Celestinské proroctví - opětovné připomenutí vhledů

05.06.2013 18:09

 

 
 
1. Uvědomujeme si, že žijeme v tajném světě plném "náhod" a osudových setkání.

2. Až si to uvědomí více lidí, vznikne zcela nový náhled na svět. Vesmír pro nás bude posvátným a plným energií.

3. Zjistíme, že veškerá hmota vychází z božské energie, kterou začínáme vidět a chápat.

4. Takto poznáváme, že lidé žijí v nejistotě a mimo posvátný zdroj. Energii čerpají ovládáním jiných. Tento boj je původem všech lidských sporů.

5. Jediné řešení je pěstovat osobní napojení na Boží podstatu, a to mystickou přeměnou, jež nás naplní energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy a pozvedne nás k vyššímu vědomí.

6. Osvobodíme se od modelu nadvlády a objevíme zvláštní pravdu, sdílené poslání, kterým lidstvu pomůžeme ve vývoji k vyšší skutečnosti.

7. Tak objevíme vnitřní intuici, která nám ukáže cestu. Vyložíme-li si ji správně potká nás sled "náhod", díky kterým dokážeme poslání naplnit.

8. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, vybudujeme novou kulturu, v níž naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů.

9. Takto od velkého třesku prožíváme cestu evoluce s jediným cílem : s každým pokolením vstřebávat více a více energie, dokud nevstoupíme do nebe.
 
 

—————

Zpět