Cesta k sobě

09.08.2012 19:10

 

Cesta k sobě

 

Pravidla hry
 
Děláte vše nejlíp jak dovedete. Kdybyste věděli jak jinak a lépe žít, udělali byste to. Přišli jste na tento svět a to je obrovská síla a odvaha. Ten, kdo se narodil v nerůžových startovacích podmínkách, je ještě silnější. Kam se narodíme si volíme, to že chceme žít si volíme. Je to naše svobodná volba a také velký dar. Jen tady na Zemi můžeme zažít ty nádherné pocity, vášně, lásky, užívání si rozkoší fyzického těla… Další velká pravda je: přišli jsme si sem na Zemi užívat života. Vzdejme se už konečně utrpení, pocitů viny a oběti. Je to jen hloupá falešná hra, která nefunguje. Svět nelze změnit, můžeme ho jen přijmout takový jaký je. Nelečte světabol, je to hrubá neúcta přebírat na sebe problémy ostatních, považujeme je tím za neschopné si sami pomoci. Přijměte pravidla hry a začněte si hrát. Je to jen ve vašich rukou. Můj známý, velmi nadaný mladý umělec, mi nedávno řekl: „Jsem slabý, kdybych byl silný, už dávno bych se zabil”. Omyl! Jsi silný že žiješ a vzdoruješ bolesti a utrpení! Protože víš, že přesto stojí za to žít. Mimo tělo je nuda. Najdi dnes ženu, která by porodila dítě, do kterého se můžeme reinkarnovat. Není to jednoduché a proto si užívejme toho daru, že můžeme žít. Vím, není to vždy jen zábava. Ale copak bychom si vážili lásky a radosti, kdybychom nezakusili někdy i bolest a smutek? Máme naštěstí v dnešním revolučním čase již mnoho možností, jak si nechat poradit a odblokovat případné nám škodící fulkrumy. Máme rodinné konstelace, máme kineziologii, máme cranio-sacrální terapii, máme byliny, krystaly, reiki, čarování … a máme svobodu si z toho všeho vybrat. Léčitelé se nemusejí skrývat, ale naopak vystupují volně a čím dál více. Máme zde nyní opravdovou revoluci v esoterních vědách a stále se objevují další. Země nám dává sílu zdolat všechny nástrahy, které si sami tvoříme, ani o tom nevíme. Zamyslete se, co vás nejvíc trápí a začněte právě tam.
 
Mravokárce
 
Sledujte tok svých myšlenek. Každý neseme ve své hlavě svého mravokárce. Tak jako my sami je každý mravokárce originální a jedinečný. Utváří ho zejména prostředí, ve kterém žijeme, naši rodiče, učitelé, sousedi, naši nadřízení. Nenechme je tvořit nás samé. Tvořme si sami sebe. Zbavme se nepotřebných přesvědčení, která nás omezují a nedovolují nám otevřít náš potenciál.
 
Mravokárce říká:
- nejsi dost dobrý abys zpíval před lidmi
- co řeknou lidi, že si ve svém věku bereš takové oblečení
- hněv je špatný, jsi zlý a nikdo tě nebude mít rád
- jsi tlustý, nemůžeš dělat to či ono …A mnoho dalších nesmyslných vzorců.
 
Zbavme se jich! Jediná pravda na tomto světě je, že jsteskvělí a dokonalí takoví jací jste v každé vteřině svého života. Ať vypadáte jakkoliv a děláte cokoliv. Zbavte se myšlenek, které vás pokaždé rozpláčou a srazí na kolena. Zbavte se jich tím, že se rozhodnete, že vám již neslouží a že je nepotřebujete.
 
V naší mysli je často mravokárcem trestající Bůh nebo jiný prapůvodní strach z trestu. Bez ohledu na to, jestli věříte v Boha či nikoliv, zbavte se trestající síly nad vámi, neboť jen vy sami se trestáte, nikdo jiný. Karma je jen to, co si nedokážeme odpustit. Není jiného zákona. Trestající Bůh neexistuje. Pouze v našich myslích, a můžeme ho vypudit, pokud se rozhodneme, že chceme. Jen tak budeme svobodní.
 
Mravokárce často bičuje naši mysl hrozbou lenosti. Nenechte se mučit. Nejste líní, jen děláte to, co vás baví a naopak neděláte to, co vás nebaví. Budu uklízet, až mne to bude bavit a věřte, že taková chvíle přijde, jde o správné načasování a o správnou energii. Nenuťte se do činností, které vás nebaví.
 
A co teprve mravokárcovo téma sebedestrukce ve jménu charity. Někteří lidé trpí černým svědomím, když mají hojnost, a tak se raději ihned hojnosti zbavují. Věřte, že každý má možnost pracovat. Proto je nesmyslné dávat žebrákům peníze. Tím nikomu nepomůžete, jen je podpoříte v další sebedestrukci. Jediná šance, jak pomoci chudým lidem, je dát jim příležitost vydělat si peníze nějakou činností. Vám také finanční prostředky nikdo nedá na ulici, užívejte si za své vydělané peníze a mějte z nich radost a užitek. Neboť chudoba není ctnost ale nemoc.
 
Cesta k sobě
 
Neposuzujte sami sebe. Jste skvělí. Uvědomte si co chcete a co nechcete. Sledujte svého mravokárce a odlište jej od svého skutečného já. Děláte něco jen abyste byli dobrými lidmi nebo že to chcete vy sami? Pozorujte tento proces. Léta ochočování naší duše zformovalo v naší mysli cizí mravokárné vzorce chování. 2000 let křesťanství se všemi desatery a mravními zákony z nás vyždímalo poslední přístup k nám samým. Ale pod tímto příkrovem, pod tímto poklopem je vše, co jsme ukryli ve strachu být sami sebou. Totalitní režimy v nás ubíjely jiskřičky originality, ale nyní je čas to semínko zalévat a ono pokvete a pohrne se na povrch, jako jarní bouře rašení. Stačí se jen rozhodnout, že chcete. Věřte, máte život ve svých rukou! Stačí jen chtít a jít za svým cílem. Ti, kdo říkají, že jste potrhlí a trochu blázni, vám skládají poklonu. Hrajme si jako děti. Nenechme se ubíjet morálkou. Dělejme to, co nás baví. Chceme chodit oblečení proti módě? Choďme. Chcete se výtvarně vyjadřovat a neumíte realisticky malovat nebo vás to omezuje? Vytvořte si vlastní styl. Tvořte koláže, automatickou kresbu, kombinujte barvy, malujte originální velikonoční vajíčka, zdobte úžasné vánoční perníčky. Troufnete si být sami sebou? Někdy to je těžké. Přátelé vás mohou soudit a vy začnete mít strach, že tím přijdete o jejich lásku. Nebojte se. Kdo vás má opravdu rád, neodejde, a kdo odejde, nebyl to přítel. Hodně silný vliv mohou mít vaši rodiče. Mohou být šokováni vaším počínáním. Nenechte se zmanipulovat. Rodiče to myslí dobře, ale vy máte vlastní rozum a přede-vším vlastní život a svoji originální duši. Co je dobré pro jiné, nemusí být dobré pro vás a naopak. Předešlá generace žila jinými energiemi než my a proto vám nemusí rozumět. Nechte také tvořit své děti. Neomezujte je svojí morálkou. Mají svůj život. Věřte, že jsou moudří a zvládnou jej. Váš strach a přehnané ochranářství je může zbytečně blokovat.
 
Polaritou lásky je strach
 
Vše na světě je konáno z potřeby lásky. Proč je na vás někdo zlý? Může vám ublížit jen když máte slabá místa. Nedostatek lásky k sobě. Budete-li milovat a přijímat sebe sama bezvýhradně, dostanete se do fáze, kdy nebudete již lásku zvenčí potřebovat, budete ji mít dost ze sebe a ztratíte strach. V tu chvíli budete teprve schopni být dokonalým partnerem a dávat lásku. Nenechte se mýlit. Láska není to pomatené blouznění, nebo vášnivá závislost na partnerovi, které se běžně za lásku považuje. Láska je bezvýhradné přijetí partnera. Čím více je v počátku vztahu bláznivého zamilování a emocionálních vzplanutí, tím méně je v něm později lásky. Vzájemná závislost na partnerovi lásku dusí a ničí. Je třeba milovat partnera takového, jaký je. Nesnažit se ho předělat, a být natolik silný, že přijmu i partnerovo NE, nevydírat ho slovy: ty mne nemáš dost rád, když neuděláš tohle a tamto. Vážení, naši partneři, muži či ženy, nejsou našimi rodiči. Nejsou tady od toho, aby za náš žili náš život a řešili naše emocionální či jiné problémy. Nelze na ně tyto energie přenášet.
 

Ava Chrtková

převzato od www.tipyainspirace.cz

 

 
Zdroj a více zde: www.diksa.org/inspirace.htm#i30
 


Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/news/cesta-k-sobe/

—————

Zpět