AA Metatron - Život v nové realitě

09.02.2013 12:28

 

Poselství od Archanděla Metatrona přijala Natalie Glasson 27/01/13 

       Milované zářící majáky světla na Zemi, klaníme se před vámi s velkou úctou a láskou. My, vaši průvodci, přátelé a milovaní na vnitřních rovinách jsme tu proto, abychom vás podpořili, když procházíte obrovským procesem svého vzestupu.

       Možná máte pocit, jako byste nedokázali plně porozumět jistým zkušenostem, tvořivému procesu či projevům, které se manifestují ve vaší realitě, proč dáváte přednost jisté volbě před jinou. Rád bych vám řekl, že kniha instrukcí, podmínek plánovaných vaší duší, omezení a hranice, které byly určeny pro vás a vámi v minulosti jsou nyní odbourávány. Jste odměňováni za veškerou svou oddanost svému duchovnímu propojení a probuzení do reality, která je prosta všech omezení. Už není vaším cílem pracovat po jistou dobu, hodiny už netikají, aby vás postrkovaly na vaší duchovní cestě a už ani nejsou cíle, kterých by bylo nutno dosahovat v rámci určitých omezení. Ve skutečnosti už není žádný cíl, kterého by bylo třeba dosáhnout. Hranice, limity, cíle a inspirace, která vás provázela minulými fázemi vzestupu, odpadávají. Ve skutečnosti je vám dávána zodpovědnost a svoboda. Mohlo by se zdát, jakoby vám byl odebrán smysl. Je mnohem snazší zmobilizovat sebe a své nadšení, abyste dosáhli určité úrovně růstu, když cítíte, že času ubývá nebo když je daný cíl na dohled. Když nyní žijete v této nové realitě a fázi energie, není před vámi již postaven žádný cíl, o jehož dosažení byste usilovali v jistém čase. Váš úkol zůstává stejný - zažívat jednotu se Stvořitelem a všemi Jeho aspekty, ovládnout a poznat sebe sama a tím i Stvořitele plněji a otevřít své srdce a stát se průchozím kanálem lásky a všeho, čím je Stvořitel. Váš cíl možná nebyl nikdy živější, ale nyní máte nástroje, čas a svobodu k tomu, abyste dosáhli čeho chcete, kde chcete, s kým chcete a v čase, v jakém chcete.

      Váš vzestup může trvat čtyři dny, pět měsíců, šestnáct let nebo ve skutečnosti tak dlouho, jak si zvolíte. Nejsou dána žádná pravidla, jak dlouho by měl vzestup trvat, zda jej dosáhnete ve skupině či jako jednotlivec, zda si vyberete požádat o pomoc či nikoli. Už neexistuje dobře a špatně. Ve skutečnosti vše, čeho jste se ve své realitě drželi jako pravdy, i uvědomění o svém duchovním já i svých cvičení, odpadá. Jakoby jste se zastavili v prostoru či v energii. Jste podporováni, milováni a máte schopnost vybírat si a tvořit vše, co potřebujete, abyste se posouvali dále za hranice a omezení. Může se zdát, že dříve vytvořené bezpečí nyní ztrácí na důležitosti. S větší svobodou přicházejí prožitky bytí, vlastnění, dělání či žití bez omezení. V minulosti vám dokonce i čas dodával pocit bezpečí, avšak nyní si všímáte, že čas už nemá stejný význam. Dostáváte a vytváříte si svobodu, která je jedním z největších darů této nové etapy.

      Možná byste rádi rozjímali nad mnohými situacemi, myšlenkami, postřehy a chápáním, kterého se držíte ve své realitě, abyste si vytvořili hlubší pocit bezpečí. Dovolte si to vnímat jako pouze své tvoření, které vám slouží v probuzení schopnosti, síly a veliké lásky ve vás. Potřebujete vlastně ve své realitě jistotu? Potřebujete vytvářet hranice a omezení? Potřebujete poznat své neomezené já a rozšiřující se bytí? Žádám vás, abyste si dopřáli čas na toto rozjímání a sebeobjevení ve své realitě, i kdyby jen jednou, protože vám to pomůže uvolnit ze svého bytí energie a pohledy, zvyky a vzorce z minulosti.

      S větší svobodou, kterou jste přijali do své reality mohou také vyvstat aspekty vaší reality, osobnosti a tvoření, které vám neslouží ani neposkytují svobodu. Jak se tyto vaše aspekty vynořují na povrch, aby byly rozpoznány, může se zdát, že jste jako v kleci a máte méně svobody než předtím. Začnete se vidět z mnoha nových úhlů, které vám nemusejí být vždy příjemné. Někteří lidé mohou mít pocit, že mají více problémů, se kterými se musejí vypořádat a vyléčit je, než před rokem 2012. Energie svobody a zodpovědnosti probouzí nové aspekty vašeho bytí, které si přejí být vyléčeny a uvolněny.

      Svoboda je pro pracovníky světla a probuzenou duši Stvořitele velkou lekcí, kterou musí zdolat a strávit. Všichni očekáváte svobodu a toužíte po ní, ale také se jí bojíte pro její schopnost umožnit vám přístup k vaší síle a duchovním schopnostem. Už vám nic nestojí v cestě, neblokuje vás ani vám nepřekáží, jenom to, co si sami zvolíte vytvořit. Už vás nic nepostrkuje ani nepohání vpřed a ještě jste postaveni doprostřed svobody s příležitostí vybrat si cokoli chcete.Může to být zkušenost povzbuzení a radosti, ale také strachu. Je zde také otázka, které mnozí pracovníci světla čelí, a sice jak prožívat a interpretovat svobodu a co si vybrat, že vytvořím? Po mnoho životů na Zemi jste byli omezováni, odsuzováni a možná dokonce týráni, když jste se snažili žít svou pravdu, teď je čas opravdu tyto energie minulosti propustit, pochopit, že máte svobodu vybrat si, že vytvoříte, co chcete. A s tolika příležitostmi a možnostmi, které jsou k dispozici, jak si máte vybrat, co byste chtěli vytvořit?

      Vedení, vědění a pravda duše je v této energii svobody nesmírně důležitá, vaši průvodci také působí jako zrcadlo vaší duše a jejího vedení. Nebojte se požádat o vnitřní inspiraci a následovat ji, je to inspirace, která vás povede ke zkušenosti větší svobody. Zpočátku můžete zjistit, že vaše osobnost není spokojená s vedením z nitra vašeho bytí, ale pohled a touhy vaší osobnosti se také potřebují posunout, aby dosáhly většího štěstí, radosti, lásky a míru ve vašem bytí.

      Můžete si také všimnout, že díky hlubšímu pocitu a energii svobody jste si vědomější důsledků svých činů, myšlenek a tvoření. Uvědomění si důsledků vaší situace je vaše vlastní tvorba a má vám pomoci ve výběru a pochopení toho, co je pro vás vhodné. Opravdu pochopíte, když jste si vytvořili situaci, která vám neslouží, ale často ji chápete jako neúspěch, když vám ve skutečnosti pomáhá plněji pochopit sebe sama; začnete rozpoznávat svou vlastní vibraci, uvědomíte si, kdy vytváříte něco, co nevychází z vaší skutečné vibrace, ale z nějakého vašeho omezeného aspektu. Právě v této fázi vzestupu ale můžete skutečně experimentovat. Tento stupeň vzestupu jste si sami vybrali, protože jste již ovládli schopnost propojení se Stvořitelem, svou pravdou a máte nádherné pochopení pro lásku a touhu ji tvořit. Po pravdě si můžete důvěřovat, že se se svobodou vypořádáte, i se zodpovědností a volbami s nejčistším citem pro lásku, který vás ujistí, že nikomu, ani sobě, neublížíte ani nezpůsobíte bolest. Nyní se před vámi otevírá krásná realita a stádium vzestupu, které budete prožívat. Užívejte si pocitu, že už nebudete postrkováni k tomu, abyste dosahovali určitých cílů a že už nemáte omezení a hranice. Užívejte si proces, kdy hranice a omezení, které jste si vytvořili, vyplouvají na povrch a nejvíce se radujte z toho, že se stáváte jednotou a plněji se poznáváte. Může to být doba, kdy si uvědomíte realitu, kterou právě na Zemi prožíváte, hru jakožto kvalitu a mocnou schopnost, kterou máte, když si volíte a také schopnost manifestovat.

      Jsem si vědom, že v mém poselství je vlastně mnoho poselství a výkladů, ale rád bych, abyste si uvědomili, že v sobě máte ten nejkrásnější dar vědění. Vaše schopnost prostě vědět, jaká je nejdokonalejší volba, pravda a okamžité projevení ve vašem bytí, které bude sloužit vám a všem aspektům Stvořitele, je velice krásná a obrovsky mocná, tak si dovolte ji dobře ve své realitě užívat.

      Rád bych se s vámi podělil o invokaci, která by vám posloužila:

      „Archanděli Metatrone, milovaný Stvořiteli, má duše a skupino duší, volám vaši přítomnost a lásku, abyste mě podpořili a  milovali mě bezpodmínečně. Žádám vás, abyste mi pomohli naslouchat intuici a vědění mého bytí s větší pečlivostí a jasností. Rozpoznávám své vědění jako vedení Stvořitele, které mi přináší svobodu, pravdu a hlubší prožitek lásky. Přijímám své vnitřní vědění a jsem schopen je převést do své reality s lehkostí každého nového dne na Zemi.

       Žádám, abych mohl přijmout energie svobody od Stvořitele hlouběji do svého bytí. Uvědomuji si a uznávám, že jsem energií svobody, ochotně rozpouštím všechny hranice a omezení mého tvoření a nechávám odejít všechny energie, situace či lidi, kteří reprezentují jistotu či falešnou jistotu.

      Uvědomuji si, že mám mocný nástroj a schopnost volby a manifestace; žádám, aby tato má schopnost byla vždy sladěna s mou pravdou a láskou Stvořitele a s mou duší. Podpořte mě, když se přizpůsobuji energii a realitě větší svobody a umožňuji si tak stát se rozšiřujícím se a neomezeným majákem světla. Pomozte mi porozumět a prožít tuto fázi svobody s velkou lehkostí a dokonalostí. Děkuji.“

      S velkým požehnáním
      Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

—————

Zpět