Archanděl Zadkiel a Paní Ametysta - prostřednictvím Lindy M. Robinson

28.04.2013 13:38

 

 
z roku 2012
 
Pozdravy Moji Milovaní,
 
Zde je Archanděl Zadkiel, spolu s mým protějškem, Svatou Paní Ametystu. My představujeme Božskou Mužskou a Božskou ženskou stránku Sedmého Paprsku Proměny a Transmutace. Společně představujeme vyváženou stránku paprsku.
 
Přejeme si s vámi mluvit o důležitosti rovnováhy v této významné době vzestupu.
 
Uskutečňujete  velmi rychlý pokrok na vaší cestě. Přijímáte a sjednocuje mnohé vyšší energie. Toto vám umožňuje přejít na vyšší úrovně uvědomění a pokroku.
 
Jak postupujete na vyšší a vyšší úrovně, je důležité dosáhnout a udržet si rovnováhu ve všech oblastech života. Vyvážení mužských a ženských stránek je obzvláště důležité, protože byly mimo rovnováhu po velmi dlouhou dobu.
 
Na vyšších úrovních jsou tyto stránky sjednoceny v jednom celku. Není žádné rozdělení. Toto jsou prostě stránky jednoho. Proto není možné dělat volbu která je lepší, obě jsou potřebné pro jedno, aby bylo v rovnováze a fungovalo a pokračovalo způsobem, který představuje vyšší dimenze.
 
Když jste vybuchly  jako jiskry z Nejvyššího Stvořitele - Zdroje - byli jste v naprosté jednotě, harmonii a rovnováze. Když jste vstoupili do dimenzí duality, bylo nutné, abyste rozdělili do dvou částí mužské a ženské energie. Nikdy nebylo zamýšleno, aby tyto dvě části byly považovány za oddělené a fungovaly bez druhé. Vzájemná závislost těchto dvou stránek je nutné pro správné fungování celku. V energetickém smyslu je elektrická stránka mužského vyvážená magnetickou stránkou ženského. Společně tyto dvě stránky fungují jako celek. Optimální energie je dosažena když jsou tyto stránky v rovnováze.
 
Protože žijete v dualitě třetí dimenze, toto oddělení se jeví jako běžné. Nyní je čas vidět toto oddělení z vyššího hlediska a uvědomit si, že je jen iluze, že jedna stránka může fungovat bez druhé.
 
V příkladu Archandělská Říše, na úrovni paprsků, je mužská a ženská stránka. Ve skutečnosti jsme jeden. Pro vaše pochopení, jevím se jako dva - mužský a ženský. Nicméně musíme být obě stránky společně, abychom vykonávali funkce Paprsku, který představujeme.
 
Když se na stránky díváme z energetického hlediska, potřeba rovnováhy je zjevná. Aby správně fungoval příliv a odliv, jsou zapotřebí obě stránky. Pokud je tlak vpřed mužské prováděn bez zmírnění lásky a soucitu ženského, pak se stane tvrdou silou, která se nakonec propadne. Ženská energie lásky a soucitu potřebuje tlak, dynamickou sílu mužské, aby se pohnula vpřed do nového území. Společně je možné dosáhnout nové úrovně a optimální působení, protože jsou přítomny obě potřebné vlastnosti.
 
Pokud se díváte na sebe jako na energetickou Bytost, můžete vidět, že jedna stránka převládá. Avšak druhá stránka je přítomna, i když není v popředí. Když se podíváte na sebe jako na úplnou Bytost, dokážete ocenit vlastnosti obou stránek mužské a ženské a uvědomit si, že jsou zapotřebí obě, abyste pohnuli vpřed. Toto vás osvobodí z nutnosti vybrat s jednu vlastnost před druhou a umožní vám to ocenit a pěstovat obě stránky. Když začnete toto dělat, dostanete se do větší rovnováhy. Energetický proud energie začne proudit tam a zpět v rytmickém vzoru, který teď někdo umožňuje pohyb vped vyváženým harmonickým způsobem. Je to jako jemný pohyb vody v nádobě. Když nastane pohyb, proudu tam a zpět jemným způsobem. Každou stranu nádoby je možné považovat za stránku. Každá strana je nutné aby nastal jemný pohyb tam a zpět. Je to stejně jako s vašimi energetickými vzory. Když jsou mužské a ženské stránky v rovnováze, vaše energie proudí v harmonii.
 
Když je vaše energie v rovnováze a harmonická, začnete přistupovat ke životu vyrovnanějším způsobem. Není to víc proces buď-nebo. Začnete vidět jemnější body situací. Můžete ocenit mužské a ženské stránky situace a ty stránky sebe způsobem, kterým přistupujete ke situaci. Můžete vyvolat stránky, které jsou nejvýnosnější pro situaci a vědět, že druhá stránka může zmírnit a podpořit.
 
Toto může vést ke klidu mysli a ducha napříč celou vaší bytostí. Protože jste v rovnováze, postupujete vpřed s proudem lehčí, což umožňuje vidět větší obraz a větší rád Vesmíru. Oceníte obě stránky sebe a vlastnosti každé a toto umožňuje používat obě stránky na postup vpřed a tvoření toho po čem touží vaše srdce. Protože jste uznali, že máte v sobě vlastnosti každé stránky, dokážete tvořit se sebejistotou a vášní. Váš vnější svět odráží váš vnitřní svět. Čím více je vyvážený váš vnitřní svět, tím více je vyvážený váš vnější svět.
 
Milovaní, nabádáme vás zhodnotit, ocenit a pěstovat stránky Božského mužství a Božského ženství ve vás. Můžete si přát strávit několik chvil každý den v tomto procesu. Toto vám umožní postupovat rychleji ke rovnováze a harmonii ve vašich mužských a ženských stránkách. Když toto děláte a spojujete to s láskou, budete pokračovat ve vašem stoupání a vzestupu do vyšších dimenzí.
 
Vězte, že my jsme s vámi na vaší posvátné cestě.
 
MY JSME Archanděl Zadkiel a Svatá Paní ametystu
... A obklopujeme vás v lásce

—————

Zpět