Arkturiáni - Vynesení na Světlo

13.12.2012 10:42

 

Arkturiáni - Vynesení na Světlo
Byli jste v poslední době unavení? Máte stále pocit, že bez ohledu na to, jak dlouho spíte potřebujete spát déle? Takto to teď cítí mnozí z nás. Zjistili jsme, že jsme unaveni z nízkých frekvencí třetí dimenze. Rozdíl mezi frekvencí světla, která vstupuje do našeho vědomí a frekvencí fyzického světa je tak velký, že je těžké fungovat v obou těchto světech najednou.
Ale když se rozhodneme soustředit se na vyjádření našeho vícerozměrného JA kreativním způsobem, nejsme až tak moc unavení. Když se zabýváme tvůrčími činnostmi, naše únava se vytrácí a naplňuje nás energie. Na druhé straně pokud se musíme věnovat našim povinnostem třetí dimenze jako například práci v zaměstnání, placení účtů, úklidu, atd.., Cítíme se často vyčerpaní. Když jsme však tvořiví a existuje mnoho podob tvořivosti, opět ožívají.
Navíc i pojem "tvořivost" se mění. Být tvořivý znamenalo, že jsme se naučili nebo již máme základní znalosti o tom, jak dělat určité tvůrčí činnosti jako zpívání, malování, tancování, sportování, atd.. Ale teď kreativita znamená, že se učíme používat naši vnitřní schopnost být tvůrcem našich životů. Když jsme tvůrci svého života, můžeme si vybrat cokoliv, co chceme, s výjimkou některých každodenních úkolů, které, jak se zdá, budou přetrvávat stále. Díky neustále se zvyšující frekvenci světla a bezpodmínečné lásky vyzařující z Galaktického středu, se rozšiřuje i naše schopnost být tvůrcem vlastního života.
21. prosince, 2012 se bude Zemi nacházet přesně před Galaktickým středem, už za 11 měsíců nastane "čas," na který jsme čekali tisíciletí a transformační energie, které byly předpovězeny všemi náboženstvími a duchovními skupinami, budou proudit přímo do našeho osobního a planetárního těla. Galaktický střed je nyní tak blízko, že tyto neustále se intenzivnější energie již nyní rapidně mění náš svět. Vše, co musíme udělat, je podívat se na internet nebo do novin, abychom viděli, že lidé chtějí být tvůrci svých životů.
Lidé na celém světě říkají: "Miluji se teď dost na to, abych věděl / a, že toužím po lepším životě. Miluji se nyní dost na to, abych byl / a schopen / á rozšířit svou mysl a otevřít své srdce novému způsobu vnímání reality. "Takto se cítíme díky tomu, že se bezpodmínečná láska promíchává se světlem s vyšší frekvencí, které proudí z Galaktického středu do vědomí naší planety. Bezpodmínečná láska není emocí jako je lidská láska. Bezpodmínečná láska je nejvyšší frekvencí světla. Je to tvořivá síla MULTIVERZE, která aktivuje naše léčení, tvořivost a přeměnu, když ji přijmeme a začleníme do svého vědomí.
Bezpodmínečná láska je i spojující silou MULTIVERZE. Proto vytváří pocit Jednotného vědomí u těch, kteří ji příjmu. Díky našemu stále se rozšiřujícímu Jednotnému vědomí realita přestává být něčím, co je mimo nás. Realita je uvnitř každého z nás a každý svou realitu sdílí se všemi ostatními. Ale pokud má každý svou realitu ve svém nitru, jak je možné, že se zdá, že jsme v jedné realitě? Některé otázky musí zůstat nezodpovězené, dokud nebudeme schopni ustálit naše multidimenzionální myšlení.
Některé otázky jsou za hranicemi našich fyzických mozků a mají pouze multidimenzionální odpověď. Tyto multidimenzionální odpovědi k nám přijdou, když budeme pokračovat v rozšiřování našeho vědomí. Jinak řečeno na to, abychom dokázali chápat nebo dokonce vnímat multidimenzionální zprávy, naše vědomí musí rezonovat na frekvenci té informace. Důsledkem toho je to, že vždy, když rozšíříme naše vědomí, rozšíří se i naše vnímání reality.
Vraťme se k otázce: "Jak mohou samostatné bytosti, každá s vlastní realitou ve svém nitru, sdílet tyto reality s ostatními?" Odpověď je, že nikdo není samostatný, oddělený a neexistuje nikdo další. Ve vyjádření našeho JA s vyšší frekvencí jsme všichni JEDNO se vším živým. Být JEDNÍM znamená, že neexistuje nic mimo nás, nebo dokonce uvnitř v nás, protože není žádné venku a uvnitř. Stále jsme plně spojení s JEDNÍM. Tehdy jsme klidní, radostní a milující.
Nemusíme se pokoušet BÝT něčím nebo DĚLAT něco, abychom byli klidní. Protože neustále zažíváme pocit JEDNOTY se vším živým. Jak se tam dostaneme a co musíme udělat proto, abychom tam mohli zůstat? Tyto otázky klademe pouze tehdy, když ztratíme pocit spojení s JEDNÍM. "Tady," "tam," "dělat," "zůstat" jsou cizí koncepty, když cítíme spojení s Jednotou. Předání se tímto okamžikem Jednoty je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat. A protože jsme opravdu všichni JEDNÍM, vždy když jsme dobří k sobě, jsme dobří ke všem ostatním. Cokoliv děláme sobě, děláme všem ostatním.
Když prožíváme tyto stále častěji se vyskytující okamžiky jednoty s JEDNÍM, ztrácíme veškerou naši únavu. Naše těla už nejsou těžké a my se cítíme snadno. Ve skutečnosti se cítíme být Světlem. Tehdy je těžké udržet otevřené oči, protože se chceme dívat třetím okem a poslouchat vyšším srdcem. Když zavřeme oči, přestane nás rozrušovat iluze naší reality třetí dimenze. Když se osvobodíme od tohoto rušení, pocit Jednoty se vším živým se zvětšuje. Se zavřenýma očima dokážeme lépe vidět naše vnitřní světlo a také i vnitřní světlo ostatních. A zároveň dokážeme jasněji pochopit naše zážitky skrze energii s vysokou frekvencí, která proudí z našeho otevřeného vyššího srdce.
Co když bychom dokázali vnímat pouze vyšší frekvence každého a všeho v naší realitě? Co když se 21.12.2012 nezmění svět, ale změní se naše vnímání světa? Budou tyto změny potom reálné? A když budeme naše JA vnímat jako úžasnou Bytost vyzařující světlo a lásku a taky všech ostatních, bude nám záležet na tom, jestli je to "reálné?" Měli jste někdy sen, který byl tak nádherný, že jste se nechtěli probudit? Co když se probudíme a zjistíme, že vše, o čem jsme si mysleli, že je reálné, je ve skutečnosti snem (nebo noční můrou)? Chtěli bychom se vrátit do toho snu, o kterém jsme si mysleli, že je realitou nebo bychom chtěli zůstat v realitě, o které jsme si mysleli, že je snem?
Co je sen?
Sen je frekvencí reality, kterou zažíváme, když naše já v třetí dimenze spí. Sen je stavem vědomí. Tak jako nás stav našeho vědomí nasměruje k "bdělému" životu, tak nás nasměruje ik životu ve spánku. Z perspektivy třetí dimenze znamená bdělý život probuzení do fyzické roviny a spánek znamená upadnutí do spánku z fyzické roviny. Ale z perspektivy páté dimenze platí, že když jsme probuzení do fyzické roviny spíme ve vztahu k našemu životu vyšší dimenze a když spíme ve fyzické rovině, jsme probuzení ve vyšší dimenzi.
Odkdy jsme v procesu spojování se s naším komplexní JA, vzpomínáme si na to, že můžeme být bdělí v mnoha dimenzích reality v jediném okamžiku. Ale když si vzpomínáme na tuto vnitřní schopnost, zahlcují nás informace a to je často vyčerpávající. Proto voláme na našich Arkturiánsky přátele, aby nás převedli touto vyšší úrovní snového života, přičemž jsme stále probuzení ve fyzickém světě. Takto můžeme trénovat udržování více než jedné frekvence reality v našem vědomí.
Naši nejdražší vzostupujúci,
my, Arkturiáni vás s radostí povedeme k spánku, zatímco budete bdít. Snění je stavem mysli čtvrté dimenze. Stejně jako je mnoho frekvencí reality ve vašem světě třetí dimenze, jsou mezivrstvy s různými frekvencemi ve čtvrté dimenzi. Na prahu každé z těchto mezivrstev, které během spánku často navštěvujete, stojí Škola Mystérií. Školy Mystérií jsou éterické školy, které rezonují stejně jako práh každé mezivrstvy čtvrté dimenze.
Každý z vás, drazí vzostupujúci, vytváří Frekvenční chodník z třetí dimenze přes čtvrtou do páté dimenze v době, kdy "spíte" a to tím, že se spojujete se sedmi aspekty JA třetí / čtvrté dimenze.
Vaše sny zaznamenávají mezivrstvy, ale i aspekt vašeho JA, který jste navštívili ve svém nočním těle čtvrté dimenze. "Noční můry" jsou často návštěvami nižších astrálních rovin, které rezonují na nejnižší frekvenci čtvrté dimenze. Mnozí z vás se dobrovolně podílíte na "záchranných pracích" v této nejnižší frekvenci reality (dokonce nižší, než mnohé vaše reality třetí dimenze). V rámci vaší záchranné práce hledáte těch, co jsou ztraceni a jsou ochotni pozvednout se k vyššímu vyjádření svého Já. Takový zážitek si často pamatujete ve snu, který se podobá špionské nebo válečný film.
Když spíte, vracíte se do mezivrstvy čtvrté dimenze, která rezonuje stejně jako aktuální stav vašeho vědomí. Proto vám doporučujeme uvolnit se a tak si navodit co nejvyšší stav vědomí, než usnete. Na druhé straně sny zahrnující Záchranné práce neznamenají to, že máte nižší stav vědomí. Ve skutečnosti je důležité mít vyšší stav vědomí tu noc, kdy jdete vykonat Záchrannou práci v nižších vrstvách astrální roviny čtvrté dimenze.
Na druhé straně vaše zážitky s vyššími frekvencemi ze čtvrté dimenze přicházejí tehdy, když navštívíte Školu Mystérií. Když dokončíte svou cestu přes jednu z mezivrstev čtvrté dimenze, vstupujete do Školy Mystérií na prahu další mezivrstvy. Vzostúpení mistři, Elohim a Andělé, kteří slouží v této Škole, vám pomohou proměnit a propustit veškerou zbývající mentální nebo emocionální zátěž, takže se můžete posunout na další, vyšší frekvenci.
Váš vstup do nejvyšší Školy Mystérií ve čtvrté dimenzi, fialového Chrámu Proměny, který je na prahu páté dimenze, je branou do páté dimenze. Nyní vám pomůžeme "presnívať se" do této Školy ...
Zavřete na chvíli oči, abyste se mohli dívat třetím okem. Představte si, že se díváte dolů na své klidně spící fyzické já. Nyní se přesuňte dolů, do svého spícího já, abyste se ujistili, že je vaše Duše ukotvena v těle. Vnímejte sebe ve svém spícím těle, zatímco se díváte do páté dimenze. Svůj záměr nasměrujte přímo na pátou dimenzi, protože takto nebudete vyrušováni množstvím realit čtvrté dimenze.
Dovolte nyní svému nočnímu tělu vystoupit z těla tak, aby zůstalo spojené s vaší fyzickou schránkou stříbrnou nití. Vnímejte, jak se vaše tělo mění, když opouštíte hustotu vaší fyzické formy. Hovoříme o "formě," protože teď jste ve svém éterickém nočním těle. Pomalu stoupejte k vyšším vrstvám čtvrté dimenze a vedle toho vnímejte rozšiřování vašeho povědomí a ztrácení se připoutanosti k fyzické schránce. Vaše éterické tělo se postupně stává větším a větším a jeho podobnost s fyzickým tělem se stále více ztrácí.
