AA Michael - Ohlédnutí za tím nejlepším z učení AA Michaela

24.08.2012 12:38

 


Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 21 Srpen 2012 19:27
Poselství Archanděla Michaela, Červenec 2012
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, je naprosto klíčové, abyste porozuměli jednotlivým fázím, kterými procházíte, i těm, které vás s největší pravděpodobností čekají. Procházíte převratným obdobím vývojové transformace a je čas, abyste se zamysleli nad svými „duchovními plány“.Vyvíjíte se, už nejste v „procesu probuzení“ žádní začátečníci, a postupně přijímáte svou roli jako plnohodnotní učedníci na Cestě. Jsou vám udělovány mnohé Božské výjimky, jako budoucí Světlonoši máte k dispozici více podpory a pomoci, než kdy dříve. V minulosti jsme vám vysvětlili, že je čas propojit „emocionální podstatu Ducha“ s „Duchovním rozumem“. Vaše emocionální a mentální tělo musí získat více znalostí a rozšířit vaše vědomí, abyste dosáhli úspěchu ve své snaze propojit, vyrovnat a harmonizovat své fyzické, emocionální a mentální tělo a zároveň přijmout mnohé části své NadDuše. Rádi bychom vám teď zopakovali některá učení z minulosti, a v dalších pravidelných zprávách vám odkryjeme další důležitá moudra.

SVĚTELNÉ FREKVENCE VĚDĚNÍ SE STÁVAJÍ SVĚTLEM MOUDROSTI:

VĚDĚNÍ = SVĚTLO OSOBNOSTI
MOUDROST = SVĚTLO DUŠE
INTUICE = SVĚTLO SRDCE


Podstata čistého Světla obsahuje vesmírnou inteligenci. Toto Světlo se láme do vícero Paprsků Vědomí Stvořitele. Veškeré stvoření je projevením Nejvyššího Stvořitele v neomezených možnostech a formách. Každý z vás je jednou z těchto forem. Musíte se naučit soustředit na svůj vnitřní svět, na útočiště své Duše.

Duše, tělesná schránka a zejména mysl mají své vlastní pravidelné cykly a záměry. Touhou Duše je dosáhnout o-Světle-ní. Mysl se soustředí na získávání a uchovávání informací. Fyzické tělo je zaměřené na smyslové prožitky a zkušenosti. Lidstvo neustále prochází cykly růstu, stagnace a úpadku, který nakonec vytvoří prostor pro nový cyklus růstu a expanze. Mistr se obrací sám do svého nitra a usiluje o lepší kvalitu života, zatímco neprobuzené Duše hledají vně sebe nové podněty a prostředky k uspokojení skrze příjemné tělesné pocity a hmotný majetek.Láska zaměřená ven, mimo vás, vám bude vždycky přinášet pocit zranitelnosti a neustálou potřebu ujišťování. Naopak láska zaměřená dovnitř a vyzařovaná ven je neustálým tokem sebejistoty, sebepřijetí a stálé snahy přijímat a vyzařovat více tohoto nádherného pocitu jednoty a harmonie s veškerým stvořením.

 • Je čas, abyste vy i ostatní pracovníci Světla pochopili, kde je vaše místo v současném velkolepém dění, ve vesmírné expanzi a evoluci. Na tyto chvíle jste se připravovali nejen v tomto životě, ale i po mnoho životů minulých. Vy, věrní stoupenci, usilujete o dosažení Vlastního Mistrovství, abyste se stali Světovými Služebníky Světla, a je vás potřeba více než kdy dříve. Je čas, abyste prohlásili: „Budu usilovat o to, abych se stal/a ODVÁŽNÝM SVĚTLONOŠEM, abych mohl/a přitahovat a dále vyzařovat lidstvu i celému světu nejvyšší možné množství Světla Stvořitele“.
 • Začínáte otevírat nová úložiště moudrosti a nalézat svou vlastní minulost, která je uložena na těch úrovních vaší Svaté Mysli, které odpovídají vyšším frekvencím. Otevírají se tak nová propojení uvnitř vašeho mozku. Stará propojení a bolestné vzpomínky na vaši minulost ve třetí a čtvrté dimenzi začínají slábnout a vy zjistíte, že je pro vás stále obtížnější vybavit si neúspěchy a utrpení svých dosavadních životů. Neříkali jsme vám přece, že na své cestě po spirále vstříc budoucnosti zároveň uzdravujete svou minulost? Budete si nadále pamatovat, kdo jste a co máte za sebou, ale jen ve smyslu pozitivních, harmonických událostí.
 • Okamžikem probuzení je, když je Oheň Kundalini zažehnut v kořenové čakře a postupuje vzhůru páteří a čakerním systémem, čímž otevírá Sedm Pečetí Vyššího Vědomí. Aktivuje se prodloužená mícha neboli čakra vzestupu, které se někdy říká Ústa Boží, a šišinka začne pulzovat a pracovat tak, jak byla původně stvořena. Následně se otevírá korunní čakra na vrcholu hlavy neboli Lotosový květ o-Světle-ní a spojuje se se zářivým sloupem Světla, což vás v konečné fázi přivede k vašemu Božskému Já neboli Přítomnosti Já Jsem. Jakmile tohoto spojení dosáhnete, změníte se navždy. Síla Ducha vámi začíná proudit a vy můžete znovu dosáhnout mistrovství svého Já a přijmout vznešené dary ze svého Božského dědictví.

Zákon kruhu zajišťuje, aby se vám vibrační vzorce, které vysíláte, vrátily spolu s nahromaděným množstvím stejných či podobných energií a vzorců. Jste středem energetického víru, který je tvořen podlouhlými kruhovitými smyčkami vibračních vzorců, které jste prostřednictvím svého Středu Síly Solar Plexu vyzářili do okolí. Váš Solar Plexus má vskutku příznačný název, neboť stejným způsobem, jakým Země získává energii ze Slunce ve vaší Sluneční soustavě, vyzařuje každý z vás Energii Životní Síly ze svého Středu Síly Solar Plexu.

Představte si na chvíli, že jste středem svého světa. Jste zdrojem síly a vaše myšlenky, činy a záměry z vás vyzařují v energetických smyčkách, které se spojují s energií jim podobnou. Tím způsobem tato energie narůstá a projevuje se v tomto světě příčin a následků. Poté se k vám vrací a upevňuje vás ve vaší představě reality. Část této energie vstřebává vaše tělo a cítí tak bolest a utrpení, nebo radost a požehnání, v závislosti na tom, jaké má tato energie frekvence. Zbytek protéká za vás a vytváří druhou smyčku vašeho vzorce Nekonečna. Pozůstatky pak postupně vplynou do vašeho aurického pole a do vašeho osobního Kola Stvoření. Bez přestání upevňujete svou osobní realitu zde na Zemi, čímž si tvoříte buď vězení z negativních energií, nebo svůj Světelný Kočár. Pamatujte si, přišli jste na Zemi jako spolustvořitelé, vybaveni Božskou Mocí. Proč se nechopit této velkolepé příležitosti stát se Mistrem a mistrovským spolustvořitelem, abyste se mohli aktivně podílet na zázračném ozdravení lidstva i Země samotné?

PRÁVĚ VZNIKÁ NOVÁ ZÁKLADNÍ POD-RASA A VY, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, SVÍTÍTE NA CESTU TOHOTO VÝVOJE.

EXPERIMENTY: ABYSTE POHODLNĚ A SPRÁVNĚ PROŠLI STŘEDNÍ CESTOU, AŽ VÁM BUDOU PŘEDSTAVENY NOVÉ MOŽNOSTI, MUSÍTE EXPERIMENTOVAT A ZJISTIT TAK, JESTLI JE URČITÁ MOŽNOST POVZNÁŠEJÍCÍ, POSILUJÍCÍ A PROSPĚŠNÁ. TEPRVE PAK JE VHODNÉ TAKOVOU MOŽNOST PŘIJMOUT JAKO SVOU PRAVDU.

 • Jak zapadají nové myšlenky do rámce vaší dosavadní reality? Jsou posilující? Můžete je přijmout bez výhrad?
 • Pomáháte pro lidstvo vytvářet nové etické zásady, nový a vyšší morální standard. Vy, Hvězdná Semínka, jste předem souhlasili, že půjdete při probouzení vědomí lidstva příkladem.
 • Je důležité, abyste zkoušeli své nově nabyté schopnosti, aby se staly součástí vašeho transformovaného, silnějšího já. Usilovně se snažíte přijímat, využívat a vyzařovat nejvyšší možné množství Světla Stvořitele. Váš vliv bude exponenciálně růst s tím, jak se budou zjemňovat a zesilovat vibrační frekvence Písně vaší Duše.

ZKUŠENOST: MUSÍTE ZÍSKAT ZKUŠENOST S FYZICKÝM, MENTÁLNÍM, EMOCINÁLNÍM I ÉTERICKÝM ASPEKTEM JAKÉKOLI NOVÉ INFORMACE, DOVEDNOSTI ČI SCHOPNOSTI. JSTE TOTIŽ NA CESTĚ K TOMU, STÁT SE SJEDNOCENOU DUCHOVNÍ/LIDSKOU BYTOSTÍ.

 • Vaše čtyři nižší těla byla po tisíce let ve vzájemném nesouladu, což bylo vnitřní příčinou veškeré vaší bolesti a utrpení.
 • Abyste postoupili směrem výše na své cestě vzestupu, je třeba nejprve dosáhnout opětovného sjednocení mnohých součástí vašeho fyzického já. To je první krok k opětovnému přijetí četných součástí vašeho Vyššího Já, a následně s dalšími skupinami Duší, se kterými jste procházeli zkušeností tohoto Pod-Vesmíru.
 • Kdykoli dospějete k nové úrovni moudrosti a vyzařování, ihned se rozšíří vaše aurické pole a zesílí se vliv vašich kladných záměrů.
 • Je pro vás klíčové pravidelně se ohlížet za svou nedávnou minulostí. Byly v posledním roce vaše každodenní zkušenosti harmoničtější než dříve?
 • Čelili jste menšímu množství konfliktů či nedorozumění?
 • Zažíváte příznivější situace, když se věnujete svým každodenním povinnostem a aktivitám?
 • Jsou lidé, se kterými přicházíte do styku, vstřícnější, laskavější a štědřejší než ti, které jste potkávali dříve? Vynášejí méně soudů, mají pozitivní, povznášející přístup?
 • Již jsme vám dříve sdělili, že lehce poznáte, jestli se vám podařilo pozvednout své vibrace, podle toho, jaké lidi a situace přitahujete do svého každodenního života.

VLASTNÍ PROJEV: VY, HVĚZDNÁ SEMÍNKA, STAVÍTE MOST MEZI SVĚTEM HMOTY A SVĚTEM DUCHA. MÁTE ZA ÚKOL ROZVÍJET SVŮJ JEDINEČNÝ ZPŮSOB PROJEVU A SVÉ VĚDOMÍ JEDNOTY. VAŠÍM CÍLEM JE STÁT SE SLUŽEBNÍKEM TÉTO PLANETY SPOLEČNĚ S RYCHLE ROSTOUCÍ SKUPINOU SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA. VAŠE TOUHA SLOUŽIT MUSÍ BÝT UPŘÍMNÁ A ČISTÁ, A MUSÍTE SE SNAŽIT NAPLŇOVAT SVÉ PŘEDURČENÍ TAK, JAK VÁM BUDE ODHALOVÁNO.

 • Máte se snažit naplnit své osobní cíle, avšak nejprve a především musíte být oddaní tomu, co vede k nejvyššímu dobru pro všechny.
 • Schopnost rozlišování a rozvážnost jsou klíčovými na vaší cestě k vyšším schopnostem a k vlastnímu zdokonalení v projevení ve hmotě. Žádoucími atributy Uchazeče o Mistrovství jsou ušlechtilé cíle, soustředěný záměr, jasná mysl a srdcem procítěné odhodlání.

Ze začátku vaší cesty k jednotě či ke „svatosti“ vám k vyrovnání a harmonizaci vibračních vzorců vašich čtyř nižších těl – fyzického, mentálního, emocionálního a éterického –mohou pomoci afirmace. Pomohou vám také přeprogramovat vaši podvědomou i vědomou mysl a vytvořit si nové životní zásady. Nejprve se musíte snažit být ukotveni ve svém srdci a ve své Duši. Abyste získali přístup k prostředí vyšší čtvrté a nižší páté dimenze, musíte se navrátit do přijatelného rozpětí vibračních vzorců polarity/duality.

 • Je důležité, abyste si uvědomili, že tvoříte své vlastní Sluneční světlo, které je odrazem vaší Božské podstaty.
 • Myšlenkové pochody lidské mysli se musí vyvinout daleko za hranice lidského jazyka.
 • Vaše inspirace je netušeným zdrojem moudrosti.
 • Abyste mohli přijímat moudrost Vesmírné Rady Světla, musíte rozvinout svouschopnost intuice. Tu nenajdete nikde kolem sebe – vyvěrá z hloubi vaší Svaté Mysli a vašeho Svatého Srdce. Je třeba se natáhnout a uchopit ji, neboť sama od sebe nesestoupí do zanesených sfér Země a nevyhledá vás.
 • Vyspělá duchovnost není nevědomou zkušeností. Musíte dospět k Božskosti, která se bude sama udržovat. Nepřetržitě pak budete vdechovat Pránický dech života / Pevné Částice Podstaty Stvořitele, aby se vám dostalo duchovní výživy z Řeky Života prostřednictvím osmé čakry, Hvězdy vaší Duše a zadního portálu vašeho Svatého Srdce.
 • Posilující dech Nekonečna otevírá cesty vedoucí k multidimenzionálním úrovním Vědomé Stvořitele. Musíte rozšířit svůj vnitřní rozhled a postupnou změnou způsobu myšlení a vnímání.
 • Ducha Stvořitele nelze oddělit. Ve větší či menší míře Duch prostupuje veškeré bytí.

Odvážná srdce, tyto techniky musíte zkoušet a zdokonalovat. To spustí a dále zvýší tok Prány neboli Pevných Částic Světla Stvořitele. Tvořte a využívejte své Pyramidy Světla a Síly v páté dimenzi. Často využívejte Dech Nekonečna, budete tím otevírat svou čakru vzestupu v zadním portálu svého srdce. Alespoň jednou zkuste cvičení binárních sekvencí. Abyste se mohli stát zkušeným spolustvořitelem ve hmotné sféře vědomí, je vskutku důležité, abyste upevnili základní strukturu svého osobního Kola Stvoření.1

Když budete pevně ukotveni ve svém Svatém Srdci, překročíte všechny výraznější nesoulady.
Když budete žít svou pravdu, budete sebejistí a vždy se budete snažit mluvit konstruktivně.
Když odstraníte nečistoty ve Světelném sloupci, který vás spojuje s vyššími sférami, stane se pro vás tele-myšlenková komunikace nově zažitou normou.

Jako uchazeči na cestě se musíte snažit ve svém každodenním životě zaměřovat na pozitivní události. Na cestě k harmonickému Stavu Bytí se před vámi budou vždycky objevovat obtíže. Při snaze o nalézání řešení obtížných situací, která by odpovídala vysokým frekvencím, byvaším cílem mělo být udržení stavu Božské lhostejnosti. Jinými slovy, nenechávejte se strhnout vírem negativity, který způsobují lidé či události, které živí nižší frekvenční vibrace. Neulpívání znamená, že nedovolíte, aby dýky negativních energií porušily vaše duchovní brnění a zamořily vaše aurické pole.

Pozvedněte svá srdce i své vědomí, milovaní, a vězte, že budoucnost je naplněna příslibem. Společným úsilím přemůžeme všechny strasti. Vnímejte kolem sebe Lásku/Světlo Paní Faith/Víry a mojí podstaty.

Vězte, že nikdy nejste sami.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět