AA Michael - ŽIVOT V POSVÁTNÉM PROSTORU - NOVÁ REALITA... HVĚZDNÁ SEMÍNKA A SVĚTLONOŠI

15.03.2013 19:37

 

 
Nové Energie Země - Březen 2013
Poselství Archanděla Michaela přijala  Celia Fenn

Milovaná Světelná rodino, víme že většina z vás si je již vědoma, že se nachází v Nové realitě a v Novém prostoru a pracujete na tom, abyste přivykli těmto energiím. V přesunu probouzení se z portálu 2012, stále hledáte tzv. pevnou půdu pod nohama na druhé straně. Pro některé z vás to může být velmi nestabilní až proměnlivé období a jak hledáte duševní i fyzickou rovnováhu i malý problém může nabrat zdánlivě obrovských rozměrů. 

Ano Milovaní, v této nové realitě 5. Dimenze to vypadá jako by filtry a nebo závoje staré reality zmizely. Všechno se zda být intenzivnější, naléhavější a je nutné činit rychlá rozhodnutí. Už neplatí, že jsme mohli odložit nevyřešené emocionální záležitosti, nyní je nutné plně se spojit sami se sebou v daném momentě. Není možné žít v minulosti a nebo v budoucnosti. Je nutné žít tady a teď a sledovat, co vypluje na povrch a je nutné řešit, jaké rozhodnutí udělat tak, aby vše mohlo volně plynout.

Milovaní, jak se více seznamujete s intenzitou Božského světla, naučíte se udržet se v rovnováze a těšit se z nové reality. To nejdůležitější věcí, kterou je potřeba si v této 5. Dimenzi pamatovat, je propojit a sjednotit všechno, co se týká běžného života. Už jste mimo dualitu a staré vzorce, kde se vše kritizovalo a škatulkovalo. V této nové realitě začínáte vnímat, že vše je božské, protože vše je projevem božského světla, ať už je to jakkoliv.

Planeta Země je Božská... Ty jsi Božský a tvůj život je Božský. Žiješ v Božském prostoru a dýcháš Božskou energii! 
Milovaná světelná rodino, jak se díváš kolem sebe, mohlo by se zdát, že to vypadá jinak, než se ti to jeví. Dovol si ale na moment vnímat, že vše, co existuje, je vyjádřením Božské kreativní inteligence a vše je v naprostém pořádku a má svůj význam.

Nyní se vraťme ke staré realitě, tam bylo vše jednoduše rozděleno na Světlo a Tmu, na Dobře a Špatně, ale všimni si, že když jsi vytvořil tyto rozdíly, tak musely i existovat. Ve chvíli kdy jsi vytvořil tmu, jsi zároveň vytvořil potřebu této energie být a to je proč se tak stalo. Ve chvíli kdy rozpustíš vzorce duality, zaniká i hra světla a tmy a ty můžeš zažívat existenci Božského. 

Vstup do Božského prostoru, Zažívání Božského

Milovaná světelná rodino, Posvátný prostor existuje pokud se posunete z duality a plně se napojíte na své vyšší Já a svou Duši, a pak vstoupíte do vyššího vědomí, to je proces, který jste nazývali Vzestup.

Posvátný prostor není to, co se dá najít ve fyzickém světě, mimo Vás samých, tato Nová realita existuje především a hlavně Ve vás. Tento Posvátný prostor je potřeba hledat ve vašem srdci a pak ho budete schopni vytvořit ve vnějším světě. Raději než hledat zvenku, dejte přednost tvoření a vnesení nové reality do světa, vy se stanete těmi, kdo transformují Světelné kódy do Posvátného prostoru. Pochopíte, že Posvátný prostor je jednoduše místo, kde se Božské světlo projevuje jako nepodmíněná láska a soucit.

Milovaní, vejděte do svého vlastního posvátného srdce a najdete tam božský oheň lásky, tu Božskou jiskru, které je v každém z vás. To je místo kde najdeš svou vlastní podstatu a Posvátný Prostor. Pokud si přejete, vytvořte krystalicky chrám ve svém srdci, který představuje vás vlastní  Božský prostor, vaše vlastní útočiště světla a harmonie.

Pokud si v tomto prostoru odpočinete, budete cítit napojení na vnitřní božský oheň a můžete ho vnést do svého světelného těla a tak rozšiřovat světlo.

