Být v míru a pokoji Jennifer Hoffman/AA Uriel

05.02.2014 17:42

Jak poznáte  mír a pokoj v duši? Tím, že pochopíte rozdíl mezi  tím, zda jste,,v klidu“ nebo ,,v míru a pokoji“.

Být v klidu znamená, že jste nehybní a ztišení, bez pohybu či myšlenek. To však protiřečí vaší lidské přirozenosti, což znamená, že takové ,,nicnedělání“ vyžaduje určité úsilí. Přirozeností mysli je přemýšlet a pohyb je přirozeností těla, a ačkoliv můžete jejich pohyb zastavit, vyžaduje takový ,,klid“ (jenž je hmotnou interpretací energie ,,míru“) vynaložení úsilí. Jedná se o fyzickou interakci s energií, je to spíše něco nuceného, nikoliv proudění. Existuje vyšší aspekt míru, jenž zahrnuje vplynutí do energie míru, a to je právě to ,,v míru a  pokoji“.

,,V míru a pokoji“ jste, jestliže se spojujete se životem ze svého středu, jímž je onen světlem naplněný Zdroj ve středu vaší bytosti. Vzhledem k tomu, že jste světelnou bytostí ve fyzickém těle, a přirozeností světla je být  energií míru (mohli byste tomu říkat ,,pokojný“ či ,,mírumilovný“), jde to proti přirozenosti vašeho ducha, pokud máte být  v klidu, bez pohybu, neboť energie a světlo jsou v pohybu neustále. Být v ,,míru a pokoji“ znamená přijmout energii míru a vědět, že je vše dle Božího řádu, vše je v pořádku, a že cokoliv, co není s v souladu s proudem světla a míru, lze uvést  nazpátek do stavu míru,  pokud zůstanete ve spojení se svým středem, se svým centrem míru a jste ,,v míru a pokoji“.

Jste ,,v klidu“ neboli v onom fyzickém prostoru  míru, když se soustředíte na ,,bytí“ namísto na ,,konání“. Je  pro vás těžké zastavit klevetění mysli,  ruch, zmatek a hluk, jimiž jste obklopeni?

Pokud ano, nalezněte své centrum ,,míru a pokoje“, představte si je jako jiskru zářivého světla ve svém nitru. Může být maličká nebo velká, jakkoliv se rozhodnete si ji představit. Až obrátíte svou pozornost  do svého nitra, k tomuto světlu, nechte je rozpínat směrem ven, dokud nenaplní váš energetický prostor, dokud neobklopí vaše tělo  do takové vzdálenosti, kam až toto světlo chcete rozšířit. Jakmile se obklopíte tímto světlem, jste v míru a pokoji.

Takto se můžete kdykoliv spojit  s oním poklidem a tichostí  v sobě,  jestliže uznáte, že být ,,v míru a pokoji“ znamená obklopit se energií míru a být v jeho proudu. I uprostřed chaosu, jste-li v míru a pokoji, vám to umožní nalézt cestu ke ztišení a klidu a dosáhnout jasného myšlení, přestože čelíte zmatku.  A bez ohledu na to, jak rušivá může být energie okolo vás, jste schopni vytvořit si poklid uprostřed chaosu, pokud se stanete pouhým pozorovatelem ze své pokojné pozice.

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web https://enlighteninglife.com.  Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 30. 01. 14

 

—————

Zpět