AA MICHAEL - TANČENÍ S OHNĚM DIAMANTOVÉ HVĚZDY - BRÁNY 10/10 A 11/11 A NOVÝ ZAČÁTEK

02.11.2016 20:03

Žijete v intenzivních a mocných dobách, Milovaní. V této době aktivují Diamantové Světlo a Diamantové kódy vaši Země ohnivou a výbušnou formou Diamantového Světla, kterou můžeme nazvat Ohněm Diamantové HvězdyCo je to Oheň Diamantové Hvězdy?

 

Je to látka vaší Vesmírné Bytosti, vaší Duše a energie Tvořivosti. Můžete ji také nazývat „Ohněm Duše“, neboť právě energie mocného elektrického ohně aktivuje Vesmírné Přání tančit ve světle ve Tvůrčích Procesech. Mohli bychom ji nazývat „Andělským Ohněm“, a právě tam Duše bere na vědomí a ocení svou Andělskou esenci a přijímá Oheň Andělské Hvězdy do svého Fyzického Ztělesnění.

Je to Světlo a Oheň, které září a planou ve Vesmírném Srdci čistým bílým světlem. A je to také Světlo a Oheň, který hoří ve vašich srdcích a ve vašich duších, když vstupujete do Nové Reality.

Milovaní, mnozí z vás cítí, jak Oheň Diamantové Hvězdy tančí po Meridiánech vašeho Světelného Těla a vaším Fyzickým Tělem po vašem Nervovém Systému a hluboko do Buněčné matice. Tady tančí s vaší DNA a aktivuje nové formy a nové vzorce.

Je opravdu doba, kdy Andělská Tvůrčí Inteligence posílá Diamantový Oheň, aby vypálil to, co je staré a vytvořil to, co musí přijít. Je čas, abyste si byli Ohně Diamantové Hvězdy vědomi, neboť plyne do vašeho těla a je vstřebáván do vašeho Světelného/Fyzického Těla. Je čas vzdát se Magii a Tanci, a jak povstává Nové, jednoduše nechat Andělskou Tvůrčí Moc, aby sama sebe vytvořila a projevila.

Brány 10/10 a 11/11 a „Zapálení“ Ohně Diamantové Hvězdy

Milovaní, brzy přijdou dva mocné okamžiky, kdy bude Oheň Duše ve vás a na Zemi aktivován. Jsou to Časové Brány nebo Časové Portály, které nazýváme 10/10 a 11/11.

Brána 10/10 se objeví 10. října a přináší energii Nových Začátků, stejně jako Brána 1/1/9. Dvojitá energie 1 znamená nové začátky, zatímco 9 rezonovala energií Mistrovství a Dokončení. Takže opravdu dokončujete svou přeměnu a stáváte se Mistry Nové Energie, abyste mohli začít nový časový cyklus a tvoření v Nové Realitě.

V tento den a po něm budete cítit vlny Diamantového Světla pohybující se vaším tělem a vaším životem. Je moudré nechat jednoduše Diamantový Oheň, aby následoval svou vlastní tvůrčí inteligenci a vidět, co vytvoříNesnažte se ovlivňovat výsledek. Jen sněte a přejte si a dovolte Diamantovému Ohni, ať tyto sny a přání manifestuje.

Další Časová Brána 11. listopadu bude velmi mocným přechodem. Brána 11/11 je portálem „Aktivace Mistrovství“ a její moc 11/11/9, což je 2/2/9, aktivuje jak moc Mistrovských čísel 11 a 13, tak Andělskou Ženskou moudrost čísla 2, společně s Mistrovstvím a Dokončením. V tomto bodě se Oheň Diamantové Hvězdy vtělí do energie Andělského Ženství, což znamená, že mocný tok Ohně Hvězdy/Ohně Duše se bude aktivovat přes Šišinku do „kalichu, poháru“ Pravé Hemisféry/Levé hemisféry vaší vlastní „Křišťálové“ lebky a pak bude vyslán do vašeho těla prostřednictvím Srdečního Centra.

To bude nejintenzivnější aktivace a podstoupit ji, bude dovoleno jejich Vyšším Já jen těm, kteří jsou fyzicky „připraveni“. Vyžaduje to, aby Pravá Hemisféra a Levá Hemisféra byly v harmonii a rovnováze a aby Oheň Hvězdy mohl být sveden dolu Páteřním kanálem do Srdce a dolů do Země prostřednictvím Čakry Hvězdy Země, kde se v srdci Země spojuje s Ohněm Země.

Tady v Srdci Země se bude Oheň Diamantové Hvězdy shromažďovat a bude pomáhat dávat moc Nové Matici pro Novou Zemi.

Tak, Milovaní, jak sníte své sny o novém životě a nové realitě, tak také ve Vyšším Vědomí vkládáte své sny do bytí Nové Země a Nové Reality pro Všechno.

 

Nositelé Diamantového Vědomí a Světla Nové Reality

1797534_737615576260311_438947107_n.jpg

 

V této době změny a přeměny budou na Zemi tři druhy lidí: ti, kteří ještě „spí“ ve vědomí starých energií, ti, kteří jsou v procesu probouzení, a ti, kteří ztělesnili své Mistrovství a stali se nositeli Vědomí Diamantového Ohně.

Ty, kteří se stále ještě snaží žít život v modelu duality a konfliktu 3D, můžeme nazvat těmi „spícími“. Jsou to ti, kteří myslí levou hemisférou, „racionálně“, kteří operují v lineárních časových liniích a často jsou lapeni ve předem vyrobených, prefabrikovaných verzích reality. Zatím své vědomí nepozvedli k vědomí jiného způsobu bytí a odlišnému modelu spojení a vzájemné interakce. „Spát“ ve staré energii a přitom existovat ve světě páté dimenze činí pro tyto lidi život těžkým. Hluboké procesy přeměny jim připadají děsivé a zmatečné a často odpovídají tím, že se stanou agresivnější a více konfrontační a vytvářejí více zmatku, popletenosti a vystrašenosti. Cítí kolem sebe účinky Ohně Diamantové Hvězdy, ale nejsou schopni ho využít nebo plout s jeho tvůrčím potenciálem.

Druhou skupinu tvoří ti, kteří jsou v procesu „probuzení“, a přišli, aby zjistili, že existuje jiný způsob života a že na Zemi se rodí Nové Paradigma. Přesunuli se za konflikt, dualitu a mocenské hry do rostoucího a vynořujícího se vědomí Lásky a Jednoty. Hledají a učí se, a vyhledávají podporu, tak jak rozvíjejí své nové vědomí a aktivují svá Světelná Tělaaby mohli se mohli sloučit s Ohněm Diamantové Hvězdy a tvořit s ním.

Třetí skupinou jsou ti, kteří se stali Mistry Nových Energií a jsou v procesu vstřebávání a ztělesňování Ohně Diamantové Hvězdy a žití Diamantového Vědomí. Jsou schopni integrovat a uvést do rovnováhy Pravou a Levou mozkovou hemisféru Bytí a jednat ze svých Srdcí a z Lásky a Soucitu. Plují s Tvůrčí Energií Ohně Diamantové Hvězdy a jsou schopni tvořit své vlastní Časové Spirály, jak vyjadřují a tvoří své vlastní verze Nové RealityZačlenili Duši, Ducha a Tělo do jednoho sjednoceného vyjádření Andělské Lásky na Zemi!

Milovaní, mohli bychom zde také zmínit Diamantové děti, ty velkolepé bytosti Diamantového Světla, které přicházejí na planetu od konce roku 2012Tyto zářící duše se narodily s frekvencí Ohně Diamantové Hvězdy, a ať jsou kdekoli, ukotvují Oheň Diamantové Hvězdy ve svých Duších a vytvářejí příležitosti pro ty, kteří jsou kolem nich, aby se tomuto novému toku Tvůrčího Světla otevřeli.

Tak, Milovaní, můžete vidět, že v této době je Lidstvo opravdu v proudu a toku, jak se na Zemi, hluboko ve Vědomí Všech, aktivují posuny a změny. Když jste denně ve styku s lidmi, je vždy dobré si pamatovat, že ne každý je na stejné úrovni vědomí. Když jste dosáhli úrovně těch, kteří ztělesňují Diamantové Světlo, tak pak víte, že to světlo přenášíte a ukotvujete, kdekoli jste.