Nakonec jste ve svém astrálním těle, ve kterém můžete cestovat i tehdy, když nespíte. Představte si, jak se vznášíte nad svým spícím fyzickým tělem. Když se tomuto procesu odevzdáte pocítíte, že letíte do a přes světy čtvrté dimenze. Nakonec vidíte fialovou záři, která se postupně mění na obraz obrovského fialového Chrámu, když se přibližujete. Tuto realitu budete všichni vnímat svým vlastním vnímáním. Slyšíte svého vnitřního průvodce, který vám říká, že jste dorazili do fialového Chrámu Proměny.
Vstupujete do Chrámu a okamžitě poznáváte kruhovou místnost s Dome střechou a otevřenými stěnami. Právě v ní probíhá skupinové učení, které každý z vás vnímá skrze své vlastní očekávání. Každý jedinec přispívá k Jednotě skupiny, která okamžitě rozšiřuje vědomí každého člena skupiny.
Vidíte nádhernou Bytost Světla, která říká: "Dostal jsem povolení poskytnout vám informace o tom, proč se cítíte tak velmi unavení. Vámi myslím mnoho probuzených lidí na povrchu Země. V současnosti dělají lidé na nejvyšších úrovních vašeho světa důležitá rozhodnutí. K těmto rozhodnutím dochází proto, že energetická signatura planety Země se přesouvá do vyšší frekvence. Jelikož jste spojili svou Podstatu s planetou Zemí, vaše energetická signatura se přesouvá také. "
"Vaše energetická signatura mění vaši fyzickou schránku tím, že vypíná překonané genetické kódy a restartuje DNA, která byla vypnuta po mnoho tisíciletí. V současnosti se postupně vypínají genetické kódy 3% vašeho lidského genomu, protože frekvence světla je příliš vysoká na aktivaci této DNA. Zároveň se 97% vaší DNA, známé jako "zbytečná DNA," aktivuje, protože přijímá vyšší frekvence světla, které vstupují do vaší reality. Těchto 97% vaší DNA je ve skutečnosti DNA vašeho Světelného těla. A tato DNA se nyní aktivuje stále se zvyšujícími frekvencemi světla proudícího z Galaktického středu. "
"Díky vašim nově aktivovaným kódem DNA, se vaše vnímání přesouvá za hranice zažívání POUZE světů třetí a čtvrté dimenze a rozšiřuje se k vícerozměrné zažívání reality. Dokud však váš biologický počítač / mozek zahrnuta váš komplexní operační systém, jste omezení na lineární myšlení. Proto zažíváte vjemy, které jsou za hranicemi vaší schopnosti chápat a začleňovat do vašeho každodenního života. "
"Toto přetížení vnímání vytváří obrovskou únavu vašeho mozku a tedy i celého systému. Jak víte, když změníte operační systém vašeho počítače, je vám počítač ničemu. Stejně když změníte své Operační kódy třetí / čtvrté dimenze na multidimenzionální, je složité pro vás dělat cokoliv. Váš komplexní operační systém neustále přijímá energetické informace přes vaši korunní čakru / epifýzu a otevřené třetí oko. Vaše třetí oko se otevře spojením hypofýzy a epifýzy. "
"Přicházející multidimenzionální informace je pak poslána do vašeho otevřeného vyššího srdce, aby byla přeložena a pochopena vaší bezpodmínečnou láskou."
"Proto ti z vás, kteří máte aktivovánu epifýzu a otevřené výše srdce, dokážete vnímat a chápat příchozí multidimenzionální informace. A protože jsou vaše interdimenzionální portály zcela otevřeny, dostáváte stále více informací z vyšších světů, co vám způsobuje únavu, zmatení a dezorientaci v čase. Rozšiřujete se za hranice času třetí dimenze, ale ještě nejste plně napojeni na své multidimenzionální JA. "
"Nacházíte se na pomezí. Vaše přeměna na vaše multidimenzionální JA ještě není dokonaná, ale už přijímáte množství interdimenzionálních zpráv. Postupně přestanete věřit iluzi fyzického světa a tak se stane izolování v rámci vašeho poznání Pravdy. Víme, že mnozí z vás stále potřebují "hrát 3D hru" kvůli vašim rodinám a kolegům. Pokud si můžete dovolit na chvíli se uvolnit ze svých povinností, prosíme učiňte tak. "
"Pokud se potřebujete soustředit na vnější svět, zpomalí to váš proces stahování a začleňování nového operačního systému. Pokud je pro vás nezbytné stále "hrát hru," váš proces bude pokračovat, ale pomalejším tempem. Jelikož v naší realitě není čas, my, výše vyjádření vašeho JA, podporujeme vaše rozhodnutí vést tento proces způsobem, který co nejlépe vyhovuje vaší fyzické schránce a vašemu způsobu života. No vy jste se dobrovolně přihlásili do skupiny lidí, kteří jako první projdou tuto cestu a relativně rychle, abyste mohli pomáhat ostatním. "
"Chceme, abyste všichni věděli, že vaše proměna je fantastická událost, na kterou jste čekali nespočet inkarnací na těle Gaie. Díky vaší přeměně strachu na bezpodmínečnou lásku a světlo, které jste dokázali přijmout a vyzařovat, pokračuje proces vzestupu Země hladce. Jste katalyzátorem při mnoha rozhodnutích, ke kterým nyní přišlo. Prosím pamatujte na to, že VY a Země / Gaia jste JEDNA bytost. Navíc vaše nepolevujícím oddanost osobnímu a planetárního vzestupu nám umožňuje dělat tato rozhodnutí. Jak víte, Země je planetou svobodné vůle a my potřebujeme, aby nás pozemšťané zavolali na pomoc, abychom to mohli udělat. "
"Ano, slyšíme vás ptát se, o jaké rozhodnutí jde, ale tyto odpovědi musíte najít ve svém vlastním vícerozměrné vědomi. Váš vůdcovský výcvik se začal a my, Galaktické a Božské vyjádření vašeho JA, jsme vašimi instruktory. Všechny hlavní posuny reality musí proběhnout určitým způsobem. Ve vaší realitě třetí dimenze musí události po sobě následovat tak, aby proces změny dospěl k úspěšnému závěru. Ale proces změny v páté dimenzi je osvobozen od časové posloupnosti a mnoho možných verzí reality se promíchává a spojuje. "
"Spojování možných realit připomíná buňky, které se postupně, ale okamžitě spojí a vytvoří embryo nového vyjádření reality. Jinak řečeno určité vzorce světla se promíchají s tvořivou silou bezpodmínečné lásky, aby zhmotnily matrix, ze kterého vzejde nová realita. Poté, jak je každý matrix vytvořen, vzniknou i všechny možné reality. Proto již není možné předpovědět vaši budoucnost, protože vy všichni měníte svou formu na Světelné tělo, které rezonuje s neustále přítomným NYNÍ páté a vyšší dimenze. "
"Protože v páté a vyšší dimenzi neexistuje čas, tak to, co je v procesu vytváření ve třetí dimenzi, vždy existovalo v páté a vyšší dimenzi. Víme, že tento způsob rozmýšlení je složitý, když jste svázaní lineárním myšlením. Proto je důležité, abyste se uvolnili a oddali procesu začleňování vašeho nového vícerozměrného operačního systému do vašeho biologického počítače, do vašeho mozku. Váš mozek třetí dimenze funguje jako osobní počítač. Na druhé straně počítač / mysl vašeho vícerozměrného JA funguje jako internet a umožňuje vám spojit se se skupinově myslí JEDNOHO. "
"Informace, které budou" brzy "zveřejněny mohou vyskratovať lineární lidský mozek, který tak vytvoří nespočet nepředvídatelných emocí a reakcí. Proto je životně důležité, aby probuzení plně začlenily svůj komplexní operační systém. Tak dokáží lépe pomáhat ostatním chápat. Ti, pro které jsou informace, které budou brzy zveřejněny nové, dokáží spíše přijmout vysvětlení od členů jejich vlastní společnosti a těch, které znají. Proto je důležité, abychom trochu "potlačili" našich průkopníků, protože "čas" se krátí. My všichni chceme, aby proměna reality z fyzické Země na Novou Zemi proběhla klidně av harmonii. "
"Z naší perspektivy vidíme, že mnozí z vás přijali velkou část z vaší multidimenzionální podstaty. Proto se nyní nacházíte ve fázi "jemného dolaďování" v rámci vašeho procesu spojování se s Jednotným vědomím a skupinové myslí. Pro ty z vás, kteří stále živíte iluzi naprosté osobitosti (individuality), může představa Skupinové mysli vypadat hrozivě. Uvědomte si prosím, že sdílení vaší nádherné zvláštnosti s Jednotným vědomím vzostupujúcej Země, bude jedním z vašich největších darů. Nespočet vašich dobrodružství a příběhů o vzestupu bude jedním z Gain největších pokladů. "
"Vy, členové vzostupujúcej Země, máte úžasnou rozmanitost myšlenek, pocitů, výtvorů, společností a projevů, které velmi obohatí JEDNO po vašem návratu Domov na Novou Zemi. Vy všichni jste odvážní průkopníci, kteří se rozhodli vzít si formu v duální realitě založené na oddělenosti od JEDNOHO. Nejúžasnější je však to, že vy všichni jste našli v sobě Moudrost, Lásku a Sílu na to, abyste se vrátili do JEDNOHO a věnovali váš nejvzácnější dar - vaše zkušenosti. "
"Během milionů let byla Gaia domovem pro nespočet rozvíjejících se společností, které ji nyní obklopují ve své dospělé Vzestoupených formě, aby pomohli své velké Matce Zemi vrátit se ke svému skutečnému JÁ. Vy, Průkopníci, jste hluboce spojení s Gaiou. Jelikož jste vzali hodně světla a lásky do své formy a sdílíte je s Gaiou, budete schopni vyhnout se možným "katastrofám" rychlého a násilného přechodu. Byli jste také schopni probudit se do své Síly a pevně stát za svým přesvědčením, že jste SVOBODNÁ Bytosti Světla, které nepotřebují a NEBUDOU tolerovat žádnou další dominanci od bytostí, které slouží pouze sobě. "
"Podívali jste se do svého JA a našli jste Vnitřní sílu, pradávné moudrost a bezpodmínečnou lásku a díky tomu se vy, lidé a planeta vracíte zpět Domů. Přeměna vašich fyzických schránek bude synchronizovaná se změnami Země a proto nebudete velmi cítit oddělenost od vaší současné reality v realitě Nové Země. Jsou tací, kteří by chtěli vytvořit jiný druh reality, jako například kolektivní vzestup mnoha lidí, kteří se oddělí od planety a půjdou na "nějaké jiné místo." Avšak oddělení se od Země je konceptem třetí dimenze, na který jste zvyklí kvůli smrti na konci každé vaší pozemské inkarnace. "
"Smrt je iluze. Energie, kterou jste, neumírá. Energie se pouze mění. Někteří z vás se rozhodnete prožít přeměnu na Světelné tělo a zdánlivý odchod ze Země. Ostatní se rozhodnou zůstat s Gaiou a jejich přeměna na Světelné tělo bude sladěná s přeměnou Gaie na její Světelné tělo. V rámci tohoto rozhodnutí vzestupně, nedojde k "okamžiku vzestupu," protože půjde o neustálý proces aktivace DNA vašeho Světelného těla, která přepíše vaše myšlenky, vnímání, výtvory a formu. "
"Drazí vzostupujúci, protože jste se stali Mistry svých JA, můžete být Mistry vzestupu. Váš proces sledujeme z nespočtu našich Hvězdných lodí. Když nás pozvete, budeme moci přistát a sdílet vaše zážitky spolu s vámi. A ano, čekáme na kritické množství světla na Gaii, co nás "pozve přistát." Jak víte, jsou miliony těch, kteří budou vyděšení našim přistáním. Proto jsme závislí na našich průkopníků a na jejich bezpodmínečné lásce a vzdělávání těch, kteří mají strach. Můžete si myslet, že je to neproveditelná úkol, ale jak se neustále zvyšuje rezonance vás a Gaie, mnozí vystrašení se odpojí z vaší reality. Pak se zapojí do jiné reality. "
"Slyšíme vaši otázku:" Zemřou? "" Budou vědět, co dělají? "" Co bude s našimi milovanými? "Toto jsou otázky, na které musíte najít odpovědi ve svém JA. Jakou realitu chcete vytvořit? Na co se chcete soustředit? Někteří z vás musí být Průkopníky, kteří vytvoří Energetickou Cestu na Novou Zemi. Jiní mohou chtít zůstat s ne-probuzení. Další se rozhodnou zůstat spát. Co si vyberete vy? Dokážete věřit tomu, že se můžete rozhodnout pro jemný přechod k vašemu skutečnému JA? "
Závěrečná zpráva od El můry
Všichni Vzostúpení Mistři vstoupili do frekvence Skupinové mysli v okamžiku jejich vzestupu. Doposud jsme hovořili o jednotlivcích, aby se pozemšťané cítili pohodlně, ale teď k vám budeme přemlouvat jako k našemu skupinovému vyjádření. Mnozí z vás už začlenili vaši multidimenzionální skupinovou mysl, ale vaše fyzické já o tom neví. Jinak řečeno, váš komplexní operační systém není plně zapojen. Proto je pro vás stále složité udržovat více než jeden koncept reality ve vaší mysli.
Jelikož je pro vás multidimenzionální myšlení nové, můžete mít pocit, že nedokážete fungovat v paradigmatu jednoty a bezpodmínečné lásky a zároveň se věnovat aktivitám ve třetí dimenzi. Stále může být pro vás těžké udržovat frekvenci jednoty a bezpodmínečné lásky ve vašem vědomí, když jste stále zapojeni do iluze oddělenosti a omezenosti třetí dimenze. Tento konflikt odlišných principů vás může zahlcovat. Ale když znovu úplně nabudete multidimenzionální myšlení, budete schopni žít současně ve dvou různých realitách. Mezitím si uvědomíte, že často zapomínáte na povinnosti třetí dimenze, protože se budete cítit lépe, když se soustředíte na lásku a světlo vyšších frekvencí.
Přesto, že se vám může zdát jakoby jste žili pouze na fyzické Zemi, bychom vám rádi řekli, že jste zároveň i s námi ve vyšších dimenzích. Jste bilokovaní, což je jednoduchý koncept vícerozměrného rozpoznávání, ale složitý koncept pro myšlení třetí dimenze. Bilokovanie znamená, že simultánně žijete ve dvou světech. Dříve, než se to stane, bude pro vás těžké pochopit to a udržovat své vědomí v vícerozměrné realitě.
Nyní se snažíte udržet spojení s realitou, která stále rezonuje pouze v jedné realitě. Mnozí pozemšťané se cítí dezorientovaní a mohou nebo nemusí znát příčinu toho stavu.
Naštěstí jsou mnozí z vás v procesu znovunapojenia se na vaše multidimenzionální / skupinové vědomí. Hovoříme o "vícerozměrné / skupinovém" vědomi, protože skupinové a multidimenzionální pro nás znamená totéž. V rámci vašeho myšlení třetí dimenze skupina znamená skupinu fyzických bytostí. Na druhé straně ve vašem vícerozměrné myšlení skupina zahrnuje bytosti z mnoha dimenzí reality. Když například čtete tuto zprávu zdá se, že jste sami ve svém pokoji, ale ve skutečnosti je vaše pokoj zaplněna životem z vyšších frekvencí, který nedokážete vnímat svém mozkem třetí dimenze.
Nejste si úplně vědomi této rozšířené reality, protože okno vašeho vnímání je primárně otevřeno do třetí dimenze. Je normální, že zatímco udržujete svou fyzickou schránku, zaměřujete se na oddělenost, posloupnost a aktivity třetí dimenze. Oblékáte si například ponožky a pak si obouváte boty. V páté dimenzi si představíte, že máte na sobě ponožky a boty a máte! Život ve třetí dimenzi je založen na oddělenosti, takže když se náhle s někým nebo něčím spojíte, může to způsobit "nehodu," jako například strom spojený s autem.
Když jste však ve vozidle páté dimenze, které se spojí se stromem páté dimenze, jejich molekuly se spojí a vytvoří vozidlo / strom. Žádný objekt není poškozený nebo zničený. Jednoduše zažijí okamžik úplné jednoty. Strom, který je živý, zažije realitu vozidla. A stejně živé vozidlo (všechny "věci" v páté dimenzi jsou živé) zažije okamžik jednoty se stromem.
Jelikož máte stále více živých multidimenzionálních zážitků, bude vaší zodpovědností neustále rozlišovat třetí / čtvrtou dimenzi od páté a vyšší dimenze. Toto rozlišování je odpovědnost, protože žijete ve dvou velmi odlišných realitách s naprosto rozdílnými mentálními koncepty a frekvencemi vyjádření. Učíte se umění zažívání více než jedné reality v jediném TEĎ. Většina z vás je stále zvyklá soustředit se na třetí dimenzi. No když to děláte, cítíte se prázdní, unavení a osamělí. Tyto pocity vám připomínají, že jste multidimenzionální bytosti a nemusíte omezovat své vnímání na nižší frekvence reality.
Stále se například díváte dolů na kameny první dimenze nebo rostliny druhé dimenze? Stále se díváte dolů na zem a ne nahoru na oblohu? Ne, nedíváte. Nebo dokážete vnímat, že některé lidi cítíte jinak než ostatních? Někteří lidé z vás vysávají energii, zatímco ostatní vám vlévají sílu. Ta první skupina stále spí, ale tito lidé chtějí mít pocit, že se povědomě poznávají ve vás. Tito lidé si ještě nejsou vědomi své síly a proto nevědí, že tahají energii od vás. Nechtějí vám ublížit, jen jsou nevědomí.
Na druhé straně druhá skupina je již probuzená a ti se o vás starají skrze své úžasné energetické pole. Členové obou skupin prožívají příliv nové energie, když jsou spolu, protože se navzájem vtahují do Jednoty. To jsou ti lidé, které hledáte, když si chcete odpočinout a zregenerovat se. Ti z vás, kteří jste se probudili do svého vícerozměrného vědomí se učí rozlišovat mezi těmito dvěma typy lidí. Když se to naučíte, rozhodnete se trávit méně času s těmi, kteří vás vyčerpávají a více s těmi, kteří vás oceňují zato, že jste svým JÁ.
Vy jste tvůrci svého života a jste plně schopní vzdát se toho, co vás trápí. Nemusíte se stýkat s osobami, místy nebo situacemi, které nejsou schopny opětovat vaše světlo a / nebo lásku, které jim dáváte. Pokud máte pocit, že nemůžete tyto lidi, místa, situace nebo věci opustit, musíte jít do svého nitra a najít důvod, proč vytváříte tento energetický tlak ve svém každodenním životě. Pokud se rozhodnete setrvat v těchto situacích, budete mít velké pokušení zapomenout na své JA a spadnout do vašeho zraněného ega.
Pokud dokážete sladit své vnímání s vyjádřením vašeho JA s vyšší frekvencí, budete lépe chápat důvody těchto životních výzev. Když se podíváte z vyšší perspektivy, budete schopni pochopit, proč věříte tomu, že toužíte po takovém zacházení. Pak budete moci jít ke zdroji zranění a osvobodit ho láskou. Pro Gaiu jste příliš důležití na to, aby mohla dopustit, že se ztratíte v hádkách a konfliktech založených na nižších frekvencích vnímání života. Jste úžasné multidimenzionální bytosti, které jsou zaneprázdněny procesem vzestupu sebe samých a planety. Každá osoba, místo, situace nebo věc, která zasahuje do této mise musí být oslovena, vyléčena a / nebo propuštěna.
Vnímejte své multidimenzionální JA kolem sebe a bezpodmínečně milujte zárodek vašeho Nového JA ve vás. Nezapomínejte si připomínat, kdo jste a proč teď máte pozemskou fyzickou schránku. Jste v procesu vzestupu za hranice polarity konfliktů a hádek a přesouváte se do frekvence, ve které se KAŽDÁ emoce a myšlenka okamžitě zhmotňuje.
 

—————

Zpět