ArchandělGabriel pro ČR -/ -i pro Slovensko

23.12.2012 11:15

 

 

arcangel-gabriel 

Probuzení,láska, transformace, obětavost, svoboda…tato a mnohá jiná, nádherná slova ajejich energie, stále více prochází obyvateli země České. Možná to tak ve svémokolí necítíte, ale my, ze své pozice, to vnímáme naprosto jinak. Vnímámevzrůstající potřebu lidí nahlédnout do sebe, do své duše. Cítíme Vaši touhu posvobodě, po informacích a všem, co je Vám momentálně odpíráno. Nad Českou zemírotují tyto energie ve stále větší míře. O čem Vám ale chci předně povědět,a tím Vás i připravit na rok nadcházející, je Vaše síla, předurčení a energie,která dřímá ve Vašich srdcích. Česká republika a následně i Slovensko jsou zeměneoddělitelné. Tím mám na mysli energetickou formu. Ano, nakratičký okamžik historie jste museli být rozděleni, to ovšem byla jen hmotnáseparace. Na vy&am p;scaron;ší úrovni jste procházeli velice podobnými zkouškami, abyste senakonec opět sešli v jedné náruči bratrství. To a mnohé další Vás čeká v rocepříštím.

Ještě než Vám předám informace,kvůli kterým jsem tu, je potřeba chvilku posečkat ve dnech následujících. Dokonce roku 2012 zbývá opravdu jen chvilka a mnohým se zdá, že předpověditýkající se Mayského kalendáře, jsou lež a podvod. Na první pohled se tak můžezdát, protože lidé jsou stále ještě příliš zaměřeni na hmotný svět kolem sebe.Veškeré události, předpovězené mnoha proroky v minulosti, jsou stále vztahoványna hmotu, na fyzický svět. Jenže ne v každém případě to tak musí být. Stálezkoumáte mnohé kličky a vedlejší cesty, jen abyst e napasovali slova nafungování současného světa. Je to ale čím dál složitější, že? :-) Je totiž časzapomenout na většinu věcí, které jste se do této chvíle učili. Mayský kalendářnení pojat fyzicky, ale je vztažen na onen vyšší, spirituální svět. Vše jeenergie a i tak je to potřeba brát v každodenním životě. I tentokalendář hovoří o změně energií, ale někteří si to vyložili jinak a začalamanipulace s koncem světa. Vlastně, mnoho lidí očekává věci, i ty pozitivní,které se ale nestanou. Již v tento okamžik, kdy čtete tato sl ova, je spoustuvěcí rozhodnuto a my vidíme, že vše je jinak, než si někteří myslíte.Samozřejmě, Vaše svobodná vůle hýbe budoucností každou vteřinu, ovšem jsoujisté věci, které již změnit nelze. Věc, jako je třeba předurčeníČeského národa. A o tom jsem chtěl s Vámi mluvit.

Spoustu z Vás ví, jaká síla spočíváv této zemi, a tak očekávají v jisté datum doslova zázraky. Hromadné osvícení,rozsvícení, přerod přes noc a mnoho, mnoho krásných věcí, které jsou na jednustranu možné, ovšem ne v tuto dobu a hlavně ne přes noc. Tyto věci sejiž dějí několik posledních měsíců a to velice intenzivně. Češi se probouzejípozvolna, jelikož máte v sobě ještě několik překážek, které br ání plnémuuvědomění. Mnoho z těchto věcí je způsobeno zejména posledními 60. ti roky. Mám ale dobrouzprávu. Na Zemi přichází v tomto období mocná a silná podpora, hlavně pro Vás,obyvatele české republiky. Jste silnější, než si sami dokážete připustit. Vášosud byl vytčen již před dvěma tisíci lety, kdy Kristus, skrze JežíšeNazaretského, spatřil část věcí budoucích. On věděl, co se zde bude dít a kdy ktomu dojde. A tento rok, či spíše konec roku Vám má ukázat, že nejlepší volba,jakou lze udělat, je sjednocení. Ze všech stran se na Vás valínabídky, které slouží jen k tomu, aby Vás rozškatulkovaly a rozdělily na tisícetáborů, které budou mezi sebou donekonečna bojovat a obhajovat svoji pravdu.Již na to nesmíte vícekrát naletět. Ale vidím ve Vás veliký potenciál a vím, ževětšina z Vás prohlédla ten klam. A tak jediné, co zbývá posílit, je odvaha.Odvaha vyslovit svůj názor, myšlenku, či přání nahlas. Vím, že sejiž začíná dít ve velkém.

V čem tedy spočívá období od teď do21. 12. 2012 ? Jsou to dny změn, ale ne takových, jaké očekáváte. Jsou to dny,kdy se mění Vaše myšlení, pohled na svět, uvažování o věcech, kteréděláte automaticky, aniž byste o nich kdy přemýšleli. Navzdoryvašemu očekávání hromadného osvícení v tento den, nestane se nic. Ano, čtetesprávně. Nic. Nic na hmotn&a mp;eacute; úrovni, nic se světem, s Vašimi přáteli, ve Vašípráci. A to je z důvodu toho, že se to již buď stalo, nebo se to mění právěteď. Vnímáte to? Cítíte? Čekáte na něco, o čem víte, že se již děje. Usmíváme sevašemu snažení, jelikož víme, že brzypochopíte, jak se věci ve skutečnosti mají. Stávajíse z Vás mistři svého vlastního života. A o tom je celá věc, kterou nazýváteTransformace. O pochopení, že ve své podstatě nemusíte d ělat vůbec nic a přestose díky tomu stane všechno. Že stačí jen jedna věc. Být sám sebou. A o tom jeprávě rok nadcházející. Je o tom, poznat svoji zem a sám sebe.

 

2013.  Rok, o kterém je mnoho lidí přesvědčeno, žebude absolutně odlišný od letošního. Možná ano, ale to záleží na každémjednotlivci. Každý z Vás má možnost si vytvořit svůj vlastní svět, nezávisle natom, co se děje. Pokud totiž zvládnete pochopit sami sebe, není žádná potížzvládnout život. A Česká republika je v tomto výjimečná, respektive, dává svýmobyvatelům možnost posunout se tak moc kupředu, že „závidí“ veliká část vesmíru. Ostatnícivilizace se nepřichází podívat pouze na globální přeměnu, ale velká část sepřišla podívat zejména na tuto část planety Země. Kdybyste viděli to, co vidímemy, tedy ty nádherné a silné energie, které putují Vaší zemí a rozlévají se pocelé Zemi a šíří se do vesmírn ých končin, pochopili byste v ten okamžik, o čemhovořím. Někteří z Vás vědí, jelikož těch, kteří se dostali ve svém vývoji naurčitou úroveň, už pár je. A bude Vás čím dál více. Pak sispojíte do souvislosti věci, jako síla Vyšehradu a Pražského hradu. PředpověďLibuše a znalosti Karla IV. Uvidíte vcelku celou Vaši historii a pochopíte, žeVaše skutečná síla dřímá v jednotě nejen Českého, ale i Slovenského národa. Atohle všechno nebude za 10, 20 či 30 let. To se děje již teď a vrchol Vašehoprobuzení leží na přímce roku 2013. 

Vy a Slovenští bratři a sestrydojdou k pochopení, že fyzické rozdělení hranic nehraje žádnou roli a opětzačnete budovat budoucnost pospolu. První půlrok bude složitý, ale není nic, coby se nedalo zvládnout. Podpory od nás a mnohých civilizací ze všech koutůvesmíru je více než dost. A na jaře se začnou odehrávat změny, o kterých si doposudmyslíte, že leží za hranicemi možného. Ovšem přesný být nemohu, mnoho věcístále závis& iacute; na tom, jak se postavíte sami k sobě. Rok2013 je totiž především o tom, že jako jednotlivci dojdete k uvědomění,že skutečně není potřeba s nikým soutěžit, že je jedno, co děláte a covytváříte, ale to, kým jste ve svém srdci. Nikdy nebylo nic důležitějšího. Jejedno, zda jste popelář, učitel, bankéř nebo hlasatel. Důležitější je, jakou energii vysílá Vaše srdce. To je klíč ke všemu, ajakmile pochopíte, že není důležitější věc, získáte univerzá lní klíč od všeho,co si budete jen přát. Znáte pohádku Nekonečný příběh? Chlapec získápředmět zvaný Auryn, který mu splní všechna přání a díky němu má možnost znovuobnovit říši Fantazie. Máme tento příběh rádi, protože Vám ukazuje, že přáníjsou jedna z nejsilnějších věcí, které dokáže utvořit Vaše mysl.  Vy, jakozástupci České republiky, ho máte nyní v ruce, tento Auryn a je zcela na Vás,jak s ním naložíte. Máte jedinečnou příležitost znovu obnovi t víru všechostatních v zázraky a dobro. Jste to právě Vy, kdo ho drží v rukou, nikdo jiný. A čím víc přání vytvořených láskou budete mít, tím větší světlo pro světbudete vytvářet. To je totiž Váš úkol. Rozlévat světlo do všech koutů tétopřekrásné planety. 

 

Česká republika má možnost býthybatelem událostí nejen těch duchovních, ale i těch fyzických. Lidé jsounespokojení čím dál více. Jejich hněv a smutek doléhá na naše srdce s úpěnlivousilou. Stále více lidí prosí vyšší moc o radu a pomoc a my děláme všepro to, abychom Vám pomohli. Nebojte se, už to začíná. Jedna žena se mneptala, kd y už se konečně změní svět. Kdy přestane válka, hlad, chudoba autrpení. Čekala, že jí řeknu, že se druhý den vzbudí a vše bude v pořádku.Odpověděl jsem jí to, co nyní řeknu i Vám. Každý den je možný na to, aby se věcizměnily. A nemusí jít o to, aby se to stalo globálně . Stačí, kdyžse uděje změna ve Vás. To, jak vy sami pohlížíte na svět je to, jak pro Vássvět vypadá. Svým pohledem na svět však zároveň měníte i pohledy lidí okolosebe. Poznejte sami sebe a uv idíte, jaké světlo se rozlévá všude okolo. To jevše.

Rok2013 je také rokem Vidění, jak s oblibou říkám. Víte, ženejste sami. Že máte mnoho průvodců a bytostí, které Vám na cestě pomáhají. Anyní je doba, kdy to budete nejen vědět, ale i vidět. Není se tedy čeho bát,protože zázraky se dějí každou vteřinu života. Stačí, když budete věřit samisobě a sému hlasu, který přich& aacute;zí od srdce. Všechno víte. Vše, co potřebujeteje již ve Vás. Proto vězte, že již nadchází čas, a z vašeho pohledu je to jižvelice brzy, kdy skutečně jako národ pochopíte, oč jde v této hře, zvané život.A i přes Vaši sílu a moudrost, kterou si uvědomujete, nebojte se náspožádat o pomoc. Jsme tu pro Vás, každý okamžik stvoření.

S Láskou

Vášpřítel, Archanděl Gabriel 

 

 

Přijato dne 6. 12. 2012

 

Tento text lze kopírovat kamkoliv seVám jen zachce, avšak jen v plném znění :)

 

—————

Zpět