Pak můžete vytvořit Posvátný prostor. Vnesete tak energie Božského světla a Lásky do okolí.Stanete se žijící energii Posvátného prostoru a všude kam půjdete, ho zaktivujete a dál ho tak rozšíříte. Přenesete ho do vašeho domova, práce, do spolku a měst, po celé Zemí, všechen ten  Posvátný prostor protože vy jste Posvátnými a vaše energie bude resonovat se vším, co se tvoří.

Milovaní, pokud cítíte tuto energii a toto převibrování, stejně tak budete vnímat energie hlubokého uspokojení a to je součástí toho být Zářičem Posvátné energie. Za světlem a tmou ...je Posvátný prostor a vy i ostatní, jste obdarováni těmito energiemi.

Milovaní, když tato energie začne být patrná, vnímaná, skrze vás, kteří vyznačujete cestu a jste průkopníky, pak Země vykvete do opravdové transformace. Pokud jsou ale mnozí ještě zachycení v dualitě a snaží se bojovat s tmou, coby hlavní spirituální činnosti, tak tam není místo pro cestu do Vyššího Vědomí, rozšíření do Posvátného prostoru a jeho tvoření.A to do doby než se Země stane tímto posvátným prostorem, což bylo vždy její záměrem.

Moji Milí, nebylo zamýšleno aby Země byla vězením nebo školou, z které budete moci odejít a nebo se přestat učit až ve chvíli odchodu Domů. Země je cenným pokladem, který byl vytvořen Stvořitelem a duchovními umělci coby Kolektivní plán. Výsadou bytí na Zemí je účastnit se evolučního vývoje v tomto Posvátném prostoru, je to úžasné požehnání. Jak probouzíte tento prostor a Božský oheň lásky sami v sobě, můžete skutečně vidět Posvátný prostor, kterým je Země.

Hvězdná semínka a Světlonoši....Evoluce a posun....

Milovaná světelná rodino, jak se posouváte do nové reality a začínáte se plně projevovat jako Lidští Andělé ve Vyšším Vědomí, a také začnete vnímat i prožívat energie života odlišné.

V posledních letech jste se probouzeli a začali jste si vzpomínat, že jste „hvězdná semínka“ a nebo jak my vás raději nazýváme, Děti světla. Přicházíte z  Hvězd a byli jste zde na Zemí se zvláštním úkolem, posláním. Pokaždé to byl pro vás zážitek vzpomínat si z jaké planety nebo hvězdného systému pocházíte a kde je vás domov. 
Ještě než najdete svůj domov, dovolte mi říct, že jste byli světlonoši.

Co to znamená. Znamená to, že jste byli Čistá Energie Světla, Čisté Vědomí které následovalo vedení Stvořitele. Byli jste součástí velkého Stvořitelova plánu. Byli jste světelným kanálem a projevovali jste Boží světlo.

Takže Milování, dříve než jste měli svá poslání, vaším úkolem bylo projevit Božské světlo a následovat Stvořitele.

Můžeme to vysvětlit ještě jinak... když vejdete do energie Světlonošů, vyjadřujete ženský princip Boha a Božství. Světlonoš následuje světlo a přijímá impulsy světla nebo dovoluje světlu procházet skrz něj. Na druhé straně, Hvězdné semínko, soustřeďující se na své specifické „poslání“ a odpovědnost, je soustředěno na Mužský Aspekt Boha, s potřebou aktivně tvořit a projevit se ve hmotě.

Samozřejmě že nejsou oddělení, ale jsou součástí Úžasného Kosmického Dvojplamenu, kde světlonoš následuje světelné energie Universa a projevuje se v Životní Práci a poslání Světlonoše. Obě energie přicházejí společně a vyjadřují Jin a Jang Božího Světla.

Milovaní, v této nové realitě začnete vnímat vynořování vaší světelné podstaty, kde energie Světlonošů a Hvězdných semínek se misi dohromady a projevují se skrze VÁS a vaše fyzické Vozítko v tomto posvátném prostoru, který se nazývá Země. Naučíte se jak následovat Světlo a Lásku, tak i jak se stát aktivní a zodpovědnou součástí Tvoření a manifestovat Novou Realitu skrze Posvátný Prostor.

Přejeme vám mnoho životních zážitků!
AA Michael

© Celia Fenn,   https://www.starchildglobal.com.

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Renata (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. 

 

—————

Zpět