Brána Lva 2013

23.07.2013 20:22

Brána Lva 2013

Mnozí se nás ptají co je Brána Lva a proč má takový název. Je to proto, že sluníčko v tomto čase vstupuje do znamení Lva a tyto energie jsou začleněné do Země pod energií Lva, energii Sýria, které jsou silné a hrdé a velmi „královské“. Brána neboli Hvězdná Brána, je období přibližně dvou týdnů, v kterých se otevírá vír a na Zemi je přijatá vlna prudkého světla z Galaktického Středu. Tato „vlna“ obsahuje nové Světelné kody pro vývoj Země pro následující rok/cyklus, jako Planetární Nový Rok.

Hvězdná soustava Síria vždy blízko spolupracovala s Vývojem Země, pomáhala, kde to bylo možné. Síriani pomáhali v zřízení starověké egyptské civilizace, poté, co atlantské „trauma“ zničilo všechny předešlé civilizace. Egyptská civilizace nesla „Hvězdnou Moudrost“ a „Dějiny Stvoření“ Elohim, které byly přeneseny na Zemi Sírianskými Strážci Moudrosti.

V starověkém Egyptě byli Sýriani prostředníky mezi Galaktickou Radou a Centrálním Sluncem a lidmi Země. Každý rok mezi 26. červencem a 12. srpnem je na Zemi směrována nová vlna Galaktického světla z Centrálního Slunce a posílená sluncem ve spojení s Heliakálním východem Síria na severu. Síriani by přijali tuto energii do Pyramidového komplexu v Gize a potom vyslali kody do pozemských mřížek, co umožňuje pokojný a plynulý přenos energií. Poté, co byla Hvězdná brána v Gize zavřená, vysílání na Zemi bylo stále zprostředkované přes Sírius, ale nebyly přijaté současně Zemí a tak byl její vývoj zpomalený a na chvíli dokonce překroucený. Avšak v posledních deseti letech Zem vstupuje do páté „dimeze“ a postupuje do stavu plného člena Galaktické Rady. Nyní jsou přenosy Brány Lva přijímané přímo Zemí a Radou Starších, Radou Strážců Země a šířené prostřednictvím Krystalických Mřížek Země. Tímto způsobem vývoj Nové Země bude následovat „pokyny“ Světelných kodů, které jsou přijímané z Galaktické Rady a Velkého Centrálního Slunce.

Tento proces je pro vaši Zemi celkem nový, a doposud Sírianští Vyslanci Světla, kteří stávali připraveni, aby pomáhali, přenechávají řízení přicházející vlny Radě Země a Rodině Světla. Takže, Milovaná Rodino, to co nyní cítíte je tato přicházející Vlna Světla jak se blíží k Zemi a je začleněná do Vědomí Země.

 

Vlna Světla 26. července až 12. srpna

Milovaná Rodino Světla, tato přicházející vlna Světla účinně „přeuspořádá“ planetární frekvence pro vyšší úrovně vědomí. To znamená samozřejmě, že stará troj-dimenzionální „iluze“ se bude dále rozpadat a řítit. Těm, kteří se stále drží troj-dimenzionálního vědomí se bude zdát, jakoby zmatek propukal všude a začnou být ustrašení, rozhněvaní a zoufalí. Ti, kteří dokáží vidět a cítit Vyšší Vědomí se bude zdát, jakoby přicházel Nový úsvit a že povstává Nový způsob života, což je skutečné!

Co můžete očekávat v této době? Myslíme si, že klíčové slovo bude „intenzita“. Všechno se bude zdát velmi prudké do bodu, že je to až neskutečné. Ve vašich osobních životech, cokoliv stále zůstává z vašeho starého troj-dimenzionálního vědomí, bude muset být odstraněné a nahrazeno něčím ve vyšší vibraci. Toto může být náročné, když máte emocionální připoutání ke starým energiím. Avšak když se jednoduše uvolníte a dovolíte změny, je možné jich dosáhnout s minimálním rozvratem a strádáním. Představa je jednoduše důvěřovat procesu a připustit cokoliv, že se musí stát.

 

Pro ty z vás, kteří jste aktivovali vaše Světelná těla, bude jednoduchá věc začlenit přicházející vlny Světla do vašich Světelných Těl. Zároveň fyzické tělo bude znovu procházet do DNA vylepšení, aby umožnilo fyzické formě sladit se s novými světelnými kody pro další vývoj na Nové Zemi.

Tento příliv Energie může znamenat, že mnozí z vás se budete cítit prudce Tvořiví a budete zaplaveni novými nápady. Pamatujte, nemusíte okamžitě podle ostatních konat, jednoduše přijímejte proud Hojnosti a Světla v Nové vlně. Vyberte si, co se vám zdá nejlepší. Můžete se též cítit fyzicky energetizovaní a cítit touhu změnit vaší stravu a vzorce cvičení, aby jste přenesli tělo do vyšší frekvence. Můžete též narazit na těžkosti ve spaní a pocit že jste pře-energetizovaní a nedočkaví. Nedělejte si starosti, to přejde, když začleníte přicházející světelnou vlnu.

 

Důležité datumy - klíčové okamžiky v tomto procesu

25. - 26.7 – den mimo čas a Nový Rok

8. srpna – vrcholný okamžik přenosu Hvězdné Brány – víru

8. - 12.8. – vyvrcholení brány

19.-23.8. – Lev (slunko), vodnář (měsíc) a začlenění nových slunečně - měsíčních kodů

—————

Zpět