Brána Lva 2013 nám přinesla svobodu. - Apukhe

15.08.2013 20:53
 
Miluji dny, kdy z ničeho nic pocítím vnitřní volání, hlas, potřebu jít psát. Naskočí mi obraz, námět, vnímání informací tak, jak si to přeje duchovní svět. Pustím příjem naplno a tok informací přichází na vlnách světla a lásky. Už jsem i pozapomněl v posledních dnech na mocný proud energií Brány Lva, nakolik se tolik věcí řešilo, že toho nebylo konce kraje.
 
Elina ve své zprávě z 12.7.2013 "Zpráva od bytostí vyšších planetárních systémů k nadcházejícímu období: Přicházející vlna světla a Brána Lva 2013 v době 26.07.-12.08.201" už dopředu napsala, co všechno bude probíhat v těchto dnech. Musím se přiznat a teď to vnímám, že se vše splnilo do puntíku.
 
Čištění, které proběhly během těchto dní a ještě se dokončují, přinesly pro nás svobodu. Byly nastaveny různé zrcadlení v našem bytí, abychom s konečnou platností pochopili potřebu propustit staré vzorce a konečně přijali vzorce nové. Byly to těžké zkoušky. No myslím si, že většina z nás obstála.
 
Příchozí světelné kódy s láskou řvali jako lev na všechny světové strany nikoho nevynechali. Mnozí z vás jste pravděpodobně zažili nejen hezké, ale i nepochopitelné chvíle, kdy vás někdo vyrušil z vašeho konceptu, záměru. I když jste to mysleli s láskou av dobrém. Pravděpodobně to bylo třeba. Vibrace Lva byla tak silná, že ten dotyčný nemohl nezasáhnout pokud bylo třeba. Člověk míní a pan Bůh mění. To se dělo doslovně v posledních víkendových dnech. Nebyla to žádná neúcta, chybějící prostota, pokora, protože vše se dělo v režii vyšších duchovních sil.
 
Zachytili jste duchovní pýchu? Někde to bylo zrcadlení av některých případech holá skutečnost. Vše se čistilo, zrno se dělilo od plevele a bude se to dít v průběhu nadcházejících dní, týdnů. Ten, kdo cítil křivdu, využil možnost to vyriecť, osvobodit se od tíhy na duši. Byli jsme všichni pozorovateli a zároveň i aktéry minulých dní pro dokonalost dní budoucích.
 
Sám jsem vnímal, jak najednou nerezonuje ve mně modlitba "Otče náš" v křesťanském pojetí. Otevíráme, ukotví brány Jednoty v našich srdcích. Tak jsem celým bytím vnímal v sobě modlitbu: Matka naše, která Zemí jsi nám, posvěť se jméno tvé ... ? ... odpusť nám naše hříchy jakož i my odpouštíme všem viníkům, který páchají zlo na Tobě. Uzdrav nás a chraň nás od všeho zlého, neboť tvé je naše tělo i Zemi. Amen
 
Po dokončení tohoto vjemu přicházel ke mně tento vjem: Otče-Matko naše, který jste všude kolem av nás. Posvěcují se vaše jména (v kontextu očistí jména, přijmout je v prvotní čistotě). Buď kolem av nás vaše království v Jednotě. Buď vaše vůle jako v nebi tak jako na Zemi, v nás .... pokračovalo to dál, jen si to už přesně momentálně nepamatuji. Důležité bylo ale spojení Boha a Bohyně - Otce a Matky v Jednotě.
 
Není to jednoduché přijmout nové chápání a zároveň propustit, deaktivovat nejstarší, už zbytečné programy. Přijetím Jednoty do našich srdcí přichází pravá duchovní svoboda, která se postupně projevuje v celém rozsahu našeho bytí. Netřeba se porovnávat s druhými, kde se kdo nacházíme v tomto procesu. Naše srdce to přesně vědí a cítíme to velmi silně. Naslouchejme naše srdce. Není třeba rozumem chápat ani tento článek. Jedině procítění všeho a ve všem dokážeme udělat správné osobní kroky vpřed. Stejně jsem vnímal správnost přijetí posvátné tmy, ne jen světla, aby se Jednota mohla projevit všude a ve všem. Jedině touto formou se osvobodíme úplně.
 
Jak jsem již zmínil v názvu článku, přišla mezi nás Svoboda přes Bránu Lva. Osvobodili jsme se tam, kde jsme se měli, na co jsme byli připraveni. Každý po svém. Bylo a je třeba s láskou přijímat všechny zrcadlení tmy, starých kódů, programů, abychom se od nich natrvalo osvobodili. Vzestup není akce na jeden den, měsíc či rok. Spirálovitě postupujeme stále vyšší, což v našem 3D bytí znamená dostávat se stále hlouběji a hlouběji ke prvotním příčinám našeho pádu do 3D. Právě toto nás postupně osvobozuje od tíhy a připoutanosti k nízkým vibracím světa, lidství. Takovou formou měníme sebe, vzestupem postupně a stejně pomáháme ostatním, aby se měnilo i kolektivní vědomí.
 
Vím, že žijeme v iluzi. Ať už osobní nebo kolektivní. Ale jak se z této iluze osvobodit? Jedině bez strachu as láskou kráčet v před prakticky. Teorie, zákony z před roku 2012 jsou již neplatné. Oni byli potřebné k nulovému bodu. Teď se učíme to předešlé vše proměnit v Jednotu. Vše se mění z minuty na minutu. Vše je v pohybu. Je třeba si dovolit, abychom se i my měnily stejnou rychlostí. Povolte přátelé všechny vnitřní brzdy a naberte tu správnou rychlost. Nemějte strach, že vás druhý nebudou chápat. Všichni jste, jsme tu pro sebe, abychom nejprve sebe osvobodili, dali si svobodu. A ukázali pak i ostatním, pokud o to budou mít zájem, jak jsme toho dosáhli.
 
V září nás čeká nový osvobozující skok vpřed. Připravme se. Dovolme si osvobodit se maximálně jak to jen dokážeme. Pokud něco ztrácíme, tak jen to, co je velmi nutné, aby od nás odešlo. Oddajme se tomuto procesu.
 
A láskou a světlem. Apukhe
 
 
 
Pro https://gaia2010.sk/ 15.8.2013 napsal Ján Bálint Apukhe. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět