Buďme dobří a stále lepší! Ale jak na to!?

19.03.2013 16:39

 

Vězte, že Svět je spravedlivé místo. Vše, co se děje, má svůj hluboký smysl. Přesto, to, co se děje, ovlivňujete každou vteřinu svým smýšlením, svými skutky a svými slovy.

Zapamatujte si, že na Zemi jste přišli pochopit, zkoušet a vnímat a přišli jste sem z vlastního rozhodnutí a puzení. Nikdo vás do toho netlačil.

O tom, jací jsme, rozhoduje z 50% život a návyky našich rodičů, jsme zvyklí tomu říkat geny. Další procenta tvoří to, jak své rodiče přijímáte a ctíte, to, jak jste vědomí či nevědomí, to, jak jste snaživí, či líní, a to, jak jste pokorní, či pyšní.

Pozorujte život i chování ostatních. Pozorujte energie.

To, jak vidíme druhé, není ani tak o těch druhých, jako spíš o nás samotných.

Radujte se z úspěchů druhých a podporujte je v jejich snažení.

Cti svou vlast a své předky.

Prociťujte několikrát denně vděčnost za cokoli.

Život se neustále mění a přelévá.. stanovisko, které jsi zastával včera, už dnes zřejmě nemusí být pravdivé.

Starejte se o své tělo. Hýčkejte ho, děkujte mu, dávejte mu vše, čehož mu třeba.

Vystavujte své tělo často Slunci.

Važte slova. Mají obrovskou moc, někoho učinit šťastným, stejně jako ho i zabít.

Udržujte krb vašich myšlenek čistý. Myšlenky, které vás napadají, berte skoro jako ty, které jste již vyslovili.

Pokud se rozejdete s partnerem, nebo s přáteli, těšte se na ty nové, a než přijdou, užijte si jít chvíli sami.

Vyvarujte se dlouhodobých uzavřených uskupení lidí.

Pamatujte, že mít strach je přirozené. Jen je třeba být si ho vědom(a) a nenechat se jím ovládat.

Emoce jsou pro vás často jediná spojnice s vaší duší a s vaším svědomím . Nebraňte se jim, projevte svůj smutek i radost.

Učte se neustále nové činnosti, naslouchejte těm, kteří jsou ve svém oboru dobří a něčeho dosáhli.

Snažte se vytvořit si odstup od druhých lidí, všímejte si jejich energií vysílaných ve vztahu k vám. Často je to manipulace, jejich snaha přimět vás k tomu, abyste se chovali, jak si oni přejí. Ještě častěji na vás jen projektují svůj strach a frustraci.

Vycházejte více ze svých vlastních pocitů a zkušeností, než z teorií, teoretických poznatků, toho, co jste byli naučeni, nebo "co přece každý ví".

Buďte obezřetní před tím, co vám říkají extrémní tábory a názory. Těmi jsou vědci na straně jedné, stejně jako některé duchovní proudy a sekty na straně druhé.

Nikdy nic slepě nepřijímejte, ale ani neodmítejte. Nebojte se říct nevím, nemám názor.

Zkuste vždy nejprve nejen přemýšlet, ale i prociťovat, než odpovíte na jakoukoli otázku, nebo podnět. Vemte si svůj čas. Nikdo vás netlačí a některé odpovědi už pak nelze vzít zpět.

Pamatujte, že každý, podobně jako vy, má nejen své světlé, ale i stinné stránky. Pamatujte, že má každý nejen stinné, ale i světlé stránky.

Zajímejte se o to, jaké chyby dělají ostatní. Snažte se jich vyvarovat.

Vězte, že lidé se k vám nechovají neurvale, přehlíživě, či agresivně proto, že by vám chtěli apriori ubližovat, ale proto, že mají sami problém.

Buďte obezřetní před lidmi, kteří moc mluví.

Zajímajte se o život a důvody těch, kteří nemluví skoro vůbec.

Pomáhejte ostatním, ale vždy až poté, co jste o pomoc požádáni.

Pomáhejte lidem v nouzi. V opravdové nouzi.

Nezapomínejte, že život probíhá ve vlnách. Úspěch, radost a zdraví často střídá neúspěch, smutek a nemoc. Minimálně do doby, než se zharmonizujete a pochopíte, proč se vám děje to, co se děje.

Dělejte takovou práci, která vás opravdu baví. Nespadne vám z nebe, musíte se snažit být v ní dobří, nebo lepší, než ostatní.

Ctěte a odměňujte práci ostatních.

Nepomlouvejte a nehodnoťte lidi, o kterých nic nevíte, a se kterými jste se často v životě ani jednou nesetkali.

Nestrkejte lidi do krabiček, neberte jim svobodu kdykoli se rozhodnout jakkoli.

Podporujte ostatní v jejich bohulibém snažení.

Nebuďte lhostejní ke zlu, faleši a ničení.

Milujte pravdu, braňte pravdu, říkejte pravdu.

Před nikým se nepovyšujte, ale ani neponižujte. I váš šéf, stejně jako prezident, stejně jako váš dívčí idol, chodí na velkou a někdy prdí.

Zkuste se snažit chápat své nemoci jako zprávu o tom, proč nejste mocní. Pamatujte, že pilulka je často řešením, které znemožní vaše pochopení.

Věnujte se terapiím, které vám mohou pomoci pochopit.

Učte se od starších a moudřejších lidí, než jste vy sami.

Pokud vás to bude nutit mluvit, zkuste raději naslouchat.

Všichni nemusí o vás vše vědět, udržte si svá tajemství.

Na přímé dotazy vždy odpovídejte přímo.

Hledejte odpovědi na svá PROČ?

Očekávejte raději horší, věřte však v nejlepší.

Nenechte se překvapit tím, co se děje.

Sledujte znamení.

Rozdávejte lásku a úsměv, pokud to jenom je možné.

Pamatujte, že mnoho věcí či smyslů pochopíme ne hned, ale až za čas, někdy za hodně dlouhý.

Některé věci nepochopíme nikdy.

Rozdělte svůj den rovnoměrně mezi práci, vzdělávání/péči o druhé a odpočinek, či cvičení.

Trénujte tělo (cvičte), trénujte mysl (ptejte se PROČ?), trénujte spojení na Vesmír i sebe sama (meditujte).

Dívejte se ostatním zpříma do očí.

Omezte sledování masmédií, často se vás snaží stejně jen zmanipulovat.

Raději, než že to nejde, věřte, že je vše možné.

Zkuste tvořit. Pište, skládejte hudbu, malujte, zasazujte květiny, vařte!

Místo toho, co chcete vy, zkuste raději přijímat to, co k vám přichází.

Nezapomínejte na tanec!

Vychutnejte si chvilky blaženosti.

Milujte se co nejvíc to jde s druhými. Vždy však pouze s láskou a bez postranních úmyslů. Pokud se s někým milujete, propojte s ním tělo, i duši. A nezapomeňte, že s ním sdílíte i veškeré své energie, strachy, radosti i očekávání.

A hlavně: Nezapomínejte na Boha. Vše má svůj systém a řád, svůj smysl. Stejně tak i vy a váš život. Nejste omyl, ale vrcholné Boží dílo. Mějte úctu ke Stvoření, k sobě sama i druhým. Jedou v tom stejně, jako vy. Možná déle, možná ne tak dlouho, ale jsou tu.Dostali stejnou šanci, jako vy. Jak dobře či špatně se jí zhostili, je čistě jejich věc. Jsou odpovědní sami sobě a Bohu. Dřive či později to (sami) zjistí.

 

www.osud.cz

—————

Zpět