ČIŠTĚNÍ ZDROJOVÝM SVĚTLEM. TELEPATIE.

05.11.2017 10:50

Prostřednictvím našeho těla překládáme nové fotonové vlny. Ano, začíná další nový cyklus. Naší povinností je udržovat životní sílu na takové úrovni, abychom se mohli prostřednictvím sebe podílet na Evolučním posunu. Jsou určité pasáže, v kterých je planetární posun prioritní a vyžaduje naši plnou účast. Probíhá pád astrálních rovin.
Duše, které nesou energetické šablony, musí udržovat odstup od nižších energií, kdykoliv je planeta zaplavena vlnou, která převrací bariéry všeho, co je proti Světlu. To všechno se odvíjí od toho, jak dobře děláme vnitřní práci. Tím, že osvobozujeme sami sebe, osvobozujeme ostatní. I když můžeme zbožňovat všechny, protože uvnitř nás se nachází posvátná alchymie Lásky, musíme občas ustoupit pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Lidé se probouzí a učí poznávat své vyšší úrovně, prohlubovat své Vědomí a opouštět osobní iluze.

Na cestě Vzestupu jsou okamžiky, kdy je potřeba projít určitými bariérami tady a teď. Všechny těžkosti a boje vždy otevírají nové Brány. Jsou určité pasáže, kdy do naší reality vstupují nízké energie, které se mohou tvářit jako drama. Musíme umět vidět ještě dál, nejsme Služebníky druhých, jsme tu, abychom se setkali s hmotou a podali si ruce. Tento planetární koncept není postaven na principu vítěz/poražený ale na principu vítěz/vítěz.

Lineární myšlení (vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti odděleně) se postupně mění na galaktické multidimenzionální (minulost, přítomnost, budoucnost jako jeden přítomný okamžik s prostorovým vnímáním nahoře, dole, vpravo, vlevo, před sebou, za sebou jako jeden bod .…je to postupný přechod, mozek se rekalibruje a Vyšší Já řídí váš osobní proces. Levohemisférová logika se mění na Božskou logiku.

Jedním ze zásadních evolučních principů je pochopit a uvědomit si rozvíjení nových úrovní emočních, mentálních, fyzických a duchovních principů. Každá bytost je Božskou esencí Světla a Lásky, jejíž přirozeností je dobrota. Jednou ze zásadních informací při opuštění třetí úrovně a přechodu do páté dimenzionální úrovně, je, že svobodná vůle je nezpochybnitelným základním právem každé lidské bytosti. Veškerá existence na Zemi je posvátná a jedním z planetárních zákonů je připomenout každé lidské bytosti tato základní a zásadní hlediska a evoluční principy. Součástí Božského Plánu na Zemi je tvořit nové úrovně duchovnosti.

img_20171104_071826-effects.jpg

Na Zemi existuje několik skupin s různými misemi, kterým odpovídá také jejich fyzické tělo pro splnění služby. Dokáží snižovat a zvyšovat své vibrace. Někteří channelují konkrétní nefyzické bytosti nebo Nanebevzaté Mistry, někteří telepaticky snímají informace svých galaktických týmů, nebo s nimi komunikují, někteří z nás na sebe vzali hlavní planetární karmický vzorec, což je jeden z hlavních důvodů také mého vtělení. Vysoké vibrace způsobují kolaps astrálních úrovní. To, co se děje v našich osobních životech, se holograficky odehrává na globální úrovni.

Čím více se díváte na posun logicky, tím méně ho chápete, a přitom můžete být vysokoškolsky velmi vzdělaný a velmi úspěšný člověk v materiální sféře. Čím více budete bránit své duši expandovat na vyšší úrovně a soustředit se na to, co dělají/nedělají druzí, pak se soustředíte na falešný život jako ve filmové iluzi. Je čas jít cestou vlastního Vzestupu a poznávat také duchovní práva, protože se stáváme součástí galaktické rodiny.

Vysoký inteligenční kvocient nemusí být připraven vidět své Stíny, přijmout je a pracovat s nimi. Vydat se cestou intuice, pokud jste připraveni naslouchat a přijmout, že věci mohou být velmi odlišné od všeho, co si myslíte, namísto jakési konfrontace, pak vaše cesta do páté dimenze bude komfortní.

Se změnou DNA se objevuje mnoho různých fyzických příznaků. Mohou to být bolesti kloubů, ekzémy, dermatitida, vypadávání vlasů. Důvěra a víra v proces a změna životního stylu mě osobně pomohly projít všechny náročné úseky. Zvyšují-li fotony příkon, můžete mít spoustu příznaků Vzestupu, trpět zimnicí, třást se, trpět horečkami. Jsou to přirozené příznaky. Odpočívejte a hydratujte tělo.
Nový způsob komunikace: Telepatie a jasnovidnost se stávají mnohem jasnější. Je to energetický přenos myšlenek, obrazů, zvuků z jedné bytosti na druhou. Využívání této formy slouží k naší práci. Je to jeden z dalších smyslů, který využívá dynamiky šišinky – vize za Závojem. Jakmile je tato čistá úroveň zapnuta přes srdce a hypofýzu, pomáhá rozšířit naše bytí. Otevření jasnější telepatie pomáhá detoxikace a otevřené třetí oko a meditace. Toxicita, která na planetě existuje je faktor, kterému se můžeme vyhnout, pokud budeme čistit mentální, emocionální, fyzické a duševní a karmické úrovně. Astrální roviny telepatii ruší. Čím více se v procesu nacházíme, tím je telepatie přirozenou součástí života. Mysl, jakmile přijme nějakou informaci ve spojení se srdcem, ji analyzuje a vycentruje. Telepatie má své úrovně, záleží v jaké dimenzi se nacházíte ( 4D, 5D, 6D…) jde o osobní načasování.
img_20171021_160712.jpg

Jak se tělo postupně čistí, zprávy, myšlenky nebo obrazy mají jasnější obrys. Pro mě osobně je český jazyk zbytečně složitý a komunikace na nízké frekvenční úrovni. Telepatie je každodenní nádherná zkušenost, která mi pomáhá v procesu Vzestupu a v běžném životě vidět věci takové, jaké opravdu jsou.

Mayský kalendář není jen lineární soubor textů, ale spirální energie, které Mayský kalendář popisuje každý den. Každý kin interpretuje určitou Vesmírnou dynamiku, kterou Slunce překládá. V našem životě působí přes určité události, soubor Stínových nebo Světelných vzorců – šablon – kódů a vytahuje z nás vše, co je třeba uzdravit, abychom se mohli zarovnat s galaktickými standardy.
Všichni jsme přišli vyjádřit svoji autenticitu, osobitost a jedinečnost v této evoluční fázi, vyjádřit své osobní vyšší úrovně, kde se nehraje na žádné posty, tak jako to je v trojdimenzionální hře. Vyjádřit vyšší partnerské úrovně, kdy dochází k uzavření sňatku dvou vnitřních energií, unio conjucto - dokonalé spojení dvou uvnitř sebe.

Přirozený stav je rovnováha, dělat méně a vytvářet život bez plánování, pak naše moudrost roste rychleji. Naše srdce jsou otevřená a velké změny jsou na nás. Je to magický proces a musíme projít všechny další fáze a nechat vrhat Světlo na naši společnou cestu. Projít smrtí a znovuzrozením. V nižší frekvenční úrovni mají lidé tendence mít všechno rychle, ale mnoho našich závazků jsou dlouhodobé projekty. Emaily zůstávají nezodpovězené, všechno je v nejlepším pořádku. Osobní služby nejsou aktuálně poskytovány. Nedělní meditace jsou naším společným časem. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova

Vděčnost za podporu této práce. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením autora Lenka Sykorova s odkazem na stránky www. mayskykalendar.blogspot.com

—————

Zpět