Co do vztahu vznáší žena

11.06.2016 12:25
Co do vztahu vnáší žena 
 
 
 
 
TRPĚLIVOST
 
Ženy dovedou lépe čekat než muži. Dítě vyrůstá v jejich těle. Žena ho musí celé měsíce
nosit, vyživovat a konečně porodit, přesto čeká celou tu dobu bez netrpělivosti. (Pokud je v
kontaktu se svými city). Trpělivé čekání je pro muže mnohem těžší.
Matka Země nechce nic uspěchat, žádný proces zkrátit. Je tu stále a plna trpělivosti. Proto
vždy vítězí. Muže naopak nefascinuje nic více, než rychlost. Trpělivost však vždy nakonec
zvítězí, je to totiž vytrvalost, která vítězí.
Trpělivost je velkou silou ženy. Mnoho duší se stává ženami a učí se tak trpělivosti.
Muž chce tvořit, chce vidět úspěch. Žena oproti tomu nechává zrát, nechává tvořit život. To jí
činí trpělivou, měkkou a silnou.
Trpělivost však není pasivita. Je to pohyb v rytmu života, potom je v proudu a přece je
trpělivá.
Jde-li žena takto životem, je pro muže, který ji dokáže pochopit, a pro jejich děti
nenahraditelnou oporou.
 
 
SLUŽBA
 
A jak získáš trpěliovst? Službou. Dnes už mnoho lidí nechce sloužit, každý chce být
obsloužen. Jediný, kdo trpělivě stále slouží je Bůh. Služba je cesta k blaženosti. Služba je
sladkost života. Pravý zdroj služby je v radosti. I Bůh se stará rád.
Žena, má-li v srdci špetku lásky, nemůže opustit muže a děti kvůli tomu, aby se realizovala.
Když dítě v noci pláče nemůže jednoduše celou noc prospat. Musí být dosažitelná 24 hodin
denně a sedm dní v týdnu. To je obrovský výkon, který matky podávají. Žena se naučí, že
ji nepomůže žádné fňukání, ani nechuť k práci, kterou stejně musí udělat. Její svoboda tkví
v tom, že ráda dělá i to co musí. Muži by měly ocenit službu ženy. Už jen domácnost, kdy
se trpělivě stará o pořádek a každý další den znovu. Mnohdy to ani není vidět. Zaslouží si
právem respekt a úctu.
 
 
SPOČINUTÍ V SOBĚ
 
Šánti je síla toho, kdo se našel, kdo dosáhl Božství v sobě. Ví, že Bůh není jen po jeho boku,
ale že je i v něm, nad ním, pod ním a kolem něho. Kdo to ví tím už nic neotřese. A přesně to
je tvým cílem. Nikdy se nespokoj s ničím menším. Žena má nádhernou příležitost se tomuto
spočinutí v sobě naučit díky těhotenství. Ví, že Bůh je v ní. Cítí, že dítě zraje, hýbe se a roste.
Přesně cítí, že to je zázrak.
Těhotenství je pro ženu nádherný dar a velký výkon. Vtiskni si tyto pocity do paměti a
po narození dítěte se stále pokoušej ho znovu v sobě vyvolat. Dá ti to sílu, kterou budeš
muset mít v péči o své dítě. Nedej se jako matka strhnout ke stížnostem, nýbrž využij této
příležitosti. Námaha po porodu má božský význam. Díky trpělivost a službě znovu dojít ke
klidu, který jsi v zázraku těhotenství zažila. Doba po porodu je právě ten proces, který tě vede
z vnějšku dovnitř. Pramen všeho máš hledat v sobě a tam ho nakonec najdeš.
 
POKLAD V TOBĚ
 
Skutečným požehnáním, které dítě přináší je poznat svojí hodnotu. Z toho důvodu je pro
ženu, která není duchovně zaměřená, výchova dětí tolik namáhavá i bolestivá. Nevidí
těžkosti prvních let se svými dětmi jako duchovní proces, nechápe ji jako cestu ke svému
nejvnitřnějšímu bytí.
 
Až děti jednoho dne odejdou z domu, matka zůstane bez povinností. Potom ji přepadne
hluboký pocit opuštěnosti a pocit, že ztratila smysl života. Nenech k tomu dojít. Využij
příležitosti najít dítě v sobě, skutečný poklad tvého života. Často matky říkají svým dětem
můj poklade a to je velice správné, když dávají dítěti pocítit, že je pro ně důležité.
Rodiče si mají svých dětí cenit, ne však v nich vidět smysl života. Děti jsou velký dar
a mnohému nás mohou naučit. Děti však svým rodičům nepatří. Nikdy opravdu nikdy
nepohlížej na děti jako na své vlastnictví a nehledej štěstí ve svých dětech. Přijímej je jako
zázračný odkaz, abys našla štěstí v sobě.
Uvědom si, že tě tvé děti jednoho dne opustí a odejdou. Je chybné si myslet, že jsou
nevděčné. Je to skoro vždy tak, že nevděční jsou rodiče. Rodiče, kteří jsou vděční Bohu, mají
vděčné děti. Trpí-li rodiče, že dítě odešlo, je to pro ně příležitost vybudovat si vztah k Bohu.
Žádný člověk Ti nemůže dát vnitřní klid, šánti. To platí zejména o dětech.
Proto svým dětem od samého počátku poskytněte volnost. Nebuďte k nim ani lhostejní a
odmítaví. Buďte plni Lásky a spatřujte v nich Boha.
Až jednoho dne odejdou, raduj se. Udělali rozhodný krok ve svém životě. Nech je žít v míru,
šánti.
Vychutnej si vědomí, že ani odejít nemohou, neboť jsou ve tvém srdci, tak jako Bůh, tam,
kdes ho našla.
 
 
SRDEČNOST, POCHOPENÍ, SOUCÍTĚNÍ
 
Vnitřní klid je cestou k srdečnosti. Své srdce nemusíš otvírat, stejně tak jako nemusíš máčet
vodu nebo ohřívat oheň. Je určeno k tomu, aby se otvíralo. Ty musíš jenom přestat držet je
zavřené. Láska dává a nic za to nechce zpět, neočekává. Dává z radosti. Ví, že lásce bude
vždy vráceno, ale už se nestará od koho, kterou cestou a kdy. Žije v důvěře. Láska je jako
květina a soucit je jako její vůně.
 
 
NĚHA
 
Je květ s čarovnou vůní, který vyrostl z otevřeného srdce. Ten květ je cílem života. Je darem
ženského rozvíjení, darem Animy.
Něha je silná!Její síla je jako voda, proudí úplně prostě a měkce. Nezadržitelně proudí. Sleduj,
jak se v tom proudu co vesele zurčí zachycuje slunce, protože ho v plnosti života a lásky
zrcadlí. Nevěříš tomu? Já to vím. Vím, že slunce tento nádherný Bůh miluje zrcadlit se v
bublajícím potoce. Slunce miluje život, proto slouží tak nezištně a neúnavně. Zurčící potok je
pulzující život sám. Ženská síla je hybné světlo něhy.
Mnohé problémy dnes vznikají proto, že muži nemají ideály, které by je povznášely.
Nejraději myslí na vážnost, moc a peníze a na to, jak najít štěstí stále s novými partnerkami.
Mnoha ženám tento postoj vyhovuje, protože jim nenabízejí něhu. Konkurují a bojují s muži.
Jaký vztah může vzniknout z boje?
Žena vůči muži může zvítězit jen něhou.
Pravým zájmem člověka není bojovat, ale milovat.
Rozvíjej něhu, neboť bez její síly může to nejnebezepčnější zvíře být v tobě nebo ve tvém
partnerovi. Něha transformuje agresivitu.
 
 
ODDANOST
 
Je to síla, která vše proměňuje. Muž a žena se sobě oddají nejen v sexuálním aktu. Nemůžeš
však ani milovat, ani se oddat je-li tvůj partner zaměnitelný. Oddanost je ženina síla, která
vytváří vztah na nejhlubší úrovni. Oddanost je síla oddat se Lásce.
 
 
DŮSTOJNOST
 
Důstojnost ženy je v její schopnosti oddat se svému muži a dětem. Taková žena má zcela
zvláštní vyzařování, stává se velmi silnou bytostí. Může se rozvíjet jen v takové společnosti,
kde jsou silní muži. Jen silný muž ví, jaké povinnosti má k Bohu, sobě, ke své ženě a své
rodině. Dnes má mnoho mužů strach z oddanosti a silných žen. Proto žádnou plně nepřijmou,
ale stále utíkají od jedné k druhé. Takovým mužům se však ženy oddat nemohou.
 
Ty jako muž přijmi svoji ženu. Vžij se do jejího intenzivního citového světa, potom ti
rozkvete nejen vztah, ale celý tvůj život.
Hluboká intenzita oddanosti ženy přináší důstojnost a světlo do života muže, čehož nemůže
sám nikdy dosáhnout.
Důstojnost je lesk, který se objeví jen tehdy, když se muž a žena dokáží plně přijmout a
vycházet si vstříc.
 
 
NAPOMÁHAT MUŽI, MOTIVOVAT HO, BÝT MU OPOROU
 
Za úspěšným mužem stojí vždy žena, která ho podporuje. Žena, symbol Animy je největší
mužovou silou. Stále opakuji, že muž musí žít pro své božské ideály a uskutečňovat je a
bojovat za ně. To však může tehdy, má-li v srdci ženu. Boj bez LÁSKY plodí krutost!
 
Jen Láska zabrání samotné spravedlnosti, aby se nezvrátila v negativitu a nestala se tvrdou.
 
Ženy se od mužů učí racionalitě a muži od žen emocionalitě.
Jinými slovy, pokud ženy chtějí od muže něhu, pochopení, soucit a lásku, musí v nich tyto
vlastnosti být. Vyzařují je k muži a v muži se probouzí jeho část Animy.
 
Pokud muži chtějí od ženy emocionální podporu, ochranu oddanost, motivaci a povzbuzení, je
nezbytné aby sami muži poskytli své ženě ochranu, bezpečí, jistotu a lásku.
 
Bůh Matka Marie je síla, z níž čerpá žena, která vede svého muže s trpělivostí, vytrvalostí,
pochopením a oddaností k jeho Animě. A zde se kruh uzavírá, neboť tato Anima je Marie.
 
 
Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/news/co-do-vztahu-vnasi-zena/
 
MATERIÁLNÍ PODPORA
 
Jeden z rozhodujících prvků jaké muž přináší do vztahu je starost o materiální zabezpečení. Jde o veliký výkon, který je podceňován. Co se mnozí muži nadřou, než si zalouží měsíční výdělek. Jejich ženy by to měly stále oceňovat. Pokud své peníze nevydělávají těžce je to určitou odměnou z výkonů v životě minulém. Ženy by měly své muže uznávat, jinak půjdou tam, kde najdou pochopení.
 
Bohužel jsou muži dnes natolik zaměření na rozkoš, že mnozí vůbec nemyslí na to, aby se postarali o svou ženu a děti. Mnozí se ani nežení, aby nemuseli převzít zodpovědnost. Když jim situace se ženou či dětmi přestane vyhovovat, prostě odejdou. Jak může muž věřit, že se takový čin rozplyne? To si myslí pouze Ti co nevěří na další životy....
 
Jsi-li muž važ si své ženy a podporuj ji, jinak si můžeš být jist, že v některé z budoucích inkarnací prožiješ přesně ty nepříjemné zkušenosti, které tvá žena nyní prodělává s tebou.
 
Drahý muži - s Láskou pečuj ve hmotě o Tvoji ženu a rodinu, vždyť přece skrze ně nalézáš cestu k Lásce. Ženy také pracují a k tomu jsou zároveň matky, mysli na to drahý muži a poskytni své ženě materiální jistotu a bezpečí. V období mateřství je nejvíce zranitelná, když je více závislá na tvých příjmech a věř, že láskyplnou péči věnuje vašim dětem, což je opravdové poslání.
 
OCHRANA
 
Další úloha muže spočívá v tom, že svou rodinu chrání před tělesnými nebo duševními útoky. Mnozí se však dnes nezajímají, že žena potřebuje ochranu. Stane se, že třeba soused jejich manželce nadává, obviňuje ji až z prostituce a její muž k tomu mlčí. To je pro ni strašná situace. Někteří dojdou tak daleko, že ochranu očekávají od své ženy. Chtějí mít příjemný život, už nechtějí bojovat.
 
 
 
BOJ ZA IDEÁLY
 
Boží ideály, které ho přesvědčí a fascinují, že za ně chce nasadit veškerou sílu. Tak činili rytíři středověku. Mnozí však mají jediný cíl vydělat peníze. Ani nemrknou a zradí každého, jen aby vydělali víc peněz. Ctnosti jsou pro duši jako vzduch pro tělo. Láska chce však milovat. Nemůže existovat bez protějšku, chce věnovat svoji pozornost tomu druhému. Není-li milovaný přítomný, milující trpí. Právě tak je to s pravdou. Musí být nějaký protějšek, kterému můžeš říkat pravdu, jinak to vše nedává smysl.
 
Měj rád své potíže. Jsou tu proto, abys mohl růst. Ten kdo dává tomu je dáno.
 
 
 
NASLOUCHÁNÍ
 
Kdo nenaslouchá, zmešká život. Myšlení (na kterém si muži zakládají - nad ženami) je však pevně spojeno s přáními a s egem. Neumí-li muž naslouchat, není doopravdy silný.Znám mnoho případů, kdy muž byl k ženě tak nevšímavý, že přímo před jeho očima plánovala rozchod a on to ani nevnímal. Jaký egocentrismus. Proto své ženě dobře naslouchej. Neber to jako obtěžování. Buď jí vděčný za to, že tě něčemu učí. Vnímej co ti žena říká, co od tebe potřebuje. Muži jsou rádi aktivní, chtějí něco podnikat, pokud však jde o vztah jsou najednou velmi pasivní. Ale právě naslouchání je velice aktivní! Můžeš tak svého partnera povzbudit, dát mu najevo, že tě zajímá, že mu rozumíš, že s ním soucítíš.
 
 
 
SOUCÍTĚNÍ
 
Dáváš tím  partnerovi najevo, že ho chápeš a jsi tu pro něho a že jsi schopen vnímat co prožil. Mnoho lidí myslí jen na sebe. V hloubi srdce se ale mají za bezcenné, a proto stále myslí na sebe, aby na sobě přece jen našli něco zajímavého. Co však znamená soucítění a duchovní vývoj? Nic jiného než otevření tvého srdce - a jak poznáš, že je tvé srdce otevřené? Tím, že se tvůj partner u Tebe cítí dobře. Ptej se při každém rozhovoru, jestli se cítí pochopen, co by si přál.
 
Dávej a dávej a vciťuj se do druhých. Rozkvete tvůj vztah, tvůj partner i ty.
 
 
 
SPOLUPRÁCE
 
Mnoho párů dnes spočívá v tom, že zakládají vztah na sexualitě a vášni a po čase se diví, že není bezproblémový? Na sexualitě a vášni se žádné partnerství nedá stavět. Vztah potřebuje spoluúčast. Táhnout za jeden provaz, mít společný cíl a usilovat o něj.
 
Manželství bylo stvořeno proto, aby se lidé učili spolu vycházet, brát ohledy, a být velkorysí. Kdo to nezvládne, bude trpět. Měj potěšení z dávání, raduj se, když najdeš kompromis, který obšťastní tvého partnera.
 
Spolupracovat neznamená být někomu poddán, ale schopnost najít společnou cestu.
 
 
 
SPOLEČNÁ VÝCHOVA DĚTÍ
 
Čím větší jednotu tvoří rodiče, tím je to přirozenější a lepší pro jejich děti, za předpokladu, že se rodiče nestaví proti nim.
 
Měj na paměti, že dítě ve svých minulých životech získalo nejméně tolik vědění jako ty. Nedej se zmást malým tělíčkem. Jestliže tě dítě často zlobí, zdá se ti umíněné - medituj, promluv si o tom, ale nespatřuj chybu jen ve svém dítěti. Skoro ve všech případech dítě prožívá tvoje problémy, ne svoje.
 
Děti potřebují oba rodiče, vše ostatní jsou nouzová řešení.  Věnuj se svým dětem. Dej jim podporu, pochopení, lásku i hranice nutné k tomu, aby z nich vyrostli celí lidé.
 
Oceň duševní výkon své ženy, který na sebe bere výchovou dětí, je enormní. Díky své citlivosti i hormonálnímu měsíčnímu kolísání je žena vystavena psychickým výkyvům, proto to Bůh zařídil tak, že vedle ženy a dětí stojí jako opora muž.
 
 
 
STANOVIT HRANICE
 
Muži typu mačo odzvonilo. Staral se jen o sebe a ženu viděl jako příjemný, hezký přívěšek, proto musí dělat co on chce. A právě proti tomuto muži se ženy vzbouřily, emancipovaly.
 
Muž však vklouzl do nové role - Softy. Stavěl se jako jemný, něžný, pozorný a velmi hodný. Ve své podstatě je však tvrdý jako kámen, což se může objevit až po letech, kdy svou ženu opustí bez vysvětlení - v momentě, kdy už toho spolykal dost.
 
A proto je důležité stanovit si hranice. Stanovit je své ženě. Žena to potřebuje, když tápe, vrtá a stále víc zkouší co její partner ještě unese. Právě pro ty pozitivní hranice by chtěla ctít svého muže.
 
Mačo jí sice stanovil hranice, ale ne v dávání - nýbrž v braní.
 
Stanovit hranice je vymezení se vůči vašemu vtahu. Popravdě řekneš, na čem s tebou žena je. Co jí můžeš nabídnout. 
 
Co doopravdy cítíš ve svém nitru. Jdeš cestou pravdy a dáváš najevo co chceš. Tvá žena si zaslouží vědět pravdu. Tím, že přátelsky řekneš jak to s ní myslíš a co od vztahu vlastně očekáváš, co si pro vás do budoucnosti přeješ a po čem doopravdy toužíš, ten druhý ví, na čem je.
 
I ženy by si však měly stanovit hranice. Potřebují více jistotu, neboť právě ony více riskují. Kolik žen jen vychovávají své děti samy!
 
Muž musí vědět, že jeho úkolem je dát ženě najevo co chce, co si přeje a u čeho je jeho srdce.
 
 
 
OTEVÍRAT SE
 
Otevření je cílem života. Přijmi výzvu, která na tebe čeká v blízkosti ženy. Žena po tvém boku není cizí člověk, nýbrž část tebe. Zázrak vesmíru způsobil, že tato část tebe stojí před tebou jako samostatná osoba a dává ti jedinečnou příležitost k sebepoznání. Proto neutíkej, ale své parnerce se přibližuj, přibližuj se SOBĚ.
 
Otevři se jí, nech do sebe vstoupit její přání, její život. Dovol, aby se tě dotkla ženskost.
 
Největší obava muže je, že ho žena přemůže a srazí dolů. Proto se přibližuj pomalu a nenech se strhnout sexualitou. Stejně rychle, jak se vrhneš se ženou do postele, z ní zase utečeš. Dej si čas a nech ho i své ženě. Čím více času ji dáš, tím více jí dáš znát, že jsi tu pro ni a čím bude mít větší jistotu, tím méně tě bude postrkávat. Otevři se svým citům.
 

 

Co do vztahu vnáší žena 

 

 

 

 

TRPĚLIVOST

 

Ženy dovedou lépe čekat než muži. Dítě vyrůstá v jejich těle. Žena ho musí celé měsíce

nosit, vyživovat a konečně porodit, přesto čeká celou tu dobu bez netrpělivosti. (Pokud je v

kontaktu se svými city). Trpělivé čekání je pro muže mnohem těžší.

Matka Země nechce nic uspěchat, žádný proces zkrátit. Je tu stále a plna trpělivosti. Proto

vždy vítězí. Muže naopak nefascinuje nic více, než rychlost. Trpělivost však vždy nakonec

zvítězí, je to totiž vytrvalost, která vítězí.

Trpělivost je velkou silou ženy. Mnoho duší se stává ženami a učí se tak trpělivosti.

Muž chce tvořit, chce vidět úspěch. Žena oproti tomu nechává zrát, nechává tvořit život. To jí

činí trpělivou, měkkou a silnou.

Trpělivost však není pasivita. Je to pohyb v rytmu života, potom je v proudu a přece je

trpělivá.

Jde-li žena takto životem, je pro muže, který ji dokáže pochopit, a pro jejich děti

nenahraditelnou oporou.

 

 

SLUŽBA

 

A jak získáš trpěliovst? Službou. Dnes už mnoho lidí nechce sloužit, každý chce být

obsloužen. Jediný, kdo trpělivě stále slouží je Bůh. Služba je cesta k blaženosti. Služba je

sladkost života. Pravý zdroj služby je v radosti. I Bůh se stará rád.

Žena, má-li v srdci špetku lásky, nemůže opustit muže a děti kvůli tomu, aby se realizovala.

Když dítě v noci pláče nemůže jednoduše celou noc prospat. Musí být dosažitelná 24 hodin

denně a sedm dní v týdnu. To je obrovský výkon, který matky podávají. Žena se naučí, že

ji nepomůže žádné fňukání, ani nechuť k práci, kterou stejně musí udělat. Její svoboda tkví

v tom, že ráda dělá i to co musí. Muži by měly ocenit službu ženy. Už jen domácnost, kdy

se trpělivě stará o pořádek a každý další den znovu. Mnohdy to ani není vidět. Zaslouží si

právem respekt a úctu.

 

 

SPOČINUTÍ V SOBĚ

 

Šánti je síla toho, kdo se našel, kdo dosáhl Božství v sobě. Ví, že Bůh není jen po jeho boku,

ale že je i v něm, nad ním, pod ním a kolem něho. Kdo to ví tím už nic neotřese. A přesně to

je tvým cílem. Nikdy se nespokoj s ničím menším. Žena má nádhernou příležitost se tomuto

spočinutí v sobě naučit díky těhotenství. Ví, že Bůh je v ní. Cítí, že dítě zraje, hýbe se a roste.

Přesně cítí, že to je zázrak.

Těhotenství je pro ženu nádherný dar a velký výkon. Vtiskni si tyto pocity do paměti a

po narození dítěte se stále pokoušej ho znovu v sobě vyvolat. Dá ti to sílu, kterou budeš

muset mít v péči o své dítě. Nedej se jako matka strhnout ke stížnostem, nýbrž využij této

příležitosti. Námaha po porodu má božský význam. Díky trpělivost a službě znovu dojít ke

klidu, který jsi v zázraku těhotenství zažila. Doba po porodu je právě ten proces, který tě vede

z vnějšku dovnitř. Pramen všeho máš hledat v sobě a tam ho nakonec najdeš.

 

POKLAD V TOBĚ

 

Skutečným požehnáním, které dítě přináší je poznat svojí hodnotu. Z toho důvodu je pro

ženu, která není duchovně zaměřená, výchova dětí tolik namáhavá i bolestivá. Nevidí

těžkosti prvních let se svými dětmi jako duchovní proces, nechápe ji jako cestu ke svému

nejvnitřnějšímu bytí.

 

Až děti jednoho dne odejdou z domu, matka zůstane bez povinností. Potom ji přepadne

hluboký pocit opuštěnosti a pocit, že ztratila smysl života. Nenech k tomu dojít. Využij

příležitosti najít dítě v sobě, skutečný poklad tvého života. Často matky říkají svým dětem

můj poklade a to je velice správné, když dávají dítěti pocítit, že je pro ně důležité.

Rodiče si mají svých dětí cenit, ne však v nich vidět smysl života. Děti jsou velký dar

a mnohému nás mohou naučit. Děti však svým rodičům nepatří. Nikdy opravdu nikdy

nepohlížej na děti jako na své vlastnictví a nehledej štěstí ve svých dětech. Přijímej je jako

zázračný odkaz, abys našla štěstí v sobě.

Uvědom si, že tě tvé děti jednoho dne opustí a odejdou. Je chybné si myslet, že jsou

nevděčné. Je to skoro vždy tak, že nevděční jsou rodiče. Rodiče, kteří jsou vděční Bohu, mají

vděčné děti. Trpí-li rodiče, že dítě odešlo, je to pro ně příležitost vybudovat si vztah k Bohu.

Žádný člověk Ti nemůže dát vnitřní klid, šánti. To platí zejména o dětech.

Proto svým dětem od samého počátku poskytněte volnost. Nebuďte k nim ani lhostejní a

odmítaví. Buďte plni Lásky a spatřujte v nich Boha.

Až jednoho dne odejdou, raduj se. Udělali rozhodný krok ve svém životě. Nech je žít v míru,

šánti.

Vychutnej si vědomí, že ani odejít nemohou, neboť jsou ve tvém srdci, tak jako Bůh, tam,

kdes ho našla.

 

 

SRDEČNOST, POCHOPENÍ, SOUCÍTĚNÍ

 

Vnitřní klid je cestou k srdečnosti. Své srdce nemusíš otvírat, stejně tak jako nemusíš máčet

vodu nebo ohřívat oheň. Je určeno k tomu, aby se otvíralo. Ty musíš jenom přestat držet je

zavřené. Láska dává a nic za to nechce zpět, neočekává. Dává z radosti. Ví, že lásce bude

vždy vráceno, ale už se nestará od koho, kterou cestou a kdy. Žije v důvěře. Láska je jako

květina a soucit je jako její vůně.

 

 

NĚHA

 

Je květ s čarovnou vůní, který vyrostl z otevřeného srdce. Ten květ je cílem života. Je darem

ženského rozvíjení, darem Animy.

Něha je silná!Její síla je jako voda, proudí úplně prostě a měkce. Nezadržitelně proudí. Sleduj,

jak se v tom proudu co vesele zurčí zachycuje slunce, protože ho v plnosti života a lásky

zrcadlí. Nevěříš tomu? Já to vím. Vím, že slunce tento nádherný Bůh miluje zrcadlit se v

bublajícím potoce. Slunce miluje život, proto slouží tak nezištně a neúnavně. Zurčící potok je

pulzující život sám. Ženská síla je hybné světlo něhy.

Mnohé problémy dnes vznikají proto, že muži nemají ideály, které by je povznášely.

Nejraději myslí na vážnost, moc a peníze a na to, jak najít štěstí stále s novými partnerkami.

Mnoha ženám tento postoj vyhovuje, protože jim nenabízejí něhu. Konkurují a bojují s muži.

Jaký vztah může vzniknout z boje?

Žena vůči muži může zvítězit jen něhou.

Pravým zájmem člověka není bojovat, ale milovat.

Rozvíjej něhu, neboť bez její síly může to nejnebezepčnější zvíře být v tobě nebo ve tvém

partnerovi. Něha transformuje agresivitu.

 

 

ODDANOST

 

Je to síla, která vše proměňuje. Muž a žena se sobě oddají nejen v sexuálním aktu. Nemůžeš

však ani milovat, ani se oddat je-li tvůj partner zaměnitelný. Oddanost je ženina síla, která

vytváří vztah na nejhlubší úrovni. Oddanost je síla oddat se Lásce.

 

 

DŮSTOJNOST

 

Důstojnost ženy je v její schopnosti oddat se svému muži a dětem. Taková žena má zcela

zvláštní vyzařování, stává se velmi silnou bytostí. Může se rozvíjet jen v takové společnosti,

kde jsou silní muži. Jen silný muž ví, jaké povinnosti má k Bohu, sobě, ke své ženě a své

rodině. Dnes má mnoho mužů strach z oddanosti a silných žen. Proto žádnou plně nepřijmou,

ale stále utíkají od jedné k druhé. Takovým mužům se však ženy oddat nemohou.

 

Ty jako muž přijmi svoji ženu. Vžij se do jejího intenzivního citového světa, potom ti

rozkvete nejen vztah, ale celý tvůj život.

Hluboká intenzita oddanosti ženy přináší důstojnost a světlo do života muže, čehož nemůže

sám nikdy dosáhnout.

Důstojnost je lesk, který se objeví jen tehdy, když se muž a žena dokáží plně přijmout a

vycházet si vstříc.

 

 

NAPOMÁHAT MUŽI, MOTIVOVAT HO, BÝT MU OPOROU

 

Za úspěšným mužem stojí vždy žena, která ho podporuje. Žena, symbol Animy je největší

mužovou silou. Stále opakuji, že muž musí žít pro své božské ideály a uskutečňovat je a

bojovat za ně. To však může tehdy, má-li v srdci ženu. Boj bez LÁSKY plodí krutost!

 

Jen Láska zabrání samotné spravedlnosti, aby se nezvrátila v negativitu a nestala se tvrdou.

 

Ženy se od mužů učí racionalitě a muži od žen emocionalitě.

Jinými slovy, pokud ženy chtějí od muže něhu, pochopení, soucit a lásku, musí v nich tyto

vlastnosti být. Vyzařují je k muži a v muži se probouzí jeho část Animy.

 

Pokud muži chtějí od ženy emocionální podporu, ochranu oddanost, motivaci a povzbuzení, je

nezbytné aby sami muži poskytli své ženě ochranu, bezpečí, jistotu a lásku.

 

Bůh Matka Marie je síla, z níž čerpá žena, která vede svého muže s trpělivostí, vytrvalostí,

pochopením a oddaností k jeho Animě. A zde se kruh uzavírá, neboť tato Anima je Marie.

 

 

Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/news/co-do-vztahu-vnasi-zena/

 

MATERIÁLNÍ PODPORA

 

Jeden z rozhodujících prvků jaké muž přináší do vztahu je starost o materiální zabezpečení. Jde o veliký výkon, který je podceňován. Co se mnozí muži nadřou, než si zalouží měsíční výdělek. Jejich ženy by to měly stále oceňovat. Pokud své peníze nevydělávají těžce je to určitou odměnou z výkonů v životě minulém. Ženy by měly své muže uznávat, jinak půjdou tam, kde najdou pochopení.

 

Bohužel jsou muži dnes natolik zaměření na rozkoš, že mnozí vůbec nemyslí na to, aby se postarali o svou ženu a děti. Mnozí se ani nežení, aby nemuseli převzít zodpovědnost. Když jim situace se ženou či dětmi přestane vyhovovat, prostě odejdou. Jak může muž věřit, že se takový čin rozplyne? To si myslí pouze Ti co nevěří na další životy....

 

Jsi-li muž važ si své ženy a podporuj ji, jinak si můžeš být jist, že v některé z budoucích inkarnací prožiješ přesně ty nepříjemné zkušenosti, které tvá žena nyní prodělává s tebou.

 

Drahý muži - s Láskou pečuj ve hmotě o Tvoji ženu a rodinu, vždyť přece skrze ně nalézáš cestu k Lásce. Ženy také pracují a k tomu jsou zároveň matky, mysli na to drahý muži a poskytni své ženě materiální jistotu a bezpečí. V období mateřství je nejvíce zranitelná, když je více závislá na tvých příjmech a věř, že láskyplnou péči věnuje vašim dětem, což je opravdové poslání.

 

OCHRANA

 

Další úloha muže spočívá v tom, že svou rodinu chrání před tělesnými nebo duševními útoky. Mnozí se však dnes nezajímají, že žena potřebuje ochranu. Stane se, že třeba soused jejich manželce nadává, obviňuje ji až z prostituce a její muž k tomu mlčí. To je pro ni strašná situace. Někteří dojdou tak daleko, že ochranu očekávají od své ženy. Chtějí mít příjemný život, už nechtějí bojovat.

 

 

 

BOJ ZA IDEÁLY

 

Boží ideály, které ho přesvědčí a fascinují, že za ně chce nasadit veškerou sílu. Tak činili rytíři středověku. Mnozí však mají jediný cíl vydělat peníze. Ani nemrknou a zradí každého, jen aby vydělali víc peněz. Ctnosti jsou pro duši jako vzduch pro tělo. Láska chce však milovat. Nemůže existovat bez protějšku, chce věnovat svoji pozornost tomu druhému. Není-li milovaný přítomný, milující trpí. Právě tak je to s pravdou. Musí být nějaký protějšek, kterému můžeš říkat pravdu, jinak to vše nedává smysl.

 

Měj rád své potíže. Jsou tu proto, abys mohl růst. Ten kdo dává tomu je dáno.

 

 

 

NASLOUCHÁNÍ

 

Kdo nenaslouchá, zmešká život. Myšlení (na kterém si muži zakládají - nad ženami) je však pevně spojeno s přáními a s egem. Neumí-li muž naslouchat, není doopravdy silný.Znám mnoho případů, kdy muž byl k ženě tak nevšímavý, že přímo před jeho očima plánovala rozchod a on to ani nevnímal. Jaký egocentrismus. Proto své ženě dobře naslouchej. Neber to jako obtěžování. Buď jí vděčný za to, že tě něčemu učí. Vnímej co ti žena říká, co od tebe potřebuje. Muži jsou rádi aktivní, chtějí něco podnikat, pokud však jde o vztah jsou najednou velmi pasivní. Ale právě naslouchání je velice aktivní! Můžeš tak svého partnera povzbudit, dát mu najevo, že tě zajímá, že mu rozumíš, že s ním soucítíš.

 

 

 

SOUCÍTĚNÍ

 

Dáváš tím  partnerovi najevo, že ho chápeš a jsi tu pro něho a že jsi schopen vnímat co prožil. Mnoho lidí myslí jen na sebe. V hloubi srdce se ale mají za bezcenné, a proto stále myslí na sebe, aby na sobě přece jen našli něco zajímavého. Co však znamená soucítění a duchovní vývoj? Nic jiného než otevření tvého srdce - a jak poznáš, že je tvé srdce otevřené? Tím, že se tvůj partner u Tebe cítí dobře. Ptej se při každém rozhovoru, jestli se cítí pochopen, co by si přál.

 

Dávej a dávej a vciťuj se do druhých. Rozkvete tvůj vztah, tvůj partner i ty.

 

 

 

SPOLUPRÁCE

 

Mnoho párů dnes spočívá v tom, že zakládají vztah na sexualitě a vášni a po čase se diví, že není bezproblémový? Na sexualitě a vášni se žádné partnerství nedá stavět. Vztah potřebuje spoluúčast. Táhnout za jeden provaz, mít společný cíl a usilovat o něj.

 

Manželství bylo stvořeno proto, aby se lidé učili spolu vycházet, brát ohledy, a být velkorysí. Kdo to nezvládne, bude trpět. Měj potěšení z dávání, raduj se, když najdeš kompromis, který obšťastní tvého partnera.

 

Spolupracovat neznamená být někomu poddán, ale schopnost najít společnou cestu.

 

 

 

SPOLEČNÁ VÝCHOVA DĚTÍ

 

Čím větší jednotu tvoří rodiče, tím je to přirozenější a lepší pro jejich děti, za předpokladu, že se rodiče nestaví proti nim.

 

Měj na paměti, že dítě ve svých minulých životech získalo nejméně tolik vědění jako ty. Nedej se zmást malým tělíčkem. Jestliže tě dítě často zlobí, zdá se ti umíněné - medituj, promluv si o tom, ale nespatřuj chybu jen ve svém dítěti. Skoro ve všech případech dítě prožívá tvoje problémy, ne svoje.

 

Děti potřebují oba rodiče, vše ostatní jsou nouzová řešení.  Věnuj se svým dětem. Dej jim podporu, pochopení, lásku i hranice nutné k tomu, aby z nich vyrostli celí lidé.

 

Oceň duševní výkon své ženy, který na sebe bere výchovou dětí, je enormní. Díky své citlivosti i hormonálnímu měsíčnímu kolísání je žena vystavena psychickým výkyvům, proto to Bůh zařídil tak, že vedle ženy a dětí stojí jako opora muž.

 

 

 

STANOVIT HRANICE

 

Muži typu mačo odzvonilo. Staral se jen o sebe a ženu viděl jako příjemný, hezký přívěšek, proto musí dělat co on chce. A právě proti tomuto muži se ženy vzbouřily, emancipovaly.

