AA Uriel - Pokračování vzestupu skrze vnitřní dítě

15.07.2013 13:01
převzaty prostřednictvím Apukhe
 
Opět těžká téma a já se pokusím to napsat jednoduchou formou, laicky. Jako vždy, informace cítím v sobě přistupujíce od našeho milovaného archanděla Uriela. Sám jsem zvědavý, jak bude celá zpráva na konci vypadat, co všechno nám to dá. Vím jen jedno. Vše je o naprosté otevřenosti v sobě a k sobě.
 
AA Uriel:
 
Mnozí jste již pochopili nutnost přijmout světlo do svých životů. Stále je vás více, který světlo vnímáte jako potřebu bytí. Světlo se stává vaším životem, doménou. Milujeme pozorovat, jakou intenzitou se snažíte ne jen přijímat, ale i vysílat světlo do vašich existencí, do vašeho okolí, světa. Vše je potřeba hlavně pro vás milovaní.
 
Apukhe:
 
Proč pak tam vnímám něco negativního, nervozitu, chaos, nestabilitu, atd.. Přesněji řečeno, pokud pracuji já osobně se světlem ať už když ho přijímám nebo vědomě vyzařovat, pracuji s ním, tak je to láska, požehnání, jednota. Z druhé strany, někdy se stává, že když sám sebe zabalit do světla, najednou vnímám v sobě bouři chaotických emocí, nervozitu, nestabilní světlo.
 
AA Uriel:
 
Si velmi k sobě vnímavý, citlivý a na všechny změny reaguješ velmi citlivě. Jsem rád, že si otevřený a hledáš odpovědi na své otázky. Nejsi sám, vícero to pociťují a mohu vás ujistit, že se děje ve vašich životech jen to nejlepší. Čistíte se. Rozkmitány světlo ve vašich životech je rezonance, kdy se uvolňují vaše velmi hluboko ukryté poslední nánosy "tmy". Jsou to vaše osobní, nezpracované a velmi hluboko schované poslední negativní životní zkušenosti.
 
Apukhe:
 
Co s tím chceš říct? Chápu co my říkáš, ale stále tam vnímám, že to není všechno.
 
AA Uriel:
 
Vnitřní dítě, to není jen hravost, čistota vnímání, oddanost světlu, spojení se s vesmírem. Vnitřní dítě, jsi ty jako celek od vstupu duše do této inkarnace až do odchodu, proměny. I poté, po odchodu zůstávají informace vnitřního dítěte prostřednictvím duše přístupné pro další tvé potřeby, ale dnes bych raději pokračoval dál v našem rozhovoru a neodbočíte od tématu. Vnitřní dítě je Božský program, dar vesmíru pro každého inkarnovaní člověka do inkarnace.
 
Vnitřní dítě je během inkarnace v neustálém spojení s duší. Mají jakoby pupeční šňůru a velmi intenzivně na sebe reagují. Od momentu, jak se duše napojí na fyzické tělo ještě nenarozeného miminka, vnitřní dítě je už stejně přítomny. Právě prostřednictvím vnitřního dítěte tělo miminka komunikuje na začátku s matkou, trochu později s otcem a nakonec s okolním světem. A to stále mluvím o nenarozeného človíčka. V tomto období života je vnitřní dítě jako velmi citlivý senzor pro duši a vesmír. Vnímá nálady, fyzickou ale i psychickou zatíženost matky. Čemu vy říkáte genetická choroba, je přebírání informací na kvantové úrovni z matky do dalšího tady a teď za účelem zrcadlení nezvládnutých programů z matčiny duchovní linie. To vše se děje před porodem.
 
Všechny tyto informace vnitřní dítě přijímá a předává duši, ale i nám prostřednictvím duše. Narození děťátka, to není porod. To jste si určili jen vy. Narození dítěte je v okamžiku, kdy se spojí duše s tělem.
 
 
Apukhe:
 
Tak to mě zajímá. Kdy to je?
 
AA Uriel:
 
Duše se nejprve rozhodne, že se chce inkarnovat. Má možnost si vybrat pozemskou rodinu do které se chce inkarnovat. Samozřejmě, pokud může, vybírá si rodinu, která je inkarnována z vlastní hvězdné rodiny. Pokud není ta možnost pro nějaké důvody, které nejčastěji vycházejí z toho, že momentálně nikdo z inkarnovaných vlastních hvězdných rodin nenabízí možnost potřebných inkarnačných zkušeností, hledají se jiné rodiny na inkarnaci, které právě pro duši třeba inkarnaci zkušenosti umožňují. Vy byste je nazvali jako "adoptivních rodičů". Často se stává i to, že ve vašem světě (myslím později), když si někdo chce adoptovat dítě, vybírá si právě dítě z vlastní hvězdné rodiny. Vraťme se ale k tvé otázce.
 
