Cesta srdcem

20.09.2012 12:25

 

 
 
Vše je jen myšlenka, vše co prožíváme , atˇ dobré nebo špatné je jen výtvorem naší mysli. Ano zdá se to nemožné ale je to tak, a když změníme myšlenky, změní se také běh našeho života.
Pokud se naladíme spíše na srdce, na lásku na klid a mír v sobě a kolem sebe, uklidníme tím také chod našich myšlenek a vše co prožíváme se najednou nejeví tak složitým, jak se nám zdálo.
A to je v těchto dnech, které přicházejí velmi podstatné a důležité pro každého jednotlivce. Neboť´dění kolem nás, množství informací o tom, jaký bude průběh konce roku 2012 a kam směřuje celé lidstvo nebo Planeta Země je množství. A to mnohé pak uvádí k dalším možným myšlenkovým spekulacím nebo i obavám.
Není však třeba se ničeho obávat, není třeba se těmito informaci zatěžovat, nebo nad nimi trávit zbytečné množství času. O co jde? Stačí jen opravdově čistě a slušně dál žít svůj život, tak jak jej máme. A pokud přiložíme ještě lidství, pomocnou ruku kde je potřeba a radost a podporu ostatním tak právě tímto nejvíce přispíváme potřebným změnám, které mají přijít. Není třeba dělat velké věci, mnohdy malý ale opravdu srdečný skutek pomoci, jen pohlazení objetí v pravou chvíli je ten pravý skutek Boží, který jsme mohli udělat! Nad tím se nedá přemýšlet, to jde samo a od srdce a to je to pravé, to opravdové!
Každý z nás prožívá, co připravil si sám, ale není třeba ani nad tím zbytečně přemýšlet, je to prostě tak a změnit mohu jen přistup ke všemu co se mi děje, co prožívám, jaké situace či lidi potkávám.
Začněme opravdově každý sám u sebe, přestaňme hodnotit, kritizovat, povyšovat se, ale žijme s otevřeným srdcem a nastavenou rukou pomoci bližnímu. Je jednoduché druhého ponížit, ublížit myšlenkou, sloven či skutkem, nebo se povyšovat nad druhé. Ale na co zapomínáme?
Vždyť tak ubližuji nejvíc sám sobě, neboť "Jak zaseju ,tak jednou sklidím", jak častá to věta, a jak často je opomíjena!
A další:
"Kdo bude sám sebe povyšovat, ten bude ponížen, a kdo se sám poníží, ten bude povýšen." Řekl samotný Mistr Ježíš.
Proto opravdově do konce roku pokud máme snahu přispět k pozitivním změnám jděme životem cestou srdce!
Když každý sám takto přispějeme pak v pravý čas se všichni v jednotě spojíme v jedno srdce lásky v celém Vesmíru a jen láska bude pak proudit v nás i kolem nás po celé Planetě Zemi a zaplaví tak celý Vesmír.
A protože jedině Láska-ta pravá opravdová z čistého srdce, z čistého úmyslu má význam a je jedinou pravou energií Vesmíru, pak tedy Láska zvítězí a podpoří změny na Planetě Zemi ke konci roku k tomu dobrému, aby další roky našich životů byly tvořením Zlatého věku!
Ať tedy každý náš den je naplněn jen láskou, vírou, nadějí,
Ať každý náš den jen naplněn radostí,
Ať tedy každý náš den je naplněn vizí a tvořením už teď života lásky, radostí a štěstí pro nás všechny!
Není třeba se ničeho obávat, je třeba jen žít srdcem! To je jediná a pravá cesta ke svobodě a dobru pro nás všechny!
 
 
S láskou a přáním krásného slunovratu,
podzimních dní plných slunce Ivana Batová/ 9/2012
 
 
Království nebeské je ve vás, jak řekl Kristus. Tento stav je možno naštěstí realizovat. Nikoliv až po smrti, ale ještě v tomto životě, když se to umí. Já vím, že to zní jako pohádka z Tisíce a jedné noci, ale je to pohádka, kterou můžete, přátelé, zažít sami, sami se sebou. Jen zkuste začít hledat.
Slovy se nedá popsat stav, v němž se nachází člověk, který poznává pravdu. Co je to pravda? Na tuto otázku, když mu ji položil Pilát, i Ježíš mlčel. Protože je to opravdu nepopsatelná a taky nepředstavitelná zkušenost. Živý jas a mír a tichá moudrost, která odstraní dosavadní klam o nás i o světě, jako když mocný vítr foukne do pápěří. A je to i největší dobrodružství našeho života.
 
V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír. Upněme pozornost jedině na čisté bytí. Ke všem nežádoucím myšlenkám se stavme indiferentně, nezaujatě: ztratí se neznámo kam - jako pravá iluze, vždyť právě jen iluzí v pravdě jsou.
Jen osvobozená mysl neputuje. Nepohnutá, klidná, vlastním mírem okouzlená duše stojí tiše v prázdnotě a v nepopsatelném, zdánlivě neodůvodnitelném štěstí. Ve štěstí vnitřního osvobození, kde není nic a nikdo, jen právě to štěstí a svoboda. Svoboda, která je poslední branou Pravdy. Ale dokořán otevřenou, ne už zavřenou, jako všechny brány předešlé.
 
"Jsem mír, jsem odvěký nekonečný mír. Vesmír, to jsem také já ač on sám je pro mne jen jako maličký obláček na obloze".
 
Život je základnou, z níž vycházíme, je naší učebnou, školou i cestou.
Knihy a předměty jsou jen kompasem ukazujícím cestu. Na pochod se však musíme dát sami, a to hned.
Stěžejním předpokladem nalezení pravého štěstí je klidná mysl. Hloubka jejího klidu určuje kvalitu lidského života. Věnujme se proto z celého srdce umění mentálního míru, neboť dosažený klid nám umožní nahlédnout do podstaty života, poznat sebe sama, a tak pomoci sobě i druhým.
...Zažili jste někdy z ničeho nic krásnou náladu? Pocit míru, uvolnění, osvobození - a třeba jen na malý okamžik? Tak to je právě ono. Aspoň z jisté části je to ono. A člověk si vždycky přeje, aby to co nejdéle zůstalo, pokud možno trvale, ale to se mu, bohužel, nikdy nepodaří. Dokud neví a nepozná, jak to provést a kde by vlastně měl své štěstí hledat. Či vlastně, kde a jak je opět najít.
Smím-li vám radit: nežádejte ničeho, co k vám samo nepřichází, a snažte se dosáhnout džňánou k vlastnímu zdroji. Tento zdroj trvá během všech věků a stavů, trvale září vlastním životem a JE. Proberte to pátravým a trvalým sebe-dotazováním, "kdo jsem já?", a to tak dlouho, až mysl zmizí. Teprve pak spočiňte ve zdroji samém, ve kterém není ani nejmenší myšlenky či stopy ega. To je moudrost a také svatost (když si ji budete přát) a také blaženost.
Láska zde byla vždy a vždy zde bude. Je to latentní síla Absolutna, vedle bytí a vědomí. Všechno to dohromady tvoří jeden princip, z něhož je vytvářen vesmír, nebo lépe řečeno vesmíry. Někde se tomu principu říká Bůh, ale je to jen název něčeho, nebo někoho, co jednou povstalo z Absolutna a zase v něm jednou zmizí.
Protože Absolutno nelze pochopit, můžete se k němu modlit. Jak říkám, nejlépe na kolenou kvůli vyvinutí pokory, která je nutná na začátku, uprostřed i na konci každé duchovní cesty. Jestli jí nemáte dost, a kdo ji má vlastně dost, proste o ni. Pomáhá to rozpouštět ego, což je hlavní umění mystiky a jógy a vlastně nejdůležitější podmínkou duchovního úspěchu.
Nikdo jiný není zodpovědný za to, co se ti přihodí, než ty sám. Ti druzí jsou pouhými nástroji našich příhod.


Když žiješ v Já a v TEĎ, karma se pročistí. Proto žij v TEĎ.
Jenom BUĎ a žij v TEĎ. Vydrž tam a žij v TEĎ co nejdéle. Povznes se nad čas i prostor. V TEĎ není žádná vůle, a proto tam není ani osud. Ani žádná karma tam není. Výsledky osudu zažíváme v čase, nikoliv v TEĎ. Pravé Já žije jenom v TEĎ. Je nad karmou, nad radostí i potěšením, a proto se mu říká svoboda a štěstí.
Rozdávej lidem dobro. Rozdávat můžeš však jen to, co máš. Proto buď dobrý! Odmítni ihned všechny negativní ideje, jakmile se objeví v tvé mysli. Každý den před spaním a rovněž tak ráno po probuzení si dávej sugesce, že budeš celý den myslet a jednat správně a pozitivně. Drž se míru, který je uvnitř tebe. Negativní city se v tobě nesmí udržet ani na okamžik. Nebuď nelaskavý a nesnášenlivý.
 
 
Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné
 
...
 
Láska není závislost, láska je nejvyšší svoboda, nejradostnější uvolnění.
Medituj s láskou o lásce a svobodě a nikdy na ni nezapomínej.
Moudří říkají: "Nebudete-li Boha milovat, nikdy se s ním nespojíte!"
 
Moudré myšlenky mystika Eduarda Tomáše
 
 
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

—————

Zpět