AA Uriel - V toku hojnosti stvořitelovy Lásky

21.09.2012 09:09

 

AA Uriel - V toku hojnosti Stvořitelovy lásky
Poselství od Archanděla Uriela - Přijala Natalie Glasson – 01/09/12

Já, Archanděl Uriel chci přiblížit Vašemu energetickému systému pozorování přítomnosti Stvořitelova vyzařování z Vašeho bytí. Vyjadřuji sám sebe jako zlatou andělskou postavu světla,  jasně se mihotající. Zaměřujíc se na vaše ruce, šířím moji energii, abych objal vaše ruce, posílám moji energii do vašeho bytí jako gesto respektu a uznání. Je to ta nejhlubší esence moji andělské lásky, kterou jsem přišel sdílet dnes s vámi. Láska, kterou nesu, teče přímo z mé bytosti z fontány lásky, což je vědomí srdce v andělské říši. Tato energie je získávána z mnohých dimenzí a také z centrálního nitra duše Stvořitele. Ve skutečnosti jste objati vším, čím je Stvořitel, což je největší a nejobsáhlejší láska, která je dostupná. Je to vašim úkolem dovolit si plně se otevřít poznání, že tato obrovská láska je všem k dispozici. Je to vašim úkolem dovolit si plně se otevřít poznání, že tato ohromná Stvořitelova láska je dosažitelná pro všechny, je dosažitelná prostřednictvím vašich bytostí a může vám být vyjádřena i od jiných bytostí, například ode mě a také od těch na fyzické rovině na Zemi. Pokud si můžete představit lásku Stvořitele, jak obšírná a bez limitů tato energie je ve své existenci a ve svém vyjádření, potom pochopíte jak malé množství vibrací lásky je pro vás dostupné v této době.  Stvořitelova láska je natolik obrovská, že je nemožné to plně pochopit, ať se nacházíte v jakékoliv dimenzi. Abyste pochopili lásku Stvořitele, tomu brání vaše pochopení a zkušenost energie, která vám je k dispozici.

Zatímco je nemožné porozumět Stvořitelově energii lásky, je možné porozumět vaší vlastní schopnosti poznávání a vyjadřování lásky Stvořiteli. Vaše schopnost ve vyjadřování a poznávání Stvořitelovy lásky je v neomezené pravdě, což znamená, že jste schopni rozpustit v tomto okamžiku všechny obavy být nemilovaní, z nedostatku lásky nebo být sami, ať již tyto obavy rezonují na fyzické, duchovní, energetické, emocionální nebo mentální úrovni. Vaše schopnost růst v lásce, vibrace lásky, kterou disponujete a vyjadřujete, jsou obrovské, což znamená, že kráčejíc po vaší duchovní cestě, dovolí vám vždy cítit nádhernou přítomnost lásky více než kdy předtím. Toto je nejvíce inspirující a příjemné pomyšlení, ale to je vaše realita, realita, od které nemůžete utéct, to označuje, že jste skutečně požehnaní ve všech oblastech vaší reality a bytí.Představte si, pokud by jste měli tuto možnost ve vaší mysli, jednat za všech okolností ze svého srdce a přes vaše myšlenky, nejen, že byste si uvědomili, jak jste požehnaní, ale zažili byste pocit požehnání vždy, kdy jste přítomni ve vaší realitě. Zjistíte, že vaše realita a uvědomování si se výrazně mění v závislosti na tomto jednoduchém uvědomění si.

Stvořitel vás miluje široce a neomezeně, dávajíc schopnost prožívat, vyjadřovat a ukotvovat lásku Stvořitele věčně a stále rostoucími způsoby, které vám dávají možnost zažít požehnání a dílo Stvořitelovy lásky v každém přítomném okamžiku vašeho života, což vám pomáhá se osvobozovat od všech omezení, tak abyste se stali stále rostoucím aspektem a jednotou se Stvořitelem.

Přes vaši schopnost přijímat lásku Stvořitele si rozšiřujete všechny aspekty své bytosti a tím se plně a zcela přibližujete zdroji, kterým je Stvořitel a tím přijímáte vše, čím jste a vše to, čím je Stvořitel ve vás.

