ČAS a energie života

19.04.2014 19:05

MIROSLAVA SOUKUPOVÁ

Mnozí poutníci duchovních cest vnímají „čas“ z více rozmanitých   perspektiv, než je běžný lidský pojem času. Čím více pronikáme do duchovních tajů života, tím více se nám otevírá jakýsi hlubší rozměr času, kde zakoušíme jeho nelineární podstatu, jeho jedinečnou Přítomnost, a to podle toho, v jaké rovině se naše vědomí právě ocitá.

Neznamená to však, že pouze svým vědomím „vzlétneme“, my vnímáme více „přítomných okamžiků“  v nelineární sféře současně. Zažíváme, jak se různá pole našeho vlastního nižšího i vyššího vědomí v různých časech i dimenzí propojí do „Jediného Přítomného Okamžiku“ .

Hlavní chyba nás, oněch „létavců“, spočívá v zapomnění dokonalého uzemnění – být plně bdělý uprostřed průsečníku těchto různých rovin vědomí. A právě zde – v tomto „Přítomném okamžiku“, zahrnujícím nejen minulost, přítomnost i budoucnost, ale též jakýsi součet části našeho vyššího i nižšího vědomí, ano, zde se má odehrát či odehrává právě to nejvíce podstatné, protože jinak bychom zde nebyli, že? Zamysleli jste se někdy nad tím, k čemu jsou nám energetická vlákna k vyšším sférám – tzv. duchovní křídla k létání, když žijeme jako pozemská stvoření? K čemu slouží schopnost svým rozšířeným vědomím „zalétnout“ si do vyšších rovin bytí, když žijeme  i nadále jako lidé?

Pokusme se otázku dokonalého stavu uzemnění vysvětlit v následujících řádcích, věříme, že vám to pomůže vyřešit toto věčné dilema provázející duchovní cestu. Nejedná se vlastně o plné ztotožnění se s problémy hmotných záležitostí, nejedná se o zahlcení emočními dramaty našeho okolí, a též se nejedná o uznání nastavených programů Matrixu. Jedná se spíše o to, být si plně vědom své Přítomnosti zde na Zemi a nechat  do svého zdejšího osobního já, do svého života a světa proudit části svého vědomí  ze všech úrovní vyšších dimenzí.  Jedná se vlastně o vyrovnání a spojení všech částí svého bytí v dimenzích vyšších i nižších a to do jediného bodu v čase a prostoru – a tím obsáhneme onu  celistvou „Přítomnost Já Jsem“.

Co tato zkušenost konkrétně přináší pro náš běžný život v lidské zkušenosti? Znamená to zejména blaženou zkušenost nebýt plně polapen zdánlivým stresem lidského času. Neměli bychom být v letargii či naopak shonu, ale být činní – to znamená být těmi, kdo působí v tomto vymezeném prostoru našeho pobytu zde na Zemi. Budeme-li takto činní, energie našeho výše dimenzionálního spektra bude proudit do všech našich aktivit a již nás nezasáhne zdánlivá iluze stresu a shonu společenského Matrixu  působícího tak intenzivně zde na Zemi.

 Většina osob je zasažena programem stresu a „nestíhání“,  jen z toho důvodu, aby žila ve věčné úzkosti, aby byla zahlcena myšlenkově i emočně vším, co je nutné vykonat a zařídit... To vše jen proto, abychom zapomněli BÝT a PŮSOBIT –a nechali se ovládat tímto umělým nastavením „anti-světla“. Neboť pouze tehdy, jsme-li plně přítomni a soustředěni celistvým rozšířeným vědomím zahrnujícím osobní já i ty výše-dimenzionální části našeho vědomí z vyšších sfér v onom průsečníku času minulého i budoucího,  pouze tehdy může vysokofrekvenční světlo naší vnitřní životní jiskry, oné individualizované esence Nejvyššího Zdroje - Přítomnosti „Já Jsem“ - proudit do našeho světa zde na Zemi a tím uzdravovat všechny části našeho vědomí i v jiných dimenzích, paralelních rovinách, a příznivě – a paralelně -  očišťovat časovou příčku minulosti i budoucnosti.

Jakou má cenu čas našeho života zde na Zemi? Jakou má cenu jeden den na pozemské rovině? Jakou má cenu jedna hodina našeho dne? Převelikou. Neboť i ve zdánlivé kratičké minutě se zde může odehrát veliké drama i vítězství, dojde-li u nás k propojení našich vlastních vědomí. I jediná minuta má velikou moc, jsme-li plně Přítomni, v duchovním slova smyslu.  Pak dochází ke změnám, o nichž naše lidské já nemá tušení – a to ani v těch nejfantastičtějších rozměrech a akrobaciích mysli. A když se takto podíváme na čas, který trávíme v tzv. každodenní „rutině“, tj. péčí o fyzické tělo a fyzický příbytek, vyděláváním peněz a zařizováním pozemských záležitostí hmotných, mezilidských, „vzdělávacích“, atd. zjistíme, že velmi málo času jsme skutečně SAMI SEBOU a SAMI UVNITŘ SEBE.  Velmi často naši pozornost a energii vyžaduje cosi vnějšího – ať již z karmického či čistě hmotného hlediska. Je to tak špatně pro náš duchovní růst? Ano i ne – opět záleží na našem úhlu pohledu, na našem přístupu a především a to nejvíce,  na našem stavu vědomí a jeho úrovni.

V ideální podobě, a tak již vlastně obrazně řečeno ve stavu „osvíceném“, je vědomí plně rozšířené a prozářené svým niterným světlem, jež je spojené se oceánem světla Nejvyššího Zdroje, a přitom je schopné vykonávat každodenní hmotné zkušenosti v plném prožitku, přičemž  tyto vlastně slouží  k ještě většímu zážitku a poznání, tedy k ještě většímu osvícení. Je to vlastně procitnutí ke skutečnosti  a poznání, že jsme duchovní bytosti, jež zakouší hmotnou zkušenost. Nikoliv obráceně.

Bylo by tedy nemoudré a též by to znamenalo mrhání pozemské inkarnace, pokud bychom odmítali prožitek i z hmotné zkušenosti – chce to jen, abychom se v tomto prožitku nezapomněli a neztratili.  

Ale kolik času trávíme děláním toho, co je opravdu naším správným záměrem? A co je oním „naším opravdovým konáním“? Je to žití každodenních pozemských situací v celistvosti naší Přítomnosti. To především. A v čase, jenž je nám umožněn, či který si dokážeme vymezit, máme projevovat svůj dar, jenž máme každý jedinečný – ať je to cokoliv: od  láskyplného pečení koláčů po  úžasné světelné malby obrazů či světelnou pomoc těm , kteří o ní projeví zájem. Budeme-li takto žít náš život, nebudeme se v něm cítit uvězněni, ale budeme se z něj těšit, či si jej vážit. Prožíváme-li  právě zkušenost méně příjemnou či až bolestnou, tak vězme, že právě díky ní se  máme možnost nejrychleji učit a nalézt ještě více sebe sama. 

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 18. 4. 14

—————

Zpět