Být láskou

03.02.2013 18:14

 


 
 
Ano , jak se zpívá ve známé písni. Ale než tento náš čas nastane je třeba svůj život tady a teď plnohodnotně prožívat, naučit se žít svůj den vědomě v pravých hodnotách, jako by byl tím dnem už posledním. Abychom neměli žádné pocity viny, že jsme něco neudělali nebo nestihli, nebo neměli žádný pocit, že jsme někomu nějak ublížili a to ani sami sobě.
 
Být neustále vědomý pravých hodnot života jako je láska, světlo, dobro, radost z žití, pokora, vděčnost, úcta. Ale nejenom o tom mluvit, ale tohle vše každodenně žít, prožívat a tvořit, protože jedině tvořením a uváděním těchto pravých hodnot do života můžeme udělat velké změny hlavně v sobě a pak i kolem sebe.
 
BÝT LÁSKOU
 
BÝT SVĚTLEM
 
BÝT NADĚJÍ
 
BÝT DOBREM
 
BÝT VÍROU
 
BÝT RADOSTÍ,
 
BÝT ZDRAVÍM
 
BÝT ŠTĚSTÍM
 
BÝT SVOBODOU
 
BÝT SÁM SEBOU
 
 
ANO ODHODIT MASKY ILUZÍ, FALŠÍ O SOBĚ A LIDECH KOLEM SEBE.
 
UMĚT SI DÁT SVOBODU A UMĚT SE VZDÁT NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ, NEBOŤ TAK JAKO DUŠE JE VĚČNÁ A TĚLO POMÍJIVÉ, TAK JEDINÉ CO PONESEME JE DOBRO A LÁSKA A VŠE OSTATNÍ SVĚTSKÉ TU ZŮSTANE.
 
SAMI JSME PŘIŠLI A SAMI JEDNOU ODCHÁZET BUDEME.
 
 
Vše je jak má být, vše je změna, vývoj, posun, každý den je novým, každý den je začátkem a přesto nic nekončí, ani náš život neskončí, bude to jen ZMĚNA, ale půjdeme tam, co si sami připravíme, do takové úrovně energií a vibrací světla které si nyní připravujeme tím, jak a co žijeme.
 
Už teď tvoříme tolik jmenované Království nebeské, tvoříme ho tady a teď a také ho můžeme tady a teď už prožívat je to na naší vlastní volbě.
 
Není to nic složitého, nic nemožného, protože vše je možné pokud v to uvěřím ,vše je možné pokud mám v sobě naději, pak dokáži nemožné i zázraky, je to jen o víře, nadějí , odvaze, odhodlání, radosti z tvoření, radosti z žití. Co stále zasévám to stále sklízím. Nikdo jiný než každý sám za sebe a tohle je třeba mít na paměti.
 
Jeden den mohu být bohatý, druhý den mohu o vše přijít.
 
Jeden den mohu být zdravy a zítra mohu být nemocný nebo odejít.
 
Jeden den mohu mít práci a druhý den mohu být bez práce.
 
Jeden den mohu mít partnera druhý den může odejít. Vše je změna. A tak to může být i opačně.
 
Jeden den mohu být sám a druhý potkat partnera.
 
Jeden den mohu být nemocný a druhý se mohu uzdravit.
 
Jeden den mohu být bez práce a druhý práci dostat.
 
Jeden den mohu mít nic a druhý mohu mít vše.
 
Jde o to, jen vše tak jak je přijímat, vše je v rukou Božích a Bůh ví co je pro naše učení a další vývoj to nejlepší,a to také vždy máme.
 
Takže ať máme vše nebo nic, přijímejme to tak jak to je, neupadejme však do pocitů zoufalství, beznaděje, ale také neupadejme do pocitů velké radosti, prostě přijímejme, děkujme a buďme stále vědomi si Božích zákonů, které stále fungují a přinášejí to, co mít máme.
 
Život je dar je třeba ho plně s poděkováním plnohodnotně prožít. Vše kolem nás je dobré v každém je dobro, láska je v něm Boží podstata.
 
Všichni jsme z jednoho Otce, jedné Matky Boží. Jsme sestry a bratří, Jedna rodina. Jsme Jednota lásky a světla na Planetě Zemi. Jsme tady a teď. A nic nepotřebujeme jen nádech a výdech, vědomé žití dobrých a pravých hodnot . A pak můžeme už teď žít to, kam jednou půjdeme. Už teď můžeme žít život ve světle, lásce , dobru, svobodě, kráse a klidu a míru vlastního Božského středu.
 
Nečekejme tedy " až jednou půjdeme tam" ALE ŽIJME TO UŽ NYNÍ!
 
 
BUĎME TVOŘIVÝMI, LÁSKYPLNÝMI ,RADOSTNÝMI LIDSKÝMI DUCHY A DO NAŠEHO ŽIVOTA ZAVÍTÁ KLID, ŠTĚSTÍ ,RADOST, ZDRAVÍ, DOBRO A KRÁSA ŽITÍ! Budeme CELISTVÍ!
 
 
 
S láskou v lásce pro lásku Ivana Batová
 
www.duhovenebe.blog

 

—————

Zpět