Áriové - Bytosti Duté Země odpovídají na otázku k transformaci lidstva a Země

10.12.2013 18:56
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. Karin L., Lucky N., Míni N. - 27.11.2013

Uvnitř Země dříme obrovský potenciál čisté síly pro transformaci. Stejně tak uvnitř každého z vás je tento potenciál ukryt. Z jedné strany se obáváte tuto 13 komnatu otevřít, z druhé se vám již nedostává sil pro žití dosavadním způsobem na Zemi.
 
Uvědomujte si, že vaše Zdrojová energie nemá jen čistící potenciál, ale je především vaší životní realizační silou. Vaší vnitřní silou. Je třeba stále propojovat své Ego se svou Zdrojovou energií a tím se energetizovat čistým způsobem a zároveň kultivovat a uzdravovat své Ego.

Poznávejte svou Zdrojovou energii podrobněji, začali jste ji používat mechanicky, což snižuje její sílu a zároveň vás to vůbec nerozvíjí. Poznávat, zkoušet, přijímat. Vy se proto radši zavalíte prací nebo starostmi, abyste tyto své radostné tvořivé síly nemuseli otevírat. Uvědomte si, do jaké míry si za svou současnou situaci můžete sami. Uvědomte si své pohnutky, které vás provázejí v současné době i z jiné stránky. Jaký je jejich pravý zdroj, kde vznikají, čemu ve svém důsledku brání? Co ve vás se jich drží a odmítá je změnit? Odtud začněte s uzdravováním a poznáváním bohatství své Zdrojové energie. Změňte úhel pohledu.

Áriové a bytosti Duté Země


Dutá Země je paralelní svět vysoké vibrační úrovně. Je zásobárnou realizace námětů a vizí vaší 3D. Transformace 3D lidstva probíhá jako proces. Jde o postupné uvědomování se jako lidské duchovní bytosti. V tomto procesu je ego váš učitel, který vás vede ke konečnému poznání, jež vyústí v přijetí života jako takového. Kristovská energie pak ve vás odstartuje poměrně rychlý další vývoj.

Než však dospějete k pochopení či přijetí kristovské energie, můžete pracovat několika způsoby.Velice efektivní je forma duchovní očisty, tak jak ji provádíte Zdrojovou energií a všechny typy paprsků. Paprskové zacílení na konkrétní energie je velice efektivní. Dále je pro vás důležité nezůstávat v nízkých energiích. Když se do nich dostanete, požádejte Zdrojovou energii či některý z paprsků, abyste se dostali do vyšších vibrací. Toto je teď pro vás důležité, protože energie současného prožívání vám naznačují, v čem, v jakých energiích se bude rýsovat vaše budoucnost.Nežijte energie, které žít nechcete, snažte se je změnit. Může to pro vás být někdy složité, ale jste tvůrci. Zvládnete to. A pak přijde to pravé pochopení kristovské energie. Pochopení srdcem. Zvládli jste toho již mnoho, zvládnete i toto, naši milovaní.

Áriové a bytosti Duté Země


Rádi bychom vás upozornili na energie, které se v souvislosti s transformací otevírají v nulté čakře. Tyto energie, určité poselství a poslání, má v nulté čakře každá lidská bytost. Začínají se aktivovat postupně ve vlnách a vytvářejí jakýsi energetický vír ve tvaru trychtýře, ve kterém jsou propojeny sítí bodů. Doporučujeme vám, nejlépe ve společné energii, se napojit na tyto své energie v nulté čakře a aktivovat je vědomě. Bude to nový impulz ve vašem přechodu k novým energiím a pomůže vám udržet se lépe ve své vlastní energii. Znovu ale musíme připomenout, že vše budete lépe zvládat, pokud budete propojeni ve svém srdci, nenecháte se vtáhnout a ovlivňovat emocemi druhých a své vlastní emoce budete zpracovávat s nadhledem. Určitou dobu ještě potrvá, než zpracujete své nejstarší bloky z období po vyjití z jednoty. I když se vám zdá, že to, co prožíváte je spojené s konkrétními situacemi a lidmi, ve velké míře jsou to právě tyto prastaré záležitosti. Buďte prosím tedy vědomí v každém okamžiku a pouze vše přijímejte a transformujte v lásku. Vrcholí období, kdy veškeré poznání a zkušenosti máte přijmout a propojit v lásce. Už dlouhou dobu vás podporujeme a chceme jen dodat, že v nedávné době byly otevřeny „průduchy“, které jsou jakousi energetickou vlnou lásky a podpory pro tuto dobu na Zemi.

