Archanděl Zadkiel prostřednictvím Linda Robinson

31.07.2013 22:44
 
 
 
Pozdravy Milovaní,
 
My jsme Archanděl Zadkiel a Paní ametystu ze Sedmého Paprsku Proměny a přicházíme k vám v Lásce a Světle.
 
Žití v proudu je rys nové vyšší dimenzionální energie. Má kvalitu živosti a svěžesti, která vás může nést na novou úroveň uvědomění.
 
Žití v proudu začíná s touhou a záměrem být v harmonii s touto energií, která vše spojuje. Chcete být částí tohoto jemného proudu, který vás nese od jednoho okamžiku ke dalšímu.
 
Žít v proudu znamená být otevřený a vědom. Jste soustředěni na to co děláte v daném okamžiku. Nemyslíte na minulost nebo budoucnost. Nevzpomínáte si co jste dělali včera ani nepřemýšlíte co budete dělat zítra. Jste úplně soustředěni na přítomnost. Pokud jíte, jste si vědomi chuti z složení vaší potravy. Pokud pracujete na projektu, jste plně zapojeni v části projektu, kterou uskutečňujete v té chvíli. Jste si vědomi vašeho okolí - teploty vzduchu, zda je jemný vánek, kvality světla. Pokud s někým mluvíte, jste plně soustředěni na to co říkají. Jste si vědomi pocitů v pozadí jejich slov.
 
Být plně přítomen v okamžiku zvyšuje vaše uvědomění a otevírá kanál komunikace mezi vámi, vaším Vyšším Já a vašimi průvodci a učiteli. Když jste plně přítomni v okamžiku, vaše mentální a duchovní kanály jsou jasné, a vy jste schopni přijímat proud vhledů tak jako jsou posílány. Znamená to být vždy naladěn na to co je pro vás dostupné.
 
Když žijete v proudu, ve vašem vzestupu vám může pomoci několik prvků a vlastností.
 
Mít otevřené místa ve vašem programu umožňuje, aby do vašeho uvědomění přišly nové vhledy. Je možné to vnímat jako místa mezi myšlenkami - prostor mezi koncem jedné myšlenky a začátkem následující myšlenky. V těch okamžicích se vaše uvědomění pohybuje mezi dimenzemi a vy překročíte omezení žití jen v jedné dimenzi. Začnete si uvědomovat rozlehlost Vesmíru, světy na druhé straně, a všechny divy, které tam jsou.
 
Můžete mít také pocit žití jako lidská bytost a ne jako lidská činnost. Jste si vědomi, že jste krásný duch žijící ve fyzickém těle. Uvědomujete si, že jste mnohem víc než co děláte v daném okamžiku. Pohybujete se s energií a jste si vědomi, že jste jedno s ní a vším co je.
 
Nepřipoutanost vám umožní běžet s pohybem energie. Zachování si otevřené mysli umožní vašemu uvědomění poroste protože vyšší dimenzionální energie rozšiřuje vaše vědomí. Když nejste připoutáni ke určitému stavu nebo výsledku, otevřete se neomezeným možnostem, kteří Vesmír nabízí. Takové možnosti mohou být ještě větší než si dokážete představit.
 
K tomu, aby se zhmotnil ještě větší výsledek, může být nutné propuštění připoutání ke tužení výsledku. Připoutání, včetně emocí, které ho provázejí, je často spojeno s určitou dimenzionální úrovní. Pokud nechcete propustit toto připoutání touhy po určité věci, můžete omezovat něco co je možné pro váš pokrok.
 
Žádat o nejvyšší dobro vás postaví do souladu se stoupajícím proudem energie.
 
Vlastnost, která souvisí s nepřipoutaností je nesouzení. Souzení a emoce, které jej doprovázejí, vás vážou k určitému energetickému bodu. Každá myšlenka a emoce nesou určitou vibraci a frekvenci. Když soudíte činy druhého člověka nebo skupiny, vaše energie je soustředěna na určitou vibraci toho co vnímáte jako méně než pozitivní. A přestože si můžete být také vědomi pozitivních vlastností toho člověka, vaše souzení bude držet vaši energii zaseknutou na úrovni souzení.
 
Například pokud soudíte činy člověka jako nesprávné a jste naštvaní na ty činy, vaše energie je soustředěna na hněv. Toto drží vaši energii zaseknutou a brání vám stoupnout na vyšší úroveň. Pokud na druhé straně díváte na to co se stalo a uznáte, že i když nesouhlasíte s tím co druhý člověk udělal, ale soustředíte se na jeho Božskou Jiskru, dokážete propustit souzení. Dokážete soustředit svou pozornost na pozitivní vlastnosti člověka, což následně osvobodí vaši energii a umožní vám stoupat na vyšší energetickou úroveň.
 
Poslední bod pro tento přenos je stůjte ve své pravdě. Když jste k sobě upřímní, dokážete běžet s vyšší energií způsobem, který přináší váš největší pokrok. Být k sobě upřímný vám poskytuje vodítko, podle kterého můžete hodnotit všechna rozhodnutí zda jsou pro vás vhodné. Toto propustí souzení, protože určujete jen zda je způsob řízení správný pro vás. Nesoudíte zda je vhodný pro jiné. Toto vám umožní běžet s energií a být otevřeni všemu co je pro vás dostupné.
 
Milovaní, chválíme vás za vaše plynutí s novou vyšší dimenzionální energií. Ta vás ponese do nových výšin a rozšíří vaše uvědomění na neomezené obzory.
 
Vězte, že jste velmi milováni.
 
MY JSME Archanděl Zadkiel a Svatá Paní ametystu
... A Obklopujeme vás láskou
A tak to je.
 
All Rights Reserved Linda M. Robinson
 
Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk

—————

Zpět