Áriové - Nové způsoby zpracování schémat a závislostí a Jak myslet srdcem

15.06.2014 13:45
Áriové – květen 2014

Představte si schéma, která vás drží v závislosti. Vadí ti, pořád s ním bojuješ, čistíš jej a pořád se jej nemůžeš zbavit.
Jakmile toto schéma přijmeš s láskou do svého srdce i se závislostí a představíš si, jak jej balíš do lásky,poděkuješ mu a procítíš jej s láskou a pak ještě v srdci uděláš transformaci na nový záměr,např. schéma závislosti na sladkém – krásně jej přijmu v srdci a pak měním na láskyplnou energii, kdy jím harmonicky a vyváženě  bez sladkostí. Udělat to jako určitý obřad v srdci ve zdrojové energii. Stejně tak jsme přijímali ego a ono se láskou změkčovalo a my jej v lásce transformovali zdrojovou energií. To je vlastně i návod jak myslet srdcem. Tak se naučíme vše, co žijeme prociťovat a v lásce měnit. Chce to čas, tak se naučíme vše přijímat srdcem, ale pomalu a přijmout to jako léčebný proces svého srdce. Pište si svá schémata i závislosti a zkoušejte tuto láskyplnou metodu. Bez procítění srdce čistíte sice ve zdrojové energii, ale mechanicky a má to účinnost tak 30%, někdy i méně.

Lidský život od počátku patriarchálního nazírání života je zatížen mnohými schématy.Patriarchální nazírání s sebou nese hierarchický řád. A ten nese zákony či nutnost určitého dodržování, a tak se lidé přizpůsobili a žijí svá schémata. Teď, v této době, potřebujete projít změnou, schémata vás brzdí, vaše ego  v nich uvízlo. Čili – jak z nich ven. Dejte egu lásku.Propojte lásku svého srdce s láskou své duše, svého Vyššího Já a touto společnou energií lásky zaplavte své schéma a v něm „utopte“ své ego. Vydržte. Ego jako hravé dítě si najde svou cestu ven. Jste závislí na svém schématu? – zase se jedná o ještě více uvízlou vrstvu ega.Zaplavte ji propojenou láskou. Závislost se hravě rozplyne.

Přátelé drazí, není to nic těžkého. Je to láskyplná očistná hra. Rozumíte tomu?

Jak myslet srdcem? Stejně. Cokoliv řešíte, přemýšlíte o něčem. Zadržte, prosím. Propojte lásku svého srdce s láskou své duše, svého VJ, možná i 1. Srdce či nějakého mistra či archanděla a tento tok, či šíři toku lásky vpusťte do toho, co řešíte, či o čem přemýšlíte. Výsledek se dostaví. Budete-li to dělat častěji, přijde vám tento způsob vyřešení srdcem „do krve“
Milujeme vás – teď už si můžete zase trochu víc hrát.
Áriové

O žití v současnosti
Být spokojený v té které chvíli, není odvislé od vnějších skutečností, to jistě všichni vědí. Není to v rozporu s tímto světem, jen s naším nazíráním na něj. Vím pouze kde jsem teď. Kam půjdu, vím jen přibližně, neboť vše se proměňuje. Lze to bez problémů žít i teď, v současném světě, práci, vztazích… Jde o procítění současné chvíle do hloubky, nikoli zaměřování své pozornosti na jednu věc, činnost atd.. Naopak žitím v přítomnosti se naše vnímání a vědomí neobyčejně rozšiřuje. Není to jako v meditaci, když se soustředíte na jeden bod a nepřipouštíte žádnou jinou myšlenku. Je to hluboká přítomnost spojená s propojením se světem, pozornost věnovaná sobě i světu jen tím, že jste otevření. Víte, že vše je správně a vnímáte pozorně svůj odraz od skutečnosti. Co s vámi rezonuje v jakékoli polaritě, radost z nového zážitku, či nezpracované emoce. Každá chvíle nese svou zkušenost o kterou jste bohatší.

Jak myslet srdcem
Srdce nemá hranice, nespěchá, nevymezuje se, to vše si myslíte, že v současném světě nemůžete žít. Schováváte se za schémata, která jsou pro vás pohodlná – o soutěži v práci, o zlém světě plném nástrah a zlodějů a vtiskáváte si tuto vizi do svého každého dne. Když bude vaše mysl a oči hledět skrze vaše srdce uvidíte svět jinak. Jak plyne, jak kvete jaký je. Vždyť vy vlastně ani nevěříte samotné existenci, když jste schopni se bát o život sebe a svých blízkých.

Myslet srdcem je věc rozhodnutí a vědomého žití. Vše ostatní je vaše pohodlnost = schovávání se za zaběhlá schémata - výmluva, až je všechny vyčistím je také z pohledu ega. Vy si vlastně tímto fixujete nevíru v to, že to zvládnete. Protože „všechny“ je úplně nejvíc  a to „jistě nezvládnete“ nebo až za hrozně dlouho. Vše je o vašem rozhodnutí a žití v přítomnosti.

Některá schémata musíte vyčistit, protože jejich matrice jsou do vás vloženy a vy je musíte odstranit. To je pozůstatek experimentů s člověkem k poznání jeho aspektů. Ale zdaleka jich není tolik, kolik si myslíte. Čiňte to s Andělem transformace a Boží milostí v srdci svém i Matky Země.

Schéma je třeba přesně pojmenovat. Poté si uvědomte jeho šíři a dosah ve vašem životě a životech minulých. Bude to jako 3D pavoučí síť, jako žilní řečiště složitého organizmu.  Nechte schéma a jeho šíři příčin a důsledků, ať se takto zcela projeví.  No a poté celý systém naplňte zdrojovou energií. Až bude vše prozářené a řečiště zmizí, poděkujte první lásce za ucelenou zkušenost a projevte vděčnost, že jste tuto zkušenost mohli přinést právě vy.

První láska vám tak odpustí takzvané koncové energie, což jsou spojnice schématu s energií jinou, která se má projevit jinde, či se řešit samostatným způsobem. Většinou se jedná o prvopříčiny vyplývající z jiných zkušeností či zbytky závislostí.

Jak myslet srdcem? Je to o důvěře v Boha, boží vůli a boží lásku. Vždy, když se nemůžete dostat do srdce či jste zachváceni egem a tudíž v kombinatorice logické mysli - nejste v boží vůli. Vytvořte si kolem sebe v meditaci modro-růžové pole se zlatým středem ve vašem srdciPlně ho prožijte. Vždy, když budete v neřešitelné situaci, ve strachu, v hněvu, zkrátka v egu, řekněte si -aktivuji své pole boží lásky a boží vůle, aktivuji zdrojovou energií.

A uvidíte, ono to přijde. Toto pole vám pomůže uvědomovat si své vyšší vibrace, neboť jste bytosti celistvé a vysoké energie mátePostupně se takto napojíte čím dál častěji na své vyšší já a vaše nízká energie zůstane neaktivní. Ona nezmizí, ale bude neaktivní - nezapomeňte, že jste multidimenzionální a neprojevujete se jen v lineárním čase. Toto můžete procítit v srdci, nikoli v mysli. Tou jste se zrodili do 3D a ona vám pomáhá zde žít a přežít. Bez mysli byste nemohli existovat - vaše mysl mapuje zkušenosti a propojená se srdcem dokáže pochopit sama sebe. Musíte se ji však naučit pozorovat z pozice srdce. 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Lucka N., Karin L., Míňa N.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět