Celestýnské Bílé bytosti, Bohyně Isis a Bytosti Venuše - Změna světla k probuzení osvícení

16.04.2016 19:48

Přijala Natalie Glasson 26.2. 2016

Celestýnské Bílé bytosti: "Shromažďujeme se na nebeských rovinách v Ášramu míru, abychom prodiskutovali a spoluvytvořili změnu energie, která by pomohla lidstvu v jeho návratu a rychleji navýšila jeho vědomí. Mnozí na Zemi volají ke Stvořiteli, aby je podpořil a uspíšil jejich osvícení, což je vlastně změna světla či přesněji vědomí. Umožňujeme, aby naše shromáždění mnozí viděli a byli jeho svědky, aby bylo umožněno další přijímání a vtělování našich odpovědí a kroků těmi, kdo původně žádali o urychlené osvícení. My, Celestýnské Bílé bytosti, hluboce ctíme ty, kdo jsou přítomni: Bohyni Isis, která reprezentuje světelné tělo a Vědomí bohyně a Bytosti Venuše, které jsou srdečně vítány. Představujeme tři světelná těla a vědomí, která vyjadřují pravdu a božskou moc Stvořitele. Děkujeme těm, kteří se k nám na Zemi ve svých světelných tělech či ve svém vědomí přidávají jako pozorovatelé našich kroků."

 

Bohyně Isis: "V tomto okamžiku jsem přítomna celým vědomím bohyně, které vyzařuje z mého bytí, jsem více než má duše, jsem v tomto momentě božským vědomím všeho. Naším úkolem, kterého jsem si vědoma a který nám byl dán Stvořitelem, je vyvolat změnu světla. Pro mě to symbolizuje dvě cesty tvoření, které vyúsťují v jednu a podporují sjednocení těch, kdo si přejí přijmout Stvořitele. Mně připadá, že žádost lidstva je odpovědí na Stvořitelův podnět, neboť Stvořitel existuje ve všem. Změna světla má pozvednout komunikaci, která nepřetržitě probíhá mezi aspekty Stvořitele na Zemi (lidstvem) a Stvořitelem. Jak víme,komunikace se Stvořitelem je prožitek celého těla, nepřetržitě s ním komunikuje každý aspekt bytí každého člověka, dává a přijímá. Nyní je úkolem otevřít sítě v mnohých na Zemi, skrze které Stvořitel proudí, takže je možné pochopit vyšší vědomí, uvědomění a vědění. Dalším smyslem změny světla je uvědomit si, že toto způsobí přepnutí či výměnu světla/vědomí a umožní to, aby staré vědomí odpadlo či bylo odpojeno a bylo přijato nové vědomí. Toto je naše chápání jakožto Vědomí bohyně.

Celestýnské Bílé bytosti: "My to také tak chápeme a rádi bychom to na Zemi podpořili skrze jednotu našich tří projevů Stvořitele. Dali jsme dohromady naše energie, abychom spoluvytvořily vědomí a zdroj světla a předali ho lidstvu, zejména jako odpověď těm, kteří hledají podporu v napojování se na vyšší vědomí a osvícení. My, Celstýnské Bílé bytosti, si přejeme předat energii svobody a rozšíření z jádra našeho zdroje a z propojení se Stvořitelem.Vyzýváme vás, abyste i vy poskytli své energie."

 

Bohyně Isis: "Vědomí bohyně by se rádo podílelo a přidalo k této společné tvorbě kvality z našeho zdroje - vyjádření Stvořitelovy rovnováhy, vyváženosti a rovnosti obsažené ve vibraci míru, jakožto nejvyššího vyjádření těchto kvalit přítomných ve vědomí bohyně."

Celstýnské Bílé bytosti: "Děkujeme."

Bytosti Venuše: "Je nám ctí být zde, být k službám při společné tvorbě, která hlouběji probudí lidstvo. Pozornost naší planety je v současné době zaměřena na projevení se; otevřeně a svobodně projevujeme lidstvu a Matce Zemi naše vědomí, lásku a moudrost, aniž bychom očekávali cokoli na oplátku. Je to nyní naše role a účel. Z podstaty naší energie bychom rádi sdíleli projev naší lásky a míru. I když se tento projev zdá být jednoduchý, má mnoho aspektů a četných úrovní vědomí lásky a míru, vhledů a aktivací pro jednotlivce na Zemi, aby je sami prozkoumali, napojili se na své vnitřní osvícení a vědění. Jsme přítomni, abychom s vámi láskyplně spolutvořili."

Celestýnské Bílé bytosti: "Započněmě naše světelné tvoření. Do našeho Ášramu míru zveme Stvořitele, aby byl plně přítomen při formování zdroje světla ve tvaru pyramidy. Žádáme, aby ve Stvořitelově světle a pyramidálním tvaru, který se utváří, byly přítomny všechny úrovně Stvořitelova vesmíru ve své nejvyšší a nejrychlejší frekvenci - úroveň planetární, solární, galaktická, univerzální/vesmírná, multi-univerzální a kosmická. Toto umožňuje těm, kdo se propojí s tím, co tvoříme, aby se napojili na nejvyšší vhodnou frekvenci vědomí, která pomůže urychlit probuzení k osvícení. Vyzýváme také nebeské bytosti, jako nebeské Delfíny, Lvy, Ptáky a Slony, kteří reprezentují specifické vědomí Stvořitele, aby ukotvili svou energii v tom, co tvoříme. Prosíme, působte jako zdroj aktivace původního zdroje ve všech, kteří se napojují na naši tvorbu a na změnu světla."

Bohyně Isis: "Do naší světelné tvorby přidáváme my, Vědomí bohyně, rovnováhu, vyváženost a rovnost obsaženou ve vibraci míru, která bude zřetelná v celém stvoření vyzařujícím z pyramidy a pulzující celým jádrem."

Bytosti Venuše: "V jádru pyramidy vytváříme světlo ve tvaru hvězdy a vkládáme vědomí naší mnohostranné lásky a míru."

Celestýnské Bílé bytosti: "A tím je naše společná tvorba hotova. Nyní se obracíme na ty, kdo jsou tu s námi a pozorují nás z roviny Země. To, co jsme vytvořili, je odpovědí na vaši žádost o urychlení osvícení. Prosíme, užívejte to tak, jak jste vedeni.

Možná budete chtít cestovat v meditaci a být s námi v Ášramu míru na nebeské úrovni, skrze svůj záměr si dovolit přebývat prostřednictvím své čakry třetího oka v centru pyramidy s hvězdou Venuše, spočinout zde a být součástí. Nebeští Delfíni, Lvi, Ptáci a Sloni jemně prostoupí vaše bytí jako duchové světla a očistí vaše bytí a zaktivují vaše rozpomenutí se na původní zdroj osvícení a vědění. Prosíme, umožněte, aby se to stalo, prohloubeným dechem. Můžete pocítit i nával Stvořitelovy energie představované pyramidou, ve které přebýváte, jak tato energie prosakuje do vašeho bytí a můžete cítit i přítomnost našich energií, Celestýnských Bílých bytostí, Bohyně Isis, a Vědomí bohyně a Bytostí Venuše, které vás podporují. Prosíme, dýchejte zhluboka a zaměřujte se na vstřebávání světla a vědomí až k vrcholu a jemnému výbuchu rozpomenutí se ve vašem bytí. Možná si tohoto výbuchu nastanuvšího ve vašem bytí budete vědomi, možná ne, možná ho zažijete jako příval energie, světla, žáru či chladu.

Závěrečný krok při tomto procesu spolutvoření bude použití klíče, který odemkne a zaktivuje vaši vzpomínku na Stvořitele ve vás. Klíč, který vám předáváme, je afirmace,která zažehne vaše vědomé rozpomenutí se na rozhovor se Stvořitelem a také očistu starého vědomí a poté se objeví vyšší vědomí. Opakujte si se soustředěnou pozorností v čakře třetího oka, kde dlí Hvězda Venuše:

"Se všemi aspekty Stvořitele spoluvytvářím nyní vědomí nejvyššího osvícení ve svém bytí."

Opakování této afirmace po několik minut nebo jak budete sami cítit, vás posune do otevřeného stavu, kdy se napojíte na osvícené vědomí v sobě a zároveň budete vstřebávat vědomí, které vám předáváme my. Toto je změna světla, my přijímáme vaše nepotřebné vědomí či nižší vědomí a proměňujeme ho ve světlo, zatímco vy absorbujete vyšší vědomí, které vyvolává další probouzení ve vašem bytí. Vaše komunikace se Stvořitelem, která probíhá ve všech aspektech vašeho bytí, je zesílena a tak jste schopni rozpoznat a přijímat nové vědomí Stvořitele z nitra svého bytí.

Ve chvílích, kdy dokončíte afirmace, zůstaňte v klidu a míru a pozorujte jakékoli vhledy, které mohou vstoupit do vaší mysli či vědomítoto je váš rozhovor se Stvořitelem, toto je Stvořitel, který vám odpovídá.

Pak, až budete připraveni, prostě požádejte o návrat a uzemněte se zpět ve své fyzické realitě. Možná to budete chtít završit očistou svého fyzického těla, např. koupelí, sprchou atd., abyste zesílili posuny vědomí, které se ve vašem bytí odehrály.

Jste v neustálém rozhovoru se Stvořitelem, tím více, že jste pozdvihli vibrace této komunikace, míněno energii, myšlenky a emoce, které denně projevujete vůči všem; vyšší frekvence vědomí, kterou dostanete či probudíte ze Stvořitele ve vás.

My, Celestýnské Bílé bytosti, Bohyně Isis a Vědomí bohyně a Bytosti Venuše zůstaneme přítomni v Ášramu míru na nebeské úrovni, abychom vám byli k službám.

Nebeská požehnání

Celestýnské Bílé bytosti, Bohyně Isis a Vědomí bohyně a Bytosti Venuše

Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. prowww.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět