Bashar: Jak vytváříme naši realitu

19.03.2013 09:28

 


Hodně z vás nyní po několik pozemských let mluví o následování svých radostí, jednání na základě potěšení. To je zajisté jen a jen dobře a je to skvělá myšlenka, ale účel není nechat to jen myšlenkou, účel je plně porozumět proč je to tak stěžejní. Z naší perspektivy to vidíme takto. Co vy nazýváte pocitem radosti, lásky, vzrušení a štěstí je ve skutečnosti překlad vašeho fyzického těla vibrační energie, která reprezentuje vaše skutečné přirozené já. To jste vy, ta frekvence je to co jste VY, bytí obrazem stvoření. Takže kdykoliv, kdy se chystáte dělat věci, které vám dají největší možnou radost, nejvíce vášně... Kdykoliv budete jednat na základě těchto věcí, které obsahují tuto energii, budete fungovat tak jako ručička kompasu ukazující přímo na sever vaší specifické frekvence, která byla přímo navržena, aby vám umožnila vytvořit váš život, cestou nejmenšího odporu. To je ten důvod, proč je to tak důležité.

Když budete jednat bez jakýchkoliv očekávání v každém okamžiku s největší mírou potěšení, jednáte tak v plném souznění s vaším pravým já a to umožní plný výskyt synchronicit ve vašem životě, které odrážejí zpět k vám tu myšlenku těch všech věcí, které vyjadřují kdo doopravdy jste . Umožní vám žít váš život, takový jaký by měl správně být. Vy budete skrze toto jednání vzpomínat kousek po kousku, dnem za dnem, nebo v jakémkoliv tempu vám to přijde pohodlné, budete (re-member) si vzpomínat kdo jste. Už nebudete rozdělené roztříštěné vědomí, ale půjdete vstříc myšlence vašeho znovu-spojení k tomu, co doopravdy jste. A to vás probudí.

Doopravdy porozumíte tomu, jak stvoření funguje, na jakých principech je založeno a uvidíte že i to, co se vám zdá hodně komplikované, nebo hodně komplexní, základní mechanismy vytváření vaší reality jsou v základu velice jednoduché. A všechny úrovně toho, že se vám něco zdá komplikované, pocházejí pouze z jediné věci: z víry, z definice, která je mimosoulad s vaším pravým já. Jediná možnost jak se držet přesvědčení které není ve shodě s tvým pravým já je, že je ono přesvědčení nevědomé. Ale jakmile si uvědomíte, že ono přesvědčení je mimo vaše pravé já, uvidíte velmi rychle jednu věc, která je velice důležitá. Jakékoliv přesvědčení, všechny přesvědčení, všechny definice, které nejsou v souladu s vaším pravým já, které jsi přinesl skrze vědomé rozpoznání, se budou okamžitě automaticky zdát jako nesmyslné. Nebudou sedět s tím přesvědčením, kterým opravdu chcete být. Nebudou vám už dávat smysl. Najednou uvidíte, že tyto definice patří někomu zcela jinému. Uvidíte, že jste do toho byl přiveden a vzal je za své, pravděpodobně od vašich rodičů, možná z vaší společnosti, vašich přátel... Když si ale stále ponecháte tyto definice a zeptáte se sami sebe: “Proč, proč bych měl žít při něčem, o čem vím, že je úplně mimo to, v co věřím že jsem?” Potom vědomě měníte svoji realitu a měníte sami sebe.

