AA Michael - "STŮJTE PEVNĚ, MILOVANÍ"

26.03.2013 11:02

 

Přijala Ronna Herman, Březen 2013

Milovaní mistři, to, co označujeme jako Posvátný Dech, se skládá z normálního okysličeného vzduchu třetí/čtvrté dimenze a zároveň i z Prány, což je vzduch třetí/čtvrté dimenze obsahující Pevné Částice Světla Stvořitele. Množství a síla těchto Božských Částic se zvyšuje úměrně k úrovni vědomí, které dosáhnete. Posilující Dech Věčnosti otevírá cesty, které vedou do multidimenzionálních úrovní vědomí Stvořitele. Když změníte svůj způsob myšlení a vnímání, váš vnitřní vhled se bude sám rozšiřovat.

Smyčka Dechu Věčnosti náležící Vdechu prochází prodlouženou míchou a vychází ze zadní části hlavy směrem vzhůru, do Hvězdy vaší Duše. Pevné Částice Světla Stvořitele, které jste vdechli zadním portálem svého Svatého Srdce, jsou nastaveny, aby prostřednictvím Posvátného Dechu přenesly určité množství Zárodečných Atomů s Kódy Života z vaší NadDuše/Vyššího Já do Hvězdy vaší Duše. Výdech pak prochází Kořenovou Čakrou a vstupuje do Zárodečného Atomu Kundalini, který se zde nachází. Pod dohledem vaší NadDuše/Vyššího Já jsou k Posvátnému Dechu přidávány odměřené dávky Adamantinových Částic uložených v Kořenové Čakře. Pevné Částice Světla uložené v Kořenové Čakře jsou výjimečné, neboť jsou v nich ukryté některé vaše zvláštní talenty a vlastnosti z předchozích životů. Posvátný Dech pak postupuje zpět nahoru před fyzickým tělem a sám do těla vstoupí v místě, kde se nachází váš Zárodečný Atom Bodu Klidu. Tento Zárodečný Atom byl vytvořen, aby přitahoval, přijímal a uchovával tyto Částice Světla vyšších frekvencí. Je to vlastně zásobiště, které je přímo propojeno s vaším Svatým Srdcem. Pevné Adamantinové Částice Světla pak putují do vašeho Svatého Srdce, kde jsou aktivovány vašimi zárodečnými myšlenkami a záměry. Takto aktivované Pevné Částice pak mohou být vydechnuty do vašeho Stvořitelského Kola Dvanácti Paprsků a dále do celého světa. Určité množství také směřuje do Světové Pyramidy, případně do dalších Světelných pyramid podle vaší volby.

Šišinka by se také dala označit jako Světelný filtr mozku. Čakerní systém je nastaven tak, aby přitahoval a propouštěl do těla přiměřené vibrační frekvence, vy-ZAŘ-ované Archanděly a nesoucí vlastnosti a ctnosti každého příslušného Paprsku. Lidským aurickým polem neustále prochází velké množství frekvenčních vzorců, které pak vstupují do žláz ve fyzickém těle. S každou dávkou energií vyšších frekvencí se zvyšuje úroveň vašeho porozumění a uvědomění.

Jakmile získáte přístup ke svému Svatému Srdci a aktivujete svůj Bod Síly solar plexu, Nulový Bod neboli Zárodečný Atom Bodu Klidu, který se v Bodu Síly solar plexu nachází, vám začne vytvářet zásobu vesmírné energie. Když se stanete Mistrem a vědomým spolustvořitelem, budete mít přístup k neomezenému množství Pevných Adamantinových Částic, které budete moci využívat při svém tvoření a dělit se o ně s ostatními. POSVÁTNÝ BÍLÝ VESMÍRNÝ OHEŇ neboli Adamantinové Částice, které jako probuzené bytosti přitahujete, musí být stále v pohybu. Ve fyzickém těle může být uloženo jen určité množství, které je přiměřené pro stávající stupeň o-Světle-ní dané Duše. Zbytek musí být vyzářen do světa hmotných forem. Vyspělá spiritualita není nevědomá zkušenost. Musíte se snažit dosáhnout stabilní úrovně božství, kdy budete neustále dýchat Pránický Dech Života / Pevné Částice Podstaty Stvořitele. Tím začnete přijímat duchovní podporu z Řeky Života skrze Osmou Čakru, Hvězdu vaší Duše a zadní portál vašeho Svatého Srdce.

