Archanděl Rafael a Archanděl Zadkiel – Jste kanálem pro Zemi

02.05.2014 20:19
Poselství Archanděla Rafaela a Archanděla Zadkiela přijala Natalie Glasson 02-04-14
 
 
Vyvstávání lásky je jedním z největších témat pro ty, kdo jdou cestou duchovního probouzení a procesu vzestupu nae Zemi. Je to proto, že je to největší téma a klíčové zaměření na vnitřních rovinách. Nikdy jsme na vnitřních rovinách a na nebesích v Království andělů nezažili tolik vibrací lásky; různých a rozličných vibrací lásky. Ani jsme nezažili takové bohatství lásky od Stvořitele, abychom je sdíleli s ostatními Jeho aspekty.Skutečně víme, že vzestup postupuje kupředu a manifestuje se ve velké míře, protože nikdy předtím jsme nebyli bombardováni takovým množstvím lásky, pro nás na vnitřních novinách je to něco ohromujícího, inspirativního a vzbuzujícího úctu. My na vnitřních rovinách otevíráme své energie, abychom přijímali Stvořitele, jsme žádáni, abychom působili jako kanál, abychom přenášeli na naší vlastní energii světlo, lásku a vědomí Stvořitele a tím pomohli vtělování početných úrovní Stvořitelovy lásky. Vzestup a jednota se Stvořitelem se opravdu uskutečňuje, neboť my vidíme obrovské posuny, jaké jsme dříve neprožili.
 
 
Vyvstávání lásky je klíčovým poznáním a zkušeností, která nám všem umožňuje vnímat naši hlubší jednotu se Stvořitelem. My jen můžeme říci, že objevování se lásky je mocný proces, který nyní ovlivňuje vaši realitu a bytí ve stavu velké síly. Dovolte si denně vnímat během tohoto velkolepého procesu sílu a přítomnost lásky, vstupte s tímto vědomím do radikálního a velkolepého procesu povstávání lásky, který nyní probíhá; pak si všimnete, že svět ve vás i kolem vás se mění a posouvá. Mnoho duší popisuje tento proces mnohými způsoby, které odpovídají vnímání a perspektivě jejich reality, můžete také vnímat povstávání lásky svým jedinečným způsobem, který umožní krásné a odlišně se projevující probuzení Stvořitele.
 
 
My na vnitřních rovinách působíme jako kanály a nástroje Stvořitelovy vibrace a vyvstávání lásky v dalších aspektech Stvořitele, jako jste vy na Zemi. Vy působíte jako kanál a nástroj Stvořitelovy vibrace a vyvstávání lásky pro všechny aspekty, vrstvy, úrovně a dimenze Země. Uvědomujete si roli, kterou hrajete v tomto vrcholném vývoji lásky? Vy jste ta spojující energie, vysílač a kotva mající různé tváře, vibrace a způsoby, jakými se láska objevuje. Bez lásky proudící skrze a z vašeho bytí nedostane Země ani Matka Země skutečně lásku Stvořitele, což je podobné jako nedostat nutnou výživu pro růst a léčení. Kdybyste nesoustřeďovali a nepřenášeli současně přítomné vibrace lásky, Země by nebyla schopná dosáhnout mocného procesu probuzení, který zesílí veškerou energetickou vibraci světla, lásky a pravdy v celém Stvořitelově vesmíru. My na vnitřních rovinách ukotvujeme lásku Stvořitele, stabilizujeme ji na vibraci, kterou je pro vás snazší přijmout a vstřebat. Tím, že přijmete tuto stabilizovanou vibraci lásky, jste schopni stabilizovat stejnou energii, aby mohla Matka Země a vše, co je aktivní vibrací Stvořitele na Zemi i v ní, přijmout vyvstávání lásky. Vše, co je v Zemi a na ní, přijímá lásku. A protože vše, co je v Zemi a na ní přijímá lásku, nový věk lásky se stabilizuje v jádru všeho, co Matka Země vytváří a ve správném čase bude mocné a čisté vyzařování lásky přeneseno z jádra všeho, čím Matka Země je a posláno jako vlna lásky zpět do Stvořitelova vesmíru všem, kdo se podíleli a propojovali společně svou energii, aby vytvořili tento proces. Každá duše obdrží novou vibraci lásky, lásky, která je nepředstavitelná, ale je dostupná a vy jste připraveni ji přijmout. Toto vytvoří hlubší vědomí jednoty a probuzení lásky tak čisté, že otřese samotnými buňkami vašeho bytí a každá duše vstoupí do vyšší čistší perspektivy sebe sama a Stvořitele.
 
 
Doufáme, že již pochopíte a uvědomíte si, proč je nyní ukotvování lásky skrze vaše bytí do Země, do vaší reality a všeho čím jste, tak obrovsky důležité a podstatné. Můžete si afirmovat:
 
 
"Milovaný Stvořiteli, dovol mi být nástrojem, kanálem a kotvou tvé lásky. Dovol mi sdílet a podporovat to krásné vyvstávání lásky, aby bylo prospěšné všem aspektům Stvořitele. Vím, že abych se skutečně mohl účastnit objevování lásky a podporovat vše, co se nyní děje při tomto nádherném procesu vzestupu, musím nejprve poznat a očistit lásku svého bytí, lásku, kterou jsi se ty, Stvořitel, rozhodl tak velkolepě vyzařovat skrze mé bytí. Nechť se skutečně zamiluji do lásky, kterou skrze mne sdílíš s jasným a skutečným pochopením. Stvořiteli, prosím a žádám, abys v odpověď podporoval mé fyzické tělo, aby prošlo tímto procesem zdravé a silné. Jsem nyní zde na Zemi a volím si v tuto chvíli přijmout a žít svůj božský záměr. Tak se staň."
 
 
Být kanálem, kotvou a nástrojem vyvstávání lásky vyžaduje, aby láska byla přítomná v každém aspektu vašeho bytí a aby toto nastalo, mohli byste zažít velké posuny a pohyby energie ve svém bytí, které budou působit jako mocná očista.
 
 
Nyní je čas pro očistu lásky! Vaší rolí je sdílet se Zemí nejvyšší lásku, tak nebeskou a božskou, a protože jste vysílačem, musí čistá láska nejprve ve vás vytvořit totéž, pouhým nadechováním této lásky dojde k reakci, k léčení a očistnému procesu ve vašem bytí i realitě. To nastane jen proto, že vaše duše souhlasila a vy jste na to připraveni.
 
Můžete zavolat naši energii, energii Archanděla Rafaela a Archanděla Zadkiela, aby vám byla k službám. Láska vámi bude proudit jako vír a v některých případech se může zdát až agresivní ve svém dopadu na vaše bytí, ale s naší podporou je dopad této nejvyšší lásky možné omezit, aby snáze došlo k posunu. Já, Archanděl Rafael, podpořím léčení zejména na úrovni emocionálního a fyzického těla tím, že vše posunu do stavu sladění s láskou. Já, Archanděl Zadkiel vás podpořím ve snadném přijetí transformace a posunů, v přijetí změn a výsledků manifestace. Prosíme, zavolejte nás, abychom vám mohli pomoci, budeme vám stát po boku a prolneme plně naše energie s vašimi a vytvoříme trojici světla a poté plnou jednotu světla. Pak s vámi budeme pracovat velmi úzce a hluboce, zklidníme a utišíme vaše energie a zároveň vám nabídneme nezbytnou energii, kterou potřebujete.
 
 
My skutečně pomáháme a nadále budeme pomáhat ve vyvstávání lásky ve vašem bytí, zejména ve vaší duši.Vaše duše má vlákna světla a v nich jsou rozmanité energetické kódy lásky, je to podobné vláknům DNA. Ve vaší duši se nyní probouzejí nová vlákna lásky, která se ještě nikdy dříve nesloučila či nebyla vtělena do lidské a fyzické formy; je to skvělé znamení evoluce na Zemi. Jak se ve vaší duši probouzejí vlákna lásky, budou se ve vašem fyzickém těle prolínat s vlákny DNA, vaše fyzické tělo bude doslova zpívat a bude si držet vibrace nejvyšší a božské lásky vystupující z vaší duše. Andělská láska je ve vláknech lásky také zcela intenzivně přítomná. Abyste plně vtělili andělskou lásku, na Zemi dojde k mocné transformaci a posunům v evoluci a zkušenostech duší v lidské formě na Zemi.
 
 
Proces uzemňování sebe sama a svých energií je nyní zásadní. Uzemňování je forma a proces, který pomáhá vtělování. Božské energie ve vašem bytí se nyní opravdu vynořují, a tak uzemňování se je v podstatě podobné ukotvování, přijímání a vtělování každého posunu, otevírání a probouzení ve vás a tím se vytváří harmonie a lehkost probouzení. Nabízíme vám, abyste povolali Archanděla Sandalfona, aby vám pomáhal a byl vám k službám ve vašem procesu uzemňování. Každé ráno můžete Archanděla Sandalfona požádat:
 
 
"Milovaný Archanděli Sandalfone, prosím, je-li to vhodné, uzemni pětkrát za den mé energie, aby to napomohlo vtělení, harmonii a hlubšímu přijetí mé lásky. Dávám ti svolení k přístupu k mým energiím, abys mohl rozpoznat, je-li potřeba více či méně uzemňování. Děkuji."
 
 
Jsme tu, abychom vás podporovali a byli vám k službám.
Archanděl Rafael a Archanděl Zadkiel
 
 
(Slovo kanál znamená a označuje bytí vyjadřující Stvořitele.)
 
 
Zdroj: https://www.omna.org/Home.html
 
 
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět