Čekání beze slov

21.08.2012 10:26

 

Z vaší bytosti musí vycházet to opravdové. Nejprve se musíte změnit, projít transformací, až tehdy budou vaše činy dobré a správné.
Někdo se zeptal svatého Augustýna: "Co bychom měli dělat. Víte, nejsem nějak zvlášť vzdělaný, dejte mi stručnou radu, v co nejméně slovech."
"V tom případě vám mohu říci jediné MILUJTE!
Pak ať už uděláte cokoliv, bude to správné", odvětil Augustýn.
Milujete-li, vše je samozřejmě správné, pokud nemilujete, vše bude nakonec stejně špatně. Láska znamená být bez ega.
Láska znamená být soustředěn.
Láska znamená spočívat v blaženosti, znamená to být vděčný.
Takový je smysl lásky: Žít svým bytím, ne svými činy, protože činy se odehrávají na povrchu, zatímco bytí spočívá v hloubce, nechť vše vyplouvá z vaší bytosti, nesnažte se ovládat a potlačovat své činy, raději transformujte své bytí.
Není nejdůležitější co děláte, to pravé nejdůležitější je, jací ve skutečnosti jste.
Každý zná cestu do kostela, ale tady Bůh nebydlí a nikdy nebydlel. Nevíte o něm nic, nemá smysl tedy po něm pátrat. On může hledat, protože vás zná - toto je jedno z Ježíšových učení "Člověk nemůže dosáhnout božství, ale božství může dosáhnout člověka.
Udělá to ve chvíli, kdy budete připraveni, není to tedy otázka hledání, ale čekání a připravenosti. A prvním krokem je dosáhnout osobitosti, individuality, sejít ze stezky. Nejdříve se musíte bouřit, a pak najít své ego. Nejdříve musíte opustit tupý dav - význam slova pobloudit je totiž opustit vyhraněný, uniformovaný, limitovaný vzorek společnosti, protože za jeho hranicemi leží pustina, divočina, v niž žije Bůh."
Buďte silní, prosazujte svou osobnost, stůjte si za svým.
Nestaňte se obětí davu.
Začněte přemýšlet, začněte být sami sebou. A sledujte svou osamělou stezku.
Pamatujte si, že není třeba Boha hledat, přijde sám.
Jen musíte za to stát, pak vás najde. Vyšlape si k vám cestičku. Kdykoli, kdekoli ve světě vykrystalizuje něčí osobnost, napře se veškerá božská energie tímto směrem. Může vás navštívit v podobě osvíceného muže, mistra, nebo guru - je milión různých způsobů. Není důležité jak se to stane - to obstará Bůh, není to vaše starost. Vy dosáhněte svého ega, buďte připraveni, staňte se jedinečným a pak je vám přístupná univerzalita.
Nedosáhnete-li vnitřní jednoty, budete se trmácet od jednoho utrpení k druhému, od ženy k ženě, od muže k muži, od jednoho strastiplného života k druhému.
Změna vám může dát naději - marnou naději, je to bezvýchodný a zoufalý stav.
Když je ale kruh uzavřen, dosahujete znovu jednoty a dětské nevinnosti - vyšší než dětské, jste nevinní tak, jak dítě nikdy nemůže být - stali jste se mudrci!
"Buďte jako děti" Ježíš
Meditujte nad Ježíšovými slovy a zkuste praktikovat co jsem vám poradil já.
Začnete-li pracovat na vnitřním kruhu, neustále mne spravujte o tom co se děje, protože setkají-li se dvě energie nesprávným způsobem, propadnete šílenství.
Na cestě k moudrosti číhá nebezpečí, upadnete-li bude to pád až na nejhlubší dno, pád do duševní choroby.
Dosáhnete-li cíle, je to nejvyšší možný vrchol a nejvyšší moudrost. Je tomu vždycky tak.
Cesta k výšinám vyžaduje odvahu, neboť pád je o to krutější, oč dál jste se dostali. Pamatujte si tedy, že kromě jiného je třeba, aby vaše úsilí bylo vyvážené a vyrovnané.
 
 
Osho- Hořčičné semínko
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

—————

Zpět