Každý Sebe-uvědomělý člověk působí jako živoucí hvězda, a to díky své schopnosti přijímat a předávat harmonické vibrace odpovídající jeho úrovni vědomí. Jak již nyní víte, těmto vibracím se říká Píseň vaší DušeJste světelný bod, živoucí Jiskra Božství.  Tento Pod-vesmír je tvořen jednou obsáhlou Nebeskou Písní Duše.

Když se naučíte vdechovat Posvátný Dech hluboce a bez větší námahy, vaše vědomí sestoupí do Středu vašeho Svatého Srdce a pak ještě hlouběji do Mandaly Vesica Piscis, která obsahuje Bílý Oheň, Posvátný Zárodečný Atom – vaši vlastní součást našeho Otce/Matky Boha. V tomto okamžiku můžete čerpat tolik Posvátné Lásky, kolik jen budete moci pojmout. Uvědomíte si, že zároveň sníte a zároveň jste sami tímto snem. Otevře se vám Posvátný Prostor, kterým započnete cestu zpět do celistvosti (svatosti). Započnete svou snahu znovu stvořit sebe sama jako DÍTĚ SLUNCE našeho Otce/Matky Boha. To všechno už bylo předurčeno, je to vaše Posvátné Dědictví.

Mějte prosím na paměti, že do hutné třetí/čtvrté dimenze je inkarnovaný jen nepatrný zlomek vašeho celistvého „Bytí“. Čtvrtá dimenze je astrální pláň, most k dimenzi páté. Tři nižší pod-úrovně jsou naplněny velkým množstvím starých emocionálně-energetických pozůstatků a široké škály nesouladných frekvencí a myšlenkových forem. Čtvrtá dimenze je sídlem kolektivního vědomí a systémů víry lidstva ze všech minulých věků na Zemi. Čtvrtá dimenze také obsahuje mentální tělo, tedy součást aurického pole Země.

To, že vás nazýváme Hvězdná Semínka, má svůj význam. Až se navrátíte do stavu Mistrovství, započnete proces přijetí vytříbených krystalických Zárodečných Atomů s Kódy Života. Bude to nový, pokročilý vývojový proces, který využijete v příštím nadcházejícím Zlatém Věku. Lidstvo je připravené na obrovský skok ve vědomí. V určitém okamžiku na cestě každé Duše časem a prostorem dojde k touze navrátit se do vyšších sfér – je probuzena Božská nespokojenost, kterou nelze utišit. Nejdříve si musíte uvědomit hlas svého vědomí. Když budete naslouchat volání Ducha, šeptání vaší Duše bude postupně zesilovat. Vaše vnímání bude citlivější a začnete se vylaďovat na vyšší vibrační vzorce lidí, míst, myšlenek a činů. Postupně se naučíte rozeznávat vibrace Písně vaší Rodiny Duší a vibrace Písně Duše jiných mistrů a andělských Bytostí.

Ano, lidstvo právě prochází dramatickými změnami, vývojovým procesem hlubokého významu a nezměrného rozsahu. Avšak uvědomte si, že je to jen jedna část nikdy nekončící spirály. Vy všichni, kdo se probouzíte do svého Božského vědomí, jste již v tomto vesmíru prošli velkým množstvím transformačních procesů.

Uvědomte si prosím, že vám již nebude dovoleno stagnovat nebo zůstat příliš dlouho na jedné úrovni – čas a proces transformace postupují příliš rychle. Mění se váš jazyk i vaše myšlenky. Staré oblasti vašeho mozku, které obsahují vaši minulost, se postupně zjemňují a rozpouštějí, takže můžete mít pocit, že všechno, co se kdy dříve stalo, třeba i minulý rok, byl jen neurčitý sen. Místo toho jsou aktivovány nové části vašeho mozku, a vy se proto musíte naučit přemýšlet úplně novým způsobem. Do vašeho vědomí začnou vstupovat světelné balíčky informací, významných holografických obrazů a posvátných geometrických vzorců a vy se musíte naučit je rozklíčovat. Můžete mít dojem, že lidé, před které se svými vývojem dostáváte, vám přestávají rozumět, nebo že nenacházíte správná slova, abyste vedli konverzace odpovídající původním vzorcům starého světa. Zjistíte také, že nepotřebujete každou svou myšlenku vyjádřit slovy; že telepaticky vnímáte energie a myšlenky lidí okolo vás. Zesílí vaše intuitivní schopnosti a nebude snadné vás oklamat. Budete vyjadřovat svou pravdu s duchovní jistotou a nebudete už ochotni se zapojovat do negativních her minulosti.

Snažně vás prosíme: nestávejte se závislými na jakékoli formě bytí, na jediném způsobu či na jedné úzce sestavené filozofii. Nepřistupujte na dohody, kterými byste svou energii odevzdávali někomu jinému. Rozlišování, rozlišování, rozlišování – opravdu vám to zdůrazňujeme; může se totiž stát, že stejně rychle, jako se objeví zcela jasná pravda a vy ji přijmete do svého bytí, může být tato pravda nahrazena jinou, vyšší pravdou nebo koncepcí. Když se ohlédnete zpátky, nejspíš uvidíte, že velká část vašich znalostí a vaší absolutní pravdy byla ještě před deseti lety nebo i před půl rokem zcela mimo vaše nejodvážnější představy. Je třeba si připustit, že mnohé z toho, čím jste si dnes tak jisti, se zcela určitě změní, ať už zítra, nebo v blízké budoucnosti.Na vaši mysl a vědomí útočí nové nápady a myšlenky. Zprvu jsou spíše mlhavé, ale získají na síle a jasnosti, jakmile se zlepší vaše schopnost rozlišení a chápání, a vy rozklíčujete své záměry a možnosti pro budoucnost. Když se napojíte na vyšší sféry páté dimenze, začnete se rozpomínat na součásti otisku Stvoření tohoto Pod-vesmíru: jak si udržet čistou myšlenku až k jejímu naplnění, nebo jak jste se podíleli na tvoření mnoha nádherných věcí. Na cestě časem a prostorem vstříc Světelným sférám začnou mnozí z vás vidět geometrické tvary, třpytivé krystaly i zářivé nové barvy.

Jak jsme vám již sdělili, těm, kdo odvážně vystoupí z řady a přihlásí se o své dědictví, je udělováno mnoho milosti. Velké množství lidí se bude probouzet a žádat o podporu, o řešení, o informace i o povzbuzení – a u toho vás bude potřeba více než kdy dříve, moji hrdinové. Jsme připraveni vám dodávat sílu, obdařit vás moudrostí, schopnostmi a znalostmi, které si zatím ani nedovedete představit. Možná pro vás bude překvapením, že svůj mozek jste dosud využívali na 100%, i když jste slýchali, že průměrný člověk využívá jen přibližně 10% své mozkové kapacity. Až do poloviny 20. století mělo lidstvo přístup pouze k té části mozku, která souzněla s frekvencemi třetí a nižší čtvrté dimenze. Omezena ale byla/je mysl, nikoli mozek. Vyrovnáním a přijímáním vyšších frekvencí získáte přístup k tomu dílu svých mozkových schopností, který souzní s vyšší čtvrtou a s pátou dimenzí. Některé vyspělejší Duše se již napojují na nižší úrovně šesté dimenze. Dokud se však na tyto jemné frekvence nenapojíte, nezískáte přístup ani k těm částem mozku, které jim odpovídají.V současnosti je vaším největším úkolem pozvednout své vibrační frekvence na úroveň potřebnou k tomu, aby se očistily Světelné membrány, chránící portály vaší Svaté Mysli a Svatého Srdce, a části vašeho mozku, odpovídající páté dimenzi. V takovém okamžiku zaznamenáte skutečně velký posun na své duchovní pouti.

Nezapomínejte, že proces vzestupu má své různé fáze. Na Zemi působí silné vlny vibračních vzorců nových Vesmírných Paprsků. Mezi jednotlivými vlnami jsou pak klidná období, aby nedošlo k přetížení.Vzestup není stálý posun směrem vpřed. Jsou to přívaly energie a nových informací, které střídají období přizpůsobení se, přijímání a projevení. Můžete mít pocit, že mnohé z těchto procesů a pocitů jsou nyní zesílené. Možná vám přijde, že jste udělali velký skok do neznáma nebo naopak krok zpátky do nejistoty, Jindy můžete mít silný pocit zranitelnosti. V této chvíli už byste měli být poměrně zvyklí na přílivy a odlivy zesílených, zrychlených energií, avšak ve chvíli, kdy jste nuceni přejít na další stupeň uvědomení, vaše fyzické/mentální/emocionální tělo může reagovat výstražnými znameními. 

Je čas se rozhodnout, neboť pro Duše přišel čas sklizně. Všichni se musí rozhodnout, jestli chtějí postoupit vpřed s celou Zemí na její cestě po spirále směrem k frekvencím vyšších dimenzí, anebo jestli raději odejdou, vrátí se někdy později, nebo přejdou na jinou planetu v realitě třetí dimenze, kde budou moci dokončit své poznání na fyzické úrovni. Mnohé Duše se raději rozhodnou v rámci svého záměru a Božského poslání opustit Zemi; jiné nádherné Duše se dostávají do pozic autority a síly, nebo se na ně připravují. Zůstanou spíše v pozadí, dokud nepřijde čas vystoupit a dát o sobě vědět. Budou dynamické, silné, a přinesou lidstvu novou vizi – takovou, která poslouží všem lidem a vytvoří základ nadcházejícího Nového Věku.

Proto vám říkáme, abyste STÁLI PEVNĚ, MILOVANÍ. Je čas, abyste hledali svou pravdu, znovu vzali svůj svět do svých rukou a začali mu vládnout. Pamatujte si, že jste zástupci Stvořitele a vaším posláním je evoluce lidstva a planety Země.  Přijměte svou sílu jako mistři spolustvořitelé. Přijměte a aktivujte dary, které vám byly dány a dřímají zatím ve vašem nitru.

Nastává doba kolektivního probuzení; stále více drahých Duší začíná pociťovat nabádání Ducha a naslouchat šeptajícímu hlasu svého Duševního Já. V našich příštích poselstvích proto budeme opakovat některé myšlenky, které jsme vám předávali v uplynulých dvaceti letech. Bude to vhodné opakování pro ty, kdo byli po mnoho let pečlivými žáky. Také to bude moci povzbudit a inspirovat ty, kteří teprve začínají hledat Světlo Pravdy, poselství totiž budou obsahovat části, kterým budou dobře rozumět. Nezoufejte, milovaní, pokud se vám některá učení zdají příliš složitá. Mnoho našich pracovníků Světla se dosud neúnavně snažilo šířit naši moudrost a naše učení, týkající se základních i pokročilejších zásad spirituality, až k současným pokročilým vesmírným učením. Pokud se vrátíte ke starším poselstvím, najdete si svůj vlastní stupeň vnímání a pochopení a z něj budete moci pokračovat dále.

Proces vývoje lidstva je v plném proudu a postupuje ohromujícím tempem. Otevřete svou mysl a svá srdce, milovaní, a přijměte proud Boží Lásky/Světla, který směřuje právě k vám. Těšte se z nádherného pocitu sjednocení s námi. Společně vykročíme dále na této zázračné pouti do nové reality. Jsme stále s vámi. Jste hluboce milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložily Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět