AA Zadkiel

27.03.2013 19:59

 

Pozdravy Moji Milovaní,
 
Děláte rychlý pokrok na vaší cestě vzestupu a příležitosti pro postup se zvyšují každým okamžikem. Otevírají se mnohé nové vrata a brány do vyšších dimenzí. Tyto otvory jsou dostupné každému kdo upřímně touží pokročit a kdo pracuje pro nejvyšší dobro všech.
 
V této době rychlého postupu je výhodné pamatovat, že ve vyšších dimenzích není čas a prostor. Vše se děje současně. Je mnoho dimenzí a mnoho realit. V 3D světě jsou události a situace nabízené postupným způsobem, protože předtím je to to co si vědomí dokáže představit.
 
Nyní máte rozšířené vědomí, a začínáte chápat, že vše se děje současně. V 3D realitě se toto může projevit mnoha způsoby. Zdá se, že situace se dějí rychleji. Je mnohem menší zdání mezery mezi příčinou a následkem.
 
Věci, které byly skryty z vašeho uvědomění vystupují na povrch, aby byly přezkoumány a určeny zda odpovídají vaší nové realitě. Každé zkoumání a určení situací a událostí získává nový význam. Přešlo z bodu souzení na místo určení či zapadá do nové reality. Toto se děje s klidným, láskyplným úhlem pohledu a je používáno k určení zda to posune lidstvo na cestě vzestupu. Toto vám umožňuje oddělit čin nebo situaci od jednotlivce nebo skupiny, od které čin pochází. Láskyplné myšlenky a činy vás zvedají z jedné úrovně uvědomění na další.
 
Protože se energie pohybuje tak rychle, je nanejvýš důležité setrvat ve středu a soustředěný v přítomném okamžiku. Žití v přítomném okamžiku má mnoho výhod. Umožňuje vám vidět všechny strany situace. Můžete úplnější pochopit nejen co se děje na povrchu situace, ale také jaké jsou větší důsledky. Můžete být schopni vidět jako mírná změna vnímání nebo myšlení může vést ke novému uvědomění a vyšším výsledkem. Velmi často může posun v energii a vnímání jednoho člověk prospět druhým v situaci a prostředí.
 
Bytí plně přítomen v okamžiku vám umožňuje chovat se podle vašich nejvyšších ideálů av souladu s vaším stále-rozpínající se vědomím. Dokážete zůstat soustředěni ve vašem vyšším vědomí a víte, že to co se děje má větší důsledky pro vás postup jako zdánlivě povrchová událost. Protože závoj se ztenčuje, máte schopnost vidět události z vesmírného a galaktického hlediska.
 
Zdá se, že věci, které by dříve způsobily podrážděně v 3D, odplouvají pryč a neruší vaše klidné vystupování. Je to jakoby jste měli schopnost vidět události vysouvacím způsobem. Dokážete se přiblížit a vzdálit z povrchového 3D pohledu a hlediska do vyššího dimenzionálního hlediska a znovu zpět dolů. Když se přiblížíte a vzdálíte při dívání na situaci, pak jak jste viděli věci z vyššího hlediska, přinesete zpět mnohem vyšší pochopení.
 
Když se soustředíte na přítomný okamžik a vidíte činy z vesmírného hlediska, dokážete zůstat soustředěni na to co děláte v každém okamžiku. Vaše vyšší hledisko vám umožňuje být si vědomi toho zda vás každá myšlenka a čin posouvá směrem ke vzestupu. Umožňuje vám to být si vědomi jako každý čin ovlivňuje ostatních, planetu a vesmírné a galaktické říše. Protože všechno je energie, každá myšlenka a čin se vlnami šíří do většího celku.
 
Soustředění na přítomný okamžik vám také umožňuje snadněji přijmout přicházející informaci. Když to děláte, můžete zjistit, že vaše intuice a vnímání narůstají. Tím, že zůstanete soustředěni na přítomný okamžik, odstraňujete rušení mysli, které může nějakým způsobem zastřít tuto přicházející informaci, že rušení zabrání čistému přijetí při použití elektronické technologie.
 
Energie, která je vysílána z vyšších dimenzí se neustále mění. Může se měnit v každém okamžiku. To co se jevilo jako pravda před několika chvílemi se může doslova okamžitě změnit. Bytí si vědom přítomného okamžiku vám umožní přijmout novou energii a určit zda vyhovuje vaší cestě pokroku. Zdánlivě malý balíček nové energie může často vést ke novému uvědomění a vhledu. Je to jakoby staré a nové existovalo současně, ale ve skutečnosti jsou vám představovány společně, abyste si vybrali jestli zůstanete kde jste v dané chvíli nebo zda začleníte novou energii do vašeho bytí a posunete se na další úroveň uvědomění.
 
Protože tyto balíčky energie jsou posílány s rostoucí frekvencí, je důležité žít v přítomném okamžiku, abyste je rozpoznali když nastanou. Světelné balíčky nové energie neustále víří kolem vás abyste se natáhli a pozvali je na zkoumání. Čím více se soustředíte na současný okamžik, tím více budete moci rozpoznat tyto balíčky vyššího pochopení.
 
Mnoho krát jsou nové balíčky energie a informací posílány, aby zvýšily pochopení současného uvědomění. Začnete vidět sychronicitu událostí. Tím, že zůstanete jasní a přítomni, jste schopni vidět jako vlákna a balíčku pasují dohromady, protože nic neexistuje v oddělenosti. Veškerá energie je vzájemně propojena.
 
Když se toto stane, začnete vidět sebe jako multidimenzionální Bytost Světla a začnete začleňovat pochopení, že jste duch žijící v dočasné lidské existenci a že všechno se stává multidimenzionálním. Každé nové pochopení vás pozvedne na vyšší úroveň a dimenze a vy jste schopni začlenit ještě vyšší pochopení. Stoupáte stále vyšší v dimenzích a vidíte zázrak velkého plánu Nejvyššího Stvořitele.
 
Když se toto děje, uvědomujete si, že hologram tohoto velkého plánu je obsažen v přítomném okamžiku a že žitím přítomného okamžiku jste částí Všeho Co Je.
 
Milovaní, my se radujeme ve vašem uvědomění přítomného okamžiku a posíláme vám hodně Lásky a Světla.
 
JÁ JSEM Archanděl Zadkiel
... A obklopují vás láskou
A tak to je.

—————

Zpět