Myšlenka toho, setrvávat v něčem, o čem sami říkáte, že vám nepřísluší, pak musíte vytvořit další domněnku, ne-vědomý důvod toho, proč by vám to mělo dávat smysl. A znovu - můžete použit úplně stejný postup uvědomění, abyste zjistili, co je tohle přesvědčení. A pokračovat v tom, dokud nevyloučíte všechny ne-vědomé myšlenky a nepřivedete je do světla vašeho vědomí a neumožníte základním přesvědčením, které nejsou v souladu s vaším vyšším já, aby odplavaly, aby zmizely v kouři.. což jsou přesně to, čím jsou, pouze kouř a zrcadla. Vaše fyzikální realita je jen iluze, ale zkušenosti z ní, jsou skutečné. Všechno co je skutečné, jsou vaše zážitky, ale ta fyzická realita, kterou se zdáte být obklopeni, je ve vašem vědomí. Je to jako zrcadlo. Vy všichni víte, že když se díváte do zrcadla, na váš odraz v něm, a váš odraz - váš výraz v zrcadle se mračí, nepůjdete k zrcadlu a nebudete se ho vlastnoručně změnit na úsměv. Nebudete tedy měnit fyzickou realitu, protože je to jen odraz. Nic tam doopravdy není. Ale zároveň víte, že v moment, kdy se rozhodnete usmát se, odraz nemá jinou možnost, než se usmát také . Všechno to obtížné, všechna ta bolest a utrpení, které zažíváte na vaší planetě, vzniká vaší snahou manipulovat s odrazem, místo toho, abyste změnili, kdo vlastně jste. To je vše co potřebujete.

Nyní, my rozumíme tomu, že mnohým z vás se to nezdá tak jednoduché, ale to je v pořádku. To jen znamená, že máte takové přesvědčení, že to není tak jednoduché. A je to pouze ta myšlenka. Tohle jsme vám přišli říct. Veškerý stupeň obtížnosti, bolesti a utrpení, které jste kdy zažili, nebyl proto, že by ta vlastní obtížnost zabudovaná do stvoření. Všechno to pouze přichází z pohledu, který je vytvářen pomocí víry - definicím ve vaší ne-vědomé mysli. Obtížnost není kompetence tvoření. Tvoření je automatické, projev do reality je automatický, je to okamžité, všichni to děláte pořád, pokud byste pořád a okamžitě něco nemanifestovali - neprojevovali, vůbec byste neměli zkušenostní realitu. Takže se nemusíte učit, jak se fyzikálně projevit. Nemusíte se učit, jak věřit myšlence. Nemusíte se učit jak to dělat rychleji, děláte to nejrychleji jak můžete. Problém je, co manifestujete na základě toho v co věříte že je možné. Vždycky věříte, že něco je pravda a to vytváří manifestaci - projev vaší reality. Takže otázka je v co věříte, že je pravda? To je jediná otázka, která rozhoduje co zažíváte ve své realitě... Takže, nemusíte se učit jak to udělat, nemusíte se učit, jak věřit a jak to fyzikálně projevit. To vše je automatické. To samo přichází s tím, v co věřím že je pravda.

Myšlenkou je, že když máte problém, tak proto, že váš motivační mechanismus má navíc přivlastněnou víru, která není v souladu s vaším pravým já.

Například:
Všichni máte stejný motivační mechanismus. To je fakt. Je pouze jeden, nejsou žádné vyjímky. Vždycky půjdete za tím v co věříte, že je nejvíce prospěšné. Vždycky se budete vyhýbat tomu v co věříte, že je více bolestivé. To by vám mělo říci mnohé. Protože když zjistíte, že si stále vybíráte (empiricky, intelektuálně) ty věci, které jsou více bolestivé, než ty věci, které byste raději vybrali, tak otázkou je, proč si stále vybírám něco, o čem vím, že je více bolestivé, o čem říkám, že jsem poznal, že je více bolestivé, než to, co doopravdy chci? Tady máte odpověď. Jediný důvod proč byste to dělali je, že někde bude ne-uvědomělá víra v to, že ta věc z nějakého důvodu dělá tu věc zdánlivě více bolestivou, než když zůstanete tam kde jste. Musíte zjistit které přesvědčení jste přijali, že následování vaší radosti se zdá více bolestivé, než to že zůstáváte tam kde jste, nezáleže na tom, jak bolestivé to je. To je mechanismus, který funguje stejně pro všechny.

Ještě jeden příklad:
Hodně lidí mluví o přání být bohatými. V ten samý okamžik můžou mít ne-uvědomělou víru v to, že když přinesou do svého života určitou míru bohatství, tak budou nějak odděleni od společnosti negativním způsobem. A nechtějí být odděleni od společnosti negativním způsobem a je to pro ně více důležité, než shromažďovat bohatství a majetek. Dokud budou mít tuto ne-uvědomělou víru, že s nadbytkem něčeho budou odděleni od společnosti a je pro ně důležitější nebýt, tak vždy udělají vše proto, aby nepřitahovali bohatství. Do doby než se vypořádají s psychologickým poznáním, že myšlenka, která má toto přesvědčení spojené s motivačním mechanismem. Jakmile to udělají, uvidí že to nedává žádný smysl. Uvidí, že tomu nemusí věřit, že to nenáleží jim samotným, možná to převzali od své matky, možná od otce, možná s tou myšlenkou sami žili a pak mi ji předali, ale nyní vidí že to nedává žádný smysl. Ovšemže můžu mít bohatství, ovšemže můžu být zároveň milá osoba. Ovšemže tyto věci jdou dohromady, takže nedává nadále smysl, že když budu bohatý, budu nějak přeměněn v negativní osobu. A o tom mluvíme.

Identifikování vašich definicí vám ukáže jak jsou nelogické a nesmyslné. A jakmile je indetifikujete, odprostíte se od nich. Musíte přezkoumat věci, které pro vás fungují. Například: Mnoho z vás definuje myšlenky zvyklostí, nějakých systémů, návyků, které jsou obtížné změnit. To je pouze definice. Z našeho pohledu, je tady nová definice. Zvyk je něco co děláte, ale nevíte, že to děláte. Jakmile poznáte, že to děláte a uděláte to znovu, není to zlozvyk, je to volba. A teď když pochopíte, že už to není návyk, že je to vaše volba, získali jste sílu s tím něco udělat. Když pořád myslíte, že je to pouze návyk, nemáte nad tím žádnou moc, protože je to stále ne-uvědomělé. Ale jakmile jednou poznáte, že je to vaše volba, můžete se sami sebe zeptat, v co věřím že je pravda vztahu k této věci, že v ní tak věřím, že to tak cítím?

Když to začneme zkoumat a přehodnocovat, jasné obrysy skrze synchronicity ve vašem životě k vám přijdou samy. Stačí pouze umožnit sami sobě rozpoznat, že můžeme měnit definici věcí, ve prospěch toho, co u nás funguje, protože všechny věci mají schopnost vykonávat “dvojí službu”. žádná věc v životě nemá zabudovaný význam. Vím, že to bude znít trochu legračně ve vašem jazyce, ale život je bezvýznamný. Ve smyslu, že předem nemá zabudovaný význam. Pokud to vezmeme z jiného konce, můžeme říci, že význam života je, abyste mu dali význam. A význam, který mu dáte naprosto ovlivňuje co z něho máte. Efekt, který z něho máte, je naprosto založen na tom, jak definujete svoji realitu. To je jednoduše to, co mnozí znáte jako zákon přitažlivosti (Law of attraction). Je to jen o tom, jak definujete váš svět, vaši realitu a váš vztah k ní. Jen na tomhle je všechno založeno. Je to vážně takhle jednoduché. Nemusíte věřit, že je to takhle jednoduché, to je na vás. To je vaše volba. Když to chcete mít více komplikované, nebudeme vám to brát, protože to je vaše volba, vaše cesta a jestli to chcete tak dělat, žehnáme vám. Nicméně, jsme tu jen aby jsme vám řekli, že to tak nemusí být. A je to vše ve vašich silách abyste přesně zjistili co znamená každý aspekt vašeho života.

 

 

www.transformace.org

—————

Zpět