Bohyně Isis - Identifikace

29.10.2012 16:32

 

Bohyně Isis - Identifikace
Zveřejnit (a) Láďa
Pondělí, 29 Říjen 2012 09:06
Od Bohyně Isis Přijala Natalia Glasson 21/10/2012
 
Je to z lásky, že se k Vám něžně přiblížíme, zahrnete Vaši bytost mou milující energií Božské Ženské Matky Bohyně. Posvátná ženská energie Bohyně a Božské Matky jsou tvořivé a soucitně milující aspekty Stvořitelovy srdeční čakry, tak jsou čisté tyto vibrace, že jsou nesmírně léčivé, omlazující a uklidňující. Je to z nejhlubší lásky, když řeknu, že je pro Vás potřebné, abyste se volali na srdeční čakru a ženské vibrace Stvořitele v jakékoli formě se prokazujícím, aby podpořily Váš růst a vzestup lidstva v tento čas. Je to můj pocit, že každý z Vás potřebuje hluboké milující objetí energiemi Bohyně k rozpuštění jakýchkoliv nejistot, potíží, stresů a nepotřebných energií, aby dovolili Vaší cestě běžet s větší lehkostí a silnějším spojením s pravdou Stvořitele jak se odkrývá. Prosím přijměte mé energie dokud Vás hluboko objímám a dovolte mému světlu pohybovat se skrze Vaši bytost jak se dostávám do Vaší enegie a aktivovat přítomnost světla Bohyně zevnitř.
 
Je tak mnoho uvědomění, výzev, iluzí, smeteni, očekávání a uvolňování ega v tomto okamžiku se silnějším pocitem rodící se svobody, ale toto vše se může jevit jako skála bouřící základy, po kterých chodíte. Já, Bohyně ISIS a celá společnost Bohyní jsme tady, abychom Vás podpořili v tomto čase, rozpustit pocit nejistoty a obav tak abyste směli vidět za iluzi nedokonalosti a přijali hojnost lásce, která mate ve své bytosti a která k Vám neustále proudí. Vaše láska je Vaše moc a síla v tomto okamžiku as naší přítomností dovolujete nám a sobě samým zesílit lásku, kterou v sobě držíte, a tím zvýšit moc a sílu, kterou máte. Toto Vám symbolizuje, že máte schopnost dosáhnout cokoliv v tomto okamžiku dokud my, energie Bohyně, pracujeme intenzivně s Vašimi energiemi na zesílení vší lásky ve Vašem bytí. Někdy, když jste si vědomi nebo jste soustředěni na nejistotu nebo obavy, i když je to v nejmenším měřítku tak si odpírat zesílení Vaší mocné energie lásky a existence.
 
My všichni chápeme význam těchto časů, které jsou zažívala na Zemi a ve vnitřních úrovních, předevsím v období vedoucím k 12/12/12 a ke 21.12.2012 a za něj. Tato důležitost je pro některé jako budík, který způsobuje větší stress a tlak na některé bytosti. Pro Vás, my řekneme, přejeme si, abyste si užili tento čas a my jsme tady nato, abychom rozpustili všechny nepotřebné obavy z toho co má a nemá být. Jsou zde i takový, který potřebují jemné probuzení, aby vytáhli mysli z jejich realit a nasměrovali se na úkol před nimi s větším soustředěním a cílevědomá, pro Vás, my žádáme Vás, najděte radost ve Vašich spirituálních cvičeních, protože Vaše realita nevyžaduje takovou pozornost Vaší mysli, ale Vaše bytí a realita vyžaduje větší pozornost Vašeho rozšiřujícího, aktivačním milujícího srdce. Každé osobní zážitky na Zemi jsou jedinečné pro každého, ale mohli jste si uvědomit, že když stáhnete "fasádu", která se vytváří jako zkušenost na učení, pak Vy všichni zažíváte podobný proces růstu v tomto čase. Můžete říci, že celý Stvořitelův vesmír a všechny jeho aspekty zažívají čištění a zesilování spojené s hlubokým zrychlením ve Vašem bytí, které Vás vybízí, abyste se ptali, kdo jste, co děláte a proč máte dané pouta (očekávání). Toto stádium se může zdát trochu osamělé, zmatené a možná máte pocit jako kdyby v tom nebyl žádný smysl nebo struktura pro Vás nebo realitu. Pokud jste v této fázi vzestupu, pak Vás opět upozorňujeme na Naši přítomnost, podporujeme Vás v tom, abyste na mě volali, Bohyni ISIS nebo Společenství Bohyní, abychom zahrnuli každičký aspekt Vaší bytosti v naší lásce jako hluboké čištění a uvědomění si pravdy ve Vás. Láska bohyně je tu pro Vaše zažívání a zcela uzemnění ve Vašem bytí, její přítomnost ve Vás dovolí síle a jistotě, která je potřebná v této době, aby ve Vás rozkvetla.
 
Slovo, které věřím, že je důležité v tomto stadiu vzestupu a které potřebuje větší rozjímání je "Identifikace-Ztotožňovanie"
 
S čím se ztotožnit, když vnímám, nebo pozoruji sebe jako bytost na Zemi?
S čím se ztotožnit, když vnímám realitu?
S čím se ztotožnit, když vnímám stvořitele?
 