 

Muž však vklouzl do nové role - Softy. Stavěl se jako jemný, něžný, pozorný a velmi hodný. Ve své podstatě je však tvrdý jako kámen, což se může objevit až po letech, kdy svou ženu opustí bez vysvětlení - v momentě, kdy už toho spolykal dost.

 

A proto je důležité stanovit si hranice. Stanovit je své ženě. Žena to potřebuje, když tápe, vrtá a stále víc zkouší co její partner ještě unese. Právě pro ty pozitivní hranice by chtěla ctít svého muže.

 

Mačo jí sice stanovil hranice, ale ne v dávání - nýbrž v braní.

 

Stanovit hranice je vymezení se vůči vašemu vtahu. Popravdě řekneš, na čem s tebou žena je. Co jí můžeš nabídnout. 

 

Co doopravdy cítíš ve svém nitru. Jdeš cestou pravdy a dáváš najevo co chceš. Tvá žena si zaslouží vědět pravdu. Tím, že přátelsky řekneš jak to s ní myslíš a co od vztahu vlastně očekáváš, co si pro vás do budoucnosti přeješ a po čem doopravdy toužíš, ten druhý ví, na čem je.

 

I ženy by si však měly stanovit hranice. Potřebují více jistotu, neboť právě ony více riskují. Kolik žen jen vychovávají své děti samy!

 

Muž musí vědět, že jeho úkolem je dát ženě najevo co chce, co si přeje a u čeho je jeho srdce.

 

 

 

OTEVÍRAT SE

 

Otevření je cílem života. Přijmi výzvu, která na tebe čeká v blízkosti ženy. Žena po tvém boku není cizí člověk, nýbrž část tebe. Zázrak vesmíru způsobil, že tato část tebe stojí před tebou jako samostatná osoba a dává ti jedinečnou příležitost k sebepoznání. Proto neutíkej, ale své parnerce se přibližuj, přibližuj se SOBĚ.

 

Otevři se jí, nech do sebe vstoupit její přání, její život. Dovol, aby se tě dotkla ženskost.

 

Největší obava muže je, že ho žena přemůže a srazí dolů. Proto se přibližuj pomalu a nenech se strhnout sexualitou. Stejně rychle, jak se vrhneš se ženou do postele, z ní zase utečeš. Dej si čas a nech ho i své ženě. Čím více času ji dáš, tím více jí dáš znát, že jsi tu pro ni a čím bude mít větší jistotu, tím méně tě bude postrkávat. Otevři se svým citům.

 

Jeden muž, jedna žena, z nich jednota, jeden cíl.Co do vztahu vnáší žena


TRPĚLIVOST

Ženy dovedou lépe čekat než muži. Dítě vyrůstá v jejich těle. Žena ho musí celé měsíce
nosit, vyživovat a konečně porodit, přesto čeká celou tu dobu bez netrpělivosti. (Pokud je v
kontaktu se svými city). Trpělivé čekání je pro muže mnohem těžší.
Matka Země nechce nic uspěchat, žádný proces zkrátit. Je tu stále a plna trpělivosti. Proto
vždy vítězí. Muže naopak nefascinuje nic více, než rychlost. Trpělivost však vždy nakonec
zvítězí, je to totiž vytrvalost, která vítězí.
Trpělivost je velkou silou ženy. Mnoho duší se stává ženami a učí se tak trpělivosti.
Muž chce tvořit, chce vidět úspěch. Žena oproti tomu nechává zrát, nechává tvořit život. To jí
činí trpělivou, měkkou a silnou.
Trpělivost však není pasivita. Je to pohyb v rytmu života, potom je v proudu a přece je
trpělivá.
Jde-li žena takto životem, je pro muže, který ji dokáže pochopit, a pro jejich děti
nenahraditelnou oporou.


SLUŽBA

A jak získáš trpěliovst? Službou. Dnes už mnoho lidí nechce sloužit, každý chce být
obsloužen. Jediný, kdo trpělivě stále slouží je Bůh. Služba je cesta k blaženosti. Služba je
sladkost života. Pravý zdroj služby je v radosti. I Bůh se stará rád.
Žena, má-li v srdci špetku lásky, nemůže opustit muže a děti kvůli tomu, aby se realizovala.
Když dítě v noci pláče nemůže jednoduše celou noc prospat. Musí být dosažitelná 24 hodin
denně a sedm dní v týdnu. To je obrovský výkon, který matky podávají. Žena se naučí, že
ji nepomůže žádné fňukání, ani nechuť k práci, kterou stejně musí udělat. Její svoboda tkví
v tom, že ráda dělá i to co musí. Muži by měly ocenit službu ženy. Už jen domácnost, kdy
se trpělivě stará o pořádek a každý další den znovu. Mnohdy to ani není vidět. Zaslouží si
právem respekt a úctu.


SPOČINUTÍ V SOBĚ

Šánti je síla toho, kdo se našel, kdo dosáhl Božství v sobě. Ví, že Bůh není jen po jeho boku,
ale že je i v něm, nad ním, pod ním a kolem něho. Kdo to ví tím už nic neotřese. A přesně to
je tvým cílem. Nikdy se nespokoj s ničím menším. Žena má nádhernou příležitost se tomuto
spočinutí v sobě naučit díky těhotenství. Ví, že Bůh je v ní. Cítí, že dítě zraje, hýbe se a roste.
Přesně cítí, že to je zázrak.
Těhotenství je pro ženu nádherný dar a velký výkon. Vtiskni si tyto pocity do paměti a
po narození dítěte se stále pokoušej ho znovu v sobě vyvolat. Dá ti to sílu, kterou budeš
muset mít v péči o své dítě. Nedej se jako matka strhnout ke stížnostem, nýbrž využij této
příležitosti. Námaha po porodu má božský význam. Díky trpělivost a službě znovu dojít ke
klidu, který jsi v zázraku těhotenství zažila. Doba po porodu je právě ten proces, který tě vede
z vnějšku dovnitř. Pramen všeho máš hledat v sobě a tam ho nakonec najdeš.

POKLAD V TOBĚ

Skutečným požehnáním, které dítě přináší je poznat svojí hodnotu. Z toho důvodu je pro
ženu, která není duchovně zaměřená, výchova dětí tolik namáhavá i bolestivá. Nevidí
těžkosti prvních let se svými dětmi jako duchovní proces, nechápe ji jako cestu ke svému
nejvnitřnějšímu bytí.

Až děti jednoho dne odejdou z domu, matka zůstane bez povinností. Potom ji přepadne
hluboký pocit opuštěnosti a pocit, že ztratila smysl života. Nenech k tomu dojít. Využij
příležitosti najít dítě v sobě, skutečný poklad tvého života. Často matky říkají svým dětem
můj poklade a to je velice správné, když dávají dítěti pocítit, že je pro ně důležité.
Rodiče si mají svých dětí cenit, ne však v nich vidět smysl života. Děti jsou velký dar
a mnohému nás mohou naučit. Děti však svým rodičům nepatří. Nikdy opravdu nikdy
nepohlížej na děti jako na své vlastnictví a nehledej štěstí ve svých dětech. Přijímej je jako
zázračný odkaz, abys našla štěstí v sobě.
Uvědom si, že tě tvé děti jednoho dne opustí a odejdou. Je chybné si myslet, že jsou
nevděčné. Je to skoro vždy tak, že nevděční jsou rodiče. Rodiče, kteří jsou vděční Bohu, mají
vděčné děti. Trpí-li rodiče, že dítě odešlo, je to pro ně příležitost vybudovat si vztah k Bohu.
Žádný člověk Ti nemůže dát vnitřní klid, šánti. To platí zejména o dětech.
Proto svým dětem od samého počátku poskytněte volnost. Nebuďte k nim ani lhostejní a
odmítaví. Buďte plni Lásky a spatřujte v nich Boha.
Až jednoho dne odejdou, raduj se. Udělali rozhodný krok ve svém životě. Nech je žít v míru,
šánti.
Vychutnej si vědomí, že ani odejít nemohou, neboť jsou ve tvém srdci, tak jako Bůh, tam,
kdes ho našla.


SRDEČNOST, POCHOPENÍ, SOUCÍTĚNÍ

Vnitřní klid je cestou k srdečnosti. Své srdce nemusíš otvírat, stejně tak jako nemusíš máčet
vodu nebo ohřívat oheň. Je určeno k tomu, aby se otvíralo. Ty musíš jenom přestat držet je
zavřené. Láska dává a nic za to nechce zpět, neočekává. Dává z radosti. Ví, že lásce bude
vždy vráceno, ale už se nestará od koho, kterou cestou a kdy. Žije v důvěře. Láska je jako
květina a soucit je jako její vůně.


NĚHA

Je květ s čarovnou vůní, který vyrostl z otevřeného srdce. Ten květ je cílem života. Je darem
ženského rozvíjení, darem Animy.
Něha je silná!Její síla je jako voda, proudí úplně prostě a měkce. Nezadržitelně proudí. Sleduj,
jak se v tom proudu co vesele zurčí zachycuje slunce, protože ho v plnosti života a lásky
zrcadlí. Nevěříš tomu? Já to vím. Vím, že slunce tento nádherný Bůh miluje zrcadlit se v
bublajícím potoce. Slunce miluje život, proto slouží tak nezištně a neúnavně. Zurčící potok je
pulzující život sám. Ženská síla je hybné světlo něhy.
Mnohé problémy dnes vznikají proto, že muži nemají ideály, které by je povznášely.
Nejraději myslí na vážnost, moc a peníze a na to, jak najít štěstí stále s novými partnerkami.
Mnoha ženám tento postoj vyhovuje, protože jim nenabízejí něhu. Konkurují a bojují s muži.
Jaký vztah může vzniknout z boje?
Žena vůči muži může zvítězit jen něhou.
Pravým zájmem člověka není bojovat, ale milovat.
Rozvíjej něhu, neboť bez její síly může to nejnebezepčnější zvíře být v tobě nebo ve tvém
partnerovi. Něha transformuje agresivitu.


ODDANOST

Je to síla, která vše proměňuje. Muž a žena se sobě oddají nejen v sexuálním aktu. Nemůžeš
však ani milovat, ani se oddat je-li tvůj partner zaměnitelný. Oddanost je ženina síla, která
vytváří vztah na nejhlubší úrovni. Oddanost je síla oddat se Lásce.


DŮSTOJNOST

Důstojnost ženy je v její schopnosti oddat se svému muži a dětem. Taková žena má zcela
zvláštní vyzařování, stává se velmi silnou bytostí. Může se rozvíjet jen v takové společnosti,
kde jsou silní muži. Jen silný muž ví, jaké povinnosti má k Bohu, sobě, ke své ženě a své
rodině. Dnes má mnoho mužů strach z oddanosti a silných žen. Proto žádnou plně nepřijmou,
ale stále utíkají od jedné k druhé. Takovým mužům se však ženy oddat nemohou.

Ty jako muž přijmi svoji ženu. Vžij se do jejího intenzivního citového světa, potom ti
rozkvete nejen vztah, ale celý tvůj život.
Hluboká intenzita oddanosti ženy přináší důstojnost a světlo do života muže, čehož nemůže
sám nikdy dosáhnout.
Důstojnost je lesk, který se objeví jen tehdy, když se muž a žena dokáží plně přijmout a
vycházet si vstříc.


NAPOMÁHAT MUŽI, MOTIVOVAT HO, BÝT MU OPOROU

Za úspěšným mužem stojí vždy žena, která ho podporuje. Žena, symbol Animy je největší
mužovou silou. Stále opakuji, že muž musí žít pro své božské ideály a uskutečňovat je a
bojovat za ně. To však může tehdy, má-li v srdci ženu. Boj bez LÁSKY plodí krutost!

Jen Láska zabrání samotné spravedlnosti, aby se nezvrátila v negativitu a nestala se tvrdou.

Ženy se od mužů učí racionalitě a muži od žen emocionalitě.
Jinými slovy, pokud ženy chtějí od muže něhu, pochopení, soucit a lásku, musí v nich tyto
vlastnosti být. Vyzařují je k muži a v muži se probouzí jeho část Animy.

Pokud muži chtějí od ženy emocionální podporu, ochranu oddanost, motivaci a povzbuzení, je
nezbytné aby sami muži poskytli své ženě ochranu, bezpečí, jistotu a lásku.

Bůh Matka Marie je síla, z níž čerpá žena, která vede svého muže s trpělivostí, vytrvalostí,
pochopením a oddaností k jeho Animě. A zde se kruh uzavírá, neboť tato Anima je Marie.


Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/news/co-do-vztahu-vnasi-zena/

MATERIÁLNÍ PODPORA

Jeden z rozhodujících prvků jaké muž přináší do vztahu je starost o materiální zabezpečení. Jde o veliký výkon, který je podceňován. Co se mnozí muži nadřou, než si zalouží měsíční výdělek. Jejich ženy by to měly stále oceňovat. Pokud své peníze nevydělávají těžce je to určitou odměnou z výkonů v životě minulém. Ženy by měly své muže uznávat, jinak půjdou tam, kde najdou pochopení.

Bohužel jsou muži dnes natolik zaměření na rozkoš, že mnozí vůbec nemyslí na to, aby se postarali o svou ženu a děti. Mnozí se ani nežení, aby nemuseli převzít zodpovědnost. Když jim situace se ženou či dětmi přestane vyhovovat, prostě odejdou. Jak může muž věřit, že se takový čin rozplyne? To si myslí pouze Ti co nevěří na další životy....

Jsi-li muž važ si své ženy a podporuj ji, jinak si můžeš být jist, že v některé z budoucích inkarnací prožiješ přesně ty nepříjemné zkušenosti, které tvá žena nyní prodělává s tebou.

Drahý muži - s Láskou pečuj ve hmotě o Tvoji ženu a rodinu, vždyť přece skrze ně nalézáš cestu k Lásce. Ženy také pracují a k tomu jsou zároveň matky, mysli na to drahý muži a poskytni své ženě materiální jistotu a bezpečí. V období mateřství je nejvíce zranitelná, když je více závislá na tvých příjmech a věř, že láskyplnou péči věnuje vašim dětem, což je opravdové poslání.

OCHRANA

Další úloha muže spočívá v tom, že svou rodinu chrání před tělesnými nebo duševními útoky. Mnozí se však dnes nezajímají, že žena potřebuje ochranu. Stane se, že třeba soused jejich manželce nadává, obviňuje ji až z prostituce a její muž k tomu mlčí. To je pro ni strašná situace. Někteří dojdou tak daleko, že ochranu očekávají od své ženy. Chtějí mít příjemný život, už nechtějí bojovat.

BOJ ZA IDEÁLY

Boží ideály, které ho přesvědčí a fascinují, že za ně chce nasadit veškerou sílu. Tak činili rytíři středověku. Mnozí však mají jediný cíl vydělat peníze. Ani nemrknou a zradí každého, jen aby vydělali víc peněz. Ctnosti jsou pro duši jako vzduch pro tělo. Láska chce však milovat. Nemůže existovat bez protějšku, chce věnovat svoji pozornost tomu druhému. Není-li milovaný přítomný, milující trpí. Právě tak je to s pravdou. Musí být nějaký protějšek, kterému můžeš říkat pravdu, jinak to vše nedává smysl.

Měj rád své potíže. Jsou tu proto, abys mohl růst. Ten kdo dává tomu je dáno.

NASLOUCHÁNÍ

Kdo nenaslouchá, zmešká život. Myšlení (na kterém si muži zakládají - nad ženami) je však pevně spojeno s přáními a s egem. Neumí-li muž naslouchat, není doopravdy silný.Znám mnoho případů, kdy muž byl k ženě tak nevšímavý, že přímo před jeho očima plánovala rozchod a on to ani nevnímal. Jaký egocentrismus. Proto své ženě dobře naslouchej. Neber to jako obtěžování. Buď jí vděčný za to, že tě něčemu učí. Vnímej co ti žena říká, co od tebe potřebuje. Muži jsou rádi aktivní, chtějí něco podnikat, pokud však jde o vztah jsou najednou velmi pasivní. Ale právě naslouchání je velice aktivní! Můžeš tak svého partnera povzbudit, dát mu najevo, že tě zajímá, že mu rozumíš, že s ním soucítíš.

 

SOUCÍTĚNÍ

Dáváš tím  partnerovi najevo, že ho chápeš a jsi tu pro něho a že jsi schopen vnímat co prožil. Mnoho lidí myslí jen na sebe. V hloubi srdce se ale mají za bezcenné, a proto stále myslí na sebe, aby na sobě přece jen našli něco zajímavého. Co však znamená soucítění a duchovní vývoj? Nic jiného než otevření tvého srdce - a jak poznáš, že je tvé srdce otevřené? Tím, že se tvůj partner u Tebe cítí dobře. Ptej se při každém rozhovoru, jestli se cítí pochopen, co by si přál.

Dávej a dávej a vciťuj se do druhých. Rozkvete tvůj vztah, tvůj partner i ty.

 

SPOLUPRÁCE

Mnoho párů dnes spočívá v tom, že zakládají vztah na sexualitě a vášni a po čase se diví, že není bezproblémový? Na sexualitě a vášni se žádné partnerství nedá stavět. Vztah potřebuje spoluúčast. Táhnout za jeden provaz, mít společný cíl a usilovat o něj.

Manželství bylo stvořeno proto, aby se lidé učili spolu vycházet, brát ohledy, a být velkorysí. Kdo to nezvládne, bude trpět. Měj potěšení z dávání, raduj se, když najdeš kompromis, který obšťastní tvého partnera.

Spolupracovat neznamená být někomu poddán, ale schopnost najít společnou cestu.

SPOLEČNÁ VÝCHOVA DĚTÍ

Čím větší jednotu tvoří rodiče, tím je to přirozenější a lepší pro jejich děti, za předpokladu, že se rodiče nestaví proti nim.

Měj na paměti, že dítě ve svých minulých životech získalo nejméně tolik vědění jako ty. Nedej se zmást malým tělíčkem. Jestliže tě dítě často zlobí, zdá se ti umíněné - medituj, promluv si o tom, ale nespatřuj chybu jen ve svém dítěti. Skoro ve všech případech dítě prožívá tvoje problémy, ne svoje.

Děti potřebují oba rodiče, vše ostatní jsou nouzová řešení.  Věnuj se svým dětem. Dej jim podporu, pochopení, lásku i hranice nutné k tomu, aby z nich vyrostli celí lidé.

Oceň duševní výkon své ženy, který na sebe bere výchovou dětí, je enormní. Díky své citlivosti i hormonálnímu měsíčnímu kolísání je žena vystavena psychickým výkyvům, proto to Bůh zařídil tak, že vedle ženy a dětí stojí jako opora muž.

STANOVIT HRANICE

Muži typu mačo odzvonilo. Staral se jen o sebe a ženu viděl jako příjemný, hezký přívěšek, proto musí dělat co on chce. A právě proti tomuto muži se ženy vzbouřily, emancipovaly.

Muž však vklouzl do nové role - Softy. Stavěl se jako jemný, něžný, pozorný a velmi hodný. Ve své podstatě je však tvrdý jako kámen, což se může objevit až po letech, kdy svou ženu opustí bez vysvětlení - v momentě, kdy už toho spolykal dost.

A proto je důležité stanovit si hranice. Stanovit je své ženě. Žena to potřebuje, když tápe, vrtá a stále víc zkouší co její partner ještě unese. Právě pro ty pozitivní hranice by chtěla ctít svého muže.

Mačo jí sice stanovil hranice, ale ne v dávání - nýbrž v braní.

Stanovit hranice je vymezení se vůči vašemu vtahu. Popravdě řekneš, na čem s tebou žena je. Co jí můžeš nabídnout.

Co doopravdy cítíš ve svém nitru. Jdeš cestou pravdy a dáváš najevo co chceš. Tvá žena si zaslouží vědět pravdu. Tím, že přátelsky řekneš jak to s ní myslíš a co od vztahu vlastně očekáváš, co si pro vás do budoucnosti přeješ a po čem doopravdy toužíš, ten druhý ví, na čem je.

I ženy by si však měly stanovit hranice. Potřebují více jistotu, neboť právě ony více riskují. Kolik žen jen vychovávají své děti samy!

Muž musí vědět, že jeho úkolem je dát ženě najevo co chce, co si přeje a u čeho je jeho srdce.

OTEVÍRAT SE

Otevření je cílem života. Přijmi výzvu, která na tebe čeká v blízkosti ženy. Žena po tvém boku není cizí člověk, nýbrž část tebe. Zázrak vesmíru způsobil, že tato část tebe stojí před tebou jako samostatná osoba a dává ti jedinečnou příležitost k sebepoznání. Proto neutíkej, ale své parnerce se přibližuj, přibližuj se SOBĚ.

Otevři se jí, nech do sebe vstoupit její přání, její život. Dovol, aby se tě dotkla ženskost.

Největší obava muže je, že ho žena přemůže a srazí dolů. Proto se přibližuj pomalu a nenech se strhnout sexualitou. Stejně rychle, jak se vrhneš se ženou do postele, z ní zase utečeš. Dej si čas a nech ho i své ženě. Čím více času ji dáš, tím více jí dáš znát, že jsi tu pro ni a čím bude mít větší jistotu, tím méně tě bude postrkávat. Otevři se svým citům.

 

Jeden muž, jedna žena, z nich jednot - JEDEN CÍL.......

Jeden muž, jedna žena, z nich jednota, jeden cíl.Jeden muž, jedna žena, z nich jednota, jeden cíl.

—————

Zpět