Jak se můžete cítit, když vstřebáváte Oheň Diamantové hvězdy

Když budete vstřebávat tento mocný Oheň Diamantové Hvězdy, tak tento proces určitě budete ve svém těle cítit. Vaše fyzická bytost absorbuje více a více vysokofrekvenční světelné energie a vibrací vždy vyšších frekvencí. To na počátku způsobí pocity intenzivního vyčerpání, jako když prostě chcete pořád jenom spát. Vlastně byste, Milovaní, mohli potřebovat často odpočívat a starat se o své fyzické tělo, když vstřebává a začleňuje tyto ohnivé energie.

Také můžete cítit „brnění“, zvláště v zažívacím traktu, a můžete potřebovat na čas přejít na jinou stravu, na velmi jemná a alkalická jídla a potravinyabyste svému tělu dovolili zaměřit svou energii na přenosy. Také můžete ve svém těle cítit bolestneboť vysokofrekvenční energie může vytvořit zánět a podráždit oblasti starých zranění nebo slabostí těla. Zajistěte, abyste pili dostatek vody, když potřebujete, abyste vyplavili toxiny a „uklidnili“ (zchladili) systém, který se mohl „přehřát“ procesy integrace světelného a fyzického těla.

Zároveň s těmito pocity můžete také zažívat v těle pocit „nesnadnosti“ a divnosti. Jako by vaším tělem probíhaly proudy elektrického proudu, protože to to vlastně je. Vysoké frekvence světla využívají váš nervový systém, aby procházely vaším fyzickým tělem a dostaly se k fyzické matici. Můžete se proto občas cítit podráždění (že vyletíte) a ustrašenínebo můžete bojovat proti tomu, abyste „vypnuli“ a usnuli. Nebo se můžete po několika hodinách vzbudit a cítit se vystresovaní. Nebo můžete mít divné sny, jak se vaše podvědomí snaží tyto procesy vysvětlit a vstřebat a začlenit.

Ve svém každodenním životě se můžete občas cítit dezorientovaní a zmatení a zapomínat věci nebo „ztrácet“ čas. To proto, že, v termínech IT, váš hard disk se přeformátovává a některé „informace“ se mohou ztratit. Jen si uvědomte, že když proces skončí, budete schopni znovu jasně fungovat.

Také se můžete cítit „odpojení“ od reality a od ostatních. To proto, že jsteJe vám dána velkolepá příležitost přetvořit jak svůj vlastní život a realitu, tak život a realitu Země.Sněním, tvořením a udržováním Diamantového Ohně ve své bytosti, pracujete s uzemněním tohoto mocného nového světlaNesnažte se „znovu napojit“, raději se zaměřte na tvoření Nového a dovolte těm, kteří jsou více sladěni s vaším novým Světlem a vaší novou Frekvencí, aby vás našli!

Pracování s Ohněm Diamantové Hvězdy v procesu vstřebávání a integrace

Nejlepší a nejpozitivnější způsob, jak pracovat Ohněm Diamantové Hvězdy, je zabývat se aktivitami a procesy, které vám dovolují být kreativní a dostat se k moci a moudrosti vaší Duše a Ducha.

Používání vaší tvořivosti vám také umožní aktivovat část vaší bytosti, která náleží Pravé Hemisféře, což znamená, že budete pracovat na vytvoření rovnováhy Pravá Hemisféra/Levá Hemisféra, která zajišťuje „pohár“ pro přijímání a vysílání Světla Ohně Diamantové Hvězdy.

Tvořivost se může vyjádřit mnoha způsoby, podle toho, čemu kdo dává přednost.

Snad nejsnazší cestou, jak začít, je pracovat se svým vlastním Deníkem Duše, ve kterém si zazna-menáváte své vlastní každodenní pocity, zážitky a moudrost slovy, poezií nebo obrazy, které sami vytváříte.

Je také dobrý nápad se sejít ve skupinách a vyjádřit svou tvořivou duševní esenci prostřednictvím hudby, manter, písní, tancem nebo formani vizuálního a uměleckého tvoření. Být ve skupině lidí podobné frekvence a rezonance vám pomáhá dostat do rovnováhy a aktivovat své vlastní tvůrčí toky.

Po chvíli, jak pracujete se svou vzrůstající tvořivostí, začnete vidět spojení mezi tvořivostí a tvořením svého života a své vlastní reality, tak jak sníte a vybíráte barvy, zvuky a chutě svých vlastních výtvorů.

Jaké to bude velkolepé dobrodružství, když budete vybírat a vyjadřovat Barvy a Tóny své Duše a svého Ducha a přispívat k Vytváření Nové Reality.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, https://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

—————

Zpět