AA Michael - PODPORA TÝMU ZEMĚ - ENERGIE LINIE ČASU A ÚČINKY PTD

26.04.2014 17:57
Milovaná světelná rodino, víme, že mnozí z vás mají v současných energiích potíže. „O co jde?“..... ptají se mnozí z vás, když se vypořádáváte s fyzickou realitou, která vypadá, že probíhá bláznivě.
„Co tady dělám?“... je další otázka, na kterou se nás ptáte, a my budeme odpovídat na vaše otázky v pojmech Nové reality a nového Vnímání Času a Prostoru.

Pochopte, prosím, že když jste prošli onou Velkou Bránou roku 2012, vstoupili jste do docela nového vztahu s Časem a Prostorem. Mnozí z vás se stali bojovníky Světla Duhy a začali jste také pracovat s Časem, s liniemi Času a s Kvantovými Skoky mezi Časovými liniemi. Je to tento nový aspekt vaší práce na Zemi, co vytváří tyto hluboké pocity zmatku a strachu. Je to poprvé, kdy jste se v Lidské Podobě pokusili o tuto formu Vnímání Času a Tvoření. Protože jste nyní aktivovali své Světelné Tělo a svou Multidimenzionální Bytost, máte přístup k novému vnímání Reality.

Multidimenzionální realita časových linií Země a Kvantové skoky

Nejdříve se zaměříme v tomto novém prožívání Času a Prostoru na povahu „reality“. Milovaná světelná rodino, ve vaší staré realitě třetí dimenze jste věřili, že existuje pouze jedna „Planeta Země“ a jedna časová linie, která se pohybuje po přímé linii z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti.

Nyní, v nové multidimenzionální realitě vás žádáme, abyste uvažovali o tom, že existují vlastně multiplicitní verze Reality Země, a ve všech se odehrávají v procesu vzestupu různé možnosti a pravděpodobnosti, a tyto možnosti jsou zkoumány v časových liniích probíhajících Prostorem ve formě Spirály a tvořících Čas. 

Co kdybychom vám řekliže jste součástí těchto různých verzí reality Země, a že zároveň zažíváte mnohé z těchto časových liniíA co kdybychom vám řekli, že máte schopnost se přesouvat mezi těmito liniemi Času, když je to nezbytnéA co kdybychom vám řekli, že jstecestovateli Časem a že procesem Vzestupu jste byli požádáni a povoláni, abyste přijali více odpovědnosti za Vědomé Tvoření těchto Časových linií?

A co kdybychom vám řekliže tým Duhových bojovníků Světla právě udělal ten největší pokusný „Kvantový skok časovými liniemi“, o který se kdy kdo v Poli Zemské Reality pokusil.

Potřeba posunu časových linií a skoky

V minulosti, když se vaše Vyšší Já potřebovalo přesunout do jiné Časové linie, potřebovali jste k odchodu z Reality Země proces „smrti“, a pak reinkarnace do jiného těla na jiné linii Času. To se dělo proto, protože frekvence každé Časové linie je jiná. V minulosti každý radikální přesun z jedné Časové linie na druhou, znamenal rozdělení duše a těla.

Nyní, když jste prošli procesem Vzestupu a Transformace a aktivovali své Světelné Tělo a „přesouvací mechanismus“ své Šišinky mozkové, jste schopni přepnout nebo skákat časovými liniemi s minimem nesnází. Nedá se říct, že nyní by nebyly žádné nesnáze, mnozí z vás nějaké nesnáze cítí, ale brzy zjistíte, pokud postupujete podle návodů, které vám poskytujeme v „Diamantových kódech“, že se usadíte ve své nové Časové linii*.

Žádáme vás, abyste chápali, milovaní, že váš mozek je navržen jako „Projektor reality“a slouží k tomu, aby vytvářel myšlenku „kontinuity“ ze všech těch impulzů a zážitků, které vás v každém okamžiku dne bombardují. To vám umožňuje žít v „iluzi“ kontinuity, i když zkušenost a realita jsou fakticky nekontinuální a iluzorní. Vaši vědci si jsou této funkce lidského mozku vědomi.

Takže, mnozí z vás si v podstatě nejsou zcela vědomi toho, že jste vlastně přeskočili do jiných Časových linií a udělali Kvantový skok, abyste sloužili Andělskému Světlu a Transformačnímu procesu na jiné úrovni.

Nejste na tom samém místě …. a přece jste. Postupujete vpřed a tvoříte na Nové Spirále..... Novou Časovou linii, která bude přispívat ke Vzestupu všech verzí Země do Nové Reality Míru a Rovnováhy.

Přesouvání mezi Časovými liniemi a jak se člověk při tom cítí

V únoru tohoto roku byla snaha o první vědomý posun mezi Časovými liniemi. To se uskutečnilo a splnilo ve všech Časových liniích Země, aby se posunulo směřování hnací síly Pozemského vývoje od násilí a ovládání k Míru a Harmonii.

Tohoto posunu bylo dosaženo 2.2. 2014.

Tento Hlavní posun Časových linií způsobil mnoha lidem zmatení a dezorientaci, doprovázené „mentální únavou“ a krátkodobou ztrátou paměti. Jak se fyzické tělo a duševno snažily přizpůsobit se této radikální změně směru, objevily se také potíže se spánkem, stres a obavy.

Na pocitové úrovni se objevila ztráta smyslu pro účel, tak jak staré cíle na staré časové linii prostě zmizely! Vztahy a smlouvy duše naráz skončily nebo začaly nové, které lépe zapadaly do nových možností a pravděpodobností nového směru Časové linie.

Tento pocit obav a zmatku se usadí, uklidní, když začnete oceňovat výhody Nové Časové linie a její nové cesty k Míru a Harmonii.

Nicméně, mnozí se budou cítit neschopni se přeorientovat na novou Časovou linii a možná využijí této příležitosti, aby na čas opustili Zemské sféry.

Skoky  mezi Časovými liniemi a jaký pocit při nich je

Nyní milovaná Světelná rodino, tato informace přichází zvláště proto, aby podpořila Pozemský tým bojovníků, kteří právě Kvantově přeskočili Časové linie jako tým, aby pracovali ve verzi Země, která je momentálně nejvíce chaotická a matoucí.

Mnozí se ptají „Proč“, protože se připravovali na vzestup to Ráje Reality Míru a Pokoje, proč jste byli vhozeni na toto chaotické a stresující místo? Možná to nedává smysl, dokud nezjistíte, že vy, jako člen Týmu Bojovníků Světla, jste tam byli poslání, aby bylo zajištěno, že Vzestup a Transformace Země proběhnou na všech úrovních. Je potřeba, aby VŠECHNY verze Reality Země vzestoupily a posunuly se  do Vyšších Frekvencí, aby se všechny „pravděpodobné“ budoucnosti Země synchronizovaly se stejným nulovým bodem Lásky, Míru a Harmonie.

Tak jaký z toho máte pocit? Pro zkušeného Skokana Časovými liniemi to může být velmi vzrušující a naplnit ho to nadšením, když skáčete, a dokonce vědomě. Budete si vědomi určitých posunů, zvláště na svém fyzickém těle, zvláště ve vztahu k nervovému a oběhovému systému. Ale, řekněme, že síla vašeho fyzického dopravního prostředku bude určovat to, jak rychle budete schopni se adaptovat na svojí Novou Frekvenci a svou Novou Časovou linii.

V tomto případě, jste museli snížit frekvenci, abyste se „spojili“ se současnou Časovou linií, a pak jste začali pracovat na jejím „zvyšování“ až na frekvenci požadovanou pro to, aby byla uzemněna Nová Realita.

Ti z vás, kteří si stále ještě nejste vědomi své práce jako Skokani Časem a Cestovatelé, se možná  cítí velmi divně a vaše fyzické tělo může být pod velkým stresem. Pokud nejste fyzicky v nejlepší formě, váš nervový systém může být ve stresu a vy budete cítit obavy, strach a budete mít bušení srdceTaké můžete mít záchvat panického strachu, nedostatek spánku a špatné sny, jak se vaše hluboké vědomí snaží spojit s kolektivním hlubokým vědomím na této Časové linii.

Také můžete cítit, jako byste byli na „špatném místě“ nebo že jste stále se špatnými lidmi nebo že nějak už „nepatříte“ do této reality. Všechno může vypadat stejně, ale „na pocit“ je to jiné.

Vaše Fyzické a Emocionální Tělo se může snažit zpracovat ve fyzickém vozidle intenzivní stres Kvantového Skoku Časovými liniemi. To nazýváme efektem PTD (Post Timeline Jump Distress), stresem následujícím po Skoku Časovými liniemi.

Podpůrné Pozemské týmy a efekt Skoku Časovými liniemi

Milovaná Světelná rodino, přišli jste na tuto časovou linii proto, abyste byli Vědomými Tvůrci Nové Reality a ukotvili Tvořivou Moc Diamantového Světla a Diamantové kódy.

Moc tohoto procesu bude vyzařovat ven do všech Časových linií Pozemské Reality a bude je uvádět do Harmonie a vzájemné Rovnováhy.

Drazí Milovaní Bojovníci Světla, pokud se po svém skoku cítíte ztracení a dezorientovaní, vězte, že máte k ruce obrovský Podpůrný tým Andělských Bytostí Světla, aby vás vedl a podporoval a uvedl vás zpátky do rovnováhy.

Odpočívejte, pokud potřebujete. Je čas na vaši Novou Práci a na to, aby si vás našli Noví Lidé, se kterými budete pracovat. Vaše „Týmy“ se shromažďují kolem nových projektů a nových myšlenek pro další fázi práce.

Pamatujte vždy na to, abyste čerpali z Diamantového Světla ve svém Srdci a cítili Andělskou lásku a Soucit, které skrz Diamantové Světlo proudí, a pracovali s nimi. Vězte, že Země vás podporuje a otevírá vám cestu do této Nové Reality. Příroda vás podporuje. Všechno je dobře!

Diamantové kódy: Návod pro Novou Realitu

Milovaní Bojovníci Světla, tady shrneme informace, která jsme vám dali v „Diamantových kódech“, aby vám pomohly uvést vaše tělo zpátky do rovnováhy.

1. Fyzická úroveň: Tady je důležité se UZEMNIT a ukotvit se do Země v nové Časové linii. To vás žádá, abyste se spojili se Zemí, s přírodou a svou fyzickou realitou prostřednictvím dobré stravy a pravidelných fyzických cvičení. Meditujte a modlete se v přírodě a spojte se s energií Dév a Elementálů, která vám bude pomáhat na vaší cestě.

2. Emocionální úroveň: Pamatujte na to, abyste zůstali ve stavu Emocionální Rovnováhy, soustředění a klidní. Nedovolte si, abyste byli vtaženi do emocionálních dramat, protože to by víc stresovalo váš nervový systém .

3. Mentální úroveň: Zůstaňte optimističtí a pozitivní, nedovolte vzteku, strachu a depresi, smutku, aby vás ovládl. To vás uvede do nízkých frekvencí a budete se muset hodně snažit, abyste své vibrace zvýšili.

4. Soucit a Láska: To jsou centrální frekvence Diamantového Světla, tak pamatujte na to, abyste zůstali zaměření na své Srdce jako centrum Rovnováhy a plyňte s energiemi Lásky a Soucitu. To vám okamžitě dovolí začít zvyšovat vaše vibrace a pomůže to všem kolem vás.

5. Spojení s Duší/Tělem: Pamatujte, že jako pro Probuzenou Bytost, je vaše tělo dopravním prostředkem vaší Duše a Ducha. Používejte své fyzické tělo, abyste vyjadřovali svého Ducha a Duši ve Světě. Pamatujte, že jako reprezentant Vesmírné Kristovy energie jste „Světlem Světu“.

6. Jste Duchovní Bytost... Lidský Anděl: Pamatujte, abyste se vždy vyladili na Pravdu. Snažte se vždy vidět Větší Obraz!

UŽIJTE si to DOBRODRUŽSTVÍ! 

© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com
 
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky. 

—————

Zpět