Takže, duše je již rozhodnuta na inkarnaci a zná již svou inkarnace rodinu. Poznat znamená, buď už jako z hvězdné rodiny osobně zná a tehdy se velmi těší na vstup, spojení s tělem, nebo poznává, pokud jsou to inkarnovat z jiné hvězdné rodiny. Tehdy se tak rychle nespěchá se vstupem do tělíčka. Pozoruje hlavně matku, jak se připravuje na mateřství. Samozřejmě příští otec je stejně pod drobnohledem. Teprve když oba potvrdí, že jsou připraveni nabídnout potřebné zkušenosti duši, tak až potom přichází k úplnému spojení duše s tělem a tehdy ožívá program vnitřního dítěte.
 
Vnitřní dítě je program lásky a po celý život je ve vás funkční. Vždyť si všimněte, sami říkáte, že ti "starý lidé jsou jako malé děti". Vidět to i v tom, že i tzv.. nevěřící na stáří často opět věří, chodí do kostela, což znamená, že se jen rozpomenuli na vnitřní dítě, spojení s Bohem, vesmírem, rozpomenuli na prvotní své spojení co měli na začátku narození, i když se nepohnuli v rámci vlastní, osobní duchovní evoluce vpřed.
 
 
Apukhe:
 
Mám pocit, že nyní přichází odpověď na moje, naše občas chaotické pocity.
 
AA Uriel:
 
Ha ha ha, dovol abych se trochu usmál. Máš pravdu, líbí se mi, že vnímáš velmi intenzivně moje odpovědi. Ten smích byl jen radostný úsměv. Vždy máme radost, když během komunikace vidíme, že ta druhá strana je velmi dobře na nás napojena a jakou formou přijímá naše informace. Ty mě cítíš, vnímáš, vidíš moje vyzářené filmy, obrazy. Úplně to všechno prožíváš a pak se snažíš to dát do slov, vět.
 
Teď ti ale dám odpověď na tvou otázku, kterou jsi mi kladl na začátku mé zprávy. Mnozí jste se dostali na vaší pouti za světlem do stádia, kdy se pročišťují "poslední" vaše vnitřní bloky. Pročišťuje se vaše vnitřní dítě. Nyní jste dospělí, přijali jste světlo do vašeho bytí a pevně jste se rozhodli, že všechno uděláte proto, abyste dosáhli stav jednoty. Mnoho negativních programů jste dokázali vědomě odblokovat. Abys věděl, odblokování znamená uvědomit si, přijmout tmavou stránku něčeho, s čím ses neuměl ztotožnit. Postupně člověk čistí, odblokovává sebe samého právě s tím, že je stále více upřímný k sobě a neotáčí se zády lekcím.
 
Takže, představ si hozený kámen do vody a vidíš jak se vytvoří na hladině kruhy, které se postupně vzdalují od středu kruhu. Toto se děje iu vás přátelé. Kámen padnoucí do vody, střed kruhu je vaše osobní, pevné rozhodnutí začít tvořit něco nového ve vašem životě. Kruhy které se tvoří mají efekt očisty, odblokování. Nejprve se čistí ty pro vás nejlehčí nánosy. Jsou to velmi viditelné věci i ve vašich osobních životech, velké změny na všech úrovních vaší existence. Ty kruhy vidíte v různém počtu vln, což je znamením možnosti dočišťování vašich lekcí. Pokud si umíš představit ty kruhy, tak po jisté vzdálenosti, což je pro vás vlastně "čas", tak po nějakém tom čase vidíš, že ty kruhy jsou slabší. No není to úplně tak. Tehdy, v té době, si stejně tak citlivý na tyto očisty, jako na začátku. Měníš, čistíme své nejhlubší bloky, přeměňovat své prvotní negativní životní zkušenosti z dětství. Pročistí své nejcitlivější místo, spojení s vnitřním dítětem. Přicházíš k úplné očistě, ke stavu v jakém si se narodil. Do stavu, kdy se spojila tvá duše s tvým tělem.
 
Pozorně vnímej Apukhe, ale i vy ostatní, že v tomto stádiu čištění si řešíte vlastně něco, na co jste zapomněli. Nechcete si vzpomenout, máte pocit, že to bylo tak dávno, že to ani není pravda. A přece je to vaše. Jsou to omyly vašich rodičů, jejich nezvládnuté lekce, které přes vnitřní dítě jste vnímali jako znásilňování do velmi tvrdé jejich reality. Celý život jste utíkali před těmito traumaty, překrývaly jste je. T eď v rámci čištění jste se dostali do té fáze, abyste uvolnili poslední pouta, odpustili sobě i jim, osvobodili se úplně a vrátili se k jednotě.
 
Ne náhodou jste se inkarnovali do času-prostoru 2012. Proto jste tady všichni milovaní. Stále některý hledáte odpověď na otázku, proč jsem tady? Už znáte odpověď?
 
 
Apukhe:
 
Jsem v tichu a miluji Tě. Pochopil jsem všechno co jsi mi dnes ukázal a věřím, že tato tvá zpráva bude užitečná i pro další duše.
 
 
AA Uriel:
 
Milovaní, jsme tu pro vás a vždy jsme vám k službám. Volejte nás, žádejte nás a my vám nadále budeme pomáhat jako do teď. Ať vám světlo nadále svítí na cestě ke Jednotě.
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 30. 6. 2013 napsal Apukhe. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět