CESTA K JEDNOTĚ

07.12.2012 00:00

 

 

 

 
 
Vše se urychluje a mění, s 11.11.2012 nastaly ve Vesmíru velké transformační změny
a sílí intenzita světla a lásky, které proudí na Planetu Zemi, k Připraveným!
 
 

Je nutné odejít ze starých oslabených energií,
opustit negativní způsoby myšlení a konání,
podporování energií Temnoty.
Nastala doba razantních změn a zkoušek.
Život lidí se mění, posune se do vyšších vibrací,
kdo již nastoupil na cestu, kdo pochopil Zákony
pocítí velmi příliv nové energie,
nemusí mít ale žádné obavy,
vše se ustálí v těch, kteří ukotvili ve svém středu Božskou lásku a Božský mír!


Přijměte život! Vše co prožíváte!
A s moudrostí a pokorou berte jeho jedinečnost,
znamená mnoho pro váš růst v Nové době!
Žijte JEN srdcem a odstraňujte zlé myšlenky,
oprostěte se od klamných iluzí, od falše, od NEPRAVDY!
Zaposlouchejte se do duše, která sídlí ve vašem srdci,
pouze tam naleznete PRAVDU, MOUDROST, která Vás povede !
Žít život tady a teď znamená být živý, tvořivý,
láskyplný, oddaný a odhodlaný naplnit svůj úkol,

Nepromarněte ho pouze sněním, nečinností, lpěním na něčem a někom!
Mnoho příležitostí pak propásnete.
JE ČAS VYJÍT!
JE TO POSLEDNÍ MOŽNÁ PŘÍLEŽITOST!
 
Nastávající čas je očekávaný nesmírně dlouhé Věky,
k lepší příležitosti jste se nemohli rozhodnout 
zrozením svým právě do této doby.
Znáte - cíl i cestu k naplnění!
Znáte plán své duše, jedině duše VÍ! 
Vše v sobě poznáte pokud probudíte 

pravou, čistou lásku ve svém nitru a lidské žití prosvětlíte
Božskou Jiskrou v sobě.
 
 
Buďte k sobě poctiví - nic si nenalhávejte.
Buďte odvážní - pomoci se Vám dostane.
Buďte pokorní -a cesta pro Vás se otevře! 
Buďte připraveni a odhodláni - a VÍRA NADĚJE A SÍLA přijdou k Vám a naplní Vás!
 
 
Co bylo je pryč, minulost se nevrátí! 
Tak to je, a tady a teď život máte ve svých rukou.
Co s ním uděláte, jak s ním naložíte?
Jak naplníte poselství a úkol, který jste si sami vybrali?
Když budete láskyplní a moudří najdete klíč pro 
otevření Bran ke štastnému žití a obnovy světla na celé Planetě Zemi!
Opusťte cestu nezdravého rozumu a rozhodněte se jít cestou srdce!
Ta je jediná možná pro nalezení Boha v sobě!
Ti, kteří se rozhodnou posunout se 
do roviny Boží lásky, do výšin světla,
nenechá řád Vesmíru opuštěné! 
Pošle jim pomoc, a ti, kteří OPRAVDOVĚ S ČISTÝM ÚMYSLEM SE VYDAJÍ ji 
POZNAJÍ.

Je potřebné s pokorou a upřimně rozmyslet si,

kam chcete jít a co naplnit!
Je potřeba poskytnout Bohu celé své srdce, odevzdat se vyšší vůli, 
Most Božího světla k Planetě Zemi je položen, 
kdo se vydá a dojde až na konec, pozná záři paprsků Božích, 
najde lásku čistou, pozná co je pravý poklad duše, 
co je Božský klid a mír, harmonie a čistá láska, ta opravdová, BEZPODMÍNEČNÁ!

S jistotou pochopí řád Bohem daný. 
Kdo přes most neprojde 
bude čekat celé Věky na novou příležitost.
Nikdo Vás však k ničemu nutit nemůže, máte svobodnou volbu!
Jdete každý sám za sebe!
Ale ti, kteří půjdou pak v cíli se ve velké Boží lásce a paprscích světla setkají společně!
vytvoří Jednotu, Jedno srdce lásky, které zaplaví celý vesmír!
Bůh je s Vámi! Ve Vás navždy!

 
Neboť Pravda na Zemi je! 
Láska na Zemi je!
Světlo na Zemi je!
Dobro na Zemi je!
Byla lidem darována PRAVDA, Láska, 
aby jim ukázala cestu ze všech jimi vytvořených zmatků, 
je jedinou cestou ke světlejší a krásnější budoucnosti. 
A za nikým nebude chodit a nikomu se nebude vnucovat.
Je zde, ale jenom pro vážné hledající!
Pro ty, kteří se z vlasní vůle rozhodli a JDOU!
Jen těm, kteří projeví upřímné chtění a pravou touhu stát se skutečně člověkem,
být opravdovým lidským duchem, který žije soucit, dobro, pomoc,l ásku,
který se nabízí pro dobro a pomoc bližním,
těm bude dopřáno napít se z Poháru GRÁLU, POHÁRU MOUDROSTI.


A TAK SE STANIŽ V TÉTO DOBĚ!
s láskou v úctě Ivana Batová
11.11.2012
 
 

—————

Zpět