BÝT ZMĚNOU

03.07.2013 20:42

 

Věz, že všechny změny, k nimž dochází, směřují k tomu opravdu nejlepšímu a pro dobro celku, ať, jsou to změny osobní, změny v zemi nebo ve světě.
Prostě přijmi, že tyto změny musí přijít, a jdi s nimi.
Změna je klíč, který ti otevře všechny dveře - změna srdce a mysli. Máš-li svou jistotu ve Mně, nebudeš se bát změn, jakkoliv drastické se ti mohou zdát. Prostě věz, že všechny změny, k nimž dochází, směřují k tomu opravdu nejlepšímu a pro dobro celku, ať jsou to změny osobní, změny v zemi nebo ve světě. Prostě přijmi, že tyto změny musí přijít, a jdi s nimi. Jdi kupředu a vzhůru a snaž se porozumět, když ti říkám, že to nejlepší teprve nastane. Shledáš, že nové je mnohem nádhernější než staré, jestliže do něj rychle vplyneš bez dalšího odporu. Proč by sis měl dělat život svým odporem obtížnější? Nic nemůže zastavit Mou ruku. Míč se začal kutálet; nový den je zde a ty jsi jeho součástí, jenom jej musíš přijmout a následovat; jinak zůstaneš pozadu.

Eileen Caddy
BÝT ZMĚNOU
Vše je jak má být.
Každý je svůj, je originál, je sám za sebe zodpovědný.
Vše co žijeme, je podle plánu pro nás, abychom se učili, poznávali.
A pokud dojdeme k bodu pochopení, že je čas u sebe něco změnit, protože cítím, že nejsem šťastným a spokojeným duchem, nastává čas změny!
Nemůžeme nikoho a nic změnit.
Jen sebe!
Skrze naši změnu může nastat změna kolem nás.
Každý má svou cestu, svůj čas změny. Nic nelze uspěchat!
Vše je připraveno v pravý čas! Vše je potřeba, aby správně zapadalo, abychom se nemuseli vracet, ale šli stále dopředu ke svému cíli určení, vzhůru po cestě ducha.
Pokud cítíme udělat změnu ve svém životě, dělejme změnu s láskou.
Buďme tou změnou tady a teď za sebe!
My sami jsme cesta, jen skrze nás se uskuteční změny kolem nás.
Je však potřeba udělat změnu s láskou v lásce pro lásku.
A pak mnohé kolem nás se změní, protože změna přináší změnu!
 
 
Vše je v rukou Božích VŠE JE VEDENO NEJVYŠŠÍ MOUDROSTÍ,
vše je pro nás připraveno tak, abychom se naučili žít pravé hodnoty, žít podle pocitů a hlasu duše, pokud takto žijeme je náš život plný zázraků a pak je náš život ZÁZRAK SÁM!
sami sebe se opravdově zeptejte
JSEM ŠTASTNÁ, JSEM NAPLNĚNÁ?
CO MI SCHÁZÍ, CO MI BRÁNÍ?
A V PRAVDĚ PŘIJMĚTE ODPOVĚĎ ,
NEBRAŇTE SE!
KDYKOLIV MŮŽETE UDĚLAT ZMĚNU POKUD TO CÍTÍTE UDĚLJTE JI HNED AŤ VÁM ČAS NEUTÍKÁ A NEJSTE STEJNĚ ZNOVU POSTAVENI PŘED STEJNÁ ROZHODNUTÍ.
Vy sami buďte změnou, změnou k dobrému, změnou ke klidnému, šťastnému životu pro Vás.
Protože tohle je Váš život, je to Vaše cesta, a jen Vy sami jej žijete a sami budete sklízet co svým životem zaséváte.
Je to jen o Vás a pro Vás! Vy jste těmi, kteří jsou tady teď a za sebe, pokud vy jste šťastní, spokojení, pak to vše je také kolem Vás,
pokud však trpíte, jste unavení, znechucen, nešťastní, pak nastal čas najít sám sebe, najít klid v sobě, zaposlouchat se do vlastního nitra, zaposlouchat se do své duše a najít ZMĚNU, A BÝT TOU ZMĚNOU K LEPŠÍMU.
Je čas léta, čas odpočinku, čas krásy přírody, vody, slunce!
 