Toto jsou hlavní otázky, které je třeba se ptát a také přinesou větší porozumění sebe sama jaký jste nyní stejně jako hlubší pochopení Vaší pravdy. Ztotožnit se s něčím znamená rozpoznat, pojmenovat, přiřadit, spojit a soustředit se na to. Také je zde potřeba zeptat se tyto otázky a odpovědět dřív svou myslí a pak srdcem a můžete rozpoznat rozdílné reakce. Je důležité si uvědomit, že s čím se v tom momentě ztotožnit nemusí být pravda Vaší bytosti, ale mohou to být energie, očekávání, pouta, pochopení, které mohou být popsány jako iluze jedině proto, že jsou limitující pro růst a expanzi Vašeho vědomí a brání Vašemu spojení s pravdou Vaší bytosti a Stvořitele. Často se mysl ztotožnit s aspektem zrozeným z iluze, ale srdce dá Pravdivější odpověď zrozenou z lásky a širšího smyslu míru. Pokud najdete v tomto stadiu, že i Vaše srdce zažívá neklid, rozruch a chaos, prosim požádejte Vaši duši o odpověď. I když nejste schopni přijmout jasné odpovědi z otázek jednoduchým dotázaných se sama sebe nahlas a vedením (důvěrou), že odpovědi a čistota se zformuje s božskou načasovanosťou, aby Vám umožnila být si vědomi věcí, se kterými se ztotožnit během dne. Pokud objevíte, že se ztotožnit hlavně s laskavými a blažený energiemi Vaší bytosti, například, pak jednoduché rozpoznání nabudí Vaše sebevědomí a zesílí všechny Vaše zážitky.
 
Největší smysl přinesete tohoto nástroje do popředí dnes a poukázání na slovo "ztotožnenie" je důležité převážně k odstranění nepotřebných přesvědčení, porozumění, zvyků a zavádějících myšlenek. Toto bychom mohli rozeznat jako očista Vaší bytosti, ale slovo "ztotožnenie" dovoluje zesílit Vaše energie a přítomnost Stvořitele ve Vaší bytosti. Lze tyto otázky mohou být nástroji objevování pro Vás.
 
Vím se vnímat jako Stvořitel a vím vnímat svůj vztah ke Stvořiteli? Vím se rozpoznat, ztotožnit, spojit a soustředit na sebe jako Stvořitel av mém vztahu ke Stvořiteli?
 
Jak se vnímám jako Stvořitel a jak se vnímám ve vztahu ke Stvořiteli? Jak se rozpoznám, ztotožnit, spojím a soustředím na sebe jako Stvořitel a ve svém vztahu ke Stvořiteli?
 
Co se tyto otázky snaží dosáhnout při rozlišení je, vidíš, připouštíš nebo chápeš sebe jako Stvořitele inkarnovaní na Zemi a uvědomuješ si své silné, hluboké spojení se Stvořitelem, který je věčný. Přeji si Vás povzbudit k tomu abyste rozpoznali a ztotožnili se s tím stále více a více ve Vaší realitě mazáním myšlenek, přesvědčení a činností, které Vás limitují a říkají, že nedržíte energii Stvořitele nebo nemáte hluboké nepřetržité a věčné propojení. Je důležité si uvědomit a pochopit s čím se propojujete, nač se soustředit, spojujete a rozpoznat kdy hledáte a objevujete uvnitř energii Stvořitele a kdy pozorujete energii těch okolo Vás.
 
Můžete cítit, že nepotřebujete vstupovat do nástroje, který jsem s Vámi sdílela ve větší hloubce protože mým cílem je rozšířit Vaši mysl a povzbudit jiskru inspirace, která je jako poznání ve Vašem bytí. Poznání, které děláte a které se může ztotožnit se Stvořitelem ve Vás a kolem Vás je zkušenost, která se ve Vaší realitě otevírá v tomto okamžiku. Učíte se nebo vzpomínáte si jak se vnímat jako Stvořitel na této Zemi a zároveň rozeznávat Stvořitele v ostatních.
 
Již více nedovolte sami sobě ztotožnit se s Vašimi strachy, ty už Vám více neslouží a neposkytují pohodlí. Nyní je čas být odvážné a statečné bytosti světla, kterými jste, odstraňuje strachy a přijímání zkušenosti, vyjádření a přítomnost lásky ve všech situacích. Prosím zapamatujte si, když řeknu abyste se neztotožňovali se strachem, nemyslím tím ignorovat ho ale dovolit si vidět strach jako energii, která byla Vámi přijata, no není to součást Vaší pravdy na Zemi.
 
Přeji si s Vámi sdílet posilující afirmaci.
 
"Ztotožnit SA se Stvořitelem Ve všech ASPEKTECH MÉHO BYTÍ."
 
To znamená: Já ocenit, spojuji, uznávám a soustředím se na přítomnost Stvořitele ve všech aspektech mého bytí. Také to znamená, že se odevzdávám všem aspektům Stvořitele v mém býti. Toto je extrémně silné poselství, které pošlete sobě, mysli, emoce, srdci, duši, skupinám duší, Stvořitelem a vesmíru, poselství afirmace jako bytosti světla na Zemi a jejich účelu, i když si ještě nejste vědomi svého účelu.
 
Prosím vězte ve svém nitru, že energie Bohyně a Já tu budeme pořád, dovolte nám pozvednout Vás v naší něžné lásce, posílit sílu Vaší lásky ve Vašem bytí. Jednoduše zavolejte nebo povídejte s námi a my budeme při Vás.
 
S něžnou láskou
Bohyně ISIS
 
© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Peter H. (Www.transformace.info). Tuto slovenskou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů is aktivními odkazy.

—————

Zpět