Často, když jste ve svém fyzickém těle, váš rozum, emoce a ego mohou divoce utíkat a zmást vás, vytvářejíc dramata, utrpení, nemoci, nedostatek a bolest. Pokud můžete tyto energetické vzorce zrušit ve svém vědomí a naopak realizovat opravdovou hojnost věčně rostoucí lásky, která je vám přístupná, potom se stanete svobodnými. Všechna omezení mohou nebo nemusejí být rozpuštěna, ale vše se vyvine do naprosté harmonie, umožňující díky dokonalosti Stvořitele manifestovat lásku, díky nímž  jste zažili a vytvořili požehnání, což je vaše božské právo zažít a sdílet.

Již není nutné od sebe odhánět nebo blokovat lásku Stvořitele. Dokonce ti z vás, kteří zakoušejí denně rytmické energetické vzorce Stvořitelovy lásky, jsou stále zablokováni a odmítají Stvořitelovu lásku. Láska Stvořitele, kterou jste zakusili na Zemi, v současné době potřebuje být rozšířena a pouze vy jako příjemci a vyjádření Stvořitelovi lásky tohoto můžete dosáhnout jak pro sebe, tak i podpořit ostatní.

Mám pochybnosti, že je větším požehnáním, než si uvědomit, ať jste kdekoliv na Zemi nebo ve vnitřních rovinách, že vždy je tu víc lásky k zažití a vyjádření.

Přichází lepší pochopení, že v každé chvíli současnosti jste podporováni a vedeni, jak si vytváříte omezení ze strachu, pochyb a ega, ale jakmile je láska přítomná, vše probíhá s větší lehkostí, harmonií a dokonalostí. Pokud máte schopnost dosáhnout a vyjádřit věčně proudící hojnost lásky, potom musíte dát to samé sami sobě, abyste vyjádřili vašim blízkým, přátelům, Matce Zemi všechny aspekty Stvořitele a Stvořitele. Toto je má mise, abych vás podporoval  a inspiroval ve vyjádření větší hojnosti lásky, s větší intenzitou, plynutím, svobodou a pravdou, ve všem výše uvedeném ve vaší realitě. Rád bych vás upozornil, že toto povznese vaše zkušenosti na Zemi, přinášejíc radost, svobodu, harmonii, pravdu a vyšší vibrační zasvěcení Stvořiteli. Jen je potřebné, abyste si dovolili zažít a vyjádřit hojnost věčně proudící lásky Stvořitele, vězte, že si zasloužíte a jste hodni takovéto zkušenosti.

Teď se vraťme k úvodu našeho rozhovoru, kde jsem k vám přišel jako zlatá andělská bytost světla, vyjadřující hojnost lásky, o které jsem mluvil a podělil se s vámi. Zaměřil jsem svou zlatou energii na vaše ruce, objímajíc vaše ruce mou jasnou a milující vibrací a tím projevujíc úctu a uznání. Mým přáním je, abyste dovolili mému zlatému světlu proudit skrze vaše ruce a ramena do vašeho těla s každým vaším nádechem.

Představte si, pociťte, nebo si uvědomte mou zlatou lásku a světlo, které zaplňují vaše tělo, jako by to byl zlatý opar.

Věnujte pozornost vaší mysli do vašeho srdečního centra, představte si, že vaše srdeční čakra je propojena s celým vesmírem; jste schopni vidět, uvědomit si, nebo cítit Stvořitelův vesmír a zdroj Stvořitele přes vaši srdeční čakru.

Jak si uvědomíte Stvořitelův vesmír a zdroj Stvořitele, požádejte o prožitek a prociťte přes vaši srdeční čakru hojnost Stvořitelovy lásky.

Dovolte, aby se láska rozvinula z vašeho srdce a ze všech poloh vašeho bytí.

Pokud budete zažívat jakékoliv omezení, jednoduše požádejte, aby plynulo více lásky, což vám přinese harmonii a vytvoří božskou dokonalost Stvořitele.


Zkoušejte, jak dlouho si budete přát, udržovat si ve vaší mysli a vědomí to, o čem jsem s vámi dnes mluvil.

V proudu hojnosti Stvořitelovy lásky,

Já jsem Archanděl Uriel

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lena V. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět