Archanděl Michael - Aktualizace čakerního systému

09.02.2014 12:35

Poselství archanděla Michaela přijala Natalie Glasson  16-01-14


      Váš čakerní systém je vaše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to váš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval vaší další existenci v jednotě se Stvořitelem. Všechny aspekty vašeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem vás se zvyšuje. Vaše čakry jsou pro vás osobní a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze vaše bytí. Někdy zažíváte v určitých čakrách blokaci a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abyste se nad ním zamysleli a zlepšili je. Na příklad máte-li zablokovanou srdeční čakru, může to znamenat, že máte problémy s propojováním, přijímáním či vyjadřováním lásky Stvořitele, takže je třeba se vědomě se svou čakrou propojit a přijít na to, co si vaše čakra přeje vám sdělit, co se týká propojení se Stvořitelem. Pamatujte, že váš nejvyšší smysl na Zemi je vyjadřovat a vyzařovat nejčistší vibrace Stvořitelova světla, lásky a vědomí. Cokoli, co vám v tom brání, od vás žádá, abyste se podívali na aspekt Stvořitele, se kterým možná nejste dost obeznámeni nebo kterého se bojíte na základě minulých okolností. Tím jste obdarováni nejvzácnějším darem, novým pohledem a pochopením Stvořitele a novou cestou k nabytí hlubší jednoty 
s ním.

      Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a lapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžete ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách vašeho bytí. Proto je ochrana jejich čistoty a síly zásadní, máte-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžete povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo vaším čakerním systémem k udržení a k ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém vašem bytí. 

      "Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění celého mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozena z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a rozšiřující se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách jako blažený nenucený proces probuzení. Děkuji."

      Představte si, že já, Archanděl Michael, stojím za vámi a organizuji a instruuji koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo. Když procházíte procesem hlubokého čištění, zaměřte se na dech, protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí. Až budete hotovi, zaměřte se na světlo své duše, které často vyvstává právě ze srdeční čakry. Když umožňujete světlu své duše vyzařovat z vašich čaker, všimněte si, jak posílené, výrazné a rozšířené jsou vaše čakry i jejich projevy. Se zaměřením na duchovní vývoj a probuzení pravdy Stvořitele ve vašem bytí se vaše čakerní systémy a jejich účel neustále vyvíjejí, dokonce i barvy a zvuk frekvencí čaker se může značně změnit, dokonce ze dne na den. Vaša čakry nepřetržitě aktualizují své energie, jak ve vašem bytí dochází k novým posunům energie a vědomí, ale také u lidstva a v univerzu. Právě v tuto dobu vám chci říci o těchto posunech a aktualizování, které probíhá ve vašich čakrách, abyste si jich byli vědomi a mohli se sladit s tímto procesem. Nyní bylo archandělům dáno svolení, aby dohlíželi, pomáhali a inspirovali mnoho nových aktivací duší na Zemi. Archandělé tuto zodpovědnost přijali, aby mnoho nanebevzatých mistrů mohlo pracovat na obecnější úrovni na znovusladění Země a Stvořitelova vesmíru v jedno. Země a vesmír byly vždy v propojení, ale nanebevzatí mistři jsou vedeni k tomu, aby vytvořili nové stezky světla ze Země do vnitřních rovin a Stvořitelova vesmíru, kvůli rychlosti, kterou se lidstvo vyvíjí. V minulosti, když nanebevzatí mistři vzestoupili, odložili svá fyzická těla a přesunuli se do svých světelných těl a cestovali do jiných dimenzí a do vnitřních rovin, aby pokračovali ve své cestě růstu. Tím také vytvořili stezky světla podobné tunelům, které pomáhaly dalším a dalším lidem vzestoupit ze Země. Dá se to připodobnit ke stavění nové silnice. Čím více stezek nanebevzatí mistři vytvářeli, tím snazší pak bylo pro ostatní zvýšit své vibrace a dosáhnout téhož, umožnili, aby se vyšší vibrace světla přenášely na Zemi, ale také pomohli s vytvářením oblastí s vysokými vibracemi světla na Zemi, které by inspirovaly ostatní a zpřístupnili prostor, který již má silné vyladění na Stvořitele a tím je posun vzestupu snadnější. Je to stejné, jako když meditujete dlouhodobě ve stejné místnosti; tato místnost a její okolí nese vysoké vibrace a tak, kdyby vstoupili do tohoto prostoru lidé, kteří nikdy předtím nemeditovali, budou v tom podporováni již vzniklou energií.

      Zásluhou procesu vzestupu vyvíjejících se duší a mnoha duší, které jsou schopné zůstat ve svých fyzických tělech i po vzestupu a díky tomu, že se požadavky pro vzestup změnily znamená, že mnoho stezek vytvořených nanebevzatými mistry, už není zapotřebí. Nyní vytvářejí nanebevzatí mistři na vnitřních rovinách nové stezky světla ze Země do Stvořitelova vesmíru. Nejen že to znamená, že vyšší vibrace světla mohou proniknout na Zemi a do vašeho bytí, znamená to také, že na Zemi vznikne posvátný prostor či energetické vědomí, ke kterému je umožněn přístup a který bude podporovat nový proces vzestupu a sladění se Stvořitelem. Zatímco nanebevzatí mistři pracují na tomto, my, Království andělů, inspirujeme a dohlížíme na aktivace světla ve vašem bytí. Proto vás žádáme, abyste si byli vědomi aktualizací probíhajících ve vašem čakerním systému.

      Ze srdcí archandělů se formují energetické zlaté okvětní plátky, zrozené z vibrace svobody lásky. Tyto okvětní plátky se svinují do trychtýře, když se spojí s každou z vašich čaker a vstupují do čaker úzkou stranou trychtýře. Je to jakoby tyto energetické zlaté okvětní plátky měly pupeční šňůru, která je spojuje se srdci archandělů. Když se zlatý plátek ve tvaru trychtýře ukotví v jedné z vašich čaker, začne stahovat a vlévat velké množství světla ze srdcí archandělů do této čakry a tak aktualizuje čakru na úroveň vědomí čisté andělské lásky a svobody, která se může zrodit jen z nejvyšší a čisté lásky. Toto je proces, kterému můžete dát prostor během meditace zároveň pro všechny čakry. Pak možná zažijete, že každá z vašich čaker se stane či ponese vibraci Království andělů a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásky, což může způsobit hluboké a silné otevření a rozšíření vašich čaker, které umožní Stvořitelovu světlu, aby velmi hojně proudilo skrze vaše bytí  zaplavovalo je celé světlem. Nejenže to zvýší vibrace vašich čaker, ale zaktivuje to také hlubokou vzpomínku na to, co je to být k službám, vycházející z prostoru lásky a tuto vibraci budete moci zaintegrovat do celého svého bytí a reality. 

      Aktualizace vašeho čakerního systému je zaměřena na to, aby vám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele ve vaší realitě.  Když vám toto pomáhá, abyste si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abyste mu plně rozuměli. Můžete použít invokaci, viz níže, abyste podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu vašich čaker.

      "Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímali a přijali. Prosím, ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyvstalo vědomé uvědomění mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji."

      Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte, prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje.

      S andělskou bezpodmínečnou láskou
   
      Archanděl Michael

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět