AA Michael - „PŘEHLED ROKU 2013 – ROK TRANSFORMACE“

16.11.2013 17:24

 Milovaní mistři, o procesu, který svět a lidstvo právě prožívají, hovořilo mnoho moudrých mudrců a mistrů posledních několik stovek let, a přesto, masy lidí na to nebraly ohled a dále pokračovaly po klesající cestě sebedestrukce. Lidstvo si vystavělo iluzi bohatství a hojnosti, ale byla postavena na písku, který se rychle hýbá, písku rozežranosti a strachu z nedostatku. Tato obrovská bublina iluze praskla pod tlakem Živoucího (žijícího) Světla pravdy. To, co lidstvo nyní zažívá, je příčina a následek nebo karmický výsledek následující impulzy ega-těla přání, místo toho, aby to bylo výsledkem našeptávání Ducha. Mnohé drahé duše nikdy nezažily nedostatek  nebo útlak – žily život uspokojování sebe – zatímco jiné věřily starým učením, že nejsou hodni hojnosti, prožili mnoho životů v nedostatku a chudobě.

Vy, Hvězdná Seminka, jste uprostřed úžasného procesu probuzení k vědomí svého andělského dědictví, které bylo zakódováno v krystalech semínek atomů a uloženo ve vaší Svaté Mysli. Také si uvědomte, že existuje nádherná historie hrdinství a jedinečnosti táhnoucí se jako vlna násilnou a často únavnou a nudnou cestou lidského vývoje. Zažíváte vzkříšení nadpřirozených schopností a schopností vyššího vědomí, které spaly po mnoho věků.Nicméně, není to vždy jednoduchý a pohodlný proces, a vyžaduje to zaměření a úsilí, aby se otevřely zapečetěné dveře moudrosti; Svatá Mysl. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili znovu důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Milující a vděčné srdce pročišťuje vědomi a vytváří klid a mír mysli. Postupně se vyvíjí do trvalého stavu klidu a jasnosti a Sebe-jistoty, spíše než by se objevoval jen chvilkově.

V každé stránce pozemského bytí je zřejmé, že lidstvo se probouzí z iluzorního snu minulých věků, tak jak osvěžující Světlo Vědomí Boha proniká celým stvořením. Každá Duše má v Diamantovém Srdci Boží Buňky svůj jedinečný kód vědomí. Tento kód obsahuje dokonalou resonanci nebo harmonii pro každý život. Jeden z divů rekalibrace vašeho Energetického podpisu vaší Písní  Duše je, žefrekvence vibrací, které jsou vyladěné, začínají resonovat s proudy Živoucího Světla, které postupně spojují vaši Nad-Duši Já s mnoha částečkami vašeho Vyššího Já. V té době skutečně začíná proces vašeho vzestupu. Stále nechápete, že jste silně propojeni se všemi stránkami svého Vyššího Já. Jedno z největších a nejúžasnějších probuzení je, když si začnete být vědomi toho, že jste jednou ze stránek obrovské multidimenzionální Bytosti Světla. 

Může to být v této době velkého utrpení neuvěřitelné, ale podmínky, které lidí ve světě nyní zažívají, týkající se hojnosti, nakonec vyústí do velkých požehnání. Když se utrpení a bolest ze ztráty stanou dostatečně velkými, více a více drahých duší se obrátí dovnitř, aby tam hledalo své odpovědi, a všechny mocné síly vyšších světů budou čekat, aby odpověděly na prosby lidstva a budou připraveny nabídnout pomoc.

Může to vypadat, že váš život je tažen a tlačen do mnoha různých směrů, tak jak se Duch snaží získat vaši pozornost. Můžete to vydržet nebo se držet zpátky, kopajíce a křičíce; nicméně, nakonec se pohnete dopředu po spirále vzestupu. Nikdo nebude popírat, že vývojový cyklus, který je nyní v plném běhu, vytváří chaos a momentální průlom nebo zhroucení starých systémů víry a struktur. Pamatujte, co jsme vám často říkali:“Z chaosu vzejde nové stvoření.“ Duše-já každé osoby ji šťouchá a popohání od jednoho stupně ke druhému, v úsilí získat její pozornost. Nikdo nemůže udržovat status quo, proplouvat a podvádět, a přitom ignorovat volání k probuzení. Musíte buď růst a stoupat ve svém vědomí, nebo klesnout hlouběji do chaosu a omezení – pouze odložíte nevyhnutelné.

Milovaní, povzneste se nad strach a pocit zoufalství, které ve světě velmi bují. Vízte sami sebe ve svéPyramidě světla páté dimenze a žádejte nekonečnou hojnost celého stvoření, aby plynula k vám a skrze vás. Vy si máte vzít to, co požadujete a pak povolit, aby zbytek plynul ven do světa formy.

Pamatujte, když jste jednou naplněni Světlem Ducha, ovlivňuje to všechno a každého okolo vás. Jak vaše vyzařování roste a rozšiřuje se, budete přitahovat do své sféry vědomí víc a víc lidí stejného smýšlení. Duchovní troubení k probuzení je stále hlasitější a nachází ohlas, ozvěnu v zemi a šíří se do málo obydlených míst na Zemi, stejně jako do velmi osídlených oblastí. Světlo nemá žádné vyvolené, naplní kohokoli a cokoli, vše co přijímá Jeho transformující, oživující energie, a požehná mu.

Musíte taky dávat pozor na to, že některé drahé duše nebudou schopny vydržet ve vaší auře Světelnosti, protože je to pro ně příliš bolestivé. Ať záměrně nebo ne, budou se snažit vás vyhodit „ze Středu“, a znovu nastolit status quo nebo udržovat věci tak, jak byly v minulosti, bez ohledu na to, jak moc jsou chaotické nebo neuspokojivé. Je důležitější než kdy jindy, abyste vy, jako přenašeči a transformátoři zjemnělého Stvořitelova Světla, zůstali zaměření a stabilní v tom, jak se snažíte začlenit do sebe a vyzařovat více zjemnělého Světla Stvoření ven do světa. Mnozí kolem vás se budou divit a ptát, proč jste se tak moc změnili, a proč už se nechcete podílet na starých hrách a dramatech a na zábavě nižších frekvencí. Jak se pohybujete směrem vzhůru po cestě směrem k mistrovství Sebe, energie a akce ostatních vás budou ovlivňovat méně a méně.

Jak jsme vám často říkali, nejdříve musíte učit příkladem, prostřednictvím svých záměrů a akcí, a nakonec prostřednictvím slov moudrosti nabízených v pravý časNicméně, pokud ti, kdo jsou kolem vás nejsou ochotni se učit konat a reagovat více pozitivně, harmonicky prostřednictvím pozorování nebo poslouchat, když jim nabízíte láskyplné návrhy a morální podporu, je důležité,  abyste se stáhli z dramatu, který vytvářejí, a zaujali postoj nestranného pozorovatele. 

Ti, kteří hledají moudrost a vlastní transformaci, se naučí více ze svých vlastních akcí a reakcí, ať už pozitivních nebo negativních. Z duchovního úhlu pohledu nabízejí negativní události příležitost naučit se, který průběh událostí přináší nejpozitivnější výsledky. Vaše Vyšší Já vás vždy testuje, stále znovu a znovu, dokud neodhodíte ty věci, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu, a přijmete za vlastní ty, které jsou vaší pravdou.

Důležitým prvkem mistrovství Sebe je naučit se zaměřit se na svůj vnitřní svět nebo svatyni Duše.Duše, fyzická loďka a částečně mysl, mají své vlastní rytmické cykly a programy. Přání duše se zaměřuje na to, aby se stala Osvícenou. Mysl se zaměřuje na to, aby získala a udržela informace. Fyzická loďka se zaměřuje na to, aby zažívala fyzický svět prostřednictvím smyslů. Lidstvo neustále zažívá cykly růstu, stagnace a úpadku, které připravují cestu pro nový cyklus růstu a rozpínání. Mistr se obrací dovnitř a snaží se o lepší kvalitu života, zatímco neprobuzené Duše hledají ve vnějším světě stimuly a potvrzení prostřednictvím fyzických smyslů a materiálního vlastnictví, které jim přinášejí uspokojení. Láska jako vnější zaměření, vně vás, vždy přinese pocit zranitelnosti, vždy bude potřebovat neustálé potvrzení platnosti někým nebo něčím.

Láska jako vnitřní zaměření projektované ven je stálým plynutím sebe-ujištění, sebe-přijetí, vždy se snažící začlenit a promítat více tohoto blaženého pocitu jednoty a harmonie s celým stvořením.Začnete cítit více a více úrovní inteligentní, bezpodmínečné lásky, a nakonec Svatou Lásku, když se Duše stane dominující silou uvnitř a přání těla ega a osobností budou pod kontrolou. Jak se obrátíte dovnitř, vaše myšlenky budou stále více harmonické a méně kritické a budou vibrovat na vyšší frekvenci, což zjemňuje jejich Energetický Podpis. Musíte udržovat kanál komunikace mezi duší a Mozkem otevřený prostřednictvím mysli. Tak začne pomalý proces, kdy bude znovu aktivována šišinka a vstupní brána do Svaté Mysli, která je umístěna na zadní straně mozku, poblíž temena, koruny hlavy. Když vaše frekvence dosáhnou určité úrovně kompatibility, membrány Světla, které hlídají vstup do Svatého Srdce a Svaté Mysli, se začnou rozpouštět, a vy postupně získáte přístup ke skříňce s pokladem lásky a moudrosti, která je uložena uvnitř.

Ještě jednou vám připomeneme tuto důležitou skutečnost: Celé Stvoření se neustále pohybuje do zvláštních vibračních vzorců a zase ven z nich. Ty se nazývají energetickými podpisy nebo OKTÁVAMI ENERGETICKÉHO ZVUKU. Podle vašeho energetického podpisu a Písně vaší Duše,  které určují jasnost světla vašeho aurického pole, vás poznají. Váš energetický podpis se skládá z frekvencí vaší fyzické loďky ve vašem prostředí třetí/čtvrté dimenze. Vyvážené frekvence čtvrté a páté dimenze jsou uloženy ve vaší Duši-Já a stanou se součástí Písně vaší Duše. Milovaní, zasejte tuto myšlenku pevně do své mysli. Existuje bezpočet sjednocených polí vědomí. Jste v procesu spojení s magickou silou  mnoha těchto polí Vesmírného vědomí o vyšší frekvenci. Začínáte se nalaďovat na vibrace Andělské vůle, Andělské moudrosti a Andělské Lásky, které jsou primárními znaky a kvalitami  vašeho Boha Otce/Matky. 

Dalším důležitým znakem vaší mocné vrozené povahy, podmínek, je, že vaše dvě ruce patří mezi nejvíce vyvinuté spojení s vaším mozkem, protože v dlaních rukou jsou éterické generátorové krystaly. Byly vytvořeny, aby byly jedním z nejsilnějších elektromagnetických impulzů fyzické loďky.Proto ti, kteří aktivovali a rozvinuli léčivou sílu ve svých dlaních, jsou tak efektivní v léčení.V budoucnosti budete mít sílu znovu vyvinout buněčnou paměť v konečcích prstů, abyste se mohli dostat k vědomým i podvědomým informacím dotekem.

Dobré cvičení by bylo, držet v jedné ruce krystal, který jste si sami naprogramovali jako generátor léčení, a zaměřovat se přitom na aktivací léčících schopností ve svých dlaních.Prostřednictvím cvičení Nekonečného Dechu se soustředit na vysílání/cítění Adamantinových částic Světla ve svých dlaních. Vaše dlaně se mohou velmi rozehřát nebo začít brnět. Může chvíli trvat, než budete mít citlivost; nicméně, postupně budete získávat schopnost posílat léčivé Světlo Stvořitele do lokalizovaných částí vašeho těla. Budoucí léčení bude zahrnovat Osvícené dynamické léčitele se schopností posílat svým pacientům paprsky andělského Světla téměř podobné laserovým. Na této staré esoterické znalosti je založeno Reiki a další způsoby práce s energií.

Také systém čaker má magnetizující a vyzařující schopnosti. Čím vyššímu frekvenčnímu vzorci jste schopni se přizpůsobit, tím rychleji a dokonaleji se budou vaše čakry točit a tak vyzařovat větší sílu a vyšší frekvenční vzorec do vaší tělesné formy a ven do světa. Energie je vždy v pohybu. Stvoření je vždy v pohybu. Jediná přestávka je během okamžiku BODU KLIDU Stvoření.

Jak si jsou mnozí z vás vědomi, za posledních několik let začal být v duchovně zaměřených vzkazech a channelinzích poměrně běžný termín „Anděl Země“Pro jasnost, může označovat jakoukoli duši, která se stabilně snaží o Mistrovství Sebe, aby mohla být zařazena mezi Služebníky Světa. Je mnoho požehnaných Duší, které souhlasily s tím, aby se vtělily na Zemi jako zástupci Archandělů, kteří vyzařují do zkušenosti tohoto Podvesmíru energie dvanácti velkých Paprsků Boha-vědomí.Pamatujte, hlavním záměrem vaší mise na Zemi je pomoci zesílit Lásku/Světlo nižších dimenzí, a tím postupně vracet třetí a čtvrtou dimenzi do vyváženého a harmonického stavu existence. My z andělských říší jsme zde v plné síle, abychom vám pomohli projít touto dobou vývoje a velké změny lehce a s grácií, elegantně; nicméně, musíte žádat, abychom vám pomáhali, protože nemůžeme porušit vaši svobodnou vůli. Znovu požadujte své právoplatné místo jako Mistři Světla, drazí, a pamatujte, jak do sebe začleňujete znalosti Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste vyšli vpřed a podělili se o své pravdy. Vždy jsme poblíž, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL
www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět