Babaji Jógi – Zrcadlení míru na Zemi

01.10.2012 12:30

 


image

Babaji Jógi – Zrcadlení míru na Zemi

Poselství přijala Natalie Glasson 12/09/12

Přináším a předvádím vám jednotu, abych aktivoval větší pocit síly ve vašem nitru,
přináším a předvádím vám mír, abych aktivoval silnější pocit klidu ve vašem nitru,
přináším a předvádím vám cvičení, abych aktivoval silnější pocit oddanosti ve vašem nitru,
přináším a předvádím vám radost, abych aktivoval nevinnost Stvořitele ve vašem nitru,
přináším a předvádím vám spokojenost, abyste mohli vyjádřit božský vděk z nitra vašeho bytí,
přináším a předvádím vám existenci bytí, abyste mohli nalézt svou stezku osvícení a mistrovství, a umožnili jí tak vynořit se z vašeho nitra
přináším a předvádím vám cestu Mistra, protože již touto cestou s lehkostí kráčíte.

Přináším tyto energie s otevřeným srdcem, duší a bytím, s čistou myslí a vyrovnaným vědomím. Co je mé, je i vaše a já vám dávám rád, abyste zažili a ve svém nitru poznali svobodu mistrovství. Chci vám předvést jen to, co je ve vašem nitru, co vibruje jako božský Stvořitel, jako jednota a pravda. Pojďme společně odhodit všechny nepotřebné rušivé energie. Pojďme společně existovat v neskonalé radosti jako pulzující živoucí světelný zdroj.

Je mým posláním přinášet a předvádět vám božskou jednoduchost vašeho bytí a vaší reality; je to skrze vaše přijetí jednoduchosti, že přijmete posvátnou spletitost vesmíru a toho všeho čím Stvořitel je.

Chci vám přinést a předvést stezku mistrovství, abyste s větší důvěrou a odvahou mohli zesílit na stezce, po které jste si zvolili kráčet při svém navrácení se k pravdě. Mistrovství je procesem poznání, vedoucím k tomu, abyste rozpoznali nebo viděli sami sebe jako Já; Mistři, Archandělé a Stvořitel vidíme vaše bytí jako prostou potřebu obětovat se poznání sebe sama každým dnem plněji a plněji. Je třeba, abyste si vytvořili ve své realitě prostor, aby zdi iluze byly strženy a vaše esence mohla růst a sílit. Když mluvím o prostoru ve vaší realitě, nemluvím jen o čase během vašeho dne, ale také o vyčistění prostoru ve vaší mysli, abyste prostě jen byli tím, kým jste. Mysl většinou ovlivňuje mnohá energetická těla vaší bytosti; jestliže je vaše mysl chaotická, potom vaše energetická těla budou naplněna rušivou energií, myšlenkami a projevy, které vás budou odvádět od stezky mistrovství. Prosím, abyste našli během dne čas a budovali přítomnost prostoru ve své mysli a tím i čistili svá energetická těla a tak vytvářeli jednoduchost a došli k odhalení poznání sebe sama a mistrovství. Povzbuzuji vás teď, abyste se věnovali meditacím, posvátným slovům nebo dechu, abyste vytvořili prostor ve své mysli a tím i ve své realitě, aby do něj mohl vstoupit božský Stvořitel existující harmonicky ve vašem bytí a realitě.

Existuje energetické okno, které teď vzniká a bude trvat po dalších dvanáct dnů, což bude působit jako podpora vašeho mistrovství. Je to energie ohromného míru, který se odráží na Zemi spolu s misí povznesení vědomí a vibrací. Tento mír je směřován do mentálního těla a mysli, aby přinesl Stvořitelovu energii pravdy a zároveň rozpustil strachy a staré vědomí. Během tohoto okna nádherné příležitosti, máte možnost vytvořit více prostoru ve své mysli a bytí; vaše stvoření, bude zesilováno energetickou vlnou míru a tak umožní větší transformaci ve vašem bytí. Kombinací míru a prostoru, které vytváříte, v sobě otevřete další okno, které vám umožní více poznat sama sebe. Poznáte sami sebe jako Mistra, kterému dáváte větší důvěru rozkvést. Je na vás, abyste ukotvili své sebepoznání do svého bytí a vědomí a přitom změnili svou perspektivu stejně tak jako povznesli své myšlenky.

V průběhu tohoto posvátného rozpoznávání a odrazu míru na Zemi mnozí lidé zjistí, že jsou schopni nechat odejít staré vědomí, které omezovalo nebo blokovalo jejich mentální tělo a realitu. Opakuji, že se vyčistí více prostoru, aby duše a vnitřní pravda vyšly na povrch a byly ve všech bytostech. To bude také znamenat zřetelnou změnu v obecných myšlenkových vzorcích lidstva, protože stupeň strachu bude oddělen a umožní podněcující energii pravdy šířit se, víru v sebe sama a ve Stvořitele. To je přípravou pro další vzestup všech.

Vibrace míru se bude zrcadlit z mnohých ašramů, planet a hvězd na vnitřních pláních na Zemi a vytvářet velký zdroj míru, který spojuje mnoho vibračních úrovní. Když dovolíte, abyste se spojili s přicházející vibrací míru, a budete se věnovat vytváření míru ve své mysli a v mentálním těle, objevíte, že dokážete spojit mnohé, když ne všechny, vibrační hladiny míru, které se začínají teď odrážet. To bude znamením mocného uvolnění iluzí z nitra vašeho bytí a ohromnou zkušeností splynutí a sladění se s vaší pravdou a stvořitelem. Pamatujte, že vaší pravdou je Stvořitel, vše je jedním.

Prosím, následujte své srdce a vnitřní vedení v tom, jak se spojit se zrcadlením míru a jak přitáhnout jeho energii do vašeho bytí. Jednoduchost je vždy tím nejmocnějším nástrojem, a záměr je mocný čin. Prosím také, abyste si uvědomili, že prostým umožněním přijetí zrcadlení míru z vnitřních plání při této příležitosti nestačí, je třeba rozvíjet oddávání se vytváření míru ve své mysli a v mentálním těle a tím ve své realitě. Je také třeba aktivovat svou oddanost poznávání vašeho vnitřního mistra. Spojte se znovu se zkušeností seznamování se se svým vnitřním Mistrem, a dovolte všem aspektům této posvátné energie být prozkoumány, pochopeny a vyjádřeny s něhou a laskavým přístupem. Se soustředěním se na přijetí míru, vytváření prostoru a rozpoznání vašeho vnitřního mistra a stezky mistrovství umožníte sami sobě rozkvést v milující podpoře.

Posílám vám své poselství v přítomnosti jednoduchosti, takže je zde jen málo toho, co bych měl říci, ale mé srdce se dme láskou a bude teď s vámi sdílet vše, co nemůže být sdíleno kvůli jazykovým omezením. Věřím, že dostojím svému slovu přečíst vám svá úvodní slova na počátku své komunikace, ta jsou pravdivá a skutečná. Přináším a představuji vám jednotu pro vytvoření síly, mír pro vyvolání klidu, ukázněnost pro stvoření oddanosti, radost pro stvoření nevinnosti Stvořitele, spokojenost, abyste mohli vyjádřit vděčnost, existenci bytí, abyste nalezli osvícení a mistrovství, cestu mistrovství, protože to je již vaší pravdou. Můžete také chtít číst má slova na začátku nahlas a vědět, že získáváte pro lidstvo to samé. Můžete mě chtít přivolat během ticha, abych pracoval s vaší energií a předvedl vám energie, o kterých jsem mluvil, takže můžete aktivovat, iniciovat a poznávat to stejné ve svém bytí a poznávat sebe sama jako Mistra.

Jednou z největších lekcí v poznávání mistra ve svém nitru je uvědomit si to stejné u ostatních, když vidíte mistra v sobě, uvidíte jej i v druhých. Když ostatní uvidí mistra ve vás, poznáte jej i vy v sobě mnohem plněji.
S božskou jednoduchostí a láskou,

Babaji Jógi

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, https://www.omna.org.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.

 

—————

Zpět