Archanděl Gabriel prostřednictvím Shanta Gabriel

12.08.2013 16:01
 
 
 
Nenaplňujte prázdnotu, kterou zažíváte, starou bolestí, Milovaní. Dbejte naše výstrahy a poznejte situaci takovou jaká je. Toto je Mezidobí. Toto je čas kdy se svět připravuje pohnout vpřed na takt jiného bubeníka; čas mezi zrychlenou aktivací vyšší frekvenční energie a použitím té energie na pohon nového života.
 
Přemýšlejte o této době jako o otevřeném poli čiré Potenciálu. Můžete naplnit tato volná místa mocnou vzkvétající energií, která může pro vás podpořit nový způsob žití. Tato energie může být soustředěna ve směru, kterým opravdu chcete jít. Tato energie, kterou zažíváte je nesmírná, a může to být pocit jako prázdnota. Je to zvyk naplňovat prázdnotu starými známými pocity, které vám možná již neslouží. Zvažte namísto toho, že prostorná scéna položená před vás Vesmírnou Přítomností Života vám nabízí Pole Neomezeného Potenciálu (možností). Toto pole je otevřené a očekává vaše příkazy na své tvoření ve formě. Do tohoto pole čirého potenciálu můžete pečlivě popsat svět, ve kterém chcete žít, a tvořit nový život, který pracuje hojnými způsoby, aby vás podpořil.
 
Strach z Neznámá
 
 
 
Je pokušení bát se Neznámá. Strach může podnítit vaši představivost nebo vyvolat známé způsoby, které jste žili, které vás nedělali šťastných. Když si vzpomenete na starou bolest, může zaplnit vaše vědomí způsobem, že ovládne prázdné pole potenciálu, a tak vytvoří stejné staré zkušenosti.
 
Buďte si vědomi svého strachu. Po vší práci, kterou jste provedli na sobě, důvěřujte že budete vědět kdy jsou vám ukazovány činy, které vás dostanou do nebezpečí nebo nové neznámé energie. Oddělte prudkost energie ve vašem těle od podnětů, které jsou tam, aby vás chránili. Buďte si vědomi, že pro většinu lidí, kteří toto čtou - jste v bezpečí, jste nakrmení a máte střechu nad hlavou. Můžete důvěřovat, že je o vás v této chvíli postaráno. Jste v bezpečí. Je důležité, aby vaše tělo zaznamenalo tuto pravdu, abyste mohli tvořit více zmocněn život.
 
Když si dokážete důvěřovat a opravdu vědět v přítomném okamžiku, že jste v bezpečí a chráněni, dokážete být ve spojení s vaším Vyšším Já. Toto spojení s větší pravdou ve vaší bytosti vede vaše činy po cestách, které jsou v souladu s vaší duší. Z tohoto místa budete schopni dělat vědomé volby pro život, který chcete zažívat. Vaše nejhlubší přesvědčení zbarvují vaši schopnost tvořit nový život. Vaše pocity a emoce vám ukáží v co opravdu věříte v této chvíli. Můžete chtít dělat jiné volby více v souladu s vašimi záměry pro život.
 
Dech Srdce
 
 
 
Když dýcháte více Světla do vašeho srdce, rozsvítí to energii uvnitř a kolem vás. Když zažíváte strach, dýchání do vašeho srdce se utiší vaši mysl. Vaše srdce je Velký vyvažovat vaší nervové soustavy. Když se odpoutáte od emocí a dýcháte do vašeho srdce, dokážete také vyvážit vaše emocionální stavy.
 
Cvičte dechovou práci vyvažování Srdcem když nejste neklidní, abyste mohli uvést vaši nervovou soustavu do Klidu a Harmonie, která přichází když dýcháte do vašeho srdce. Vytváří to okamžité spojení a zvětšuje sílu když umístíte své ruce na své srdce. Když dýcháte do prostoru srdce, poznáte, že se posilujete Božskou Láskou a ta volně proudí do vás. Tímto způsobem se ponoříte ve světle Klidného stavu bytí. Můžete si říct, že v tom okamžiku je Vše Dobré a vy jste v Bezpečí. Toto umožní vaší nervové soustavě pracovat zdravým způsobem aby utišila vaše mentální / emocionální stavy.
 
Houževnatost, Vytrvalost a Modlitba
 
 
 
Energie 2013 jsou v této době stále velmi poddajné. Víte a posloucháte, že tvoříte vaši životní zkušenost vašimi přesvědčeními a emocionálními stavy. Neváhejte ve vašem poznání těchto mocných pravd nyní v této klíčové době. Nyní potřebujete mít Houževnatost, Vytrvalost a Modlitbu, aby vás podpořili velmi skvělým způsobem.
 
Když používáte vědom, disciplinovaný přístup pro tvoření více vyváženého emocionálního stavu, vaše představivost může potom probudit do více tvůrčí podoby činnosti. Zvažte, že Pole neomezených možností je otevřené a čeká na váš příkaz a směrování. Myslete na různé formy života, kterými byste raději žili, a máte svobodu volby nového směru, ve kterém tato čirá, neutrální energie může působit.
 
Když přijde Rovnodennost 20-Marca, do pohybu bude dána nová energie pro život. Připravte cestu tím, že si vyjasnit jaký život byste opravdu milovali. Použijte svou představivost a moc vlastní Tvořivému Potenciálu, který vás čeká, abyste vyhlásili nové představy. Je úžasné a dokonce povzbudivé dělat vaše záměry velmi velkolepé, aby váš vnitřní duch mohl být zmocněni novými pocity. Když si představíte váš nový život, dovolte mu inspirovat vás a přinést sílu nadšení do vašeho energetického pole. Pozitivně energie přinášejí hojněji životní styly do vašeho bytí.
 
Pamatujte na DÍKY
 
 
 
Také vneste Světlo Díku do vašeho procesu a vězte, že Vyšší Moc vás má ve velké úctě, a uctí to na co se soustředíte jako na Pravdu, kterou byste rádi zažívali. Tato Dobrotivá Síla je silně ochotná naplnit váš život Krásou, hojností a povýšeným stavem Blaha. Tyto živé pole energie existují v neomezeném potenciálu, který vás obklopuje právě teď. Pro každou oblast vašeho života je Tvůrčí Řešení, kterému se můžete otevřít. Vzdejte dík za osvícené možnosti, které jsou vám dostupné právě teď. Postoj Díku může změnit a pozvednout vaše energetické frekvence a otevřít nové cesty, po kterých můžete kráčet.
 
Pamatujte, vaše budoucnost může být posílena novou energií a nemusí odráží vaše minulé cesty zažívání života. Vstupte do této nové doby jako učeň ochoten přeuspořádat svůj život zmocněnou modlitbou a novými záměry. Z tohoto rozšířeného záměru tvořte hybnost pro život, který chcete žít. Zapojte obě strany vašeho mozku tím že si zapíšete modlitby a záměry pro váš život a nabídnete jejich Vesmírného pólu neomezených možností s Vírou, že vše je možné. Vězte, že život vás může podpořit když tvoříte nový záměr pro vaše myšlenky a pocity a udržujete jejich zmocněné zbožným činem. Soudržnost je klíčová složka ke tomuto zmocněnému činu.
 
Zde je návrh pro vaše modlitby:
 
 
 
Milovaná Božská Přítomnost,
 
Vzbuď ve mně nový záměr pro zmocněn život. Připomeň mi všechny úžasně krásné způsoby, kterými mohu žít namísto toho co byla moje minulá zkušenost. Pomoz mi otevřít dveře životu, který je naplněn harmonickými a podporujícími vztahy. Ukaž mi, že moje práce může naplnit mé potřeby a dovol mi používat Bohem dané nadání a schopnosti novým způsobem. Inspiruj ma používat vysoce-frekvenční energii na tvoření života, který mi pomůže vzkvétat a běžet v nových energiích, které jsou nyní dostupné. Uč mě vnést více Štěstí, Radosti a Krásy do mé bytosti, aby se odrážely do mého vnějšího světa.
 
Pomoz mi poznat že vše co mohu vnímat mohu dosáhnout. Dej mi Sílu, Moudrost a Odvahu vkročit do neznámého pole potenciálu a používat nové energetické frekvence na pozvednutí mého života. Odhal mi cesty ke většímu Zdraví, Hojnosti a inspirovaného Činnostem, které jsou v souladu s Účelem mé Duše. Vlej do mého srdce a mysli tvé Vedení a uč mě kráčet po těchto nových cestách s větší rovnováhou a probuzeným pohledem. Pomoz mi pamatovat si, že se mohu moudře otevřít proudu Boží Milosti, aby byly všechny mé potřeby naplněny. Dovol mi po poznat, že Já vždy přijímám Lásku Boha a nikdy není čas když nejsem zahalen v křídlech čirá světla.
 
A tak to je.
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět