Být Sám Sebou

13.05.2014 16:10
Když jsem se skutečně začal mít rád , přišel jsem na to , že emocionální bolest a utrpení jsou pro mě jen varováním, abych nežil proti své pravdě . Dnes vím, že se to nazývá být autentické .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , uvědomil jsem si , jak moc někoho zahanbuje , když mu vnucuji svá přání , ačkoli jsem věděl, že ještě nedozrál čas ani ten člověk nebyl připraven, i když jsem tím člověkem byl já sám , dnes vím , že se to nazývá sebeúcty .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , přestal jsem toužit po jiném životě a byl jsem schopen vidět , že všechno kolem mě je výzvou k další růst. Dnes vím, že se to nazývá ZRALOST .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , pochopil jsem , že jsem vždy a při každé příležitosti v pravém čase na pravém místě , a vše, co se odehrává kolem mě , je správné. Od té doby jsem mohl být klidný . Dnes vím, že se to nazývá sebeúcty .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , přestal jsem se obírat o svůj volný čas a přestal jsem vymýšlet velkolepé projekty do budoucna. Dnes dělám jen to, co mi přináší zábavu a radost, to , co mám rád a co těší mé srdce , mým vlastním způsobem i tempem . Dnes vím, že se to nazývá UPŘÍMNOST .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , osvobodil jsem se od všeho , co pro mě nebylo zdravé. Od jídla , lidí , věcí, situací a od všeho, co mě ustavičně táhlo dolů , pryč od sebe samého . Na začátku jsem to nazýval " zdravým egoismem " . Ale dnes vím, že je to sebeláska .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , přestal jsem chtít mít stále pravdu . Pak jsem se méně mýlil . Dnes vím, že se to nazývá JEDNODUŠE - BÝT
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , zdráhal jsem se žít nadále v minulosti a starat se o svou budoucnost . Nyní žiji více v tomto okamžiku, ve kterém se odehrává VŠE . Tak teď žiji každý den a nazývám to DOKONALOST .
 
Když jsem se skutečně začal mít rád , přišel jsem na to, že mě moje myšlení může přivést do nemoci a do chudoby. Když jsem se však dožadoval své síly srdce , můj rozum dostal důležitého partnera . Toto spojení nazývám MOUDROST SRDCE .
 
Nemusíme se více bát rozporů , konfliktů a problémů se sebou samými as ostatními, protože i hvězdy někdy na sebe narazí , a tehdy vznikají nové světy . Dnes vím, že TO JE ŽIVOT .

—————

Zpět