přeji Vám všem v tomto čase letního času krásné chvíle naslouchání své duše,
naslouchání Matky přírody,
přeji Vám blahodárné sluneční paprsky, osvěžení vodou, přeji Vám odpočinek těla,
mysli i duše,
přeji Vám nádherný čas léta přeji Vám nádherný a požehnaný čas ZMĚN!
v lásce, úctě a Pravdě Ivana Batová
 
 
Buď ochoten jít beze strachu kupředu a prozkoumávat zdánlivě nové cesty, nové představy a nové myšlenky. Buď ochoten bořit staré překážky a objevovat světlo pravdy. Říkám "zdánlivě nové", protože nic není zcela nové. Jde pouze o pohyb v cyklu, o znovunalézání jednoty se Mnou; musíš se znovu naučit kráčet a hovořit se Mnou, jako tomu bylo na počátku musíš se znovuzrodit v Duchu a v pravdě. Vnímej svůj růst a rozvoj. Uvědomuj si, jak staré od tebe odpadá, a přijímej nové s radostí a díkůvzdáním. Jak slavné je ono nové, jak zázračné jsou Mé cesty! Buď si záměrně vědom Mne a Mé božské přítomnosti a raduj se, protože Mé království přichází. Dovol, abych tě zahrnul svým mírem a láskou. Pozvedni své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a bud'v dokonalém míru, když procházíš tímto dnem. Konej Mou vůli, kráčej po Mých cestách a oslavuj Mě.
 
Hledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. Kde je láska, tam není kritika, souzení ani odsuzování, protože ty víš a chápeš, že ve Mně a v Mé lásce ...je vše jedním. Uvidíš rodinu lidstva a poznáš, že všichni jsou stvořeni k Mému obrazu. Přejdi z vnějšku k samému jádru věci, kde není žádných přehrad a všichni jsou, spojeni v dokonalé jednotě. Nalezneš jen to opravdu nejlepší v každém a ve všem. Jsi-li v dokonalém vnitřním míru, neztrácíš čas tím, že se pokoušíš změnit ostatní. Prostě se učíš být a v bytí vytváříš pocit jednoty s veškerým životem, a klid a láska vládnou nade vším.
 
Dnešní den ti poskytne bezpočet příležitostí k rozpětí a růstu. Přijmi každého se srdcem plným lásky a vděčnosti a pociťuj, jak se rozvíjí tvé vědomí a moudrost. Žij plně a bohatě, bez hranic a omezení.
Věnuj se dnes Mně, Mé službě a službě lidstvu. Služba je zázračný léčitel, protože když při ní zapomeneš na sebe, zjistíš, že rosteš a zázračným způsobem se rozvíjíš. Dosáhneš velkých výšek a prozkoumáš velké hlubiny a tvá láska a porozumění životu začnou pro tebe mnoho znamenat. Dnešní den ti poskytne bezpočet příležitostí k rozpětí a růstu. Přijmi každého se srdcem plným lásky a vděčnosti a pociťuj, jak se rozvíjí tvé vědomí a moudrost. Žij plně a bohatě, bez hranic a omezení. Očekávej jen to nejlepší ve vše m a v každém a sleduj, jak se to naplňuje. Měj své srdce otevřené bližním. V každém hledej jen to nejvyšší dobro a pracuj na vyšší úrovni vědomí. Dodávej druhým odvahu všemi možnými způsoby, protože každá duše potřebuje povzbuzení. Zjistíš, že budeš-li pomáhat jiným, pomůžeš zároveň i svému růstu.
 
EIELEEN CADDY
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 

—————

Zpět