plášť tvůj. Nechť v tobě a skrze tebe působí vůle Boží.

 

Andělé tě obklopují a přijímají. Už nikdy nebudeš začínat od tohoto místa. Musíš anděly jen zavolat a oni odpoví. Obleč si ten plášť zmocnění a vykonávej je ve jménu Božím, které je v tobě, jak tebou prostupujeToto je ta jednota, kterou jsi hledal po bezpočet životů, a která je tvou nedílnou součástí. Vítáme tě doma!

 

JÁ JSEM Archanděl Metatron

 

©2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu’tana. All rights reserved. www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

—————

Zpět