Áriové a bytosti Duté Země


Na všem se pracuje, vše je v plném proudu. Přestavba energetických těl probíhá nejdříve v informační sféře, poté je kompletována s energetickými poli lidí, aby se energetický vzor otiskl do skutečných aur. Než vše doteče do hmoty, chvíli to trvá. Proto jste nedočkaví, zmatení a nevíte, co se děje.

Odevzdejte se vnímejte více vaše jemněhmotná těla a jejich nově vznikající energie a ucítíte přeměnu. Snáze se vám bude dařit pochopit a opustit stará schémata žití. Chápeme, žili jste v nich pevně po tisíciletí a je neuvěřitelné toto jen tak zlehka odhodit, na energetické úrovni se to ovšem už děje. Vaše těla spravují vaši duchovní průvodci a dávkují přívod nové energie v souvislosti s vašimi reakcemi. Je to jako když učíte vyhládlého znovu jíst - musí pomalu, aby si neublížil.

I vy jste vyhládlí - po lásce a po spojení, po odpočinku. Nyní je ale čas přestavby, proto jediné, co můžete udělat a jak vše urychlit (slovo, nad kterým kroutí hlavou, protože vše má svůj přirozený čas) - je odevzdat se, vnímat a spolupracovat s bytostmi světla vám nejbližšími.

V Duté Zemi probíhá nyní přestavba a aktivace energie světel - vzorů. Energie světelných láskyplných informací je již dost silná a nezvratitelná, aby jí vnější svět mohl odolat.  Neláskyplná rozhodnutí, temné machinace a krize dějící se nyní ve světě jsou protitlakem síly, která slábne. Příští věk je nastolen pro lásku a obě strany to vědí.

Vaše těžkosti mohou také souviset s překotným sbíráním zkušeností, kterými ještě musíte projít, abyste byli celiství. Nebraňte se jim tedy, snažte se být co nejvíce spjati s rolí pozorovatele.Jsou to zkušenosti pro vesmír i pro vaše blízké okolí. Vstupujete do světla v prostředí rozpadajících se temných struktur, takže vše vypadá jako chaos, ale jemná síť lásky a vašich podstatných bytí má již pevný řád a strukturu, jen to ještě není dost viditelné.

Jste provázáni se Zemí. Světelným systémem, vašimi společnými zkušenostmi i tím, že jste se takto kdysi rozhodli. Propojujte se tedy se zemí často, je to vaše sestra. Propojujte své srdce se srdcem Matky země ve vzájemné podpoře a vše bude pro vás i pro ni snazší.

Áriové a bytosti Duté Země


Lidstvo v současné době neustále spěchá, neumí  naslouchat druhým, protože neumíte  naslouchat sami sobě. Dejte si za úkol, že každý den se na chvíli ztišíte a budete naslouchat svému srdci a zkuste také trénovat bod ticha. Je to velmi těžké, jakmile jdete do bodu ticha, tak vám  začne naskakovat tok myšlenek, ale trénováním se to naučíte. Pak se budou dít úžasné věci. Neomylně budete slyšet svou dušičku, tvůrce, vaše vyšší já a všechny bytosti, které chtějí s vámi spolupracovat. Ne na formě čistění, dočisťování, ale už jako tvůrci. Jste tvůrci a je třeba si to uvědomovat. Nastává nová fáze v transformaci, vědomě tvořit své záměry na budoucnost, na každý den. Mít nadšení a radost v tomto tvoření, přestat se bát, že to neumím.Věřte si a jak si začnete věřit, vše půjde kvantovými skoky. Stanete se tak přímými tvůrci této krásné transformace. Nemáte žádná omezení ani limity, jen spolupracujte s Tvůrci křídel, s bytostmi transformace, které čekají  na spolupráci, ale musíte je sami oslovit. Pochyby –nevíra v sebe – jsou brzdy, které vás vracejí do starých schémat a pak vytvářejí bludný kruh. Vytvořte si nové vize také vzájemné spolupráce skupin, protože ve skupinách se zvyšují vibrace a můžete lépe tvořit nové možnosti pro planetu Zemi. Jezděte na místa energeticky silná, která budou zvyšovat váš potenciál. Víra ve změnu je nová cesta transformace, spolupráce v lásce dokáže změnit vše. Žehnáme vám.

Áriové a bytosti Duté Země

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Lucka N., Míňa N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět