Áriové - Jak zlepšit a transformovat vztahy mezi lidmi a jak si poradit s emocemi ve vztazích?

02.11.2013 09:41
 
 
Áriové prostřednictvím Evy P., Ivany H., Lenky Z. Lucky N., 22.10.2013

Kvalita mezilidských vztahů závisí na karmické zátěži zúčastněných lidí a síle jejich ega. Od toho se vše odvíjí. Jestliže si dáte do pořádku karmické vztahy tzn. očistíte si svou karmickou zátěž azdrojovou energií, zpracujete 3 kroky v očistě toho kterého vztahu, máte téměř 90% problémů vyřešených. Pak vám samozřejmě ještě zbývá vrátit si energie a uvědomit si, zda vám ona bytost nezrcadlí karmický způsob života. Tím se očista jednotlivých vztahů dovrší.

A teď se zevrubněji dotkneme role ega. Pokud jste se egem příliš nezabývali, problémy, které vám život přináší, řešíte tak, že za ně viníte druhého či druhé lidi, tak emoce budete prožívat poměrně bouřlivě. Jak ale si postupně budete uvědomovat, že vše, co se vám nepříjemného děje, je vaše záležitost a budete se jí věnovat pochopením a očištěním, emoce i ego se budou postupně zklidňovat. Následně dojde k tomu, že v sobě můžete dát do pořádku, co vás vnějškově trápí. Ať ve vztazích, či věcech. Až k tomu dojdete, budete mít za sebou velký kus práce na kultivaci svého ega.Budete mnohem více rozumět pojmu pokora - a vaše emoce budou mnohem klidovější.Mnozí již od tohoto nejste daleko. Vydržte. Jdete cestou srdce – a to je dobrá cesta.

Vaši Áriové

 
Vztahy mezi lidmi zlepšíte stále pročišťujícími technikami, mentální prací - zdrojovou energií - každý den. Své emoce si zapamatujte, ty které se Vás dotknou negativně a při volné chvíli nebo hned v myšlence, čistěte zdrojovou energií.

Nereagujte ihned - ostatní ve vás vyvolávají vaše nezpracované věci, které jsou pro vás důležité pro transformaci vaši osobnosti. Nechte ostatní být, hledají možnosti, co je v jejich životě důležité, a tím selektují a rostou.  Předejte jim své techniky - POKUD BUDOU CHTÍT.

Emoce pro toto období jsou důležité, ozdravují. Konečně začínáte jednat, komunikovat a neucpáváte se ve fyzickém těle do prasknutí a nemocí.

Vše je dobré. Přestaňte hodnotit emotivní lidi a berte je, že s LÁSKOU vyjadřují své názory. Nechtějí ublížit - a vy se neciťte napadáni a ublíženi.

Po tomto pochopení se vše zklidní a lidé nebudou potřebovat vnitřní a vnější třes, strach, křik, a stane se harmonie v partnerství a projev bude klidový.

Vaši Áriové


Ano, vaše emoce, jako aktuální oblast k čištění se vám do života derou jako voda z rozeschlého sudu. Nevyřešené emoce se zobrazují ve vztazích, situacích a vašem vnitřním světě.Je období, kdy je třeba vědomě s emocemi pracovat, přijímat a transformovat je zdrojovou energií.Vše probíhá cyklicky, zkuste se vrátit o 9, 18 a 27 let zpátky a možná si uvědomíte své emoce tenkrát a teďJsou si podobné, ale zase na druhé straně zřetelně uvidíte, jak velký kus jste ušli, jak se vám zlepšil život. Vaše starosti, přestože se z dnešního pohledu jeví velké, jsou jistě menší či jednodušší než tenkrát. Možná jste si tenkrát říkali, jak velký úkol máte před sebou, že jej snad nezvládnete a vidíte, dnes jste tady a zpětně vnímáte, jak jste se změnili, jak jste „povyrostli“.

Vztahy jsou otevřenější, když v nich nabídnete své otevřené srdce, jistě se projeví ve své podstatě a pravdě. Kdo je připraven a půjde stejnou cestou s vámi dál, vaše srdce přijme a více otevře to své. Kdo není připraven, zalekne se a odejde. Neželte toho, rozpusťte závislosti, popřejte mu svobodu a šťastnou cestu. Vibračně si zase přitáhnete jiné lidi, kteří s vámi souzní.

Vaši Áriové


Propojování a odpuštění.
Vztahy mezi lidmi se odehrávají v soustředných kruzích. Ti nejbližší jsou v nejužším kruhu, ti méně blízcí v dalším atd. Abyste mohli láskou obsáhnout velký prostor kolem sebe, je zcela logicky zřejmé, že byste neměli narážet na překážky vztahů  v nejužších kruzích. Proto platí stále to samé - dát si do pořádku vztahy s těmi nejbližšími bytostmi, skrz které k vám také pronikají problémy z míst vzdálenějších. 

Vy lidé ve vašem egu myslíte na vlastní prospěch a profit své rodiny, ale některé aspekty opomíjíte.Hledáte jistoty v pevných vztazích, místo abyste hledali lásku v sobě a tu šířili.  Odpuštění - ano - je to staré známé odpuštění, které dokáže uvolnit velké bloky a má námi stále nedoceněnou sílu.

Když odpouštíte, prosvětlujete své kruhy a probouzíte se soucitu a pochopení. S druhými i se sebou a svým životem na Zemi. Bytosti neznámé a vzdálenější se učte milovat skrz své bližní. Každý má kolem sebe soustavu kružnic - vnímáno z ptačí perspektivy - a ty se vzájemně prolínají. Energie teče v kruzích, ve spirálách a také v křížení kružnic. Je to posvátná geometrie lásky. Toto vědomí vás vede k větší toleranci a pochopení chování některých jedinců. Co víte o vztazích těch druhých, když zrovna cítíte nesoulad, či vás někdo irituje. Třeba zrovna řeší své kruhy, či se podle nich projevují. 

Tyto vazby můžete samozřejmě léčit. Představte si prolínající se kruhy a pošlete do nich lásku. Pozorujte, kam teče plynule a kde musí spravovat zpřetrhanou síť. Dozvíte se tak víc o partnerstvích, rodinách atd. nejen svých.

Toto vše má samozřejmě více úrovní, přesněji 13. Začněte tedy u té první, někteří už máte leccos zpracované, a tak propojování půjde snadněji.

Toto je metoda, která nestaví hierarchie, nevytváří v nás pocit já versus ti druzí, ale učí nás být součástí celku. Chcete-li žít  v lásce, toto byste se měli naučit a v této provázanosti začít vědomě žít.

Vaši  Ariové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Ivana H., Lenka Z., Lucka N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět